Cicéron, de divinatione

CICÉRON

 

ŒUVRES COMPLÈTES DE CICÉRON AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE; INSPECTEUR GÉNÉRAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - TOME QUATRIÈME - PARIS - CHEZ FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET Cie. LIBRAIRES - IMPRIMERIE DE L'INSTITUT DE FRANCE - RUE JACOB,  - M DCCC LXIX

TOME IV.

TRAITE DE LA DIVINATION. - DE DIVINATIONE

LIVRE II - LIBER SECUNDUS (autre traduction)

livre I - notes

 

 

 

ŒUVRES

COMPLÈTESDE CICÉRON,


AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIÉES

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,

DE L'ACADÉMIE

INSPECTEUR GÉNÉRAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
 

TOME QUATRIEME


PARIS,


CHEZ FIRMIN DIDOT FRERES, FILS ET Cie, LIBRAIRES,
IMPRIMEURS DE L'INSTITUT DE FRANCE

RUE JACOB,  .

M DCCC LXIV

 

 

 TRAITE DE LA DIVINATION.

 

 

 

Liber Secundus

I. Quaerenti mihi multumque et diu cogitanti quanam re possem prodesse quam plurimis, ne quando intermitterem consulere rei publicae, nulla maior occurrebat quam si optimarum artium vias traderem meis civibus; quod compluribus iam libris me arbitror consecutum. Nam et cohortati sumus, ut maxime potuimus, ad philosophiae studium eo libro, qui est inscriptus Hortensius, et, quod genus philosophandi minime arrogans maximeque et constans et elegans arbitraremur, quattuor academicis libris ostendimus. Cumque fundamentum esset philosophiae positum in finibus bonorum et malorum, perpurgatus est is locus a nobis quinque libris, ut, quid a quoque, et quid contra quemque philosophum diceretur, intellegi posset. Totidem subsecuti libri tusculanarum disputationum res ad beate vivendum maxime necessarias aperuerunt. Primus enim est de contemnenda morte, secundus de tolerando dolore, de aegritudine lenienda tertius, quartus de reliquis animi perturbationibus, quintus eum locum complexus est, qui totam philosophiam maxime illustrat; docet enim ad beate vivendum virtutem se ipsa esse contentam.

  quibus rebus editis tres libri perfecti sunt de Natura Deorum, in quibus omnis eius loci quaestio continetur. Quae ut plane esset cumulateque perfecta, de Divinatione ingressi sumus his libris scribere; quibus, ut est in animo, de Fato si adiunxerimus, erit abunde satis factum toti huic quaestioni. Atque his libris adnumerandi sunt sex de Re publica, quos tum scripsimus, cum gubernacula rei publicae tenebamus. Magnus locus philosophiaeque proprius a Platone, Aristotele, Theophrasto totaque Peripateticorum familia tractatus uberrime. Nam quid ego de Consolatione dicam? Quae mihi quidem ipsi sane aliquantum medetur, ceteris item multum illam profuturam puto. Interiectus est etiam nuper liber is, quem ad nostrum Atticum de Senectute misimus; in primisque, quoniam philosophia vir bonus efficitur et fortis, Cato noster in horum librorum numero ponendus est. Cumque Aristoteles itemque Theophrastus, excellentes viri cum subtilitate, tum copia, cum philosophia dicendi etiam praecepta coniunxerint, nostri quoque oratorii libri in eundem librorum numerum referendi videntur. Ita tres erunt de oratore, quartus Brutus, quintus Orator.

II. Adhuc haec erant; ad reliqua alacri tendebamus animo sic parati, ut, nisi quae causa gravior  obstitisset, nullum philosophiae locum esse pateremur, qui non Latinis litteris illustratus pateret. Quod enim munus rei publicae afferre maius meliusve possumus, quam si docemus atque erudimus iuventutem, his praesertim moribus atque temporibus, quibus ita prolapsa est, ut omnium opibus refrenanda atque coercenda sit?nec vero id effici posse confido, quod ne postulandum quidem est, ut omnes adulescentes se ad haec studia convertant. Pauci utinam! quorum tamen in re publica late patere poterit industria. Equidem ex eis etiam fructum capio laboris mei, qui iam aetate provecti in nostris libris adquiescunt; quorum studio legendi meum scribendi studium vehementius in dies incitatur; quos quidem plures, quam rebar, esse cognovi. Magnificum illud etiam Romanisque hominibus gloriosum, ut Graecis de philosophia litteris non egeant;  quod adsequar profecto, si instituta perfecero. - Ac mihi quidem explicandae philosophiae causam adtulit casus gravis civitatis, cum in armis civilibus nec tueri meo more rem publicam nec nihil agere poteram nec, quid potius, quod quidem me dignum esset, agerem, reperiebam. Dabunt igitur mihi veniam mei cives vel gratiam potius habebunt, quod, cum esset in unius potestate res publica, neque ego me abdidi neque deserui neque afflixi neque ita gessi,  quasi homini aut temporibus iratus, neque porro ita aut adulatus aut admiratus fortunam sum alterius, ut me meae paeniteret. Id enim ipsum a Platone philosophiaque didiceram, naturales esse quasdam conversiones rerum publicarum, ut eae tum a principibus tenerentur, tum a populis, aliquando a singulis. Quod cum accidisset nostrae rei publicae, tum pristinis orbati muneribus haec studia renovare coepimus, ut et animus molestiis hac potissimum re levaretur et prodessemus civibus nostris, qua re cumque possemus. In libris enim sententiam dicebamus, contionabamur, philosophiam nobis pro rei publicae procuratione substitutam putabamus. Nunc quoniam de re publica consuli coepti sumus, tribuenda est opera rei publicae, vel omnis potius in ea cogitatio et cura ponenda, tantum huic studio relinquendum, quantum vacabit a publico officio et munere. Sed haec alias pluribus; nunc ad institutam disputationem revertamur.

III . Nam cum de divinatione Quintus frater ea disseruisset, quae superiore libro scripta sunt, satisque ambulatum videretur, tum in bibliotheca, quae in Lycio est, assedimus. Atque ego: - “accurate tu quidem,” inquam, "Quinte, et Stoice  Stoicorum sententiam defendisti, quodque me maxime delectat, plurimis nostris exemplis usus es, et iis quidem claris et illustribus. Dicendum est mili igitur ad ea, quae sunt a te dicta, sed ita nihil ut affirmem, quaeram omnia, dubitans plerumque et mihi ipse diffidens. Si enim aliquid certi haberem quod dicerem, ego ipse divinarem, qui esse divinationem nego. -  "Etenim me movet illud, quod in primis Carneades quaerere solebat, quarumnam rerum divinatio esset, earumne, quae sensibus perciperentur. At eas quidem cernimus, audimus, gustamus, olfacimus, tangimus. Num quid ergo in his rebus est, quod provisione aut permotione mentis magis quam natura ipsa sentiamus? Aut num nescio qui ille divinus, si oculis captus sit, ut Tiresias fuit, possit, quae alba sint, quae nigra, dicere aut, si surdus sit, varietates vocum aut modos noscere? Ad nullam igitur earum rerum, quae sensu accipiuntur, divinatio adhibetur. - "Atqui ne in eis quidem rebus, quae arte tractantur, divinatione opus est. Etenim ad aegros non vates aut hariolos, sed medicos solemus adducere, nec vero, qui fidibus aut tibiis uti volunt, ab haruspicibus accipiunt earum tractationem, sed a musicis. Eadem in litteris ratio est reliquisque rebus,  quarum est disciplina. Num censes eos, qui divinare dicuntur, posse respondere, sol maiorne quam terra sit an tantus, quantus videatur? Lunaque suo lumine an solis utatur? Sol, luna quem motum habeat? Quem quinque stellae, quae errare dicuntur? Nec haec, qui divini habentur, profitentur se esse dicturos, nec eorum, quae in geometria describuntur, quae vera, quae falsa sint; sunt enim ea mathematicorum, non hariolorum.

IV. "De illis vero rebus, quae in philosophia versantur, num quid est, quod quisquam divinorum aut respondere soleat aut consuli, quid bonum sit, quid malum, quid neutrum? Sunt enim haec propria philosophorum. Quid? De officio num quis haruspicem consulit, quem ad modum sit cum parentibus, cum fratribus, cum amicis vivendum? Quem ad modum utendum pecunia, quem ad modum honore, quem ad modum imperio? Ad sapientes haec, non ad divinos referri solent. - "Quid? Quae a dialecticis aut a physicis tractantur, num quid eorum divinari potest? Unusne mundus sit an plures, quae sint initia rerum, ex quibus nascuntur omnia? Physicorum est ista prudentia. Quo modo autem 'mentientem,' quem ψευδόμενον vocant, dissolvas, aut quem ad modum 'soriti' resistas (quem, si necesse sit, Latino verbo  liceat 'acervalem' appellare; sed nihil opus est; ut enim ipsa philosophia et multa verba Graecorum, sic 'sorites' satis Latino sermone tritus est),—ergo haec quoque dialectici dicent, non divini. - "Quid? Cum quaeritur, qui sit optimus rei publicae status, quae leges, qui mores aut utiles aut inutiles, haruspicesne ex Etruria arcessentur, an principes statuent et delecti viri periti rerum civilium?quodsi nec earum rerum, quae subiectae sensibus sunt, ulla divinatio est nec earum, quae artibus continentur, nec earum, quae in philosophia disseruntur, nec earum, quae in re publica versantur, quarum rerum sit, nihil prorsus intellego; nam aut omnium debet esse, aut aliqua ei materia danda est, in qua versari possit. Sed nec omnium divinatio est, ut ratio docuit, nec locus nec materia invenitur, cui divinationem praeficere possimus. Vide igitur, ne nulla sit divinatio.

Est quidam Graecus vulgaris in hanc sententiam versus:

Bene qui coniciet, vatem hunc perhibebo optumum.

num igitur aut, quae tempestas impendeat, vates melius coniciet quam gubernator? Aut morbi naturam acutius quam medicus? Aut belli administrationem prudentius quam imperator coniectura assequetur?

  "Sed animadverti, Quinte, te caute et ab eis coniecturis quae haberent artem atque prudentiam, et ab eis rebus quae sensibus aut artificiis perciperentur, abducere divinationem eamque ita definire: 'divinationem esse earum rerum praedictionem et praesensionem, quae essent fortuitae.' Primum eodem revolveris. Nam et medici et gubernatoris et imperatoris praesensio est rerum fortuitarum. Num igitur aut haruspex aut augur aut vates quis aut somnians melius coniecerit aut e morbo evasurum aegrotum aut e periculo navem aut ex insidiis exercitum, quam medicus, quam gubernator, quam imperator? -  "Atqui ne illa quidem divinantis esse dicebas, ventos aut imbres impendentes quibusdam praesentire signis (in quo nostra quaedam Aratea memoriter a te pronuntiata sunt), etsi haec ipsa fortuita sunt; plerumque enim, non semper eveniunt. Quae est igitur aut ubi versatur fortuitarum rerum praesensio, quam divinationem vocas? Quae enim praesentiri aut arte aut ratione aut usu aut coniectura possunt, ea non divinis tribuenda putas, sed peritis. Ita relinquitur, ut ea fortuita divinari possint, quae nulla nec arte nec sapientia provideri possunt; ut, si quis M. Marcellum illum, qui ter consul fuit, multis annis ante dixisset naufragio esse periturum, divinasset  profecto; nulla enim arte alia id nec sapientia scire potuisset. Talium ergo rerum, quae in fortuna positae sunt, praesensio divinatio est.

LIVRE SECOND.

I. Toutes les fois que j'ai songé aux meilleurs moyens d'être utile à ma patrie, et de servir ainsi sans interruption les intérêts de la république, pensées qui me préoccupent souvent et longuement , rien ne m'a paru plus propre à ce dessein que d'ouvrir à mes concitoyens, comme je crois l'avoir déjà fait par plusieurs traités, la route aux nobles études. Ainsi dans celui que j'ai intitulé Hortensius je les ai exhortés de tout mon pouvoir à se livrer à l'étude de la philosophie. Dans mes quatre livres Académiques je leur ai montré quelle sorte de philosophie me semblait la moins arrogante, la plus positive, et la plus propre à former le goût. Enfin, la connaissance des vrais biens et des vrais maux étant le fondement de toute la philosophie, j'ai épuisé ce sujet important dans cinq livres consacrés à faciliter l'intelligence de tout ce qu'on a dit pour et contre chaque système. Dans cinq autres livres de dissertations, les Tusculanes, j'ai recherché quelles étaient pour l'homme les principales conditions du bonheur: le premier traite du mépris de la mort, le second du courage à supporter la douleur, le troisième des moyens d'adoucir les peines, le quatrième des autres passions de l'âme, et le cinquième enfin développe cette maxime qui jette un si vif éclat sur l'ensemble de la philosophie, que la vertu seule suffit au bonheur. Ces travaux terminés, j'ai écrit sur la nature des Dieux trois livres comprenant tout ce qui se rattache à cette question ; et pour remplir ma tâche dans toute son étendue, j'ai commencé à traiter de la divination ; quand j'aurai joint à ces deux livres, selon mon dessein, un traité du Destin, n'aurai-je pas épuisé la matière? A ces ouvrages ajoutons six livres de la République, écrits à l'époque à laquelle je tenais les rênes du gouvernement de l'État; question immense, intimement liée à la philosophie, et largement traitée par Platon, Aristote, Théophraste, et toute la famille des Péripatéticiens. Que dirai-je de ma Consolation, qui, après avoir remédié à mes propres maux, soulagera davantage encore, j'espère, ceux des autres? Parmi ces divers écrits , j'ai publié der-  216 nièrement le traité de la Vieillesse, dédié à Atticus mon ami ; et comme c'est principalement à la philosophie que l'homme doit sa vertu et son courage, mon éloge de Caton doit aussi prendre place dans cette collection. Enfin Aristote et Théophraste, hommes supérieurs par leur pénétration et leur fécondité, ayant joint les préceptes de l'éloquence à ceux de la philosophie, je dois rappeler ici, à leur exemple, mes écrits sur l'art oratoire, c'est-à-dire les trois Dialogues, le Brutus et l'Orateur.

II.. Tels ont été jusqu'ici mes travaux. Plein d'une noble ardeur, j'ai voulu les compléter, et, à moins que quelque grand obstacle ne s'y oppose, éclaircir en latin et rendre ainsi accessibles toutes les questions de la philosophie. Eh ! quelle autre fonction pourrions-nous exercer et plus élevée, et plus utile à la république, que celle qui consiste à instruire et à former la jeunesse, à une époque surtout où les mœurs de cette jeunesse se sont tellement relâchées, qu'il est de notre devoir à tous de la contenir et de la guider? Ce n'est pas que j'espère, ce qui n'est même pas à demander, que tous les jeunes gens se livrent à cette étude. Puissent quelques-uns s'y appliquer, et cet exemple sera toujours un grand bien pour la république. Pour moi, je recueille déjà le fruit de mes travaux, puisque je vois des hommes d'un âge avancé, et en bien plus grand nombre que je n'espérais, prendre plaisir à lire mes ouvrages ; et c'est ainsi que leur empressement à les étudier redouble de jour en jour mou zèle à les composer. Pouvoir se passer des Grecs dans l'étude de la philosophie sera sans doute glorieux pour les Romains : eh bien, le but sera atteint, si mes projets s'exécutent. Au reste, le désir d'expliquer la philosophie, je l'ai conçu au milieu des malheurs et des guerres civiles de ma patrie, alors que je ne pouvais ni la défendre selon ma coutume, ni demeurer oisif, ni trouver une occupation plus convenable et plus digne de moi. Mes concitoyens m'excuseront donc, ou plutôt me sauront quelque gré, si, lorsque la république a été à la merci d'un seul, je ne me suis ni caché, ni enfui, ni découragé, ni conduit en homme vainement irrité contre le pouvoir ou les circonstances; si enfin je ne me suis montré ni flatteur, ni adulateur de la fortune d'un autre, jusqu'au point d'avoir honte de la mienne. Platon et la philosophie m'avaient depuis longtemps enseigné que les États sont sujets à certaines révolutions naturelles qui donnent le pouvoir tantôt aux grands, tantôt au peuple, et parfois à un seul. Quand ma patrie fut tombée dans ce dernier état, dépouillé de mes anciennes fonctions, je repris ces études, qui, tout en calmant mes douleurs, m'offraient de plus le seul moyen qui me restât d'être encore utile à mes concitoyens. Car enfin j'opinais, je haranguais encore dans mes livres, et l'étude de la philosophie me semblait une nouvelle charge qui remplaçait pour moi le gouvernement de la république. Maintenant qu'on a recommencé à me consulter sur les affaires de l'État, tout mon temps, toutes mes pensées, tous mes soins appartiennent à la république, et la philosophie n'a droit qu'aux instants que n'exigera pas l'accomplissement de mes devoirs en vers mon pays. Mais abandonnons ce sujet que nous traiterons ailleurs, et reprenons notre discussion.

III. Lorsque mon frère Quintus eut disserté sur 217 la divination, comme on l'a vu dans le livre précédent, estimant que nous nous étions assez promenés, nous allâmes nous asseoir dans la bibliothèque de mon Lycée. Quintus, lui dis-je alors, vous avez très-bien et en bon Stoïcien défendu l'opinion des Stoïciens; et ce qui me plaît surtout, c'est que vous vous êtes appuyé sur des faits éclatants et mémorables, tirés de notre propre histoire. Je dois maintenant répondre à ce que vous avez dît. Je le ferai, mais sans rien affirmer, cherchant la vérité, doutant souvent, et me défiant de moi-même ; car si je présentais quelque chose comme certain, je ferais le devin, moi qui nie la divination. Au reste, je m'adresse tout d'abord la question que se faisait à lui-même Carnéade : Sur quoi s'exerce la divination ? Est-ce sur les choses sensibles? Mais celles-là nous les voyons, entendons, goûtons, sentons, touchons. Y a-Ml donc dans ces sensations quelque chose de surnaturel, quelque effet de la prévision ou de l'inspiration de l'âme? Quel devin, s'il était privé de la vue comme Tirésias, pourrait discerner le blanc du noir, ou, s'il était sourd, distinguer les différences des voix et des sons? La divination ne s'applique donc à aucun des objets de nos sens ; je dis de plus qu'elle est tout aussi inutile dans ce qui est du ressort de l'art. Nous n'avons pas coutume d'appeler près des malades des devins, mais des médecins; et ceux qui veulent apprendre à jouer de la lyre ou de la flûte ne s'adressent pas aux aruspices, mais aux musiciens. Il en est de même des lettres et des sciences. Croyez-vous que ceux qui passent pour devins pourraient vous dire si le soleil est plus grand que la terre, s'il est tel qu'il paraît, si la lune luit de sa propre lumière ou réfléchit celle du soleil, quels sont les mouvements du soleil, de la lune, et des cinq étoiles que l'on appelle errantes? Aucun de ceux qui sont réputés devins ne se vante de pouvoir rien nous apprendre à ce sujet, ni sur la vérité ni sur la fausseté d'un problème de géométrie. Ce n'est pas là leur affaire, c'est celle des mathématiciens.

IV. Quant à ce qui est bien ou mal, ou indifférent, questions qu'on agite en philosophie, a-t-on jamais songé à recourir à l'avis des devins? Cela est du ressort des philosophes. Quel aruspice a jamais été consulté sur nos devoirs envers nos parents, nos frères, nos amis; sur l'usage légitime des richesses, des dignités, du pouvoir ? C'est aux sages et non aux devins qu'on en réfère en ce cas. On ne demandera pas non plus à un devin de résoudre les questions de la dialectique ou de la physique : Y a-t-il plusieurs mondes, ou ne faut-il en compter qu'un? Quels sont les principes, les éléments de toutes choses? C'est aux physiciens à répondre. Que si vous proposez à un devin l'argument qu'on appelle le menteur (ψευδόμενος), comment le résoudra-t-il ? Comment se tirera-t-il d'un sorite (argument que nous pourrions appeler l'amoncelé, si cela n'était inutile, attendu que sorite, comme philosophie, comme tant d'autres mots grecs, a passé dans notre langue)? En ce cas, on aura recours aux dialecticiens et non aux devins. Enfin, si l'on veut examiner quelle forme de république est préférable, quelles lois, quelles mœurs seront utiles ou non, appellera-t-on des aruspices d'É- 218 trurie, ou confiera-t-on la solution de ces questions aux premiers de l'État, à des hommes choisis pour leur expérience des affaires publiques? Or si la divination ne regarde ni les choses qui tombent sous les sens, ni celles que l'art enseigne, ni celles que Ton agite en philosophie, ni celles qui concernent le gouvernement d'une république, je ne comprends pas quel peut être son emploi. Car il faut qu'elle s'occupe ou de tout en général, ou de quelque chose en particulier. Mais le bon sens nous apprend que tout n'est pas de son domaine, et d'une autre part nous ne voyons aucun emploi particulier que nous puissions lui assigner. En ce cas, je vous le demande, que devient la divination?

V. Voici le sens d'un vers grec fort connu : « Je tiens pour un excellent prophète celui qui conjecture bien. » Or un devin conjecturera-t-il mieux qu'un pilote l'approche d'une tempête, plus sûrement qu'un médecin la nature d'une maladie? Et dans Fart de la guerre l'emportera-t-il sur la prudence d'un général consommé? Mais j'ai remarqué, Quintus, que vous avez eu la précaution de retrancher de la divination tout ce qui exige de l'étude et du raisonnement, tout ce qui tombe sous les sens, et tout ce qui est le produit de l'art ; de sorte que vous définissez la divination, un présage et un pressentiment des choses fortuites. Mais c'est retomber dans la môme difficulté ; car le médecin, le pilote, le général pressentent aussi les choses fortuites. Et croyez-vous donc qu'un aruspice, un augure, un devin quel qu'il soit, un homme qui rêve, puisse mieux prévoir si un malade guérira, si un vaisseau arrivera à bon port, si une armée échappera au péril, qu'un médecin, qu'un pilote ou un général ? Vous avez ajouté qu'il n'appartient pas à un devin de prédire d'après certains signes les tempêtes et les orages, et à ce sujet vous m'avez cité de mémoire quelques vers de ma traduction d'Aratus. Et cependant ce sont là encore des choses fortuites, car elles n'arrivent pas toujours, bien qu'elles arrivent souvent. Quel est donc ce pressentiment des choses futures que vous appelez divination? Sur quoi s'exerce-t-il? Vous avouez que ce qui peut être prévu par l'art, par le raisonnement, par l'expérience ou par des conjectures, n'appartient pas à la divination, mais à la prudence humaine. Reste donc à la divination les choses fortuites, que ni l'art ni la sagesse ne peuvent prévoir. Un homme, par exemple, qui longtemps avant l'événement aurait prédit que M Marcellus, trois fois consul, périrait dans un naufrage, aurait été vraiment devin, car ni l'art ni la sagesse n'auraient pu le lui révéler. La divination est donc, selon vous, le pressentiment des choses entièrement soumises à la fortune.

pit.

VI. "Potestne igitur earum rerum, quae nihil habent rationis, quare futurae sint, esse ulla praesensio? Quid est enim aliud fors, quid fortuna, quid casus, quid eventus, nisi cum sic aliquid cecidit, sic evenit, ut vel non cadere atque evenire, ut vel aliter cadere atque evenire potuerit? Quo modo ergo id, quod temere fit caeco casu et volubilitate fortunae, praesentiri et praedici potest?medicus morbum ingravescentem ratione providet, insidias imperator, tempestates gubernator; et tamen ei ipsi saepe falluntur, qui nihil sine certa ratione opinantur; ut agricola, cum florem oleae videt, bacam quoque sese visurum putat, non sine ratione ille quidem sed non numquam tamen fallitur. Quodsi falluntur ei qui nihil sine aliqua probabili coniectura ac ratione dicunt, quid existimandum est de coniectura eorum, qui extis aut avibus aut ostentis aut oraclis aut somniis futura praesentiunt? Nondum dico, quam haec signa nulla sint, fissum iecoris, corvi cantus, volatus aquilae, stellae traiectio, voces furentium, sortes, somnia; de quibus singulis dicam suo loco; nunc de universis. -   "Qui potest provideri quicquam futurum esse, quod neque causam habet ullam neque notam cur futurum sit? Solis defectiones itemque lunae praedicuntur in multos annos ab eis qui siderum cursus et motus numeris persequuntur; ea praedicunt enim quae naturae necessitas perfectura est. Vident ex constantissimo motu lunae, quando illa e regione solis facta incurrat in umbram terrae, quae est meta noctis, ut eam obscurari necesse sit, quandoque eadem luna subiecta atque opposita soli nostris oculis eius lumen obscuret, quo in signo quaeque errantium stellarum quoque tempore futura sit, qui exortus quoque die signi alicuius aut qui occasus futurus sit. Haec qui ante dicunt, quam rationem sequantur, vides.

VII. "Qui thesaurum inventum iri aut hereditatem venturam dicunt, quid sequuntur? Aut in qua rerum natura inest id futurum? Quodsi haec eaque, quae sunt eiusdem generis, habent aliquam talem necessitatem, quid est tandem, quod casu fieri aut forte fortuna putemus? Nihil enim est tam contrarium rationi et constantiae quam fortuna, ut mihi ne in deum quidem cadere videatur, ut sciat, quid casu et fortuito futurum sit. Si enim scit, certe illud eveniet; sin certe  eveniet, nulla fortuna est; est autem fortuna; rerum igitur fortuitarum nulla praesensio est. -  "Aut si negas esse fortunam et omnia, quae fiunt quaeque futura sunt, ex omni aeternitate definita dicis esse fataliter, muta definitionem divinationis, quam dicebas 'praesensionem esse rerum fortuitarum.' Si enim nihil fieri potest, nihil accidere, nihil evenire, nisi quod ab omni aeternitate certum fuerit esse futurum rato tempore, quae potest esse fortuna? Qua sublata qui locus est divinationi? Quae a te fortuitarum rerum est dicta praesensio? Quamquam dicebas omnia, quae fierent futurave essent, fato contineri. Anile sane et plenum superstitionis fati nomen ipsum; sed tamen apud Stoicos de isto fato multa dicuntur; de quo alias; nunc quod necesse est.

VIII. "Si omnia fato, quid mihi divinatio prodest? Quod enim is, qui divinat, praedicit, id vero futurum est; ut ne illud quidem sciam quale sit, quod Deiotarum, familiarem nostrum et necessarium, ex itinere aquila revocavit; ' qui, nisi revertisset, in eo conclavi ei cubandum fuisset, quod proxima nocte corruit; ruina igitur oppressus esset.' At id neque, si fatum fuerat, effugisset nec, si non fuerat, in eum casum incidisset. - "Quid ergo adiuvat divinatio? Aut quid est, quod  me moneant aut sortes aut exta aut ulla praedictio? Si enim fatum fuit classes populi Romani bello Punico primo, alteram naufragio, alteram a Poenis depressam, interire, etiamsi tripudium solistimum pulli fecissent L. Iunio et P. Claudio consulibus, classes tamen interissent. Sin, cum auspiciis obtemperatum esset, interiturae classes non fuerunt, non interierunt fato; vultis autem omnia fato; nulla igitur est divinatio. -  "Quodsi fatum fuit bello Punico secundo exercitum populi Romani ad lacum Trasimenum interire, num id vitari potuit, si Flaminius consul eis signis eisque auspiciis, quibus pugnare prohibebatur, paruisset? Certe non potuit. Aut igitur non fato interiit exercitus, aut, si fato (quod certe vobis ita dicendum est), etiamsi obtemperasset auspiciis, idem eventurum fuisset; mutari enim fata non possunt. Ubi est igitur ista divinatio Stoicorum? Quae, si fato omnia fiunt, nihil nos admonere potest, ut cautiores simus; quoquo enim modo nos gesserimus, fiet tamen illud, quod futurum est; sin autem id potest flecti, nullum est fatum; ita ne divinatio quidem, quoniam ea rerum futurarum est. Nihil autem est pro certo futurum, quod potest aliqua procuratione accidere ne fiat.

IX. "Atque ego ne utilem quidem arbitror esse nobis futurarum rerum scientiam. Quae enim vita fuisset Priamo, si ab adulescentia scisset, quos eventus senectutis esset habiturus? Abeamus a fabulis, propiora videamus. Clarissimorum hominum nostrae civitatis gravissimos exitus in Consolatione collegimus. Quid igitur? Ut omittamus superiores, Marcone Crasso putas utile fuisse tum, cum maximis opibus fortunisque florebat, scire sibi interfecto Publio filio exercituque deleto trans Euphratem cum ignominia et dedecore esse pereundum? An Cn. Pompeium censes tribus suis consulatibus, tribus triumphis, maximarum rerum gloria laetaturum fuisse, si sciret se in solitudine Aegyptiorum trucidatum iri amisso exercitu, post mortem vero ea consecutura, quae sine lacrimis non possumus dicere? -  "Quid vero Caesarem putamus, si divinasset fore ut in eo senatu, quem maiore ex parte ipse cooptasset, in curia Pompeia, ante ipsius Pompei simulacrum, tot centurionibus suis inspectantibus, a nobilissimis civibus, partim etiam a se omnibus rebus ornatis, trucidatus ita iaceret ut ad eius corpus non modo amicorum, sed ne servorum quidem quisquam accederet, quo cruciatu animi vitam acturum fuisse? - "Certe igitur ignoratio futurorum malorum utilior  est quam scientia. Nam illud quidem dici. Praesertim a Stoicis, nullo modo potest: Non isset ad arma Pompeius, non transisset Crassus Euphratem, non suscepisset bellum civile Caesar. Non igitur fatalis exitus habuerunt; vultis autem evenire omnia fato; nihil ergo illis profuisset divinare; atque etiam omnem fructum vitae superioris perdidissent; quid enim posset eis esse laetum exitus suos cogitantibus? Ita, quoquo sese verterint Stoici, iaceat necesse est omnis eorum sollertia. Si enim id quod eventurum est vel hoc, vel illo, modo potest evenire, fortuna valet plurimum; quae autem fortuita sunt, certa esse non possunt. Sin autem certum est quid quaque de re quoque tempore futurum sit, quid est quod me adiuvent haruspices cum res tristissimas portendi dixerunt?

X. "Addunt ad extremum, 'omnia levius casura rebus divinis procuratis.' Si autem nihil fit extra fatum, nihil levari re divina potest. Hoc sentit Homerus cum querentem Iovem inducit quod Sarpedonem filium a morte contra fatum eripere non posset. Hoc idem significat Graecus ille in eam sententiam versus:

Quod fore paratum est, ìd summum exsuperat Iovem.

Totum omnino fatum etiam Atellanio versu iure mihi esse irrisum videtur; sed in rebus tam severis non est iocandi locus. Concludatur igitur ratio: Si enim provideri nihil potest futurum esse eorum, quae casu fiunt, quia esse certa non possunt, divinatio nulla est; sin autem idcirco possunt provideri, quia certa sunt et fatalia, rursus divinatio nulla est; eam enim tu fortuitarum rerum esse dicebas. Sed haec fuerit nobis tamquam levis armaturae prima orationis excursio; nunc comminus agamus experiamurque, si possimus cornua commovere disputationis tuae.

XI. "Duo enim genera divinandi esse dicebas, unum' artificiosum,' alterum' naturale.' Artificiosum constare partim ex coniectura, partim ex observatione diuturna. Naturale quod animus arriperet aut exciperet extrinsecus ex divinitate, unde omnes animos haustos aut acceptos aut libatos haberemus. Artificiosae divinationis illa fere genera ponebas: extispicum eorumque qui ex fulguribus ostentisque praedicerent, tum augurum eorumque qui signis aut ominibus uterentur, omneque genus coniecturale in hoc fere genere ponebas. Illud autem naturale aut concitatione mentis edi et quasi fundi  videbatur aut animo per somnum sensibus et curis vacuo provideri. Duxisti autem divinationem omnem a tribus rebus, a deo, a fato, a natura. Sed tamen cum explicare nihil posses, pugnasti commenticiorum exemplorum mirifica copia. De quo primum hoc libet dicere: Hoc ego philosophi non esse arbitror testibus uti, qui aut casu veri aut malitia falsi fictique esse possunt; argumentis et rationibus oportet, quare quidque ita sit, docere, non eventis, eis praesertim quibus mihi liceat non credere.

XII. "Ut ordiar ab haruspicina, quam ego rei publicae causa communisque religionis colendam censeo. Sed soli sumus; licet verum exquirere sine invidia, mihi praesertim de plerisque dubitanti. Inspiciamus, si placet, exta primum. Persuaderi igitur cuiquam potest ea, quae significari dicuntur extis, cognita esse a haruspicibus observatione diuturna? Quam diuturna ista fuit? Aut quam longinquo tempore observari potuit? Aut quo modo est collatum inter ipsos, quae pars inimica, quae pars familiaris esset, quod fissum periculum, quod com-  modum aliquod ostenderet? An haec inter se haruspices Etrusci, Elii, Aegyptii, Poeni contulerunt? At id, praeterquam quod fieri non potuit, ne fingi quidem potest; alios enim alio more videmus exta interpretari, nec esse unam omnium disciplinam. -  "Et certe, si est in extis aliqua vis, quae declaret futura, necesse est eam aut cum rerum natura esse coniunctam aut conformari quodam modo numine deorum. Divina cum rerum natura tanta tamque praeclara in omnes partes motusque diffusa quid habere potest commune non dicam gallinaceum fel (sunt enim, qui vel argutissima haec exta esse dicant), sed tauri opimi iecur aut cor aut pulmo? Quid habet naturale, quod declarare possit, quid futurum sit?

XIII. "Democritus tamen non inscite nugatur, ut physicus, quo genere nihil adrogantius:

Quod est ante pedes, nemo spectat, caeli scrutantúr plagas.

Verum is tamen habitu extorum et colore declarari censet haec dumtaxat: pabuli genus et earum rerum quas terra procreet, vel ubertatem vel tenuitatem; salubritatem etiam aut pestilentiam extis significari putat. O mortalem beatum! cui certo scio ludum numquam defuisse. Huncine hominem tantis delectatum esse nugis, ut non videret tum futurum id veri simile, si omnium pecudum exta eodem tempore in  eundem habitum se coloremque converterent? Sed si eadem hora aliae pecudis iecur nitidum atque plenum est, aliae horridum et exile, quid est, quod declarari possit habitu extorum et colore? -  "An hoc eiusdem modi est, quale Pherecydeum illud quod est a te dictum? Qui cum aquam ex puteo vidisset haustam, terrae motum dixit futurum. Parum, credo, impudenter, quod, cum factus est motus, dicere audent, quae vis id effecerit; etiamne futurum esse aquae iugis colore praesentiunt? Multa istius modi dicuntur in scholis, sed credere omnia vide ne non sit necesse. Verum sint sane ista Democritea vera; quando ea nos extis exquirimus? Aut quando aliquid eius modi ab haruspice inspectis extis audivimus? Ab aqua aut ab igni pericula monent; tum hereditates, tum damna denuntiant; fissum familiare et vitale tractant; caput iecoris ex omni parte diligentissime considerant; si vero id non est inventum, nihil putant accidere potuisse tristius.

XIV. "Haec observari certe non potuerunt, ut supra docui. Sunt igitur artis inventa, non vetustatis, si est ars ulla rerum incognitarum. Cum rerum autem natura quam cognationem habent? Quae ut  uno consensu iuncta sit et continens, quod video placuisse physicis, eisque maxime, qui omne quod esset, unum esse dixerunt, quid habere mundus potest cum thesauri inventione coniunctum? Si enim extis pecuniae mihi amplificatio ostenditur idque fit natura, primum exta sunt coniuncta mundo, deinde meum lucrum natura rerum continetur. Nonne pudet physicos haec dicere? Ut enim iam sit aliqua in natura rerum cognatio, quam esse concedo. Multa enim Stoici colligunt. Nam et musculorum iecuscula bruma dicuntur augeri, et puleium aridum florescere brumali ipso die, et inflatas rumpi vesiculas, et semina malorum, quae in eis mediis inclusa sint, in contrarias partis se vertere; iam nervos in fidibus aliis pulsis resonare alios; ostreisque et conchyliis omnibus contingere, ut cum luna pariter crescant pariterque decrescant; arboresque ut hiemali tempore cum luna simul senescente, quia tum exsiccatae sint, tempestive caedi putentur. -  "Quid de fretis aut de marinis aestibus plura dicam? Quorum accessus et recessus lunae motu gubernantur. Sescenta licet eiusdem modi proferri, ut distantium rerum cognatio naturalis appareat. Demus hoc; nihil enim huic disputationi adversatur; num etiam, si fissum cuiusdam modi fuerit in iecore, lucrum ostenditur? Qua ex coniunctione naturae et quasi concentu atque consensu, quam συμπάθειαν Graeci appellant, convenire potest aut fissum iecoris cum lucello meo aut meus quaesticulus cum caelo, terra rerumque natura?

XV. "Concedam hoc ipsum, si vis, etsi magnam iacturam causae fecero, si ullam esse convenientiam naturae cum extis concessero;  sed tamen eo concesso qui evenit, ut is, qui impetrire velit, convenientem hostiam rebus suis immolet? Hoc erat, quod ego non rebar posse dissolvi. At quam festive dissolvitur! pudet me non tui quidem, cuius etiam memoriam admiror, sed Chrysippi, Antipatri, Posidonii, qui idem istuc quidem dicunt, quod est dictum a te, ad hostiam deligendam ducem esse vim quandam sentientem atque divinam, quae toto confusa mundo sit. - "Illud vero multo etiam melius, quod et a te usurpatum est et dicitur ab illis: cum immolare quispiam velit, tum fieri extorum mutationem, ut aut absit aliquid aut supersit; deorum enim numini parere omnia. Hoc iam, mihi crede, ne aniculae quidem existimant. An censes eundem vitulum, si alius delegerit, sine capite iecur inventurum; si alius, cui capite? Haec decessio capitis aut accessio  subitone fieri potest, ut se exta ad immolatoris fortunam accommodent? Non perspicitis aleam quandam esse in hostiis deligendis, praesertim cum res ipsa doceat? Cum enim tristissima exta sine capite fuerint, quibus nihil videtur esse dirius, proxima hostia litatur saepe pulcherrime. Ubi igitur illae minae superiorum extorum? Aut quae tam subito facta est deorum tanta placatio?

XVI. "Sed affers in tauri opimi extis immolante Caesare cor non fuisse; id quia non potuerit accidere ut sine corde victima illa viveret, iudicandum esse tum interisse cor cum immolaretur. Qui fit, ut alterum intellegas, sine corde non potuisse bovem vivere, alterum non videas, cor subito non potuisse nescio quo avolare? Ego enim possum vel nescire, quae vis sit cordis ad vivendum, vel suspicari contactum aliquo morbo bovis exile et exiguum et vietum cor et dissimile cordis fuisse. Tu vero quid habes, quare putes, si paulo ante cor fuerit in tauro opimo, subito id in ipsa immolatione interisse? An quod aspexit vestitu purpureo excordem Caesarem, ipse corde privatus est? - "Urbem philosophiae, mihi crede, proditis, dum castella defenditis; nam, dum haruspicinam veram  esse vultis, physiologiam totam pervertitis. Caput est in iecore, cor in extis; iam abscedet, simul ac molam et vinum insperseris; deus id eripiet, vis aliqua conficiet aut exedet! non ergo omnium ortus atque obitus natura conficiet, et erit aliquid, quod aut ex nihilo oriatur aut in nihilum subito occidat. Quis hoc physicus dixit umquam? ' Haruspices dicunt.' His igitur quam physicis credendum potius existumas?

XVII. "Quid? Cum pluribus deis immolatur, qui tandem evenit, ut litetur aliis, aliis non litetur? Quae autem inconstantia deorum est, ut primis minentur extis, bene promittant secundis? Aut tanta inter eos dissensio, saepe etiam inter proximos, ut Apollinis exta bona sint, Dianae non bona? Quid est tam perspicuum quam, cum fortuito hostiae adducantur, talia cuique exta esse, qualis cuique obtigerit hostia? ' At enim id ipsum habet aliquid divini, quae cuique hostia obtingat, tamquam in sortibus, quae cui ducatur.' Mox de sortibus; quamquam tu quidem non hostiarum causam confirmas sortium similitudine, sed infirmas sortis collatione hostiarum. An, cum  in Aequimaelium misimus, qui afferat agnum, quem immolemus, is mihi agnus affertur, qui habet exta rebus accommodata, et ad eum agnum non casu, sed duce deo servus deducitur! nam si casum in eo quoque dicis esse quasi sortem quandam cum deorum voluntate coniunctam, doleo tantam Stoicos nostros Epicureis irridendi sui facultatem dedisse; non enim ignoras quam ista derideant.

 "Et quidem illi facilius facere possunt; deos enim ipsos iocandi causa induxit Epicurus perlucidos et perflabilis et habitantis tamquam inter duos lucos sic inter duos mundos propter metum ruinarum, eosque habere putat eadem membra quae nos, nec usum ullum habere membrorum. Ergo hic circumitione quadam deos tollens recte non dubitat divinationem tollere; sed non, ut hic sibi constat, item Stoici. Illius enim deus nihil habens nec sui nec alieni negoti non potest hominibus divinationem impertire. Vester autem deus potest non impertire ut nihilo minus mundum regat et hominibus consulat. Cur igitur vos induitis in eas captiones, quas numquam explicetis? Ita enim, cum magis properant, concludere solent: 'Si di sunt, est divinatio; sunt autem di; est ergo divinatio.' Multo est probabilius: 'Non est autem divinatio; non sunt ergo di.' Vide,  quam temere committant, ut, si nulla sit divinatio. Nulli sint di. Divinatio enim perspicue tollitur, deos esse retinendum est.

XVIII. "Atque hac extispicum divinatione sublata omnis haruspicina sublata est. Ostenta enim sequuntur et fulgura. Valet autem in fulguribus observatio diuturna, in ostentis ratio plerumque coniecturaque adhibetur. Quid est igitur, quod observatum sit in fulgure? Caelum in sedecim partis diviserunt Etrusci. Facile id quidem fuit, quattuor, quas nos habemus, duplicare, post idem iterum facere, ut ex eo dicerent, fulmen qua ex parte venisset. Primum id quid interest? Deinde quid significat? Nonne perspicuum est ex prima admiratione hominum, quod tonitrua iactusque fulminum extimuissent, credidisse ea efficere rerum omnium praepotentem Iovem? Itaque in nostris commentariis scriptum habemus: 'Iove tonante, fulgurante comitia populi habere nefas. ' Hoc fortasse rei publicae causa constitutum est; comitiorum enim non habendorum causas esse voluerunt. Itaque comitiorum solum vitium est fulmen, quod idem omnibus rebus optimum auspicium habemus, si sinistrum fuit. Sed de auspiciis alio loco, nunc de fulguribus.

XIX. "Quid igitur minus a physicis dici debet  quam quicquam certi significari rebus incertis? Non enim te puto esse eum, qui Iovi fulmen fabricatos esse Cyclopas in Aetna putes;  nam esset mirabile, quo modo id Iuppiter toties iaceret, cum unum haberet; nec vero fulminibus homines quid aut faciendum esset aut cavendum moneret. Placet enim Stoicis eos anhelitus terrae, qui frigidi sint, cum fluere coeperint, ventos esse; cum autem se in nubem induerint eiusque tenuissimam quamque partem coeperint dividere atque disrumpere idque crebrius facere et vehementius, tum et fulgores et tonitrua existere; si autem nubium conflictu ardor expressus se emiserit, id esse fulmen. Quod igitur vi naturae, nulla constantia, nullo rato tempore videmus effici, ex eo significationem rerum consequentium quaerimus? Scilicet, si ista Iuppiter significaret, tam multa frustra fulmina emitteret! ? Quid enim proficit, cum in medium mare fulmen iecit? Quid, cum in altissimos montis, quod plerumque fit? Quid, cum in desertas solitudines? Quid, cum in earum gentium oras, in quibus haec ne observantur quidem? "At 'inventum est caput in Tiberi.' Quasi ego artem aliquam istorum esse negem! divinationem nego. Caeli enim distributio, quam ante dixi, et certarum rerum notatio docet, unde fulmen venerit,  quo concesserit; quid significet autem, nulla ratio docet.

XX. Sed urges me meis versibus:

Nam pater altitonans stellanti nixus Olympo
ipse suos quondam tumulos ac templa petivit
et Capitolinis iniecit sedibus ignis.

Tum statua Nattae, tum simulacra deorum Romulusque et Remus cum altrice belua vi fulminis icti conciderunt, deque his rebus haruspicum extiterunt responsa verissima. ' Mirabile autem illud, quod eo ipso tempore, quo fieret indicium coniurationis in senatu, signum Iovis biennio post, quam erat locatum, in Capitolio collocabatur. - "'Tu igitur animum induces (sic enim mecum agebas) 'causam istam et contra facta tua et contra scripta defendere? ' Frater es; eo vereor. Verum quid tibi hic tandem nocet? Resne, quae talis est, an ego, qui verum explicari volo? Itaque nihil contra dico, a te rationem totius haruspicinae peto. Sed te mirificam in latebram coniecisti; quod enim intellegeres fore ut premerere, cum ex te causas unius cuiusque divinationis exquirerem, multa verba  fecisti te, cum res videres, rationem causamque nor quaerere; quid fieret, non cur fieret, ad rem pertinere. Quasi ego aut fieri concederem aut esset philosophi causam cur quidque fieret, non quaerere!  et eo quidem loco et Prognostica nostra pronuntiabas et genera herbarum, scammoniam aristolochiamque radicem, quarum causam ignorares, vim et effectum videres.

XXI. "Dissimile totum; nam et prognosticorum causas persecuti sunt et Boethus Stoicus, qui est a te nominatus, et noster etiam Posidonius, et, si causae non reperiantur istarum rerum, res tamen ipsae observari animadvertique possunt. Nattae vero statua aut aera legum de caelo tacta quid habent observatum ac vetustum? 'Pinarii Nattae nobiles; a nobilitate igitur periculum.' Hoc tam callide Iuppiter cogitavit! 'Romulus lactens fulmine ictus; urbi igitur periculum ostenditur, ei quam ille condidit.' Quam scite per notas nos certiores facit Iuppiter! 'At eodem tempore signum Iovis collocabatur, quo coniuratio indicabatur.' Et tu scilicet mavis numine deorum id factum quam casu arbitrari, et redemptor, qui columnam illam de Cotta et de Torquato con duxerat faciendam, non inertia aut inopia tardior fuit, sed a deis immortalibus ad istam horam reservatus est!  "Non equidem plane despero ista esse vera, sed nescio et discere a te volo.

Nam cum mihi quaedam casu viderentur sic evenire, ut praedicta essent a divinantibus, dixisti multa de casu; ut ' Venerium iaci posse casu quattuor talis iactis, sed quadringentis centum Venerios non posse casu consistere.' Primum nescio cur non possint, sed non pugno; abundas enim similibus. Habes et respersionem pigmentorum et rostrum suis et alia permulta. Item Carneadem fingere dicis de capite Panisci; quasi non potuerit id evenire casu et non in omni marmore necesse sit inesse vel Praxitelia capita! illa enim ipsa efficiuntur detractione, necque quicquam illuc affertur a Praxitele; sed cum multa sunt detracta et ad lineamenta oris perventum est, tum intellegas illud quod iam expolitum sit intus fuisse. Potest igitur tale aliquid etiam sua sponte in lapicidinis Chiorum extitisse. Sed sit hoc fictum. Quid? In nubibus numquam  animadvertisti leonis formam aut hippocentauri Potest igitur, quod modo negabas, veritatem casus imitari.

XXII. "Sed quoniam de extis et de fulgoribus satis est disputatum, ostenta restant, ut tota haruspicina sit pertractata. Mulae partus prolatus est a te. Res mirabilis, propterea quia non saepe fit; sed si fieri non potuisset, facta non esset. Atque hoc contra omnia ostenta valeat numquam, quod fieri non potuerit, esse factum; sin potuerit non esse mirandum. Causarum enim ignoratio in re nova mirationem facit; eadem ignoratio si in rebus usitatis est, non miramur. Nam qui mulam peperisse miratur, is, quo modo equa pariat, aut omnino quae natura partum animantis faciat, ignorat. Sed quod crebro videt, non miratur, etiamsi cur fiat nescit; quod ante non vidit, id si evenit, ostentum esse censet. Utrum igitur, cum concepit mula, an cum peperit, ostentum est?conceptio contra naturam fortasse, sed partus prope necessarius. - "Sed quid plura? Ortum videamus haruspicinae; sic facillime quid habeat auctoritatis iudicabimus.

XXIII. Tages quidam dicitur in agro Tarquiniensi, cum terra araretur et sulcus altius esset impressus, extitisse repente et eum affatus esse, qui arabat. Is autem Tages, ut in libris est Etruscorum,  puerili specie dicitur visus, sed senili fuisse prudentia. Eius aspectu cum obstupuisset bubulcus clamoremque maiorem cum admiratione edidisset, concursum esse factum, totamque brevi tempore in eum locum Etruriam convenisse; tum illum plura locutum multis audientibus, qui omnia verba eius exceperint litterisque mandarint; omnem autem orationem fuisse eam, qua haruspicinae disciplina contineretur; eam postea crevisse rebus novis cognoscendis et ad eadem illa principia referendis. - "Haec accepimus ab ipsis, haec scripta conservant, hunc fontem habent disciplinae. Num ergo opus est ad haec refellenda Carneade? Num Epicuro? Estne quisquam ita desipiens, qui credat exaratum esse— deum dicam an hominem? Si deus, cur se contra naturam in terram abdiderat, ut patefactus aratro lucem aspiceret? Quid? Idem nonne poterat deus hominibus disciplinam superiore e loco tradere? Si autem homo ille Tages fuit, quonam modo potuit terra oppressus vivere? Unde porro illa potuit, quae docebat alios, ipse didicisse? Sed ego insipientior quam illi ipsi, qui ista credunt, qui quidem contra eos tam diu disputem.

XXIV. "Vetus autem illud Catonis admodum scitum est, qui mirari se aiebat quod non rideret haruspex haruspicem cum vidisset. Quota enim quaque res evenit praedicta ab istis? Aut, si evenit quip-  piam, quid afferri potest, cur non casu id evenerit? Rex Prusias, cum Hannibali apud eum exsulanti depugnari placeret, negabat se audere, quod exta prohiberent. ' Ain tu,' inquit, ' carunculae vitulinae mavis quam imperatori veteri credere?' Quid? Ipse Caesar cum a summo haruspice moneretur, ne in Africam ante brumam transmitteret, nonne transmisit? Quod ni fecisset, uno in loco omnes adversariorum copiae convenissent. Quid ego haruspicum responsa commemorem (possum equidem innumerabilia) quae aut nullos habuerint exitus aut contrarios?hoc civili bello, di immortales! quam multa luserunt! quae nobis in Graeciam Roma responsa haruspicum missa sunt! quae dicta Pompeio! etenim ille admodum extis et ostentis movebatur. Non lubet commemorare, nec vero necesse est, tibi praesertim qui interfuisti; vides tamen omnia fere contra ac dicta sint evenisse. Sed haec hactenus; nunc ad ostenta veniamus.

 

VI. Mais peut-on avoir quelque pressentiment de ce qui n'est fondé sur aucune raison? Qu'entendez-vous donc quand vous dites qu'une chose est arrivée par hasard, par fortune, par accident, par événement, si ce n'est qu'elle aurait pu ou n'arriver pas, ou arriver autrement? Or comment peut-on prévoir et prédire ce qui n'est du qu'à la fortune capricieuse ou à l'aveugle hasard ? C'est par le raisonnement que le médecin, le général et le pilote prévoient le danger du malade, les embûches de l'ennemi et l'approche de la tempête ; et cependant ils se trompent souvent, quoi-219 que leurs opinions soient fondées sur des raisons plausibles. L'agriculteur raisonne aussi, lorsqu'il croit voir un fruit dans chaque fleur de l'olivier, et cependant il se trompe aussi quelquefois. Or si ceux qui ne jugent que sur des conjectures probables et conformes à la raison sont sujets à erreur, que devons-nous croire de ceux qui cherchent la connaissance de l'avenir dans les entrailles des victimes, le vol ou le chant des oiseaux, les présages, les oracles et les songes? Je vous dirai ailleurs et séparément combien les fissures du foie, les croassements du corbeau, le vol d'un aigle, le cours d'un astre, les cris d'un furieux, les sorts, les songes, sont de vains signes à mes yeux : je n'en parle ici qu'en général. Peut-on prévoir qu'une chose arrivera, lorsqu'il n'existe aucune cause assignable pour qu'elle arrive? Ceux qui observent et soumettent au calcul le cours des astres prédisent longtemps d'avance les éclipses de soleil et de lune ; mais ils annoncent ce qu'amènera l'ordre infaillible de la nature. Leurs observations sur la marche constante de la lune leur ont appris que quand elle se rencontre à ('opposite du soleil dans l'ombre de la terre, ombre semblable à un cône ténébreux, il faut nécessairement qu'elle s'obscurcisse ; ils savent aussi que quand elle est sur notre horizon, et qu'elle se trouve interposée entre le soleil et nous, elle nous dérobe en partie là lumière de cet astre. Ils prédisent enfin le passage de chaque planète dans chaque constellation, le coucher et le lever de chaque signe. Et vous savez quelle méthode ils suivent dans leurs prédictions.

VIII. Mais quelles règles suivent ceux qui nous annoncent la découverte d'un trésor, ou la venue  d'un héritage? Dans quel ordre de choses figurent ces événements et ceux qui leur ressemblent ? S'ils sont le produit d'une nécessité, que reste-t-il au hasard et à la fortune? Il n'y a rien de plus opposé à la règle et à l'ordre que le hasard, et je doute que Dieu même sache ce qui arrivera fortuitement; car s'il le savait la chose arriverait infailliblement, et cette nécessité admise, il n'y aurait plus de fortune. Cependant la fortune existe, dites-vous; donc on ne peut admettre aucun pressentiment des choses fortuites. Mais si, niant la fortune, vous prétendez que tout ce qui arrive a été fatalement déterminé de toute éternité, changez aussi votre définition de la divination que vous appelez un pressentiment des choses fortuites. Car s'il n'est point de fait, d'accident, d'événement dont l'ordre n'ait été déterminé de toute éternité, qu'est-ce que la fortune? Et sans elle, qu'est-ce que la divination, que vous appelez le pressentiment des. Choses fortuites? Mais vous disiez en même temps que le destin renferme tout ce qui arrive et tout ce qui doit arriver. Le destin ! laissez aux vieilles femmes ce mot plein de superstition. Les Stoïciens toutefois en disent merveilles; aussi nous en parlerons ailleurs. Aujourd'hui ne nous écartons pas de notre sujet.

VIII. Si tout dépend du destin, à quoi sert la divination? Car ce que prédit le devin doit infailliblement arriver. Aussi je ne comprends pas ce qu'on veut dire quand on raconte qu'un aigle fit revenir sur ses pas Déjotarus notre intime ami, et que ce roi évita ainsi de coucher dans une chambre qui, s'écroulant la nuit suivante, l'aurait écrasé dans sa chute. Mais si c'était un décret du destin, il n'aurait pas échappé à ce dan- 220 ger; et si ce n'était pas l'ordre du destin, il ne pouvait pas succomber. À quoi sert donc la divination, et quels avertissements peuvent me donner les sorts, les entrailles, ou quelque prédiction que ce soit? Si c'était un décret du destin que de deux flottes romaines dans la première guerre punique, Tune fît naufrage, et l'autre fut détruite par les Carthaginois, ces malheurs n'en seraient pas moins arrivés lors même que les poulets sacrés auraient fourni d'heureux auspices aux consuls L. Junius et P. Claudius. Dira-t-on qu'en déférant aux auspices on aurait sauvé les flottes ? Elles n'étaient donc pas condamnées par le destin. Mais vous voulez que tout dépende du destin : en ce cas il n'y a donc point de divination. De même si le destin, dans la seconde guerre punique, avait arrêté que l'armée du peuple romain serait détruite au lac de Trasimène, le consul Flaminius aurait-il évité cette défaite en obéissant aux avertissements et aux auspices, qui lui défendaient de combattre? Non, sans doute. Ou l'armée n'était pas condamnée à périr par le destin, dont les décrets sont immuables ; ou si elle l'était ( comme vous ne pouvez manquer de le soutenir ), le respect pour les auspices n'aurait rien changé à l'événement. Que devient donc la divination des Stoïciens? Si tout se fait par le destin, de quelle utilité peuvent nous être ses avertissements? Car, de quelque façon que nous nous conduisions, empêcherons-nous d'arriver ce qui doit fatalement arriver? Si nous le pouvons, il n'existe plus de destin, ni par conséquent de divination, puisqu'elle annonce les choses qui doivent arriver, et qu'on ne peut pas dire qu'une chose doive certainement arriver, quand au moyen de quelque précaution il se peut faire qu'elle n'arrive pas.

IX. Je dis plus, je ne crois même pas que la connaissance de l'avenir nous soit utile. Quelle eût été la vie de Priam, s'il eût connu dès son enfance le sort réservé à sa vieillesse ? Mais laissons là les fables, pour des faits plus rapprochés de nous. J'ai cité, dans mon traité delà Consolation, les trépas funestes de nos plus grands hommes. Et pour ne rien dire des anciens, croyez-vous qu'il eût été utile à Marcus Crassus, dans tout l'éclat de sa fortune et de sa puissance, de savoir qu'un jour, après avoir vu la mort de son fils Publius et la défaite de son armée, il trouverait au delà de l'Euphrate une mort ignominieuse? Croyez-vous que Cn. Pompée eût bien goûté la joie de ses trois consulats, de ses trois triomphes, et de sa gloire immense, s'il eût su qu'après avoir perdu son armée, il devait être assassiné en Egypte, sur une grève solitaire, et que sa mort serait suivie de maux dont nous ne pouvons parier sans larmes? Et César lui-même, s'il avait pu prévoir qu un jour au milieu de ces sénateurs qu'il avait pour la plupart choisis, dans la salle bâtie par Pompée, aux pieds mêmes de la statue de Pompée, sous les yeux de tant de centurions dévoués, poignardé par l'élite de la noblesse de Rome, en partie par ses propres créatures, il resterait là gisant, sans qu'aucun, je ne dis pas de ses amis, mais même de ses esclaves osât approcher de son cadavre; César, dis-je, n'aurait-il pas traîné la plus misérable vie? Oh! assurément, il vaut bien mieux ignorer les maux que nous réserve l'avenir. Car il n'est permis à personne, et surtout à un Stoïcien, 221 de dire : Pompée n'aurait pas pris les armes, Crassus n'aurait pas passé l'Euphrate, et César n'aurait point entrepris la guerre civile. Ce serait dire que le destin n'avait pas arrêté leur mort, et vous voulez que tout arrive par le destin. La divination n'aurait donc été d'aucun secours à ces grands hommes; elle n'eût servi qu'à empoisonner toute leur vie, toutes leurs joies, en mettant sans cesse sous leurs yeux leur mort funeste. Ainsi de quelque côté que se tournent les Stoïciens, leurs subtilités tombent d'elles-mêmes. Car si ce qui doit arriver peut arriver ou d'une façon ou d'une autre, la fortune y a sans doute beaucoup de part; et ce qui dépend de la fortune n'est jamais certain. Si au contraire chaque chose doit arriver infailliblement en son temps, de quel secours me seront les aruspices, en me prédisant les plus affreux malheurs?

X. Poussés à bout, les Stoïciens prétendent que ces malheurs seront plus légers, si nous avons recours aux pratiques religieuses. Mais si rien ne se fait que par le destin, c'est en vain que vous supplierez les Dieux. C'est le sentiment d'Homère, lorsqu'il nous montre Jupiter se plaignant de ne pouvoir, contre le destin, sauver les jours de son fils Sarpédon. C'est aussi le sens de ce vers grec qu'on peut traduire ainsi : « Ce qui a été décrété par le destin dépasse le pouvoir de Jupiter. » Aussi, à mon avis, c'est à bon droit qu'on s'est permis de se moquer du destin dans un vers des Atellanes. Mais ne plaisantons pas sur un sujet si grave. Je conclus donc en disant : Si on ne peut prévoir aucune des choses qui arrivent par cas fortuit, parce que ce qui arrive ainsi est incertain, il n'y a point de divination ; et si au contraire l'avenir peut être prévu parce qu'il est soumis aune fatalité inflexible, il n'y a point non plus de divination, puisque vous dites qu'elle ne concerne que les choses fortuites. Mais jusqu'ici je n'ai fait en quelque sorte qu'escarmoucher. Il est temps d'en venir tout de bon aux mains, et de voir si je ne pourrai pas rompre le front de votre argumentation.

XI. Vous avez distingué deux genres de divination , l'une artificielle, l'autre naturelle, la première qui repose en partie sur des conjectures, en partie sur des observations suivies ; la seconde qui résulte des efforts et des lumières de l'âme en communication avec la divinité, dont elle est elle-même une émanation, un écoulement. Vous avez compris dans la première l'inspection des entrailles, les observations sur les foudres et les prodiges, les prédictions faites d'après les augures, les signes, les présages; enfin vous avez rattaché à ce genre tout ce qui est conjectural. La seconde vous a semblé ou une inspiration, un enlèvement de l'esprit vivement excité, ou une prévision de l'âme, affranchie durant le sommeil du tumulte des sens. Dieu, le destin, la nature, voilà selon vous les trois sources de la divination. Cependant, comme vous n'avez pu rien expliquer, vous avez appelé à votre secours une foule de faits contestables. Et d'abord à ce sujet qu'il me soit permis de dire qu'il me parait indigne d'un philosophe d'invoquer des témoignages , ou vrais par hasard, ou controuvés et inventés par la mauvaise foi. C'est par des arguments et de bonnes raisons qu'il faut prouver la vérité, 222 et non par des faits, surtout quand ils sont de l'ordre de ceux auxquels il m'est permis de ne pas croire.

XII. Pour commencer par les aruspices, je pense que l'intérêt de la république et de la religion de l'État exige qu'on les respecte : mais ici nous sommes seuls; nous pouvons donc chercher sans crainte la vérité, moi surtout qui fais grand usage du doute. Examinons d'abord ce qui a rapport aux entrailles des victimes. A qui persuadera-t-on que les aruspices aient acquis la connaissance de ces signes par une longue suite d'observations? Quand ces observations ont-elles commencé? Combien de temps ont-elles été continuées? Comment les aruspices se sont-ils accordés pour regarder telle partie comme hostile, telle autre comme favorable ; telle fissure du foie comme indiquant un péril, et telle autre un événement heureux? Est-ce que les aruspices d'Etrurie, d'Élide, d'Egypte et de Carthage ont mis leur expérience en commun? Mais ce fait, que nous savons impossible, ne peut même être admis comme supposition; car chacun interprète les entrailles à sa manière ; chacun a sa doctrine différente. Assurément s'il existe dans les entrailles d'une victime quelque vertu secrète propre à faire connaître l'avenir, il faut, ou quelle se rattache à la nature universelle des choses, ou qu'elle se manifeste par ordre des Dieux tout-puissants. Mais cette admirable nature universelle, partout répandue, partout agissante, que peut-elle avoir de commun, je ne dis pas avec le fiel d'un coq (animal dont les entrailles, au dire de quelques-uns, sont des plus significatives), mais avec le foie, le cœur ou le poumon d'un bœuf gras? Où voit-on là quelque qualité naturelle propre à dévoiler l'avenir?

XIII. Démocrite, à l'exemple des physiciens, dont on connaît les grandes prétentions, nous donne à ce sujet des explications subtiles. « Nous ne voyons pas ce qui est à nos pieds, et nous voulons lire dans les deux. » Ce philosophe nous dit que la couleur et l'état des entrailles d'une victime désignent la qualité du pâturage, l'abondance ou la disette des productions de la terre, et même la salubrité ou la nature pestilentielle de l'atmosphère. Ο l'heureux mortel! nous connaissons son intarissable gaieté. Mais le désir de faire une plaisanterie l'a-t-il empêché de voir qu'elle n'aurait un peu de vraisemblance que si les entrailles des animaux se trouvaient toutes au même instant dans le même état et de la même couleur? Car si à la même heure le foie d'un animal se trouve frais et entier, et celui d'un autre flétri et desséché, quelle induction peut-on tirer de l'état et de la couleur de leurs entrailles? Ceci ne ressemble-t-il pas beaucoup à ce que vous nous avez raconté de Phérécyde, qui, à la vue d'eau tirée d'un puits, annonça un tremblement de terre? Quelle impudence ! le tremblement arrivé, on en dit hardiment les causes; mais peut-on le prédire à la couleur d'une eau de source? On nous débite beaucoup de contes semblables dans les écoles : heureusement nous ne sommes pas forcés de tout croire. Au reste, supposons que ce que dit Démocrite soit vrai, est-ce la ce que nous cherchons dans les entrailles des victimes? Et avons-nous jamais entendu un aruspice nous faire une semblable réponse? Us nous menacent du feu ou de l'eau ; ils nous annoncent tantôt un héritage, tantôt une grande perte; ils voient dans la fissure du foie des présages domestiques ou des signes de longévité ; ils examinent surtout avec grand soin la tête du foie, et 223 s'ils ne la trouvent pas, c'est, à leur avis, le présage des plus grands malheurs.

XIV. Comme je l'ai déjà prouvé, il n'y a point là d'observations suivies, point d'antiques traditions, mais des inventions de l'art, si toutefois il existe un art de l'inconnu. Quelles affinités d'ailleurs peuvent avoir ces sortes de prédictions avec la nature universelle? En admettant, comme aiment à le soutenir les physiciens, ceux surtout qui croient que tout ce qui existe est un, en admettant, dis-je, l'union intime et l'harmonie générale de l'univers, quelle relation peut-on établir entre le monde entier et la découverte d'un trésor? Si les entrailles d'une victime peuvent m'annoncer l'augmentation de ma fortune, et que la nature le veuille ainsi, voilà donc des entrailles identifiées avec Γ uni vers, et ma fortune dépendant de la nature universelle. Des physiciens ne rougissent-ils pas de parler de la sorte? J'admets jusqu'à un certain point que tout se tienne dans la nature; les Stoïciens essaient de le prouver par des exemples nombreux. C'est ainsi qu'on prétend que les foies de souris grossissent en hiver, que le pouliot fleurit le jour même du solstice d'hiver, et que les petites vésicules contenant la semence de son fruit, venant alors à s'enfler et à se détacher les unes des autres, se retournent dans un autre sens; qu'en touchant certaines cordes d'une lyre on en fait résonner d'autres ; que les huîtres et les autres coquillages croissent et décroissent avec la lune; que le décours de la lune en hiver est le temps propre à la coupe des arbres, parce qu'ils sont alors desséchés. Parlerai-je du flux et du reflux de la mer, qui suit régulièrement les phases de la lune? Mille exemples semblables prouveraient les affinités naturelles qui existent entre les choses les plus éloignées. D'accord; à cela je n'ai pas d'objection : mais s'ensuit-il que certaines fissures d'un foie annoncent des richesses? Par quelle affinité naturelle, par quel concert, par quel secret accord, et, pour parler comme les Grecs, par quelle sympathie les fissures de ce foie se rapportent-elles à mes petits profits, et ces profits au ciel, à la terre, à l'univers entier?

XV. J'irai jusqu'à vous accorder, si vous le voulez, toutefois au grand préjudice de ma cause, qu'il existe une certaine corrélation entre la nature et les entrailles d'une victime; mais cela supposé, comment arrive-t-il que celui qui veut obtenir quelque chose des Dieux trouve à point nommé une victime convenable à ses vœux? Je croyais cette objection sans réplique ; on en donne une solution merveilleuse. En vérité, j'en rougis, non pas pour vous dont j'admire la mémoire, mais pour Chrysippe, Antipater et Posidonius, qui soutiennent avec vous qu'une certaine vertu intelligente et divine répandue dans tout l'univers préside au choix de la victime. Ils osent même ajouter (ce qui est encore bien mieux, et ce que vous nous répétez, d'après eux) qu'au moment du sacrifice il s'opère un tel changement dans les entrailles de la victime qu'il y a perte ou surcroît de quelque partie, selon la volonté toute-pdissante des Dieux. Voilà des miracles auxquels, je vous assure, les vieilles femmes ne croient déjà plus. Pensez-vous donc que le môme taureau aura ou n'aura pas de tête au foie, selon qu'il sera im- 224 molé par celui-ci ou celui-là? Cette diminution au cette addition peut-elle se faire si subitement, et de manière à s'accorder à la fortune du sacrificateur? L'expérience d'ailleurs ne nous enseigne-t-elle pas que le hasard seul préside au choix des victimes? Souvent la première offre le terrible présage d'un foie sans tête, et la seconde présente les plus belles entrailles qu'on puisse désirer. Que deviennent alors les menaces de la première? Et comment s'est fait ce grand et subit apaisement des Dieux ?

XVI. Mais vous dites que le dernier bœuf gras immolé par César n'avait point de cœur, et vous prétendez que, comme il est impossible que cet animal ait vécu sans cet organe, il faut qu'il ait disparu au moment du sacrifice. Comment est-il possible que vous compreniez qu'un bœuf n'a pu vivre sans cœur, et que vous ne compreniez pas que ce cœur η a pu s'envoler tout à coup je ne sais où? Pour moi, je puis ou ignorer combien le cœur est nécessaire à la vie, ou soupçonner que le cœur de ce bœuf se trouva, par l'effet de quelque maladie, contracté, exigu, flétri et méconnaissable. Mais vous, sur quoi vous fondez-vous pour croire que le cœur d'un bœuf gras ait disparu tout à coup au milieu du sacrifice? Est-ce pour avoir vu César vêtu de pourpre et privé de son bon sens que le taureau perdit lui-même le cœur? Croyez-moi, en voulant défendre des forts détachés, vous livrez à l'ennemi la citadelle même de la philosophie. Pour soutenir la vérité des aruspices, vous bouleversez toute la physique. Il y η une tête dans le foie de la victime et un cœur dans ses entrailles; répandez un peu de farine et de vin, et voilà qu'un Dieu, ou je ne sais quelle puissance inconnue, enlève et fait disparaître ces organes. Ce n'est donc plus la nature qui pré¬side à l'origine et à la fin de toute chose ; et il y aura des corps qui, produits de rien, retourneront subitement à rien. Quel physicien a jamais parlé de la sorte? Les aruspices l'affirment. Les croyez-vous donc plus dignes de foi que les physiciens?

XVII. Et lorsqu'on sacrifie à plusieurs Dieux, d'où vient que les uns paraissent favorables et les autres irrités? Quelle inconstance de nous menacer par les premières entrailles, et de tout nous promettre par les secondes? Puis, quelles dissensions si grandes les divisent même entre parents, pour qu'Apollon nous veuille du bien et Diane du mal ? N'est-il pas clair que le hasard ayant décidé du choix des victimes, c'est aussi au hasard qu'est dû l'état des entrailles? Mais, direz-vous, il en est des victimes comme des sorts; une vertu divine en règle le choix. Nous parlerons bientôt des sorts. Cependant il me semble que vous ne fortifiez pas votre opinion sur les victimes en les comparant aux sorts, mais bien que vous infirmez l'autorité des sorts en les comparant aux victimes. Quoi ! lorsque nous envoyons chercher au marché d'Équimélium un agneau pour l'immoler, c'est l'agneau même dont les entrailles s'adaptent à ce qui nous concerne que nous amène notre esclave, conduit , non par le hasard, mais par quelque Dieu ! Si vous entendez par là que le hasard et la volonté des Dieux se trouvent, en ce cas, réunis comme dans les sorts Je suis désolé de voir nos Stoïciens fournir ainsi aux Épicuriens l'occasion de se moquer d'eux ; et vous savez comment ils en profitent. Rien ne leur est plus facile. Car Épicure, pour persifler les Dieux mêmes, nous les montre lé- 225 gers et transparents, cherchant dans les intermondes, comme entre deux bois sacrés, un asile sûr en cas d'événement; il leur donne des membres semblables aux nôtres, mais dont ils ne peuvent se servir. Après avoir ainsi indirectement nié les Dieux, il ne peut hésiter à nier la divination. Il est du moins conséquent: les Stoïciens ne le sont pas. Son Dieu ne s'occupant ni de lui-même, ni des autres, ne peut départir la divination aux hommes ; tandis que le vôtre peut bien ne pas la leur donner, sans cesser pour cela de régir le monde et de gouverner les sociétés. Pourquoi donc vous jeter vous-mêmes dans ces arguments captieux, dont vous ne pouvez plus vous dégager ? Quand les Stoïciens veulent arriver promptement au but, voici comme ils raisonnent. S'il y a des Dieux, il y a une divination ; or, il y a des Dieux, donc il y a une divination. Ne serait-il pas mieux de dire : Or il n'y a point de divination , donc il n'y a point de Dieux ? Voyez à quoi ils s'exposent en faisant dépendre de la divination l'existence des Dieux. Manifestement il n'y a point de divination, et cependant il faut croire qu'il y a des Dieux.

XVIII. La divination par l'inspection des entrailles ainsi détruite, la science des aruspices croule tout entière. Viennent ensuite, les prodiges et les foudres. L'explication des foudres est fondée, selon vous, sur de longues observations, et celle des prodiges sur le raisonnement et les conjectures. Qu'entendez-vous par ces observations? Les Étrusques ont partagé le ciel en seize parties. Il était facile sans doute de doubler les quatre que nous connaissons, puis de doubler encore les huit, pour pouvoir dire de quel côté partait la foudre. A quoi bon pourtant, et qu'est-ce que cela signifie? N'est-il pas manifeste que d'abord les hommes pleins d'étonnement et de crainte ont fait du tonnerre et de la foudre les attributs de Jupiter tout-puissant? De là dans nos livres : « Quand Jupiter tonne et qu'il éclaire, il est défendu de tenir les comices du peuple. » Cette prohibition avait peut-être un but politique : on voulait avoir des raisons pour proroger les comices. Aussi le tonnerre η est-il regardé comme un obstacle que pour les comices : dans toute autre occasion, quand il se fait entendre à gauche, c'est le plus favorable de tous les auspices. Mais nous parlerons des auspices ailleurs, il s'agit maintenant des foudres.

XIX. Quoi de plus étrange pour un physicien que d'attribuer* une signification certaine à une chose incertaine? Car je ne vous mets pas au nombre de ceux qui s'imaginent que les Cyclopes du mont Etna forgent les foudres de Jupiter. Il serait étonnant que n'en ayant qu'une il la lançât si souvent, sans pour cela réussir à avertir les hommes de ce qu'ils doivent faire ou éviter. Les Stoïciens pensent que les exhalaisons de la terre, lorsque, refroidies, elles commencent à s'échapper, forment les vents, et qu'une fois condensées en nuages, si elles viennent à se rompre et à se diviser en petites parties avec violence et à plusieurs reprises, elles donnent naissance au tonnerre et aux éclairs ; et qu'enfin si le feu qui s'allume au choc violent des nues s'échappe, c'est la foudre. Ce que nous reconnaissons ainsi comme un effet naturel, sans règle, sans époque fixe, 226 peut-il nous dévoiler l'avenir? Si telle était la volonté de Jupiter, pourquoi lancerait-il tant de foudres inutiles? A quoi lui servirait de frapper, comme cela arrive si sou vent, le sommet des mon-tagues, les vastes mers, les déserts, ou ces contrées habitées par des peuples qui ne font aucune observation semblable? Mais on a trouvé la tête de telle statue dans le Tibre. Je ne nie pas l'habileté des aruspices, je nie seulement la divination. La division du ciel, dont je viens de parler, accompagnée de certaines observations, peut donc apprendre d'où la foudre part et où elle frappe; mais rien ne peut faire connaître ce qu'elle signifie.

XX. Ici vous m'objectez mes propres vers : « Le maître du tonnerre, appuyé sur l'Olympe étoilé, frappa lui-même autrefois la colline couronnée de son temple, et sillonna le Capitole de ses feux. » Vous rappelez aussi la statue de Natta, les simulacres des Dieux, le groupe de Romulus et de Remus qu'allaitait la louve, renversés par la foudre, ainsi que la justesse des réponses des aruspices consultés à cette occasion. Vous admirez que la conjuration ait été découverte dans le sénat, à l'instant même où la statue de Jupiter, commandée deux ans avant par les consuls, était inaugurée au Capitole. Et c'est vous, m'avez-vous dit, qui oseriez combattre la divination après tout ce que vous avez fait et écrit! Vous êtes mon frère et je vous respecte. Or, je vous le demande, à qui en voulez-vous? A la chose même qui est telle que vous le voyez, ou à moi qui ne cherche que le vrai ? Je n'attaque point la science des aruspices, je vous en demande seulement la raison. Mais vous vous êtes préparé un admirable subterfuge. Prévoyant que je vous presserais de me dire la cause de chaque divination, vous vous êtes jeté dans de longs discours, répétant qu'il vous suffisait de voir les effets sans en rechercher la raison ou l'origine ; que dès qu'on était certain de l'existence d'un fait, il importait peu d'en connaître la cause : tout cela, comme si je vous accordais les faits, ou qu'un philosophe ne dût pas remonter aux causes. Alors vous m'avez allégué mes pronostics; vous avez cité la scammonée, l'aristoloche, et diverses autres racines dont vous voyez la vertu et les effets sans en connaître la cause.

XXI. Fausse comparaison. D'ailleurs le Stoïcien Boëthus que vous citez, et même notre ami Posidonius, ont recherché les causes des pronostics; et dans l'ignorance des causes, les effets du moins ont pu être observés et constatés. Mais pour la statue de Natta, pour les tables des lois frappées de la foudre, quelle ancienne observation peut nous guider? Les Pinarius Natta sont patriciens : le danger viendra donc de la noblesse. Que Jupiter s'est montré ingénieux ! Romulus allaité par la louve est frappé de la foudre: cela signifie que la ville qu'il fonda est en péril. Admirons l'adresse avec laquelle Jupiter nous donne ses avertissements! Mais dans le même temps que Ton plaçait la statue de Jupiter, la conjuration se découvrait ; et vous aimez mieux croire que cela se soit fait par la providence des Dieux, plutôt que par hasard ; vous voulez que l'ouvrier qui avait fait marché avec Torquatus et Cotta pour la colonne n'ait différé de l'achever ni par paresse, ni faute d'argent, mais parce que les Dieux immortels avaient ordonné qu'il attendît jusqu'à ce moment! Pour moi, je ne désespère pas entière- 227 ment de la vérité de cette explication ; mais j'avoue mon ignorance, et je désire que vous m'éclairiez. Comme il me semblait que c'était le hasard qui avait vérifié quelques prédictions des devins, vous vous êtes fort étendu sur ce sujet, et vous avez dit entre autres que quatre dés jetés au hasard pouvaient amener le point de Vénus; mais que quatre cents dés ne pourraient pas de même l'amener cent fois : d'abord je ne sais pas pourquoi ils ne le pourraient pas; mais je n'insiste pas là-dessus, car vous abondez en exemples. Vous avez cité les couleurs jetées sur un tableau, le groin d'un cochon fouillant la terre, et beaucoup d'autres semblables. Vous rappelez aussi cette tête de Panisque imaginée par Carnéade, comme si cela ne pouvait pas être un effet du hasard, comme s'il n'y avait pas dans tout bloc de marbre une tête digne même de Praxitèle  Car une tête ne se fait qu'en retranchant peu à peu, et c'est là tout ce que Praxitèle y met du sien. Mais lorsqu'à force de retrancher on est parvenu jusqu'aux linéaments du visage, alors on ne peut plus douter que l'œuvre ne fût dans le marbre même. Il peut donc s'être trouvé naturellement quelque chose de semblable dans les .carrières de Chio. Contes que tout cela. Eli! n'avez-vous jamais remarqué dans les nuages la figure d'un lion ou d'un hippocentaure ? Le hasard, ce que vous niiez tout à l'heure, peut donc imiter la nature.

XXII. Après avoir ainsi discuté la question des entrailles des victimes et des foudres, passons aux prodiges, afin de ne rien omettre dans l'art des aruspices. Une mule, dites-vous, a fait un poulain : rare merveille I Mais aurait-elle eu lieu, si elle avait été impossible? Disons de même de tous les prodiges. Impossibles, ils ne se font pas; possibles, ils n'ont plus droit de noue étonner. C'est l'ignorance des causes qui produit notre étonnement à la vue des choses nouvelles; mais, dans les cas ordinaires, la même ignorance ne produit aucune surprise. Car celui qui s'étonne qu'une mule ait engendré un poulain ignore aussi comment une jument engendre, et comment la nature forme l'animal dans le ventre de sa mère ; mais il ne s'étonne pas de ce qu'il voit souvent, quoiqu'il en connaisse aussi peu la cause. Que si ce qu'il n'a jamais vu arrive, il crie au prodige. Ici où est le prodige? Est-ce au moment de la conception ou de la naissance du poulain ? La conception peut être contre nature, mais la naissance en est une conséquence presque nécessaire. Au reste, sans en dire plus, examinons l'origine de cette science, nous apprécierons tout de suite quel degré d'autorité elle mérite.

XXIII. On rapporte qu'un laboureur conduisant un jour sa charrue dans un champ du territoire de Tarquinies, au moment où le soc s'enfonçait plus profondément, un certain Tagès sortit tout à coup du sillon et parla au laboureur. Ce Tagès, selon les livres étrusques, avait la figure d'un enfant et la prudence d'un vieillard. À son aspect, le laboureur étonné poussa un cri d'admiration ; la foule accourut, et bientôt toute l'Étrurie se rassembla en cet endroit. Alors, di¬sent toujours les livres, Tagès parla longtemps devant cette multitude, qui recueillit ses paroles et les mit par écrit ; et c'est ce discours qui contient le fondement de la science des aruspices, principes complétés depuis par l'adjonction de plusieurs choses nouvelles se rapportant à ces premiers éléments. Voilà ce que nous avons appris des aruspices mêmes, voilà leurs archives, et la 228 source de leur discipline. Est-il besoin ici de Carnéade ou d'Épicure? Qui serait assez fou pour croire qu'on puisse déterrer, dirai-je un Dieu ou un homme? Un Dieu ? Pourquoi se serait-il, contre l'ordre de la nature, enfoui sous terre, attendant que le soc d'une charrue le rendît à la lumière? Un Dieu ne pouvait-il pas trouver quelque lieu éminent pour révéler aux hommes sa doctrine? Un homme? Mais comment a-t-il vécu sous terre, et où avait-il appris ce qu'il enseignait aux autres? Mais s'arrêter plus longtemps à réfuter semblables choses, ce serait se montrer plus fou encore que ceux qui les croient.

XXIV. On connaît depuis longtemps ce mot de Caton, qui s'étonnait qu'un aruspice ne se prît pas à rire à la vue d'un autre aruspice. Quand les événements ont-ils vérifié leurs prédictions? Et si cela est arrivé quelquefois, qui peut dire que ce n'est pas dû au hasard? Annibal réfugié près du roi Prusias, lui conseillait d'engager le combat, malgré les entrailles des victimes reconnues défavorables. « Eh ! quoi, dit-il au roi, qui n'osait suivre ce conseil, aimez-vous mieux vous en rapporter à de la chair de bœuf qu'à l'avis d'un vieux général ? » César lui-même ne passa-t-il point en Afrique, quoique le grand aruspice lui conseillât de ne pas le faire avant l'hiver? S'il ne l'eût fait, il aurait trouvé toutes les troupes ennemies rassemblées. A quoi bon rappeler, ce qui me serait facile, les innombrables réponses du aruspices qui n'ont eu aucun effet, ou qui en ont eu un tout contraire? Dans la guerre civile, Dieux immortels! combien de fois ne nous ont-elles pas trompés? Combien ne nous en a-t-on pas envoyé de Rome en Grèce? Que n'a-t-on pas annoncé à Pompée,  qui ajoutait tant de foi aux prodiges et aux entraiIIes des victimes? Laissons cela; à quoi bon vous en parler, puisque vous étiez avec nous? Vous voyez cependant que tout est arrivé autrement qu'ils ne l'avaient prédit. Mais revenons aux prodiges.

XXV. "Multa me consule a me ipso scripta recitasti, multa ante Marsicum bellum a Sisenna collecta attulisti, multa ante Lacedaemoniorum malam pugnam in Leuctricis a Callisthene commemorata dixisti; de quibus dicam equidem singulis, quoad videbitur, sed dicendum etiam est de universis. Quae est enim ista a deis profecta significatio et quasi denuntiatio calamitatum? Quid autem volunt di immortales primum ea significantes, quae sine interpretibus non possimus intellegere, deinde ea, quae cavere nequeamus? At hoc ne homines quidem probi faciunt, ut amicis impendentis calamitates praedicant quas illi effugere nullo modo possint; ut medici, quamquam intellegunt saepe, tamen numquam aegris dicunt illo morbo eos esse morituros; omnis enim praedictio mali tum probatur, cum ad praedictionem cautio adiungitur. Quid igitur aut ostenta aut eorum interpretes vel Lacedaemonios olim vel nuper nostros adiuverunt? Quae si signa deorum putanda sunt, cur tam obscura fuerunt? Si enim, ut intellegeremus quid esset eventurum, aperte declarari oportebat, aut ne occulte quidem, si ea sciri nolebant.

XXVI. "Iam vero coniectura omnis, in qua nititur divinatio, ingeniis hominum in multas aut diversas aut etiam contrarias partis saepe deducitur. Ut enim in causis iudicialibus alia coniectura est accusatoris, alia defensoris et tamen utriusque credibilis, sic in omnibus eis rebus, quae coniectura investigari videntur, anceps reperitur oratio. Quas  autem res tum natura, tum casus affert (non numquam etiam errorem creat similitudo), magna stultitia est earum rerum deos facere effectores, causas rerum non quaerere. -  "Tu vates Boeotios credis Lebadiae vidisse ex gallorum gallinaceorum cantu victoriam esse Thebanorum, quia galli victi silere solerent, canere victores. Hoc igitur per gallinas Iuppiter tantae civitati signum dabat? An illae aves, nisi cum vicerunt, canere non solent? At tum canebant nec vicerant. Id enim est, inquies, ostentum. Magnum vero! quasi pisces, non galli cecinerint! quod autem est tempus, quo illi non cantent, vel nocturnum vel diurnum? Quodsi victores alacritate et quasi laetitia ad canendum excitantur, potuit accidisse alia quoque laetitia, qua ad cantum moverentur. Democritus quidem optimis verbis causam explicat cur ante lucem galli canant; depulso enim de pectore et in omne corpus diviso et mitificato cibo cantus edere quiete satiatos; qui quidem ' silentio noctis,' ut ait Ennius,

Favent faucibus russis
cantu plausuque premunt alas.

Cum igitur hoc animal tam sit canorum sua sponte, quid in mentem venit Callistheni dicere deos gallis  signum dedisse cantandi, cum id vel natura vel casus efficere potuisset?

XXVII. "'Sanguinem pluisse senatui nuntiatum est, Atratum etiam fluvium fluxisse sanguine, deorum sudasse simulacra.' Num censes his nuntiis Thalen aut Anaxagoran aut quemquam physicum crediturum fuisse? Nec enim sanguis nec sudor nisi e corpore. Sed et decoloratio quaedam ex aliqua contagione terrena maxime potest sanguini similis esse, et umor adlapsus extrinsecus, ut in tectoriis videmus austro, sudorem videtur imitari. Atque haec in bello plura et maiora videntur timentibus, eadem non tam animadvertuntur in pace; accedit illud etiam, quod in metu et periculo cum creduntur facilius, tum finguntur impunius. Nos autem ita leves atque inconsiderati sumus, ut, si mures corroserint aliquid, quorum est opus hoc unum, monstrum putemus? 'Ante vero Marsicum bellum quod clipeos Lanuvi,' ut a te dictum est, 'mures rosissent, maximum id portentum haruspices esse dixerunt.' Quasi vero quicquam intersit, mures diem noctem aliquid rodentes scuta an cribra corroserint! nam si ista sequimur, quod Platonis politian nuper apud me mures corroserunt de re publica debui pertimescere, aut, si Epicuri de Voluptate liber rosus esset, putarem annonam in macello cariorem fore!

XXVIII. "An vero illa nos terrent, si quando aliqua portentosa aut ex pecude aut ex homine nata dicuntur? Quorum omnium, ne sim longior, una ratio est. Quicquid enim oritur, qualecumque est, causam habeat a natura necesse est, ut, etiamsi praeter consuetudinem extiterit, praeter naturam tamen non possit existere. Causam igitur investigato in re nova atque admirabili, si poteris; si nullam reperies, illud tamen exploratum habeto, nihil fieri potuisse sine causa, eumque terrorem, quem tibi rei novitas attulerit, naturae ratione depellito. Ita te nec terrae fremitus, nec caeli discessus, nec lapideus aut sanguineus imber, nec traiectio stellae, nec faces visae terrebunt. -  "Quorum omnium causas si a Chrysippo quaeram, ipse ille divinationis auctor numquam illa dicet facta fortuito naturalemque rationem omnium reddet: ' Nihil enim fieri sine causa potest; nec quicquam fit, quod fieri non potest; nec, si id factum est, quod potuit fieri, portentum debet videri; nulla igitur portenta sunt.' Nam si, quod raro fit, id portentum putandum est, sapientem esse portentum est; saepius enim mulam peperisse arbitror quam sapientem fuisse. Illa igitur ratio concluditur: 'Nec id, quod non potuerit fieri, factum umquam esse, nec, quod  potuerit, id portentum esse; ita omnino nullum esse portentum. ' Quod etiam coniector quidam et interpres portentorum non inscite respondisse dicitur ei, qui quondam ad eum retulisset quasi ostentum, quod anguis domi vectem circumiectus fuisset: ' Tum esset,' inquit, ' ostentum, si anguem vectis circumplicavisset.' Hoc ille responso satis aperte declaravit nihil habendum esse portentum quod fieri posset.

XXIX. "'C. Gracchus ad M. Pomponium scripsit duobus anguibus domi comprehensis haruspices a patre convocatos.' Qui magis anguibus quam lacertis, quam muribus? ' Quia sunt haec cotidiana, angues non item.' Quasi vero referat, quod fieri potest, quam id saepe fiat. Ego tamen miror, si emissio feminae anguis mortem afferebat Ti. Graccho, emissio autem maris anguis erat mortifera Corneliae, cur alteram utram emiserit; nihil enim scribit respondisse haruspices, si neuter anguis emissus esset, quid esset futurum. 'At mors insecuta Gracchum est.' Causa quidem, credo, aliqua morbi gravioris, non emissione serpentis; neque enim tanta est infelicitas haruspicum, ut ne casu quidem umquam fiat, quod futurum illi esse dixerint! "Nam illud mirarer—si crederem—quod apud Homerum Calchantem dixisti ex passerum  numero belli Troiani annos auguratum; de cuius coniectura sic apud Homerum, ut nos otiosi convertimus, loquitur Agamemnon:

Ferte, viri, et duros animo tolerate labores,
auguris ut nostri Calchantis fata queamus
scire ratosne habeant an vanos pectoris orsus.
namque omnes memori portentum mente retentant,
qui non funestis liquerunt lumina fatis.
Argolicis primum ut vestita est classibus Aulis,
quae Priamo cladem et Troiae pestemque ferebant,
nos circum latices gelidos fumantibus aris,
aurigeris divom placantes numina tauris,
sub platano umbrifera, fons unde emanat aquai,
vidimus immani specie tortuque draconem
terribilem, Iovis ut pulsu penetrabat ab ara;
qui platani in ramo foliorum tegmine saeptos
corripuit pullos; quos cum consumeret octo,
nona super tremulo genetrix clangore volabat;
cui ferus immani laniavit viscera morsu.
Hunc, ubi tam teneros volucris matremque peremit,
qui luci ediderat, genitor Saturnius idem
abdidit et duro formavit tegmina saxo.
Nos autem timidi stantes mirabile monstrum
vidimus in mediis divom versarier aris.
Tum Calchas haec est fidenti voce locutus:
'quidnam torpentes subito obstipuistis, Achivi?
nobis haec portenta deum dedit ipse creator
tarda et sera nimis, sed fama ac laude perenni.
Nam quot avis taetro mactatas dente videtis,
tot nos ad Troiam belli exanclabimus annos;
quae decimo cadet et poena satiabit Achivos.'
Edidit haec Calchas; quae iam matura videtis.

Quae tandem vista auguratio est ex passeribus annorum potius quam aut mensuum aut dierum? Cur autem de passerculis coniecturam facit, in quibus nullum erat monstrum, de dracone silet, qui, id quod fieri non potuit, lapideus dicitur factus? Postremo quid simile habet passer annis? Nam de angue illo qui Sullae apparuit immolanti, utrumque memini et Sullam, cum in expeditionem educturus esset, immolavisse, et anguem ab ara extitisse, eoque die rem praeclare esse gestam non haruspicis consilio, sed imperatoris.

XXXI. "Atque haec ostentorum genera mirabile nihil habent; quae cum facta sunt, tum ad coniecturam aliqua interpretatione revocantur, ut illa tritici grana in os pueri Midae congesta, aut apes quas dixisti in labris Platonis consedisse pueri—non tam mirabilia sint quam coniecta belle; quae tamen vel ipsa falsa esse, vel ea quae praedicta sunt, fortuito cecidisse potuerunt. De ipso Roscio potest illud quidem esse falsum, ut circumligatus fuerit angui, sed ut in cunis fuerit anguis, non tam est mirum, in Solonio praesertim, ubi ad focum angues nundinari solent. Nam quod haruspices responderint nihil illo clarius, nihil nobilius fore, miror deos  immortales histrioni futuro claritatem ostendisse, nullam ostendisse Africano! -  "Atque etiam a te Flaminiana ostenta collecta sunt: quod ipse et equus eius repente conciderit; non sane mirabile hoc quidem! quod evelli primi hastati signum non potuerit; timide fortasse signifer evellebat, quod fidenter infixerat. Nam Dionysi equus quid attulit admirationis, quod emersit e flumine quodque habuit apes in iuba? Sed quia brevi tempore regnare coepit, quod acciderat casu, vim habuit ostenti! ' At Lacedaemoniis in Herculis fano arma sonuerunt, eiusdemque dei Thebis valvae clausae subito se aperuerunt, eaque scuta, quae fuerant sublime fixa, sunt humi inventa.' Horum cum fieri nihil potuerit sine aliquo motu, quid est, cur divinitus ea potius quam casu facta esse dicamus?

XXXII. "At in Lysandri statuae capite Delphis extitit corona ex asperis herbis, et quidem subita. Itane? Censes ante coronam herbae extitisse quam conceptum esse semen? Herbam autem asperam credo avium congestu, non humano satu; iam, quicquid in capite est, id coronae simile videri potest. Nam quod eodem tempore stellas aureas Castoris et Pollucis Delphis positas decidisse, neque eas usquam repertas esse dixisti,—furum id magis  factum quam deorum videtur. Simiae vero Dodonaeae improbitatem historiis Graecis mandatam esse demiror. Quid minus mirum quam illam monstruosissimam bestiam urnam evertisse, sortes dissupavisse? Et negant historici Lacedaemoniis ullum ostentum hoc tristius accidisse! - "Nam illa praedicta Veientium, ' si lacus Albanus redundasset isque in mare fluxisset, Romam perituram; si repressus esset, Veios.' Ita aqua Albana deducta ad utilitatem agri suburbani, non ad arcem urbemque retinendam. 'At paulo post audita vox est monentis ut providerent ne a Gallis Roma caperetur; ex eo Aio Loquenti aram in nova via consecratam.' Quid ergo? Aius iste Loquens, cum eum nemo norat, et aiebat et loquebatur et ex eo nomen invenit; posteaquam et sedem et aram et nomen invenit, obmutuit? Quod idem dici de Moneta potest; a qua praeterquam de sue plena quid umquam moniti sumus?

XXXIII. "Satis multa de ostentis; auspicia restant et sortes eae, quae ducuntur, non illae, quae vaticinatione funduntur, quae oracula verius dicimus; de quibus tum dicemus, cum ad naturalem divinationem venerimus. Restat etiam de Chaldaeis; sed primum auspicia videamus. ' Difficilis auguri locus ad contra dicendum.' Marso fortasse, sed Romano facillimus. Non enim sumus ei nos augures, qui avium reliquorumve signorum observatione futura dicamus. Et tamen credo Romulum, qui urbem auspicato condidit, habuisse opinionem esse in providendis rebus augurandi scientiam (errabat enim multis in rebus antiquitas), quas, vel usu iam, vel doctrina, vel vetustate immutatam videmus; retinetur autem et ad opinionem vulgi et ad magnas utilitates rei publicae mos, religio, disciplina, ius augurium, collegi auctoritas.

 "Nec vero non omni supplicio digni P. Claudius L. Iunius consules, qui contra auspicia navigaverunt; parendum enim fuit religioni, nec patrius mos tam contumaciter repudiandus. Iure igitur alter populi iudicio damnatus est, alter mortem sibi ipse conscivit. 'Flaminius non paruit auspiciis, itaque periit cum exercitu.' At anno post Paulus paruit; num minus cecidit in Cannensi pugna cum exercitu? Etenim, ut sint auspicia, quae nulla sunt, haec certe, quibus utimur, sive tripudio, sive de caelo, simulacra sunt auspiciorum, auspicia nullo modo.

XXXIV. "' Q. Fabi, te mihi in auspicio esse volo.' Respondet: 'audivi.' (Hic apud maiores nostros  adhibebatur peritus, nunc quilibet. Peritum autem esse necesse est eum,qui, silentium quid sit,intellegat; id enim silentium dicimus in auspiciis, quod omni vitio caret. Hoc intellegere perfecti auguris est.) - Illi autem, qui in auspicium adhibetur, cum ita imperavit is, qui auspicatur,' Dicito, si silentium esse videbitur,' nec suspicit nec circumspicit; statim respondet' silentium esse videri.' Tum ille: ' Dicito, si pascentur.' ' Pascuntur.' Quae aves? Aut ubi? ' Attulit,' inquit, 'in cavea pullos is qui, ex eo ipso, nominatur pullarius.' Haec sunt igitur aves internuntiae Iovis! quae pascantur necne quid refert? Nihil ad auspicia; sed quia, cum pascuntur, necesse est aliquid ex ore cadere et terram pavire—' terripavium ' primo, post ' terripudium ' dictum est; hoc quidem iam 'tripudium' dicitur. Cum igitur offa cecidit ex ore pulli, tum auspicanti tripudium solistimum nuntiatur.

XXXV. "Ergo hoc auspicium divini quicquam habere potest, quod tam sit coactum et expressum? Quo antiquissimos augures non esse usos argumento est, quod decretum collegi vetus habemus omnem avem tripudium facere posse. Tum igitur esset auspicium si modo esset ei liberum se ostendisse; tum avis illa videri posset interpres et satelles Iovis. Nunc vero inclusa in cavea et fame enecta, si in offam  pultis invadit, et si aliquid ex eius ore cecidit, hoc tu auspicium aut hoc modo Romulum auspicari solitum putas?iam de caelo servare non ipsos censes solitos, qui auspicabantur? Nunc imperant pullario; ille renuntiat. Fulmen sinistrum auspicium optimum habemus ad omnis res praeterquam ad comitia; quod quidem institutum rei publicae causa est, ut comitiorum vel in iudiciis populi vel in iure legum vel in creandis magistratibus principes civitatis essent interpretes. - "'At Ti. Gracchi litteris Scipio et Figulus consules, cum augures iudicassent eos vitio creatos esse, magistratu se abdicaverunt.' Quis negat augurum disciplinam esse? Divinationem nego. 'At haruspices divini quos, cum Ti. Gracchus, propter mortem repentinam eius qui in praerogativa referenda subito concidisset, in senatum introduxisset, non iustum rogatorem fuisse dixerunt.'  primum vide ne in eum dixerint qui rogator centuriae fuisset; is enim erat mortuus; id autem sine divinatione coniectura poterant dicere. Deinde fortasse casu, qui nullo modo est ex hoc genere tollendus. Quid  enim scire Etrusci haruspices aut de tabernaculo recte capto aut de pomeri iure potuerunt? Equidem assentior C. Marcello potius quam App. Claudio, qui ambo mei collegae fuerunt, existimoque ius augurum, etsi divinationis opinione principio constitutum sit, tamen postea rei publicae causa conservatum ac retentum.

XXXVI. Sed de hoc loco plura in aliis, nunc hactenus. "Externa enim auguria, quae sunt non tam artificiosa quam superstitiosa, videamus. Omnibus fere avibus utuntur, nos admodum paucis; alia illis sinistra sunt, alia nostris. Solebat ex me Deiotarus percontari nostri auguri disciplinam, ego ex illo sui. Di immortales! quantum differebat! ut quaedam essent etiam contraria. Atque ille eis semper utebatur, nos, nisi dum a populo auspicia accepta habemus, quam multum eis utimur? Bellicam rem administrari maiores nostri nisi auspicato noluerunt; quam multi anni sunt, cum bella a proconsulibus et a propraetoribus administrantur, qui auspicia non habent!  Itaque nec amnis transeunt auspicato nec tripudio auspicantur. Ubi ergo avium divinatio? Quae, quoniam ab eis, qui auspicia nulla habent, bella  administrantur, ad urbanas res retenta videtur, a bellicis esse sublata. - "Nam ex acuminibus quidem, quod totum auspicium militare est, iam M. Marcellus ille quinquiens consul totum omisit, idem imperator, idem augur optimus. Et quidem ille dicebat, 'si quando rem agere vellet, ne impediretur auspiciis, lectica operta facere iter se solere.' Huic simile est, quod nos augures praecipimus, ne iuge auspicium obveniat ut iumenta iubeant diiungere. Quid est aliud nolle moneri a Iove nisi efficere ut, aut ne fieri possit auspicium, aut, si fiat, videri?

XXXVII. "Nam illud admodum ridiculum, quod negas, ' Deiotarum auspiciorum, quae sibi ad Pompeium proficiscenti facta sint, paenitere, quod fidem secutus amicitiamque populi Romani functus sit officio: antiquiorem enim sibi fuisse laudem et gloriam quam regnum et possessiones suas.' Credo equidem, sed hoc nihil ad auspicia; nec enim ei cornix canere potuit recte eum facere, quod populi Romani libertatem defendere pararet; ipse hoc sentiebat, sicuti sensit. Aves eventus significant aut adversos aut secundos. Virtutis auspiciis video esse usum Deiotarum, quae vetat spectare fortunam, dum praestetur fides. Aves vero, si prosperos eventus ostenderunt, certe fefellerunt. Fugit e  proelio cum Pompeio—grave tempus! discessit ab eo—luctuosa res! Caesarem eodem tempore hostem et hospitem vidit—quid hoc tristius? Is cum ei Trocmorum tetrarchiam eripuisset et adseculae suo Pergameno nescio cui dedisset eidemque detraxisset Armeniam a senatu datam, cumque ab eo magnificentissimo hospitio acceptus esset, spoliatum reliquit et hospitem et regem. Sed labor longius; ad propositum revertar. Si eventa quaerimus, quae exquiruntur avibus, nullo modo prospera Deiotaro; sin officia, a virtute ipsius, non ab auspiciis petita sunt.

XXXVIII. "Omitte igitur lituum Romuli, quem in maximo incendio negas potuisse comburi; contemne cotem Atti Navi. Nihil debet esse in philosophia commenticiis fabellis loci; illud erat philosophi potius, totius auguri primum naturam ipsam videre, deinde inventionem, deinde constantiam. Quae est igitur natura, quae volucris huc et illuc passim vagantis efficiat ut significent aliquid et tum vetent agere, tum iubeant aut cantu aut volatu? Cur autem aliis a laeva, aliis a dextra datum est avibus ut ratum auspicium facere possint? Quo modo autem haec aut quando aut a quibus inventa dicemus?Etrusci tamen habent exaratum puerum auctorem disciplinae suae; nos quem? Attumne Navium? At aliquot annis antiquior Romulus et Remus, ambo augures, ut accepimus. An Pisidarum aut Cilicum aut Phrygum ista inventa dicemus? Placet igitur humanitatis expertis habere divinitatis auctores!

XXXIX. "'At omnes reges, populi, nationes utuntur auspiciis.' Quasi vero quicquam sit tam valde quam nihil sapere vulgare, aut quasi tibi ipsi in iudicando placeat multitudo! quotus quisque est qui voluptatem neget esse bonum? Plerique etiam summum bonum dicunt. Num igitur eorum frequentia Stoici de sententia deterrentur? Aut num plerisque in rebus sequitur eorum auctoritatem multitudo? Quid mirum igitur, si in auspiciis et in omni divinatione imbecilli animi superstitiosa ista concipiant, verum dispicere non possint?quae autem est inter augures conveniens et coniuncta constantia? Ad nostri auguri consuetudinem dixit Ennius:

Quum tonuit laevum bene tempestate serena.

"At Homericus Aiax apud Achillem querens de ferocitate Troianorum nescio quid hoc modo nuntiat:

Prospera Iuppiter his dextris fulguribus edit.

 Ita nobis sinistra videntur, Graiis et barbaris dextra meliora. Quamquam haud ignoro, quae bona sint, 'sinistra' nos dicere, etiamsi dextra sint; sed certe nostri ' sinistrum ' nominaverunt externique ' dextrum,' quia plerumque id melius videbatur. Haec quanta dissensio est! quid? Quod aliis avibus utuntur, aliis signis, aliter observant, alia respondent, non necesse est fateri partim horum errore susceptum esse, partim superstitione, multa fallendo?

XL. "Atque his superstitionibus non dubitasti etiam omina adiungere. 'Aemilia Paulo Persam perisse, quod pater omen accepit.' 'Caecilia se sororis filiae sedes suas tradere.' Iam illa: ' Favete linguis' et 'praerogativam,' omen comitiorum. Hoc est ipsum esse contra se copiosum et disertum! quando enim ista observans quieto et libero animo esse poteris, ut ad rem gerendam non superstitionem habeas, sed rationem ducem? Itane? Si quis aliquid ex sua re atque ex suo sermone dixerit et eius verbum aliquod apte ceciderit ad id, quod ages aut cogitabis, ea res tibi aut timorem afferet aut alacritatem?cum M. Crassus exercitum Brundisi imponeret, quidam in portu caricas Cauno advectas  vendens ' Cauneas ' clamitabat. Dicamus, si placet, monitum ab eo Crassum, ' caveret ne iret '; non fuisse periturum, si omini paruisset. Quae si suscipiamus, pedis offensio nobis et abruptio corrigiae et sternumenta erunt observanda.

XXV. Vous avez cité plusieurs faits de mon consulat consignés dans mes propres écrits, plusieurs autres arrivés avant la guerre Marsique et recueillis par Sisenna, plusieurs enfin qui précédèrent la défaite des Lacédémoniens à Leuctres, et qui se trouvent dans Callisthène. Avant de parler des uns et des autres en particulier, voici quelques observations générales. Qu'est-ce que signifient ces avertissements, ou plutôt ces menaces terribles proférées par les Dieux? Que veulent-ils nous dire en nous envoyant des signes que nous ne pouvons comprendre sans interprètes, et en nous annonçant des malheurs que nous ne pouvons éviter ? Les gens sages se gardent bien d'annoncer à leurs amis des malheurs inévitables. Ils en usent comme les médecins, qui ne disent jamais à leurs malades qu'ils mourront de telle maladie, quoiqu'ils le prévoient souvent. Car la prédiction d'un mal n'est permise que quand on y joint l'indication du remède. De quel avantage ont été, soit autrefois pour les Lacédémoniens, soit dernièrement pour nous, et les prodiges et les interprètes? Si c'étaient des signes envoyés par les Dieux, pourquoi étaient-ils si obscurs? Si les Dieux voulaient nous apprendre l'avenir, ils devaient s'expliquer clairement; ou s'ils voulaient nous le cacher, c'était déjà trop de ce langage occulte.

XXVI. Quant aux conjectures, seul fondement 229 de cette divination, elles se présentent à l'esprit de l'homme sous des formes multiples, diverses et souvent opposées. Comme dans ces causes conjecturales où l'accusateur et le défenseur établissent sur une même base des raisonnements contraires et cependant probables, ainsi, dans tout ce qui est soumis à la conjecture, il faut s'attendre à l'incertitude. Quand des effets peuvent naître soit du hasard, soit de la nature, et que leur ressemblance même peut induire en erreur, c'est une grande folie de renoncer à en trouver la cause, et de les attribuer aux Dieux. Vous, devin, vous croyez que les Béotiens de Lébadée apprirent par le chant des coqs la victoire des Thébains, parce que ces animaux se taisent quand ils sont vaincus, <et chantent leur triomphe. C'était donc par des coqs que Jupiter annonçait cette nouvelle aune si grande cité? Mais ces oiseaux ne chantent-ils que quand ils sont vainqueurs? Cependant ils chantaient ce jour-là sans avoir combattu. Voilà le prodige, vous écrierez-vous l Beau prodige en vérité; comme si c'étaient des poissons et non des coqs qui eussent chanté! Quel est le moment du jour ou de la nuit où ils ne chantent point? S'ils chantent de joie après la victoire, quelque autre cause, en excitant leur joie, peut aussi les porter à chanter. Démocrite explique admirablement pourquoi les coqs chantent avant le jour. Comme leur estomac, dit-il, n'est plus chargé de la nourriture qui s'est alors distribuée dans tout le corps par la digestion, n'ayant plus envie de dormir, ils se mettent à chanter. « C'est dans le silence de la nuit, dit Ennius, qu'ils laissent reposer leur voix et leurs ailes. » Ces animaux étant donc naturellement si disposés à chanter, de quoi s'avise Callisthène de prétendre que les Dieux leur en avaient donné le signal, quand ce pouvait être un effet de la nature ou du hasard?

XXVII. Lorsqu'on annonça au sénat qu'il avait plu du sang, qu'un fleuve avait roulé des eaux ensanglantées, que les statues des Dieux s'étaient couvertes de sueur; croyez-vous que Thalès, Anaxagore ou quelque autre physicien y eussent ajouté foi? Le sang et la sueur ne peuvent sortir que d'un corps animé. De l'eau filtrée à travers des terres colorées peut ressembler à du sang, et le suintement des murs, dans les jours humides, imite la sueur naturelle. Mais ces effets, que l'on ne remarque môme pas en temps de paix, se grossissent et se multiplient, grâce à la peur, en temps de guerre. Ajoutons que la terreur et le danger, qui préparent les esprits à les croire, assurent en même temps l'impunité à ceux qui les inventent Nous nous montrons alors si légers et si inconsidérés, que si les rats, dont l'unique occupation est de ronger, rongent quelque chose, nous y voyons un prodige. Ainsi avant la guerre Marsique, comme vous le racontez, les rats ayant rongé des boucliers à Lanuvium, les aruspices y découvrirent un prodige épouvantable, comme s'il importait beaucoup que des rats qui rongent nuit et jour eussent rongé des boucliers ou des cribles. D'après cela, les rats m'ayant rongé dernièrement la République de Platon, j'ai dû trembler pour la république ; et s'ils avaient rongé le livre d'Épicure sur la Volupté, j'aurais dû prévoir la disette et la cherté des vivres.

XXVIII. Devons-nous aussi nous effrayer lorsqu'il naît quelque monstre soit parmi les animaux, 230  soit parmi l'espèce humaine? Voici en deux mots le principe appliquable à tous ces cas. Tout ce qui naît est nécessairement le produit d'une cause naturelle, et ce qui semble en dehors des lois ordinaires ne peut jamais être en dehors de la nature. Trouvez donc, si vous pouvez, la cause de ce qui vous étonne et vous surprend : si elle vous échappe, n'en tenez pas moins pour certain que rien ne se fait sans une cause naturelle, et vous détruirez par là Terreur dans laquelle la surprise vous aura jeté. Alors les tremblements de terre, le ciel entr'ouvert, les pluies de pierre et de sang, les étoiles filantes, les feux aériens, ne vous effrayeront plus. Que si je demande à Chrysippe la cause de ces différents phénomènes, jamais ce grand défenseur de la divination ne les attribuera au hasard, mais il nous en donnera des explications naturelles. Rien ne peut se faire sans cause, et rien ne se fait qui ne puisse se faire. Et lorsque ce qui était possible est arrivé, on ne doit voir là aucun prodige. Il n'y a donc point de prodiges. Si ce qui est rare est un prodige, un homme sage est un prodige, car un poulain né d'une mule est, je pense, moins rare qu'un sage. Concluons donc en ces termes : ce qui n'a pu se faire ne s'est jamais fait ; Ce qui a pu se faire n'est pas un prodige ; il n'y a donc pas de prodiges. Un interprète consulté par un homme qui lui racontait comme un grand prodige qu'il avait trouvé dans sa maison un serpent entortillé autour d'un levier, lui répondit avec esprit : « Le prodige serait d'avoir trouvé le levier entortillé autour du serpent. » C'était dire assez  clairement qu'on ne doit regarder comme prodige rien de ce qui peut arriver.

XXIX. C. Gracchus écrivit à M. Pomponios que son père ayant surpris deux serpents dans sa maison, avait fait appeler les aruspices. Pourquoi plutôt pour des serpents, que pour des lézards ou des rats? — Parce qu'il est plus rare de trouver des serpents chez soi. — Comme s'il importait que ce qui peut se faire arrivât plus ou moins souvent ! Cependant puisque Tibérius Gracchus en laissant aller la femelle devait mourir, et qu'en délivrant le mâle il condamnait Cornélie à la mort, je m'étonne qu'il en ait lâché un. Car on ne dit rien de l'avis des aruspices, dans le cas où l'on eût retenu les deux serpents. Mais la mort de Gracchus suivit de près, par l'effet de quelque maladie grave, je pense, et non de la délivrance du serpent. Au reste, les aruspices ne sont pas assez malheureux pour que jamais le hasard ne les serve. Mais ce serait merveille de croire cette prophétie de Calchas, qui, dans un passage de l'Iliade que vous avez cité, conjecture la durée du siège de Troie par le nombre des passereaux. Agamemnon rappelle ainsi cette conjecture, et voici la traduction que j'ai faite de ces vers d'Homère dans mes moments de loisir :

XXX. Comptons les temps ; voyons si sur nos grands destins

Calchas a fait parler des oracles certains.
Vous en fûtes témoins, vous, illustres monarques,
Vous, soldats respectés par le ciseau des Parques.
Ce jour me semble hier : quand l'Aulide en ses ports
Ne pouvait contenir nos vœux et nos transports,
Dévouant aux enfers les ravisseurs d'Hélène,
231 Sous un platane épais, qu'une pure fontaine
Baignait de la fraîcheur de ses limpides eaux,
Nous cherchions l'avenir dans le flanc des taureaux.
Quel présage soudain vint frapper notre vue !
Suscité par le Dieu qui tonne dans la nue,
Un horrible serpent, reptile monstrueux,
Déroulant à longs plis ses anneaux tortueux ,
Sort du pied de l'autel, et de son corps immense
Enlaçant le platane, à la cime il s'élance.
Huit passereaux sans plume, en leur nid retranchés,
Sous l'aile protectrice y palpitaient cachés ;
Le serpent les dévore; et tandis que leur mère,
Agitée autour d'eux, poursuit sa plainte amère,
Sur son aile il étend ses sinueux replis ,
Et déchire l'oiseau perçant l'air de ses cris.
Le peuple frémissait ; par un nouveau prodige.
Ce reptile effrayant que Jupiter dirige,
En marbre se transforme à nos regards surpris.
Calchas (un saint transport agitait ses esprits) :
« Quel spectacle, dit-il, vous glace et vous étonne ?
C'est un signe sacré que Jupiter nous donne,
Un présage éloigné, mais sûr, mais immortel.
Ces oiseaux dévorés par un monstre cruel
Sont neuf ans engloutis dans le torrent des âges ;
Troie est, après neuf ans, promise à vos courages. »
Les temps sont arrivés....

Mais pourquoi ces passereaux signifiaient-ils plutôt des années que des mois ou des jours? Et pourquoi l'augure s'occupe-t-il des passereaux auxquels il n'arrive rien de merveilleux, tandis qu'il se tait sur le dragon que l'on dit changé en pierre, contre toutes les lois de la nature? Enfin quel rapport existe-t-il entre des passereaux et des années? Quant à ce serpent qui apparut à Sylla dans un sacrifice, je me souviens en effet que Sylla, au moment de partir pour une expédition, vit un serpent s'élancer du pied de l'autel sur lequel il immolait; mais je me rappelle aussi que la victoire remportée ce jour-là fut due à la valeur du général et non aux conseils de l'aruspice.

XXXI. Rien de merveilleux dans ces prodiges auxquels on donne après l'événement telle interprétation qu'on veut. Ainsi les grains de blé amassés dans la bouche de Midas enfant, ainsi les abeilles que vous dites s'être posées sur les lèvres du jeune Platon, ont donné lieu à des interprétations plus merveilleuses que les faits mêmes : faits que l'on peut d'ailleurs révoquer en doute, ou qui, en tout cas, n'ont précédé que des évé-ments dus au hasard. Pour Roscius, il est peut-être faux qu'il ait été enveloppé par un serpent ; mais qu'on ait trouvé un serpent dans son berceau , cela n'est pas surprenant, surtout à Salone, où ces reptiles se rassemblent souvent autour du foyer. Quanta la réponse des aruspices, que rien ne surpasserait la gloire de cet enfant, je m'étonne que les dieux immortels aient annoncé l'illustration future d'un comédien, et qu'ils n'aient rien prédit à Scipion l'Africain. Vous avez aussi recueilli les prodiges concernant Flaminius. Son cheval s'abat tout à coup sous lui, ce qui n'est pas fort étonnant ; l'enseigne du premier centurion ne peut être arrachée; sans doute après l'avoir plantée hardiment, ce porte-enseigne ne l'arrachait qu'avec hésitation. Le cheval de Denys se sauve à la nage, et des abeilles se posent sur sa crinière. Où est la merveille? Mais Denys monte peu de temps après sur le trône, et l'effet du hasard devient un prodige. Dans le temple d'Hercule, à Lacédémone, les armes résonnent; à Thèbes, les portes d'un temple consacré au même dieu s'ouvrent tout à coup d'elles-mêmes, et les boucliers suspendus à la voûte 232 sont trouvés à terre. Comme il n'y a rien en tout cela qui ait pu se faire sans quelque mouvement, pourquoi attribuer à la puissance des Dieux des effets qui conviennent si bien au hasard?

XXXII. A Delphes, il s'élève tout à coup sur la tête de la statue de Lysandre une couronne d'herbes sauvages. Croyez-vous donc qu'elle y ait paru avant que la graine de ces gerbes ait germé? Or, ces graines avaient été sans doute déposées par les oiseaux et non semées par les hommes. Ensuite tout ce qui est sur la tête peut ressembler à une couronne. Quant aux étoiles d'or placées dans le temple de Castor et Pollux, tombant le même jour sans pouvoir être retrouvées, je reconnais ici plutôt les voleurs que les Dieux. J'admire les historiens grecs consignant avec tant de soin la méchanceté du singe de Dodone. Est-ce un prodige qu'un animal aussi malin ait renversé des urnes et dispersé les sorts? Et les historiens osent dire que jamais plus triste présage ne menaça les Lacédémoniens! Quant à cette prédiction des Véiens que si le lac d'Albe vient à déborder et à couler vers la mer, Rome sera détruite, et que si le lac est retenu dans son bassin, ce sera Veïes ; je répondrai que le lac d'Albe n'a jamais été détourné pour le salut de Rome, mais pour le bien des campagnes d'alentour. Mais peu de temps après on entend une voix qui avertit de prendre garde que Rome ne soit prise par les Gaulois, et c'est là l'origine de l'autel d'Aïus Locutius dans la rue Neuve. Quoi I lorsque personne ne connaissait cet Aïus Locutius, il parlait et trouvait ainsi un nom; et voilà qu'après avoir trouvé une place, un autel, un nom, il devient muet? On peut dire la même  chose de Junon Monitrice. Car depuis sa truie pleine, de quoi nous a-t-elle avertis?

XXXIII. En voilà assez sur les prodiges. Restent les auspices et les sorts, j'entends ceux qu'on tire au hasard, et non les inspirations appelées plus justement oracles, et dont je parlerai quand je m'occuperai de la divination naturelle. Puis viennent enfin les Chaldéens. Voyons d'abord ce qui concerne les auspices. On peut croire qu'il est difficile à un augure de les combattre; oui peut-être chez les Marses, mais non à Rome. Nous ne sommes pas de ces augures qui prédisent l'avenir par l'observation du vol des oiseaux et autres signes semblables. J'admets cependant que Romulus, qui fonda Rome après avoir pris les auspices, croyait à l'utilité de la science augurale dans la conduite des affaires. Mais l'antiquité se trompait ainsi en beaucoup de choses réformées depuis par l'usage, l'étude et le temps; et ce n'est que dans l'intérêt de l'État, et pour ménager l'opinion du peuple, que nous avons conservé les coutumes, la religion, la discipline, le droit des augures et l'autorité de leur collège. Je dirai même qu'il n'était point de supplice trop sévère pour les consuls P. Clodius et L. Junius, qui s'étaient embarqués contre les auspices. Ils devaient obéir à la religion, et ne pas rejeter si opiniâtrement les usages de la patrie. Ainsi l'un fut justement condamné par le peuple, et l'autre fit bien de se donner la mort. Flaminius, dites-vous, n'obéit pas aux auspices, et c'est pour cela qu'il périt avec son armée. Mais l'année suivante Paulus y obéit. En fut-il moins défait avec les siens à la bataille de Cannes? Au reste, quand il y aurait véritablement des auspices, ce qui n'est 233 pas, ceux dont nous nous servons aujourd'hui, tels que les poulets ou le vol des oiseaux, ne sont que des simulacres d'auspices et non des auspices réels.

XXXIV. Q. Fabius, je veux que vous m'aidiez à prendre les auspices. Il répond : J'ai entendu. Chez nos ancêtres on n'adressait cette formule qu'à un homme habile ; aujourd'hui on prend le premier venu. Il faut cependant une grande habileté pour savoir quand il y a silence dans les auspices; on entend par là l'absence de tout défaut; il faut être parfait augure pour s'y bien connaître. Aussi il arrive que quand celui qui veut prendre les auspices a dit à celui qu'il a choisi pour l'aider : Dites s'il vous paraît qu'il y a silence; celui-ci, sans regarder ni en haut ni autour de lui, répond aussitôt : Il me parait qu'il y a silence. L'autre ajoute alors : Dites si les oiseaux mangent. On lui répond, ils mangent. Mais quels oiseaux ? Où sont-ils? Les poulets sacrés, dira-t-on, que le pullaire vient d'apporter dans leur cage. Voilà donc les oiseaux messagers de Jupiter! Qu'ils mangent ou non, qu'importe? Cela ne fait rien aux auspices. Mais comme en mangeant ils laissent nécessairement tomber de leur bec quelque chose qui frappe la terre, c'est ce qu'on a appelé d'abord terriparvium puis terripudium, et maintenant tripudium. Et quand il tombe ainsi quelque morceau de pâte du bec des poulets, on annonce alors à celui qui prend les auspices le tripudium solistimum.

XXXV. Peut-il y avoir quelque chose de divin dans un auspice si peu naturel, si forcé? Les premiers augures n'en faisaient point usage; nous en avons la preuve dans un ancien décret du collège, qui déclare que tout oiseau peut faire le tripudium. Si l'oiseau était libre de se montrer, il pourrait y avoir auspice, et ce poulet pourrait être regardé comme interprète et messager de Jupiter. Mais aujourd'hui que l'on apporte dans une cage un poulet mourant de faim, croyez-vous que s'il se jette sur la pâte et qu'il lui en tombe un morceau du bec, ce sera là un auspice, et un auspice pris à la façon de Romulus? Pensez-vous aussi que ceux qui prenaient autrefois les auspices n'observaient pas eux-mêmes le ciel? Aujourd'hui c'est le pullaire qui est chargé d'annoncer la volonté des Dieux. Nous regardons un coup de tonnerre à gauche comme un excellent auspice, excepté quand il s'agit des comices; et ceci a été établi dans l'intérêt de la république, afin que les premiers de l'État restassent toujours arbitres de l'opportunité des comices assemblés, soit pour rendre des jugements, soit pour sanctionner les lois, soit pour élire les magistrats. Mais, dites-vous, Scipion et Figulus abdiquèrent le consulat d'après l'avis écrit de Tib. Gracchus confirmant celui des augures, et déclarant que les auspices avaient été mal pris. Je ne nie pas que les augures aient des règles ; je nie seulement qu'ils soient prophètes. Mais les aruspices le sont, direz-vous. Tib. Gracchus les ayant appelés dans le sein du sénat au sujet de la mort subite de celui qui rapportait les voix de la première centurie, ils dirent que celui qui avait recueilli les votes n'était pas pur de toute faute. Prenez garde d'abord que ce reproche ne s'adressât tout aussi bien à celui qui avait pris les suffrages de la première centurie, et qui était mort Je ne vois ici qu'une conjecture et point de divination, une assertion hasardée; car en pareil cas il ne faut jamais exclure le hasard. D'ailleurs, que pouvaient  234 savoir de certain des aruspices étrusques, soit sur la tente augurale, soit sur les règles sacrées du Pomérium? Pour moi je préfère l'avis de C. Marcellus à celui de A. Claudius (tous deux mes collègues), et j'estime, comme le premier, que l'institution des augures, fondée d'abord sur la croyance de la divination, a été ensuite conservée par raison d'État,

XXXVI. Nous reviendrons ailleurs sur ce sujet. Parlons maintenant des augures des autres peuples, qui montrent en cela moins d'art que de superstition. Lisse servent de presque toutes les espèces d'oiseaux, nous d'un très-petit nombre. Ce qui est sinistre pour eux ne Test pas pour nous. Dejotarus m'interrogeait souvent sur les règles adoptées par nos augures, et moi je m'enquérais de celles qu'il suivait. Dieux immortels! quelles différences et souvent quelle opposition ! II avait recours aux augures en toute occasion, tandis que nous nous en servons rarement, et seulement quand le peuple nous en confère le droit. Nos ancêtres ne voulaient pas qu'on entreprit une guerre sans prendre les auspices. Depuis combien de temps la guerre est-elle faite par des proconsuls et des propréteurs, privés du droit d'auspices? On s'en dispense au passage des fleuves. On néglige le tripudium. Quant aux présages tirés de la pointe des armes, M. Marcellus, cinq fois consul, aussi bon augure que grand général, y avait déjà renoncé. Qu'est devenue la divination par les oiseaux? Abandonnée par les généraux qui n'ont pas le droit d'y recourir, elle est restée aux magistrats de la cité. Le même Marcellus allait jusqu'à dire que quand il méditait quelque expédition, il fermait sa litière, pour ne pas être arrêté par les auspices. Précaution semblable à celle de nos augures lorsque, pour éviter l'auspice conjoint, ils recommandent d'atteler séparément les chevaux. Mais empêcher l'auspice ou refuser de le voir, n'est-ce pas toujours repousser les avertissements de Jupiter?

XXXVII. Dejotarus vous disait qu'il ne regrettait point d'avoir cru aux auspices qui accompagnèrent son départ pour l'armée de Pompée, parce que, fidèle à sa foi et à son amitié pour le peuple romain, il avait fait son devoir, gloire qui lui paraissait bien préférable à son royaume et à ses biens. Je pense comme lui, mais cela ne fait rien aux auspices. Une corneille ne pouvait lui croasser qu'il faisait bien de se préparer à défendre la liberté du peuple romain. C'était un mouvement de son cœur, une inspiration. Les oiseaux n'annoncent que des événements heureux ou funestes. Mais Dejotarus me semble avoir suivi les auspices de la vertu, qui nous ordonne de sacrifier la fortune au devoir. Au reste, si les oiseaux lui annoncèrent des succès, assurément ils le trompèrent. Il s'enfuit du champ de bataille avec Pompée, grave contretemps; il se trouva séparé de lui, déplorable événement; il reçut César, et comme hôte et comme ennemi tout à la fois, quoi de plus triste ! César enfin, après lui avoir ôté la tétrarchie des Trogmes pour la donner à je ne sais quel Pergaménien de sa suite ; après lui avoir enlevé de plus l'Arménie, présent du sénat, laissa dépouillé de tous ses biens ce prince, son hôte, qui venait de le recevoir avec une magnificence vraiment royale. Mais revenons à notre sujet et disons : Si nous considérons les événements que les oiseaux pouvaient annoncer à Dejotarus, ils 235 furent tous funestes; si nous considérons la gloire de son dévouement, c'est sa vertu qui l'inspira et non les auspices.

XXXVIII. Ne me parlez donc ni du lituus de Romulus, que vous me dites n'avoir pu être consumé dans un grand incendie, ni du caillou d'Attius Navius. Les contes n'ont aucune valeur en philosophie. Ce qu'un philosophe devait faire, c'était d'examiner d'abord la nature, puis l'origine et la destinée de la science augurale. Mais quelle est la nature d'une science qui prétend que les oiseaux nous donnent des avertissements en voltigeant çà et là, et que par leur vol ou leur chant ils nous défendent ou nous ordonnent d'agir? Pourquoi les uns à droite, les autres à gauche, ont-ils le pouvoir de confirmer un auspice? Comment, quand et par qui ces règles-là ont-elles été inventées? Les Etrusques, du moins, ont pour auteur de leur discipline un enfant déterré par une charrue. Nous, qui? Attius Navius? Mais Romulus et Rémus, plus anciens que lui de plusieurs années, étaient, nous le savons, tous deux augures. En ferons-nous honneur aux Pisidiens, aux Ciliciens, ou aux Phrygiens? Choisissons au moins pour révélateurs des mystères divins des peuples moins étrangers aux connaissances humaines.

XXXIX. Mais tous les rois, tous les peuples, toutes les nations se servent d'auspices; comme s'il n'y avait rien de plus répandu que l'extravagance, et que le grand nombre dût servir de règle à nos jugements ! Combien peu de gens nient que la volupté soit un bien! La multitude la regarde comme le souverain bien. Les Stoïciens changent-ils pour cela d'opinion, et le vulgaire de rend-il à leur autorité? Il ne faut donc pas s'étonner si, en fait d'auspices et de toute espèce de divination, les esprits faibles s'abandonnent à la superstition et ne peuvent discerner la vérité. Quel accord existe enfin entre les augures, quelle uniformité entre leurs pratiques? Ennius dit, conformément à l'usage de nos augures : « Quand il tonne à gauche, c'est un augure favorable. » Au contraire Ajax, dans Homère, parlant de la fierté des Troyens, dit à Achille. « Jupiter a tonné à droite en leur faveur. » Ainsi c'est la gauche pour nous qui est favorable, c'est la droite pour les Grecs et les barbares. Je sais bien que nous confondons souvent l'un et l'autre, mais il n'est pas moins certain que nous ne sommes pas d'accord en cela avec les étrangers. Combien cette différence est importante! Ils se servent aussi d'autres oiseaux, d'autres signes que nous. Ils observent autrement et emploient d'autres formules. Avouons donc que l'erreur, la superstition et l'imposture sont les sources de la divination.

XL. A tant de superstitions vous ne laissez pas encore d'ajouter les présages. Émilia dit à Paul Emile, qui en accepta l'augure : Persée est mort. Cécilia dit à sa nièce, Je vous cède ma place. Vous citez ces mots : Faites silence, et le présage de la tribu prérogative dans les comices. Cela s'appelle être ingénieux et éloquent contre soi-même : car si vous vous livrez à de pareilles observations, comment pourrez-vous conserver assez de liberté et de tranquillité d'esprit pour écouter la raison dans les affaires et non la superstition? Quoi donc! si quelqu'un vient à dire, à propos de ce qui l'intéresse, quelque chose qui 236 se rapporte soit à vos actions, soit à vos projets, ce sera pour vous un sujet de crainte ou de confiance? Au moment où M. Crassus s'embarquait à Brindes avec son armée, un marchand qui vendait sur le port des figues venues de Caunus, criait Cauneas. Admettons, si vous le voulez, que ce cri, par sa ressemblance avec Cave ne eas, était pour Crassus un avertissement de ne pas partir, et que s'il eût obéi à ce présage, il n'eût pas péri ; mais admettons en même temps qu'il faudra soigneusement noter désormais les faux pas, les courroies rompues et les éternuements.

XLI. "Sortes restant et Chaldaei, ut ad vates veniamus et ad somnia. Dicendum igitur putas de sortibus? Quid enim sors est? Idem prope modum, quod micare, quod talos iacere, quod tesseras, quibus in rebus temeritas et casus, non ratio nec consilium valet. Tota res est inventa fallaciis aut ad quaestum aut ad superstitionem aut ad errorem. Atque ut in haruspicina fecimus, sic videamus, clarissimarum sortium quae tradatur inventio. Numerium Suffustium Praenestinorum monumenta declarant, honestum hominem et nobilem, somniis crebris, ad extremum etiam minacibus, cum iuberetur certo in loco silicem caedere, perterritum visis irridentibus suis civibus id agere coepisse; itaque perfracto saxo sortis erupisse in robore insculptas priscarum litterarum notis. Is est hodie locus saeptus religiose propter Iovis pueri, qui lactens cum Iunone Fortunae in gremio sedens mammam appetens castissime colitur a matribus. -   "Eodemque tempore in eo loco, ubi Fortunae nunc stat aedes, mel ex olea fluxisse dicunt, haruspicesque dixisse summa nobilitate illas sortis futuras, eorumque iussu ex illa olea arcam esse factam, eoque conditas sortis, quae hodie Fortunae monitu tolluntur. Quid igitur in his potest esse certi, quae Fortunae monitu pueri manu miscentur atque ducuntur? Quo modo autem istae positae in illo loco? Quis robur illud cecidit, dolavit, inscripsit? ' Nihil est,' inquiunt, 'quod deus efficere non possit.' Utinam sapientis Stoicos effecisset ne omnia cum superstitiosa sollicitudine et miseria crederent! sed hoc quidem genus divinationis vita iam communis explosit; fani pulchritudo et vetustas Praenestinarum etiam nunc retinet sortium nomen, atque id in volgus. Quis enim magistratus aut quis vir illustrior utitur sortibus? Ceteris vero in locis sortes plane refrixerunt. Quod Carneadem Clitomachus scribit dicere solitum, nusquam se fortunatiorem quam Praeneste vidisse Fortunam. Ergo hoc divinationis genus omittamus.

XLII. "Ad Chaldaeorum monstra veniamus; de quibus Eudoxus, Platonis auditor, in astrologia iudicio doctissimorum hominum facile princeps, sic opinatur, id quod scriptum reliquit, Chaldaeis in  praedictione et in notatione cuiusque vitae ex natali die minime esse credendum. Nominat etiam Panaetius, qui unus e Stoicis astrologorum praedicta reiecit, Anchialum et Cassandrum, summos astrologos illius aetatis, qua erat ipse, cum in ceteris astrologiae partibus excellerent, hoc praedictionis genere non usos. Scylax Halicarnassius, familiaris Panaetii excellens in astrologia idemque in regenda sua civitate princeps, totum hoc Chaldaicum praedicendi genus repudiavit. -  "Sed ut ratione utamur omissis testibus, sic isti disputant qui haec Chaldaeorum natalicia praedicta defendunt. Vim quandam esse, aiunt, signifero in orbe, qui Graece ζωδιακός dicitur, talem ut eius orbis una quaeque pars alia alio modo moveat immutetque caelum, perinde ut quaeque stellae in his finitimisque partibus sint quoque tempore, eamque vim varie moveri ab eis sideribus, quae vocantur errantia; cum autem in eam ipsam partem orbis venerint, in qua sit ortus eius, qui nascatur, aut in eam, quae coniunctum aliquid habeat aut consentiens, ea 'triangula' illi et 'quadrata' nominant. Etenim cum tempestatumque caeli conversiones commutationesque tantae fiant accessu stellarum et recessu, cumque ea vi solis efficiantur, quae videmus, non veri simile solum, sed etiam verum esse censent perinde, utcumque temperatus sit aer, ita pueros  orientis animari atque formari, ex eoque ingenia, mores, animum, corpus, actionem vitae, casus cuiusque eventusque fingi.'

XLIII. "O delirationem incredibilem! non enim omnis error stultitia dicenda est. Quibus etiam Diogenes Stoicus concedit aliquid, ut praedicere possint dumtaxat, quali quisque natura et ad quam quisque maxime rem aptus futurus sit; cetera, quae profiteantur, negat ullo modo posse sciri; etenim geminorum formas esse similis, vitam atque fortunam plerumque disparem. Procles et Eurysthenes, Lacedaemoniorum reges, gemini fratres fueunt. At nec totidem annos vixerunt; anno enim Procli vita brevior fuit, multumque is fratri rerum gestarum gloria praestitit. At ego id ipsum quod vir optimus, Diogenes, Chaldaeis quasi quadam praevaricatione concedit, nego posse intellegi. Etenim cum, ut ipsi dicunt, ortus nascentium luna moderetur, eaque animadvertant et notent sidera natalicia Chaldaei, quaecumque lunae iuncta videantur, oculorum fallacissimo sensu iudicant ea, quae ratione atque animo videre debebant. Docet enim ratio mathematicorum, quam istis notam esse oportebat,  quanta humilitate luna feratur terram paene contingens, quantum absit a proxima Mercuri stella, multo autem longius a Veneris, deinde alio intervallo distet a sole, cuius lumine collustrari putatur. Reliqua vero tria intervalla infinita et inmensa, a sole ad Martis, inde ad Iovis, ab eo ad Saturni stellam, inde ad caelum ipsum, quod extremum atque ultimum mundi est. Quae potest igitur contagio ex infinito paene intervallo pertinere ad lunam vel potius ad terram?

XLIV. "Quid? Cum dicunt, id quod eis dicere necesse est, omnis omnium ortus, quicumque gignantur in omni terra, quae incolatur, eosdem esse, eademque omnibus, qui eodem statu caeli et stellarum nati sint, accidere necesse esse, nonne eius modi sunt, ut ne caeli quidem naturam interpretes istos caeli nosse appareat? Cum enim illi orbes, qui caelum quasi medium dividunt et aspectum nostrum definiunt, qui a Graecis ὁρίζοντες nominantur, a nobis ' finientes ' rectissime nominari possunt, varietatem maximam habeant aliique in aliis locis sint, necesse est ortus occasusque siderum non fieri eodem tempore apud omnis. Quodsi eorum vi caelum modo hoc modo illo modo temperatur, qui potest eadem vis esse nascentium, cum caeli tanta sit dissimilitudo? In his locis quae nos incolimus, post solstitium Canicula exoritur, et quidem aliquot diebus, at apud Troglodytas, ut scribitur, ante solstitium; ut, si iam  concedamus aliquid vim caelestem ad eos, qui in terra gignuntur, pertinere, confitendum sit illis eos, qui nascuntur eodem tempore posse in dissimilis incidere naturas propter caeli dissimilitudinem; quod minime illis placet; volunt enim illi omnis eodem tempore ortos, qui ubique sint nati, eadem condicione nasci.

XLV. "Sed quae tanta dementia est, ut in maximis motibus mutationibusque caeli nihil intersit, qui ventus, qui imber, quae tempestas ubique sit! quarum rerum in proximis locis tantae dissimilitudines saepe sunt, ut alia Tusculi, alia Romae eveniat saepe tempestas; quod, qui navigant, maxime animadvertunt, cum in flectendis promunturiis ventorum mutationes maximas saepe sentiunt. Haec igitur cum sit tum serenitas, tum perturbatio caeli, estne sanorum hominum hoc ad nascentium ortus pertinere non dicere, quod non certe pertinet, illud nescio quid tenue, quod sentiri nullo modo, intellegi autem vix potest, quae a luna ceterisque sideribus caeli temperatio fiat, dicere ad puerorum ortus pertinere? - "Quid? Quod non intellegunt seminum vim, quae ad gignendum procreandumque plurimum valeat, funditus tolli, mediocris erroris est? Quis enim non videt et formas et mores et plerosque status ac motus effingere a parentibus liberos? Quod non contingeret,  si haec non vis et natura gignentium efficeret, sed temperatio lunae caelique moderatio. Quid? Quod uno et eodem temporis puncto nati dissimilis et naturas et vitas et casus habent, parumne declarat nihil ad agendam vitam nascendi tempus pertinere? Nisi forte putamus neminem eodem tempore ipso et conceptum et natum, quo Africanum. Num quis igitur talis fuit?

XLVI. "Quid? Illudne dubium est, quin multi, cum ita nati essent, ut quaedam contra naturam depravata haberent, restituerentur et corrigerentur ab natura, cum se ipsa revocasset, aut arte atque medicina? Ut, quorum linguae sic inhaererent, ut loqui non possent, eae scalpello resectae liberarentur. Multi etiam naturae vitium meditatione atque exercitatione sustulerunt, ut Demosthenem scribit Phalereus, cum rho dicere nequiret, exercitatione fecisse, ut planissime diceret. Quodsi haec astro ingenerata et tradita essent, nulla res ea mutare posset. Quid? Dissimilitudo locorum nonne dissimilis hominum procreationes habet? Quas quidem percurrere oratione facile est, quid inter Indos et Persas et Aethiopas et Syros differat corporibus, animis, ut incredibilis varietas dissimilitudoque sit. Ex quo intellegitur plus terrarum situs quam lunae status ad nascendum valere. Nam quod aiunt  quadringenta septuaginta milia annorum in periclitandis experiendisque pueris, quicumque essent nati, Babylonios posuisse, fallunt; si enim esset factitatum, non esset desitum; neminem autem habemus auctorem, qui aut fieri dicat aut factum sciat.

XLVII. "Videsne me non ea dicere quae Carneades, sed ea quae princeps Stoicorum Panaetius dixerit? Ego autem etiam hoc requiro: omnesne qui Cannensi pugna ceciderint uno astro fuerint? Exitus quidem omnium unus et idem fuit. Quid? Qui ingenio atque animo singulares, num astro quoque uno? Quod enim tempus, quo non innumerabiles nascantur?at certe similis nemo Homeri. Et, si ad rem pertinet, quo modo caelo affecto compositisque sideribus quodque animal oriatur, valeat id necesse est etiam in rebus inanimis; quo quid dici potest absurdius? L. Quidem Tarutius Firmanus, familiaris noster, in primis Chaldaicis rationibus eruditus, urbis etiam nostrae natalem diem repetebat ab iis Parilibus, quibus eam a Romulo conditam accepimus, Romamque, in iugo cum esset luna, natam esse dicebat, nec eius fata canere dubitabat. O vim maximam erroris! etiamne urbis natalis dies ad vim stellarum et lunae pertinebat? Fac in puero referre, ex qua affectione caeli primum spiritum  duxerit; num hoc in latere aut in caemento, ex quibus urbs effecta est, potuit valere? Sed quid plura? Cotidie refelluntur. Quam multa ego Pompeio, quam multa Crasso, quam multa huic ipsi Caesari, a Chaldaeis dicta memini, neminem eorum nisi senectute, nisi domi, nisi cum claritate esse moriturum! ut mihi permirum videatur quemquam exstare, qui etiam nunc credat eis quorum praedicta cotidie videat re et eventis refelli.

XLVIII. “Restant duo divinandi genera quae habere dicimur a natura, non ab arte, vaticinandi et somniandi; de quibus, Quinte,” inquam, “si placet, disseramus.” “Mihi vero,” inquit, “placet; his enim, quae adhuc disputasti, prorsus adsentior, et, vere ut loquar. Quamquam tua me oratio confirmavit, tamen etiam mea sponte nimis superstitiosam de divinatione Stoicorum sententiam iudicabam; haec me Peripateticorum ratio magis movebat et veteris Dicaearchi et eius, qui nunc floret, Cratippi, qui censent esse in mentibus hominum tamquam oraclum aliquod, ex quo futura praesentiant, si aut furore divino incitatus animus aut somno relaxatus solute moveatur ac libere. His de generibus quid sentias et quibus ea rationibus infirmes, audire sane velim.”

XLIX. Quae cum ille dixisset, tum ego rursus quasi ab alio principio sum exorsus dicere: “Non ignoro,” inquam, "Quinte, te semper ita sensisse, ut de ceteris divinandi generibus dubitares, ista duo, furoris et somnii, quae a libera mente fluere viderentur, probares.

Dicam igitur de istis ipsis duobus generibus mihi quid videatur, si prius et Stoicorum conclusio rationis et Cratippi nostri quid valeat videro. Dixisti enim et Chrysippum et Diogenem et Antipatrum concludere hoc modo: 'Si sunt di neque ante declarant hominibus quae futura sint, aut non diligunt homines, aut quid eventurum sit ignorant; aut existimant nihil interesse hominum scire quid sit futurum; aut non censent esse suae maiestatis praesignificare hominibus quae sunt futura; aut ea ne ipsi quidem di significare possunt. At neque non diligunt nos (sunt enim benefici generique hominum amici); neque ignorant ea quae ab ipsis constituta et designata sunt; neque nostra nihil interest scire ea quae futura sunt (erimus enim cautiores, si sciemus); neque hoc alienum ducunt maiestate sua (nihil est enim beneficentia praestantius); neque non possunt futura praenoscere; non igitur di sunt nec significant  nobis futura; sunt autem di; significant ergo: et non, si significant futura, nullas dant vias nobis ad significationum scientiam (frustra enim significarent); nec, si dant vias, non est divinatio; est igitur divinatio.' - "O acutos homines! quam paucis verbis confectum negotium putant! ea sumunt ad concludendum quorum eis nihil conceditur. Conclusio autem rationis ea probanda est, in qua ex rebus non dubiis id quod dubitatur efficitur.

L. "Videsne Epicurum, quem hebetem et rudem dicere solent Stoici, quem ad modum, quod in natura rerum omne esse dicimus, id infinitum esse concluserit? ' Quod finitum est,' inquit, ' habet extremum.' Quis hoc non dederit? 'Quod autem habet extremum, id cernitur ex alio extrinsecus.' Hoc quoque est concedendum. 'At, quod omne est, id non cernitur ex alio extrinsecus.' Ne hoc quidem negari potest. ' Nihil igitur cum habeat extremum, infinitum sit necesse est.'  videsne ut ad rem dubiam concessis rebus pervenerit? Hoc vos dialectici non facitis; nec solum ea non sumitis ad concludendum quae ab omnibus concedantur, sed ea sumitis, quibus concessis nihilo magis efficiatur quod velitis. Primum enim hoc sumitis: 'Si sunt di, benefici in homines sunt.' Quis hoc vobis dabit? Epicurusne? Qui negat quicquam deos nec alieni curare nec sui.  An noster Ennius? Qui magno plausu loquitur assentiente populo:

Ego deum genus esse semper dÍxi et dicam caelitum,
sed eos non curare opinor, quid agat humanum genus.

Et quidem cur sic opinetur rationem subicit; sed nihil est necesse dicere quae sequuntur; tantum sat est intellegi, id sumere istos pro certo, quod dubium controversumque sit.

LI. "Sequitur porro, ' nihil deos ignorare, quod omnia sint ab eis constituta.' Hic vero quanta pugna est doctissimorum hominum negantium esse haec a dis inmortalibus constituta! 'At nostra interest scire ea, quae eventura sunt.' Magnus Dicaearchi liber est nescire ea melius esse quam scire. Negant 'id esse alienum maiestate deorum.' Scilicet casas omnium introspicere ut videant quid cuique conducat! 'Neque non possunt futura praenoscere.'  negant posse ei quibus non placet esse certum, quid futurum sit. Videsne igitur, quae dubia sint, ea sumi pro certis atque concessis? Deinde contorquent et ita concludunt: 'Non igitur et sunt di nec significant futura.' Id enim iam perfectum arbitrantur.— Deinde assumunt: 'Sunt autem di,' quod ipsum  non ab omnibus conceditur. ' Significant ergo.' Ne id quidem sequitur; possunt enim non significare et tamen esse di. 'Nec, si significent, non dant vias aliquas ad scientiam significationis.' At id quoque potest, ut non dent homini, ipsi habeant; cur enim Tuscis potius quam Romanis darent? 'Nec, si dant vias, nulla est divinatio.' Fac dare deos, quod absurdum est, quid refert, si accipere non possumus? Extremum est: ' Est igitur divinatio.' Sit extremum, effectum tamen non est; ex falsis enim, ut ab ipsis didicimus, verum effici non potest. Iacet igitur tota conclusio.

LII. "Veniamus nunc ad optimum virum, familiarem nostrum, Cratippum: - 'Si sine oculis,' inquit, 'non potest exstare officium et munus oculorum, possunt autem aliquando oculi non fungi suo munere, qui vel semel ita est usus oculis, ut vera cerneret, is habet sensum oculorum vera cernentium. Item igitur, si sine divinatione non potest officium et munus divinationis exstare, potest autem, cum quis divinationem habeat, errare aliquando nec vera cernere, satis est ad confirmandam divinationem, semel aliquid ita esse divinatum, nihil ut fortuito cecidisse videatur; sunt autem eius generis innumerabilia; esse igitur divinationem confitendum est.' - "Festive et breviter; sed cum bis sumpsit quod  voluit, etiamsi faciles nos ad concedendum habuerit, id tamen quod assumit concedi nullo modo potest. ' Si,' inquit, ' aliquando oculi peccent, tamen, quia recte aliquando viderint, inest in eis vis videndi; item si quis semel aliquid in divinatione viderit, is, etiam cum peccet, tamen existimandus sit habere vim divinandi.'

LIII. "Vide, quaeso, Cratippe noster, quam sint ista similia; nam mihi non videntur. Oculi enim vera cernentes utuntur natura atque sensu; animi, si quando vel vaticinando vel somniando vera viderunt, usi sunt fortuna atque casu; nisi forte concessuros tibi existimas eos, qui somnia pro somniis habent, si quando aliquod somnium verum evaserit, non id fortuito accidisse. Sed demus tibi istas duas sumptiones (ea quae λήμματα appellant dialectici, sed nos Latine loqui malumus), assumptio tamen (quam πρόσληψιν eidem vocant), non dabitur. -  "Assumit autem Cratippus hoc modo: 'Sunt autem innumerabiles praesensiones non fortuitae.' At ego dico nullam. Vide, quanta sit controversia. Iam assumptione non concessa nulla conclusio est. 'At impudentes sumus qui, cum tam perspicuum sit, non concedamus.' Quid est 'perspicuum '? 'Multa vera,' inquit, 'evadere.' Quid, quod multo  plura falsa? Nonne ipsa varietas, quae est propria fortunae, fortunam esse causam, non naturam esse docet? Deinde, si tua ista conclusio, Cratippe, vera est—tecum enim mihi res est—non intellegis eadem uti posse et haruspices et fulguratores et interpretes ostentorum et augures et sortilegos et Chaldaeos? Quorum generum nullum est ex quo non aliquid sicut praedictum sit evaserit. Ergo aut ea quoque genera divinandi sunt, quae tu rectissime improbas, aut, si ea non sunt, non intellego cur haec duo sint quae relinquis. Qua ergo ratione haec inducis, eadem illa possunt esse, quae tollis.

XLI. Il nous reste à parler des sorts et des Chaldéens, avant de passer aux vaticinations et aux songes. Vous croyez donc que les sorts méritent qu'on en parle. Qu'est-ce que les sorts? Cela ressemble beaucoup au jeu de la mourre, aux osselets et aux dés. Le hasard y est tout; la raison, la prudence, rien. L'invention en est due tout entière à l'imposture cupide et à l'aveu¬gle superstition. Mais faisons ici comme pour les aruspices : cherchons l'origine des sorts les plus fameux. Les annales des Prénestins nous apprennent que Numérius Suffucius, homme honorable et d'une famille noble, avait été souvent averti en songe, et même avec menaces, d'aller en un certain endroit couper une pierre en deux ; qu'effrayé par ces visions, il se mit en devoir d'obéir malgré les railleries de ses concitoyens, et que de la pierre fendue sortirent les sorts gravés sur du chêne en caractères antiques. Ce lieu, aujourd'hui entouré d'une enceinte sacrée, est voisin du temple où les mères de famille révèrent pieusement Ju¬piter enfant, assis avec Junon sur les genoux de la Fortune, et allaité par elle. Dans le même temps, au même endroit, sur l'emplacement même du temple de la Fortune, il découla, dit-on, du miel d'un olivier ; les aruspices consultés répondirent que ces sorts deviendraient un jour célèbres, et par leur ordre on fit de cet olivier un coffre ou l'on renferma les sorts qu'on tire aujourd'hui quand il plaît à la Fortune. Mais quelle foi méritent des sorts qu'on tire au signal donné par la Fortune, et qu'un enfant prend au hasard après les avoir mêlés? Comment avaient-ils été déposés dans cette pierre? Qui avait taillé, poli et gravé ces tablettes de chêne? Il n'est rien que Dieu ne puisse faire, répondent les Stoïciens. Que n'a-t-il donc fait les Stoïciens sages, pour les empêcher de tout croire par superstition et faiblesse d'esprit? Mais ce genre de divination est généralement discrédité. Si la beauté et l'antiquité du temple ont sauvé de l'oubli les sorts de Préneste; excepté les gens du peuple, quel magistrat, quel homme supérieur y a recours? Partout ailleurs les sorts ont perdu tout crédit ; et c'est ce qui fit dire à Carnéade, au rapport de Clitomaque, qu'il n'avait jamais vu la Fortune plus fortunée qu'à Préneste. Laissons donc là ce genre de divination.

XLII. Venons aux merveilles des Chaldéens. Eudoxe, disciple de Platon et le prince des astronomes , au jugement des hommes les plus doctes, déclare dans ses écrits que les prédictions et les horoscopes des Chaldéens ne méritent aucune foi. Panétius, le seul des Stoïciens qui rejette les prédictions des astrologues, nous apprend que Archélaüs et Cassandre, astronomes fameux 237  de son temps, ne faisaient aucun usage de cet art. Scylax d'Halicarnasse, ami de Panétius, savant en astronomie et le premier personnage de sa ville, rejette aussi toutes les prédictions des Chaldéens. Mais ajoutons ά l'autorité de ces témoignages celle de la raison. Ceux qui défendent les Chaldéens et leurs horoscopes affirment qu'il existe dans l'orbe figuré, appelé zodiaque par les Grecs, une vertu motrice qui fait que les dispositions du ciel varient suivant que les différents astres se rencontrent dans une partie déterminée de cet orbe, ou en approchent, à des époques réglées; et que cette vertu motrice elle même est sous l'influence des astres que nous appelons étoiles errantes. Ainsi, ajoutent-ils, selon que dans le moment ou l'enfant est né les constellations se trouvent dans telle ou telle partie du ciel, ou dans celle qui en approche ou qui s'y rapporte, cela s appelle ou trine aspect ou quadrat Puisqu'en chaque saison de l'année il s'opère tant de révolutions dans le ciel par l'approche ou par l'éloignement des astres, et que nous voyons tant d'effets de l'influence solaire, il est, disent-ils, non-seulement vraisemblable, mais vrai, que l'ascendant sous lequel naissent les enfants détermine leur nature, et que de la dépendent leurs aptitudes, leurs goûts, leurs dispositions physiques et morales, les actions, les hasards et les événements de leur vie.

XLIII. Quel incroyable égarement I car toute erreur ne mérite pas le nom de sottise. Diogène le Stoïcien accorde aux Chaldéens la faculté de prévoir certaines choses, par exemple quelle est la nature et quelles sont les principales aptitudes d'un enfant; mais il leur refuse tout le reste. Deux jumeaux, dit-il, dont la ressemblance est parfaite, ont souvent des destinées bien différentes. Proclès et Eurysthène, tous deux rois de Lacédémone, étaient jumeaux ; ils ne vécurent pas néanmoins autant l'un que l'autre. Proclès mourut un an avant son frère, et il le surpassa de beaucoup par la gloire de ses actions. Mais ce que le bon Diogène accorde aux Chaldéens par une condamnable indulgence, je dois le leur refuser. Car comme la lune, selon eux, préside à la naissance des enfants, et que leurs remarques roulent sur l'observation des astres avec lesquels la lune se trouve en conjonction au moment d'une naissance, ils soumettent au plus trompeur des sens, à la vue, ce qu'il faudrait voir par l'esprit et la raison. Les mathématiciens enseignent ce que les Chaldéens devraient savoir, que la lune est si voisine de la terre qu'elle y touche presque, qu'elle est très-éloignée delà planète de Mercure, encore plus de celle de Vénus, et bien davantage du soleil dont on croit qu'elle emprunte la lumière ; et que du soleil à Mars, de Mars à Jupiter, de Jupiter à Saturne, et de là au ciel qui termine et enveloppe tout l'univers, les distances sont immenses et infinies. Quelle influence la lune, ou plutôt la terre, peut-elle donc recevoir à une telle distance?

XLIV. Quoi! lorsque les astrologues sont forcés, pour être conséquents avec eux-mêmes, de dire que tous ceux qui naissent par toute la terre sous une même étoile, sous la même influence céleste, auront la même destinée, la même existence, ne parlent-ils pas, ces interprètes du ciel, comme 238 des gens qui n'en connaissent pas la nature? En effet, ces cercles qui partagent le ciel comme par moitié, que les Grecs appellent horizons et que nous pourrions nommer terminants, parce qu'ils terminent notre vue, étant très-différents pour les divers pays, il s'ensuit nécessairement que le lever et le coucher des étoiles ne sont pas les mêmes partout. Si donc les divers états du ciel dépendent de ces vicissitudes, comment ceux qui viennent au monde le même jour peuvent-ils être soumis à la même influence, puisque l'état du ciel varie suivant les régions? Dans les pays que nous habitons, la Canicule se lève quelques jours après le solstice d'été; chez les Troglodytes elle se lève, à ce qu'on dit, avant le solstice : d'où il résulte que quand nous admettrions l'influence céleste sur les naissances, on serait encore obligé d'avouer que ceux qui naissent en même temps peuvent avoir des natures différentes, à cause des différentes constitutions du ciel. C'est là pourtant ce que les Chaldéens ne veulent pas. Ils affirment au contraire que tous ceux qui naissent en même temps, n'importe où, naissent avec la même destinée.

XLV. Mais quelle extravagance de ne tenir aucun compte, dans ces révolutions et ces mouvements si rapides du ciel, de la différence des vents, des pluies et des saisons? Différences si grandes, même en des lieux très-rapprochés, que souvent il fait un temps à Tusculum et un autre à Rome. Les navigateurs remarquent qu'après avoir doublé un cap, on trouve quelquefois un autre vent. Or, l'air étant ainsi tantôt calme et tantôt agité, est-il sensé de vouloir que cela n'importe en rien à la naissance (et c'est la vérité), et de prétendre que je ne sais quoi de subtil qu'on ne peut sentir, qu'on peut à peine concevoir, et qui vient de l'influence de la lune et des autres astres, déciderait du sort des enfants? N'est-ce pas d'ailleurs une grande erreur d'annuler ainsi la puissance créatrice qui préside à la reproduction de l'homme? Ne voyons-nous pas chaque jour les enfants nous rappeler sa figure, les mœurs, les gestes et les mouvements de leurs pères ; ce qui ne peut être que l'effet de la puissance créatrice, et non de l'influence de la lune et des dispositions du ciel? Quoi ! tant d'enfants nés au même instant, et qui se ressemblent cependant si peu par leur tempérament, leurs actions, leur destinée, ne prouvent-ils pas que le moment de la naissance n'influe en rien sur le reste de la vie? Dira-t-on qu'aucun autre enfant ne fut conçu et ne naquit en même temps que Scipion l'Africain? Et cependant ce grand homme eut-il jamais son égal?

XLVI. Ne sait-on pas aussi que beaucoup de gens nés avec des défauts, des difformités naturelles, en ont été guéris ou par fa nature même, ou par le secours de l'art médical ? Les uns, dont la langue est tellement adhérente qu'ils ne peuvent parler, en recouvrent l'usage par la résection du filet. Beaucoup d'autres corrigent eux-mêmes les vices de la nature par l'exercice et l'étude. Tel fut Démosthène, qui, au rapport de Démétrius de Phalère, parvint, à force d'exercice, à prononcer très-distinctement le Rho, qu'il ne pouvait d'abord articuler. Si ces défauts fussent venus de l'influence des astres, rien n'eût pu les corriger. Quoi ! la différence des climats ne produit-elle pas une foule de variétés dans l'espèce humaine? 239 Il serait trop facile d'énumérer ici les différences physiques et morales qui distinguent les Indiens des Perses, les Éthiopiens des Syriens, et de noter l'incroyable variété des races. Cela prouve clairement combien l'influence du climat l'emporte en ce cas sur celle de la lune. Au reste, quand on vient nous dire que les Babyloniens ont quatre cent soixante et dix mille ans d'expériences et d'observations sur la naissance des enfants, on nous trompe. Ces calculs une fois commencés, on ne les aurait pas interrompus, et aucun témoignage ne nous atteste qu'on s'en soit jamais occupé.

XLVII. Vous voyez que je parle, non comme Carnéade, mais comme Panétius, le prince des Stoïciens. Mais je vous le demande, tous ceux qui périrent à la bataille de Cannes étaient-ils donc nés sous le même astre? Ils eurent cependant tous une même fin. Et ceux qui naissent avec un talent et un génie singulier, naissent-ils aussi sous une constellation singulière? Quelle innombrable quantité de naissances dans un seul et même instant! et pourtant Homère reste encore sans égal. Que si la constitution du ciel et l'arrangement des astres influent sur la naissance de chaque animal, ne faudra-t-il pas aussi qu'il en soit de même à Γ égard des choses inanimées? Or, que peut-on imaginer de plus absurde? II est vrai que notre ami Lucius Tarutius de Firmum, versé dans les calculs des Chaldéens, remontant aux jours de la fête de Paies, où Home, selon la tradition, fut fondée par Romulus, disait que la lune était alors dans la Balance, et il n'hésitait pas à tirer l'horoscope de Rome. Ο toute-puissance de Terreur ! voilà donc le jour natal d'une ville sous l'influence des étoiles et de la lune! Qu'il Importe, si vous le voulez, sous quel astre un enfant a commencé de respirer ; soumettez-vous à la même puissance la brique et le ciment dont une ville est bâtie? Mais en voilà assez sur une science que les faits démentent chaque jour. Combien de prédictions les Chaldéens firent-ils à Crassus, combien à Pompée, combien à César lui-même? Je me souviens qu'aucun d'eux ne devait mourir que très-vieux, dans son lit, et couvert de gloire. En vérité, je m'étonne après cela qu'il existe encore des hommes assez crédules pour ajouter foi à des prophètes que les événements et les faits réfutent chaque jour.

XLVIII. Reste la divination naturelle, étrangère à l'art, et que l'on divise en deux genres, les vaticinations et les songes. Ce sera, si vous le trouvez bon, Quintus, le sujet de notre entretien. — Volontiers, me répondit mon frère, car jusqu'ici je pense à peu près comme vous; et à parler franchement, quoique vos raisonnements ne m'aient pas peu fortifié, je trouvais déjà de moi-même que l'opinion des Stoïciens sur la divination était trop superstitieuse; je me sentais plus fortement entraîné vers celle des Péripatéticiens, de Dicéarque l'ancien, et de Cratippe notre célèbre contemporain, qui supposent an fond de notre âme comme un oracle secret, lequel nous annonce l'avenir, soit lorsque notre esprit est agité d'une fureur divine, soit lorsque abandonné au sommeil il jouit d'une liberté absolue. Je voudrais savoir ce que vous pensez de 240 ces deux genres de divination, et par quelles raisons vous prétendez les combattre.

XLIX. Alors, comme engagé dans une discussion nouvelle, je repris la parole en ces termes : Je n'ignore pas, Quintus, que vous avez toujours conservé des doutes sur les genres de divination dont nous avons parlé, tandis que vous admettiez entièrement les vaticinations et les songes, qui semblent une émanation de l'âme jouissant de toute sa liberté. Mais avant de vous dire ce que j'en pense, examinons un peu le grand argument des Stoïciens et de notre ami Cratippe. Voici, selon vous, comment raisonnent Chrysippe, Diogène et Antipater : S'il y a des Dieux , et qu'ils ne fassent pas connaître aux hommes les choses futures, ou ils n'aiment pas les hommes, ou ils ignorent l'avenir, ou ils jugent que c'est une connaissance que les hommes n'ont pas intérêt à posséder, ou ils croient qu'il n'est pas de la majesté divine de leur en révéler le secret ; ou enfin ils n'ont pas de moyen de les en avertir. Mais on ne peut pas dire que les Dieux n'aiment pas les hommes, car les Dieux sont bienfaisants et amis du genre humain ; ils n'ignorent pas non plus les choses qu'ils ont établies et décrétées eux-mêmes ; il ne peut aussi nous être indifférent de connaître l'avenir, cette connaissance nous rendant plus prudents. Les Dieux ne peuvent regarder cet avertissement comme au-dessous d'eux, car il n'y a rien de plus excellent que de faire le bien; enfin ils ne peuvent ignorer l'avenir. Ainsi donc s'il y a des Dieux, ils nous instruisent de l'avenir. Or, il y a des Dieux, donc ils nous avertissent de l'avenir. S'il en est ainsi, iis nous donnent le moyen d'interpréter les signes qu'ils nous envoient, autrement ces signes seraient inutiles ; s'ils nous en donnent le moyen, ce moyen est la divination : il y a donc une divination. Oh ! les habiles gens ! ils croient en si peu de mots avoir tout prouvé. Ils veulent conclure en posant des prémisses qu'on ne leur accorde pas. Ignorent-ils que l'argumentation n'est bonne que quand, en partant de propositions indubitables, on parvient à prouver ce qui est en question?

L. Voyez comment Épicure, que les Stoïciens regardent comme obtus et grossier, arrive à prouver que la nature universelle est infinie : « Tout ce qui est fini, dit-il, a des extrémités. » Qui peut le nier? « Tout ce qui a des extrémités peut être vu de dehors par quelqu'un. » Ceci est également incontestable. « Or ce qui comprend tout ne peut être vu par rien qui soit au delà. » On ne peut nier non plus cette vérité. « Ainsi ce qui comprend tout, n'ayant aucune extrémité, est nécessairement infini. » Vous voyez comme il se sert de propositions indubitables pour prouver ce qui était douteux. C'est ce que vous ne faites pas, vous autres dialecticiens. Car non-seulement on nie vos prémisses, mais, lors même qu'on vous les accorderait, la conclusion que vous en voulez tirer n'en sortirait pas légitimement. Vous dites d'abord: « S'il y a des Dieux, ils sont bienfaisants envers les hommes. » Qui vous accordera cela? Sera-ce Épicure, qui affirme que les Dieux ne s'occupent ni des autres, ni d'eux-mêmes? Sera-ce notre Ennius, dont les vers suivants provoquent toujours les applaudissements du peuple? « J'ai toujours dit et je dirai toujours qu'il 241 existe des Dieux ; mais je crois qu'ils ne s'occupent guère de ce que fait le genre humain. » II développe ensuite les raisons sur lesquelles il appuie son opinion : mais il n'est pas nécessaire de citer le reste. Il suffit d'avoir montré que les Stoïciens avancent comme certain ce qui est douteux et controversé.

LI. Ils ajoutent : « Que les Dieux n'ignorent rien parce que tout a été établi par eux. » Mais sur ce sujet quelle divergence d'opinions, que de savants hommes nient que tout ait été établi par les Dieux immortels! « Il nous importe de connaître l'avenir.» Dicéarque dans un long traité soutient qu'il vaut mieux l'ignorer. « Il n'est pas au-dessous de la majesté des Dieux de nous en avertir. » Il faudra sans doute qu'ils inspectent nos maisons pour connaître nos besoins. « Il est impossible qu'ils ne connaissent pas l'avenir. » C'est pourtant ce que nient ceux qui prétendent que l'avenir ne peut être certain. Vous voyez comment ils regardent comme vrai et admis par tous ce qui est en question. Alors ils se résument, et concluent ainsi : « Si donc il y a des Dieux, ils nous font part de l'avenir; » c'est ce qu'ils regardent comme prouvé. Puis ils reprennent : « Or il y a des Dieux. » Ce que tout le monde ne leur accorde pas. « Donc ils nous en instruisent. » Fausse conséquence; car les Dieux peuvent exister et ne pas nous révéler l'avenir. « S'ils nous en instruisent, ils nous donnent les moyens d'entendre les signes qu'ils nous envoient. » Mais il se peut aussi qu'ayant cette intelligence, ils ne la donnent pas aux hommes. Pourquoi d'ailleurs l'accorde-raient-ils plutôt aux Toscans qu'aux Romains? « S'ils nous en donnent le moyen, ce moyen est la divination.» Supposez (ce qui est absurde) que les Dieux nous le donnent, qu'importe, si nous ne pouvons le recevoir? Conclusion : « Il y a donc une divination. » C'est la fin, mais non la conclusion légitime de leur argumentation; car nous savons d'eux-mêmes que le vrai ne peut naître du faux. Ainsi croule tout leur raisonnement.

LII. Passons maintenant à l'argument du bon Cratippe, notre excellent ami : «Comme sans yeux l'usage et la fonction des yeux ne peuvent exister, mais que les yeux peuvent quelquefois ne pas faire leur fonction, et que celui qui s'est une fois servi de ses yeux, de manière à voir réellement les objets, est réellement doué du sens de la vue ; ainsi, sans la divination, l'usage et la fonction de la divination ne peuvent exister; mais avec la divination même on peut se tromper quelquefois et ne pas rencontrer juste; et il suffit, pour établir la vérité de la divination, qu'on ait une fois si bien deviné, qu'on ne puisse pas dire que ce soit par hasard. Or nous en avons d'innombrables exemples; il y adonc une divination. » L'argument est subtil et serré. Mais Cratippe y a supposé deux propositions à plaisir; et quand je me montrerais facile sur ce point, je ne pourrais en aucune façon lui accorder la conséquence. Si les yeux se trompent, dit-il, il suffit qu'usaient bien vu quelquefois, pour leur accorder la faculté de voir ; et de même si quelqu'un a deviné juste une fois, on doit reconnaître en lui la faculté divinatrice, quand même il viendrait à se tromper.

LIII. Examinez, je vous prie, mon cher Cratippe, s'il y a similitude dans cette comparaison. Pour moi, je n'en trouve aucune. Les yeux qui voient clair se servent d'une faculté naturelle; 242 mais si l'âme a vu quelquefois l'avenir dans les vaticinations ou les songes, ce n'a été que par hasard ; à moins que vous n'espériez que ceux qui regardent les songes uniquement comme des songes, vous concèdent que quand il s'en trouve quelqu'un devrai, le hasard n'y est pour rien. Mais en vous accordant vos deux majeures, que les dialecticiens nomment λήμματα , et que j'aime mieux appeler en latin sumtiones, je dois encore nier la mineure (πρόσληψις, assumptio). La voici : « Or les pressentiments non fortuits sont innombrables. » Et moi je réponds, Il n'y en a aucun. Voyez combien nous sommes peu d'accord. La mineure niée, la conclusion est nulle. Mais n'y a-t-il pas de l'impudence à nier une chose si évidente? Qu'y a-t-il d'évident? Que plusieurs divinations se sont trouvées vraies ; mais combien d'autres en beaucoup plus grand nombre se sont trouvées fausses? Cette variété même, qui est l'attribut de la Fortune, ne fait-elle pas voir que c'est l'ouvrage de la Fortune, et non celui de la nature? De plus, Cratippe (car c'est à vous que j'ai affaire), ne croyez-vous pas que si votre raisonnement était juste, il servirait également aux aruspices, aux interprètes de foudres, de prodiges, aux augures, aux sorciers et aux Chaldéens? Car il n'en est pas un dont l'événement n'ait parfois vérifié les prédictions. Ainsi, ou il faut que vous admettiez tous ces genres de divination que vous rejetez avec raison, ou s'ils n'existent pas, je ne vois pas comment défendre les deux que vous conservez. En effet, la preuve en faveur de ceux que vous admettez est également applicable à ceux que vous excluez.

LIV. "Quid vero habet auctoritatis furor iste, quem 'divinum' vocatis ut, quae sapiens non videat, ea videat insanus, et is qui humanos sensus amiserit divinos adsecutus sit? Sibyllae versus observamus, quos illa furens fudisse dicitur. Quorum interpres nuper falsa quadam hominum fama dicturus in senatu putabatur eum, quem re vera regem habebamus, appellandum quoque esse regem, si salvi esse vellemus. Hoc si est in libris, in quem hominem et in quod tempus est? Callide enim, qui illa composuit, perfecit, ut, quodcumque accidisset, praedictum videretur hominum et temporum definitione sublata. Adhibuit etiam latebram obscuritatis,  ut eidem versus alias in aliam rem posse accommodari viderentur. Non esse autem illud carmen furentis cum ipsum poëma declarat (est enim magis artis et diligentiae quam incitationis et motus), tum vero ea, quae ἀκροστιχίς dicitur, cum deinceps ex primis versuum litteris aliquid conectitur, ut in quibusdam Ennianis: 'Quintus Ennius fecit.' Id certe magis est attenti animi quam furentis. Atque in Sibyllinis ex primo versu cuiusque sententiae primis litteris illius sententiae carmen omne praetexitur. Hoc scriptoris est, non furentis, adhibentis diligentiam, non insani. Quam ob rem Sibyllam quidem sepositam et conditam habeamus, ut, id quod proditum est a maioribus, iniussu senatus ne legantur quidem libri valeantque ad deponendas potius quam ad suscipiendas religiones; cum antistitibus agamus, ut quidvis potius ex illis libris quam regem proferant, quem Romae posthac nec di nec homines esse patientur.

LV. "At multi saepe vera vaticinati, ut Cassandra:

Iamque mari magno ...

Eademque paulo post:

Eheu videte . . .

Num igitur me cogis etiam fabulis credere?quae  delectationis habeant, quantum voles, verbis, sententiis, numeris, cantibus adiuventur; auctoritatem quidem nullam debemus nec fidem commenticiis rebus adiungere. Eodemque modo nec ego Publicio nescio cui, nec Marciis vatibus, nec Apollinis opertis, credendum existimo; quorum partim ficta aperte, partim effutita temere numquam, ne mediocri quidem cuiquam, non modo prudenti probata sunt. -  "'Quid?' inquies, ' remex ille de classe Coponi nonne ea praedixit, quae facta sunt?' Ille vero, et ea quidem quae omnes eo tempore ne acciderent timebamus. Castra enim in Thessalia castris collata audiebamus, videbaturque nobis exercitus Caesaris et audaciae plus habere, quippe qui patriae bellum intulisset, et roboris propter vetustatem; casum autem proeli nemo nostrum erat quin timeret; sed, ita ut constantibus hominibus par erat, non aperte. Ille autem Graecus, quid mirum si, magnitudine timoris, ut plerumque fit, a constantia atque a mente atque a se ipse discessit? Qua perturbatione animi, quae, sanus cum esset, timebat ne evenirent, ea demens eventura esse dicebat. Utrum tandem, per deos atque homines! magis veri simile est vesanum remigem an aliquem nostrum qui ibi tum eramus,  me, Catonem, Varronem, Coponium ipsum, consilia deorum immortalium perspicere potuisse?

LVI. "Sed iam ad te venio,

O sancte Apollo, qui ubilicum certum terrarum obsides,
unde superstitiosa primum saeva evasit vox fera.

Tuis enim oraculis Chrysippus totum volumen implevit partim falsis, ut ego opinor, partim casu veris, ut fit in omni oratione saepissime; partim flexiloquis et obscuris, ut interpres egeat interprete, et sors ipsa ad sortes referenda sit; partim ambiguis, et quae ad dialecticum deferenda sint. Nam cum illa sors edita est opulentissimo regi Asiae:

Croesus Halyn penetrans magnam pervertet opum vim,

hostium vim se perversurum putavit, pervertit autem suam. Utrum igitur eorum accidisset, verum oraclum fuisset. Cur autem hoc' credam umquam editum Croeso? Aut Herodotum cur veraciorem ducam Ennio? Num minus ille potuit de Croeso quam de Pyrrho fingere Ennius? Quis enim est qui credat Apollinis ex oraculo Pyrrho esse responsum:

Aio te, Aeacida, Romanos vincere posse?

Primum Latine Apollo numquam locutus est; deinde ista sors inaudita Graecis est; praeterea Pyrrhi temporibus iam Apollo versus facere desierat;  postremo, quamquam semper fuit, ut apud Ennium est,

Stolidum genus Aeacidarum,
bellipotentes sunt magis quam sapientipotentes,

tamen hanc amphiboliam versus intellegere potuisset, 'vincere te Romanos' nihilo magis in se quam in Romanos valere; nam illa amphibolia quae Croesum decepit, vel Chrysippum potuisset fallere, haec vero ne Epicurum quidem!

LVII. "Sed, quod caput est, cur isto modo iam oracla Delphis non eduntur non modo nostra aetate, sed iam diu, ut modo nihil possit esse contemptius? Hoc loco cum urguentur, ' evanuisse,' aiunt, ' vetustate vim loci eius, unde anhelitus ille terrae fieret, quo Pythia mente incitata oracla ederet.' De vino aut salsamento putes loqui, quae evanescunt vetustate. De vi loci agitur, neque solum naturali, sed etiam divina; quae quo tandem modo evanuit? 'Vetustate,' inquies. Quae 'vetustas' est quae vim divinam conficere possit? Quid tam divinum autem quam afflatus e terra mentem ita movens, ut eam providam rerum futurarum efficiat, ut ea non modo cernat multo ante, sed etiam numero versuque pronuntiet? Quando ista vis autem evanuit? An postquam homines minus creduli esse coeperunt? -   "Demosthenes quidem, qui abhinc annos prope trecentos fuit, iam tum φιλιππίζειν Pythiam dicebat, id est quasi cum Philippo facere. Hoc autem eo spectabat, ut eam a Philippo corruptam diceret. Quo licet existimare in aliis quoque oraculis Delphicis aliquid non sinceri fuisse. Sed nescio quo modo isti philosophi superstitiosi et paene fanatici quidvis malle videntur quam se non ineptos. Evanuisse mavultis et extinctum esse id quod si umquam fuisset, certe aeternum esset, quam ea quae non sunt credenda non credere.

LVIII. "Similis est error in somniis; quorum quidem defensio repetita quam longe est! divinos animos censent esse nostros, eosque esse tractos extrinsecus, animorumque consentientium multitudine completum esse mundum; hac igitur mentis et ipsius divinitate et coniunctione cum externis mentibus cerni, quae sint futura. Contrahi autem animum Zeno et quasi labi putat atque concidere id ipsum esse dormire. Iam Pythagoras et Plato, locupletissimi auctores, quo in somnis certiora videamus, praeparatos quodam cultu atque victu proficisci ad dormiendum iubent. Faba quidem Pythagorei utique abstinere, quasi vero eo cibo mens, non venter, infletur! sed nescio quo modo nihil tam absurde dici potest quod non dicatur ab aliquo philosophorum.

 "Utrum igitur censemus dormientium animos per sene ipsos in somniando moveri, an, ut Democritus  censet, externa et adventicia visione pulsari? Sive enim sic est sive illo modo, videri possunt permulta somniantibus falsa pro veris. Nam et navigantibus moveri videntur ea quae stant, et quodam obtutu oculorum duo pro uno lucernae lumina. Quid dicam, insanis, quid ebriis, quam multa falsa videantur? Quodsi eius modi visis credendum non est, cur somniis credatur, nescio. Nam tam licet de his erroribus, si velis, quam de somniis disputare, ut ea quae stant, si moveri videantur, terrae motum significare dicas aut repentinam aliquam fugam; gemino autem lucernae lumine declarari dissensionem ac seditionem moveri!

LIX. "Iam ex insanorum aut ebriorum visis innumerabilia coniectura trahi possunt, quae futura videantur. Quis est enim, qui totum diem iaculans non aliquando conliniet? Totas noctes dormimus, neque ulla est fere, qua non somniemus, et miramur aliquando id quod somniarimus evadere? Quid est tam incertum quam talorum iactus? Tamen nemo est quin saepe iactans Venerium iaciat aliquando, non numquam etiam iterum ac tertium. Num igitur, ut inepti, Veneris id impulsu fieri malumus quam casu dicere? Quodsi ceteris temporibus falsis visis credendum non est, non video, quid praecipui somnus habeat, in quo valeant falsa pro veris. Quodsi ita natura paratum esset, ? Ut ea dormientes agerent, quae somniarent, alligandi omnes essent, qui cubitum irent; maiores enim quam ulli insani efficerent motus somniantes. - "Quodsi insanorum visis fides non est habenda, quia falsa sunt, cur credatur somniantium visis, quae multo etiam perturbatiora sunt, non intellego An quod insani sua visa coniectori non narrant, narrant, qui somniaverunt? Quaero etiam, si velim scribere quid, aut legere, aut canere, vel voce vel fidibus, aut geometricum quiddam, aut physicum, aut dialecticum explicare, somniumne exspectandum sit, an ars adhibenda, sine qua nihil earum rerum nec fieri nec expediri potest? Atqui, ne si navigare quidem velim, ita gubernem ut somniaverim; praesens enim poena sit. Qui igitur convenit aegros a coniectore somniorum potius quam a medico petere medicinam? An Aesculapius an Serapis potest nobis praescribere per somnium curationem valetudinis, Neptunus gubernantibus non potest? Et si sine medico medicinam dabit Minerva, Musae scribendi, legendi, ceterarum artium scientiam somniantibus non dabunt? At si curatio daretur valetudinis, haec quoque, quae dixi, darentur; quae quoniam non dantur, medicina  non datur. Qua sublata tollitur omnis auctoritas somniorum.

LX. "Sed haec quoque in promptu fuerint, nunc interiora videamus. Aut enim divina vis quaedam consulens nobis somniorum significationes facit; aut coniectores ex quadam convenientia et coniunctione naturae, quam vocant συμπάθειαν, quid cuique rei conveniat ex somniis, et quid quamque rem sequatur, intellegunt; aut eorum neutrum est, sed quaedam observatio constans atque diuturna est, cum quid visum secundum quietem sit, quid evenire et quid sequi soleat. Primum igitur intellegendum est nullam vim esse divinam effectricem somniorum. Atque illud quidem perspicuum est, nulla visa somniorum proficisci a numine deorum; nostra enim causa di id facerent, ut providere futura possemus. -  "Quotus igitur est quisque, qui somniis pareat, qui intellegat, qui meminerit? Quam multi vero, qui contemnant eamque superstitionem imbecilli animi atque anilis putent! quid est igitur cur his hominibus consulens deus somniis moneat eos qui illa non modo cura, sed ne memoria quidem digna ducant? Nec enim ignorare deus potest, qua mente quisque sit, nec frustra ac sine causa quid facere dignum deo  est, quod abhorret etiam ab hominis constantia. Ita, si pleraque somnia aut ignorantur aut negleguntur, aut nescit hoc deus aut frustra somniorum significatione utitur; sed horum neutrum in deum cadit; nihil igitur a deo somniis significari fatendum est.

LXI. "Illud etiam require, cur, si deus ista visa nobis providendi causa dat, non vigilantibus potius det quam dormientibus? Sive enim externus et adventicius pulsus animos dormientium commovet, sive per se ipsi animi moventur, sive quae causa alia est cur secundum quietem aliquid videre, audire, agere videamur, eadem causa vigilantibus esse poterat; idque si nostra causa di secundum quietem facerent, vigilantibus idem facerent, praesertim cum Chrysippus Academicos refellens permulto clariora et certiora esse dicat quae vigilantibus videantur quam quae somniantibus. Fuit igitur divina beneficentia dignius, cum consulerent nobis, clariora visa dare vigilantibus quam obscuriora per somnum. Quod quoniam non fit, somnia divina putanda non sunt. Iam vero quid opus est circumitione et amfractu, ut sit utendum interpretibus somniorum potius quam directo. Deus, siquidem nobis consulebat, 'Hoc facito,' 'hoc ne feceris,' diceret idque visum vigilanti potius quam dormienti daret.  "Iam vero quis dicere audeat vera omnia esse somnia? 'Aliquot somnia vera,' inquit Ennius, 'sed omnia non est necesse.'

LXII. Quae est tandem ista distinctio? Quae vera, quae falsa habet? Et, si vera a deo mittuntur, falsa unde nascuntur? Nam si ea quoque divina quid inconstantius deo? Quid inscitius autem est quam mentes mortalium falsis et mendacibus visis concitare? Sin vera visa divina sunt, falsa autem et inania humana, quae est ista designandi licentia, ut hoc deus, hoc natura fecerit potius quam aut omnia deus, quod negatis, aut omnia natura? Quod quoniam illud negatis, hoc necessario confitendum est. Naturam autem eam dico, qua numquam animus insistens agitatione et motu esse vacuus potest. Is cum languore corporis nec membris uti nec sensibus potest, incidit in visa varia et incerta ' ex reliquiis,' ut ait Aristoteles, 'inhaerentibus earum rerum, quas vigilans gesserit aut cogitaverit.' Quarum perturbatione mirabiles interdum existunt species somniorum; quae si alia falsa, alia vera, qua nota internoscantur, scire sane velim. Si nulla est, quid istos interpretes audiamus? Sin quaepiam est, aveo audire, quae sit; sed haerebunt.

LXIII. "Venit enim iam in contentionem, utrum sit probabilius, deosne immortalis, rerum omnium  praestantia excellentis, cursare omnium mortalium qui ubique sunt, non modo lectos, verum etiam grabatos et, cum stertentem aliquem viderint, obicere eis visa quaedam tortuosa et obscura, quae illi exterriti somno ad coniectorem mane deferant? An natura fieri ut mobiliter animus agitatus, quod vigilans viderit, dormiens videre videatur? Utrum philosophia dignius, sagarum superstitione ista interpretari an explicatione naturae? Ut, si iam fieri possit vera coniectura somniorum, tamen isti, qui profitentur, eam facere non possint; ex levissimo enim et indoctissimo genere constant. Stoici autem tui negant quemquam nisi sapientem divinum esse posse. -  "Chrysippus quidem divinationem definit his verbis: 'vim cognoscentem et videntem et explicantem signa, quae a dis hominibus portendantur; officium autem esse eius praenoscere, dei erga homines mente qua sint quidque significent, quem ad modumque ea procurentur atque expientur.' Idemque somniorum coniectionem definit hoc modo: 'esse vim cernentem et explanantem, quae a dis hominibus significentur in somnis.' Quid ergo? Ad haec mediocri opus est prudentia an et ingenio praestanti et eruditione perfecta? Talem autem cognovimus neminem.

LXIV. "Vide igitur, ne, etiamsi divinationem tibi esse concessero, quod numquam faciam, neminem  tamen divinum reperire possimus. Qualis autem ista mens est deorum, si neque ea nobis significant in somnis quae ipsi per nos intellegamus, neque ea quorum interpretes habere possimus? Similes enim sunt dei, si ea nobis obiciunt, quorum nec scientiam neque explanatorem habeamus, tamquam si Poeni aut Hispani in senatu nostro loquerentur sine interprete. Lam vero quo pertinent obscuritates et aenigmata somniorum? Intellegi enim a nobis di velle debebant ea quae nostra causa nos monerent. Quid? Poeta nemo physicus obscurus? Illi vero nimis etiam obscurus Euphorion; at non Homerus. Uter igitur melior? Valde Heraclitus obscurus, minime Democritus. Num igitur conferendi? Mea causa me mones, quod non intellegam. Quid me igitur mones? Ut si quis medicus aegroto imperet, ut sumat

Terrigenam, herbigradam, domiportam, sanguine cassam,

potius quam hominum more 'cocleam' diceret. Nam Pacuvianus Amphio

Quadrupes tardigrada, agrestis, humilis, aspera,
capite brevi, cervice anguina, aspecta truci,
eviscerata, inanima, cum animali sono.

cum dixisset obscurius, tum Attici respondent: non intellegimus, nisi si aperte dixeris. At ille uno verbo: 'Testudo.' Non potueras hoc igitur a principio, citharista, dicere?

LXV. "Defert ad coniectorem quidam somniasse se ovum pendere ex fascia lecti sui cubicularis— est hoc in Chrysippi libro somnium—; respondit coniector thesaurum defossum esse sub lecto. Fodit, invenit auri aliquantum, idque circumdatum argento, misit coniectori quantulum visum est de argento. Tum ille: ' Nihilne,' inquit, ' de vitello? ' id enim ei ex ovo videbatur aurum declarasse reliquum argentum. Nemone igitur umquam alius ovum somniavit? Cur ergo hic nescio qui thesaurum solus invenit? Quam multi inopes digni praesidio deorum nullo somnio ad thesaurum reperiendum admonentur! quam autem ob causam tam est obscure admonitus ut ex ovo nasceretur thesauri similitudo, potius quam aperte thesaurum quaerere iuberetur, sicut aperte Simonides vetitus est navigare?ergo obscura somnia minime consentanea maiestati deorum.

LXVI. "Ad aperta et clara veniamus, quale est de illo interfecto a caupone Megaris; quale de Simonide, qui ab eo, quem humarat, vetitus est navigare; quale etiam de Alexandro, quod a te praeteritum esse miror, Quinte. Cum Ptolemaeus, familiaris eius, in proelio telo venenato ictus esset eo-  que vulnere summo cum dolore moreretur, Alexander assidens somno est consopitus. Tum secundum quietem visus ei dicitur Draco is, quem mater Olympias alebat, radiculam ore ferre et simul dicere, quo illa loci nasceretur (neque is longe aberat ab eo loco), eius autem esse vim tantam, ut Ptolomaeum facile sanaret. Cum Alexander experrectus narrasset amicis somnium, emissi sunt, qui illam radiculam quaererent; qua inventa et Ptolomaeus sanatus dicitur et multi milites, qui erant eodem genere teli vulnerati. -  "Multa etiam sunt a te ex historiis prolata somnia, matris Phalaridis, Cyri superioris, matris Dionysi, Poeni Hamilcaris, Hannibalis, P. Deci; pervulgatum iam illud de praesule, C. Gracchi etiam et recens Caeciliae, Baliarici filiae, somnium. Sed haec externa ob eamque causam ignota nobis sunt, non nulla etiam ficta fortasse. Quis enim auctor istorum? De nostris somniis quid habemus dicere? Tu de emerso me et equo ad ripam, ego de Mario cum fascibus laureatis me in suum deduci iubente monumentum?

LXVII. Omnium somniorum, Quinte, una ratio est; quae, per deos immortalis! videamus ne nostra  superstitione et depravatione superetur. Quem enim tu Marium visum a me putas? 'Speciem,' credo, eius et 'imaginem,' ut Democrito videtur. Unde profectam 'imaginem'? 'A corporibus' enim solidis et a certis figuris vult fluere 'imagines.' Quod igitur Marii corpus erat? 'Ex eo,' inquit, 'quod fuerat.' Ista igitur me 'imago' Mari in campum Atinatem persequebatur? 'Plena sunt “imaginum” omnia'; nulla enim species cogitari potest nisi pulsu 'imaginum.'  quid ergo? Istae 'imagines' ita nobis dicto audientes sunt ut, simul atque velimus, accurrant? Etiamne earum rerum quae nullae sunt? Quae est enim forma tam invisitata, tam nulla, quam non sibi ipse fingere animus possit? Ut, quae numquam vidimus, ea tamen informata habeamus, oppidorum situs, hominum figuras. Num igitur, cum aut muros Babylonis aut Homeri faciem cogito, 'imago' illorum me aliqua pellit? Omnia igitur, quae volumus, nota nobis esse possunt; nihil est enim, de quo cogitare nequeamus; nullae ergo 'imagines' obrepunt in animos dormientium extrinsecus, nec omnino fluunt ullae, nec cognovi quemquam, qui maiore auctoritate nihil diceret. - "Animorum est ea vis eaque natura, ut vigeant vigilantes nullo adventicio pulsu, sed suo motu incredibili quadam celeritate. Hi cum sustinentur  membris et corpore et sensibus, omnia certiora cernunt, cogitant, sentiunt. Cum autem haec subtracta sunt desertusque animus languore corporis, tum agitatur ipse per sese. Itaque in eo et formae versantur et actiones, et multa audiri, multa dici videntur. Haec scilicet in imbecillo remissoque animo multa omnibus modis confusa et variata versantur, maximeque 'reliquiae' rerum earum moventur in animis et agitantur de quibus vigilantes aut cogitavimus aut egimus; ut mihi temporibus illis multum in animo Marius versabatur recordanti, quam ille gravem suum casum magno animo, quam constanti tulisset. Hanc credo causam de illo somniandi fuisse.

LXVIII. "Tibi autem de me cum sollicitudine cogitanti subito sum visus emersus e flumine. Inerant enim in utriusque nostrum animis ' vigilantium cogitationum vestigia.' At quaedam adiuncta sunt, ut mihi de monumento Mari, tibi, quod equus, in quo ego vehebar, mecum una demersus rursus apparuit. An tu censes ullam anum tam deliram futuram fuisse ut somniis crederet, nisi ista casu non numquam forte temere concurrerent? Alexandro draco loqui visus est. Potest omnino hoc esse falsum, potest verum; sed utrum est non est mirabile; non enim audivit ille draconem loquentem, sed est visus audire; et quidem, quo maius sit, cum radicem  ore teneret locutus est. Sed nihil est magnum somnianti. Quaero autem cur Alexandro tam illustre somnium, tam certum, nec huic eidem alias, nec multa ceteris? Mihi quidem praeter hoc Marianum nihil sane, quod meminerim. Frustra igitur consumptae tot noctes tam longa in aetate!  nunc quidem propter intermissionem forensis operae et lucubrationes detraxi et meridiationes addidi, quibus uti antea non solebam, nec tam multum dormiens ullo somnio sum admonitus, tantis praesertim de rebus, nec mihi magis umquam videor, quam cum aut in foro magistratus aut in curia senatum video, somniare.

LXIX. Etenim—ex divisione hoc secundum est— quae est continuatio coniunctioque naturae quam, ut dixi, vocant συμπάθειαν, eius modi, ut thesaurus ex ovo intellegi debeat? Nam medici ex quibusdam rebus et advenientis et crescentis morbos intellegunt, non nullas etiam valetudinis significationes, ut hoc ipsum, pleni enectine simus, ex quodam genere somniorum intellegi posse dicunt. Thesaurus vero et hereditas et honos et victoria et multa generis eiusdem qua cum somniis naturali cognatione iunguntur?dicitur quidam, cum in somnis complexu Venerio iungeretur, calculos eiecisse. Video  sympathian; visum est enim tale obiectum dormienti, ut id, quod evenit naturae vis, non opinio erroris effecerit. Quae igitur natura obtulit illam speciem Simonidi a qua vetaretur navigare? Aut quid naturae copulatum habuit Alcibiadis quod scribitur somnium? Qui paulo ante interitum visus est in somnis amicae esse amictus amiculo. Is cum esset proiectus inhumatus ab omnibusque desertus iaceret, amica corpus eius texit suo pallio. Ergo hoc inerat in rebus futuris et causas naturalis habebat, an, et ut videretur et ut eveniret, casus effecit?

LXX. "Quid? Ipsorum interpretum coniecturae nonne magis ingenia declarant eorum quam vim consensumque naturae? Cursor, ad Olympia proficisci cogitans, visus est in somnis curru quadrigarum vehi. Mane ad coniectorem. At ille: 'Vinces,' inquit; 'id enim celeritas significat et vis equorum. Post idem ad Antiphontem. Is autem: ' Vincare,' inquit, ' necesse est; an non intellegis quattuor ante te cucurrisse?' Ecce alius cursor—atque horum somniorum et talium plenus est Chrysippi liber, plenus Antipatri—sed ad cursorem redeo: ad interpretem detulit aquilam se in somnis visum esse factum. At ille: 'Vicisti; ista enim avi volat nulla vehementius.' Huic eidem Antipho:  ' Baro,' inquit, ' victum te esse non vides? Ista enim avis insectans alias avis et agitans semper ipsa postrema est.' -  "Parere quaedam matrona cupiens, dubitans essetne praegnans, visa est in quiete obsignatam habere naturam. Rettulit. Negavit eam, quoniam obsignata fuisset, concipere potuisse. At alter praegnantem esse dixit; nam inane obsignari nihil solere. Quae est ars coniectoris eludentis ingenio? An ea, quae dixi, et innumerabilia, quae collecta habent Stoici, quicquam significant nisi acumen hominum ex similitudine aliqua coniecturam modo huc, modo illuc ducentium? Medici signa quaedam habent ex venis et spiritu aegroti multisque ex aliis futura praesentiunt; gubernatores cum exsultantis lolligines viderunt aut delphinos se in portum conicientes, tempestatem significari putant. Haec ratione explicari et ad naturam revocari facile possunt, ea vero, quae paulo ante dixi, nullo modo.

LXXI . "At enim observatio diuturna (haec enim pars una restat) notandis rebus fecit artem. Ain tandem? Somnia observari possunt? Quonam modo? Sunt enim innumerabiles varietates; nihil tam praepostere, tam incondite, tam monstruose cogitari potest, quod non possimus somniare. Quo modo  igitur, haec infinita et semper nova aut memoria complecti aut observando notare possumus? Astrologi motus errantium stellarum notaverunt; inventus est enim ordo in eis stellis, qui non putabatur. Cedo tandem qui sit ordo aut quae concursatio somniorum? Quo modo autem distingui possunt vera somnia a falsis, cum eadem et aliis aliter evadant et eisdem non semper eodem modo? Ut mihi mirum videatur, cum mendaci homini ne verum quidem dicenti credere soleamus, quo modo isti, si somnium verum evasit aliquod, non ex multis potius uni fidem derogent quam ex uno innumerabilia confirment.

 "Si, igitur, neque deus est effector somniorum, neque naturae societas ulla cum somniis neque observatione inveniri potuit scientia, effectum est, ut nihil prorsus somniis tribuendum sit, praesertim cum illi ipsi qui ea vident nihil divinent, ei qui interpretantur coniecturam adhibeant, non naturam, casus autem innumerabilibus paene saeculis in omnibus plura mirabilia quam in somniorum visis effecerit, neque coniectura, quae in varias partis  duci possit, non numquam etiam in contrarias, quicquam sit incertius.

LXXII. Explodatur igitur haec quoque somniorum divinatio pariter cum ceteris. Nam, ut vere loquamur, superstitio, fusa per gentis, oppressit omnium fere animos atque hominum imbecillitatem occupavit. Quod et in eis libris dictum est qui sunt de Natura Deorum, et hac disputatione id maxime egimus. Multum enim et nobismet ipsis et nostris profuturi videbamur, si eam funditus sustulissemus. Nec vero—id enim diligenter intellegi volo—superstitione tollenda religio tollitur. Nam et maiorum instituta tueri sacris caerimoniisque retinendis sapientis est, et esse praestantem aliquam aeternamque naturam, et eam suspiciendam admirandamque hominum generi pulchritudo mundi ordoque rerum caelestium cogit confiteri. -  "Quam ob rem, ut religio propaganda etiam est, quae est iuncta cum cognitione naturae, sic superstitionis stirpes omnes eiiciendae. Instat enim et urget et, quo te cumque verteris, persequitur, sive tu vatem sive tu omen audieris, sive immolaris sive avem aspexeris, si Chaldaeum, si haruspicem videris, si fulserit, si tonuerit, si tactum aliquid erit de caelo, si ostenti simile natum factumve quippiam;  quorum necesse est plerumque aliquid eveniat, ut numquam liceat quieta mente consistere. -  “Perfugium videtur omnium laborum et sollicitudinum esse somnus. At ex eo ipso plurimae curae metusque nascuntur; qui quidem ipsi per se minus valerent et magis contemnerentur, nisi somniorum patrocinium philosophi suscepissent, nec ei quidem contemptissimi, sed in primis acuti et consequentia et repugnantia videntes, qui prope iam absoluti et perfecti putantur. - Quorum licentiae nisi Carneades restitisset, haud scio an soli iam philosophi iudicarentur. Cum quibus omnis fere nobis disceptatio contentioque est, non quod eos maxime contemnamus, sed quod videntur acutissime sententias suas prudentissimeque defendere. Cum autem proprium sit Academiae iudicium suum nullum interponere, ea probare quae simillima veri videantur, conferre causas, et quid in quamque sententiam dici possit expromere, nulla adhibita sua auctoritate iudicium audientium relinquere integrum ac liberum. Tenebimus hanc consuetudinem, a Socrate traditam, eaque inter nos, si tibi, Quinte frater, placebit, quam saepissime utemur.”

“Mihi vero,” inquit ille, “nihil potest esse iucundius.” Quae cum essent dicta, surreximus.

LIV. Mais quel est donc le privilège de cette fureur que vous appelez divine, en vertu de laquelle l'insensé voit ce que le sage ne voit pas, et par laquelle la prescience divine prend la place de la raison humaine? Nous conservons avec soin les vers improvisés, dit-on, par la Sibylle furieuse. Leur interprète, suivant une fausse rameur, devait dernièrement déclarer en plein sénat que si nous voulions sauver Borne, il fallait proclamer roi celui  que nous avions réellement pour roi. Si cette prédiction se trouve dans ces livres, quel homme et quel temps regarde-t-elle? L'auteur a eu grand soin, en ne désignant ni les hommes ni les époques, d'adapter ses prophéties à tous les événements possibles. Outre cela, il s'est enveloppé d'une telle obscurité, que les mêmes vers se prêtent aux interprétations les plus variées. Rien d'ailleurs ne ressemble moins à l'inspiration d'un furieux que ces poèmes, soit parce qu'on y trouve plus d'art et de soin que d'excitation et de mouvement, soit à cause de ces acrostiches qui forment un sens avec les lettres initiales de chaque vers, comme dans quelques poésies d'Ennius où l'on trouve en acrostiche : Q. Ennius fecit. Certes il y a là plus de réflexion que d'enthousiasme. Cependant toutes les stances des libres sibyllins sont composées de manière que l'acrostiche reproduit le premier vers de chaque stance. Voilà bien l'écrivain et non le furieux, l'artiste et non l'insensé. Cachons donc soigneusement les livres de la Sibylle; qu'il soit même défendu, selon les règlements de nos ancêtres, de les lire sans un ordre du sénat; qu'ils servent plutôt à détruire qu'à fomenter la superstition , et que les interprètes en tirent tout autre chose qu'un roi ; car, ni les Dieux, ni les 243 hommes, n'en souffriront jamais dans Rome.

LV. Mais souvent il y a des prophéties véritables, comme celle de Cassandre :

Déjà sur les mers, etc....

Et un peu plus bas :

Voyez-vous, etc

Exigez-vous que je croie à des pièces de théâtre? Quel qu'en soit le sujet, quelque agrément qu'y ajoutent le style, l'harmonie et le chant, elles ne peuvent faire autorité, et nous ne devons y voir que des fictions. Il en est de même de je ne sais quels devins que vous appelez Publicius et Marcius, ainsi que des réponses mystérieuses d'Apollon. Les unes sont évidemment fausses, les autres hasardées avec impudence; les esprits les plus ordinaires n'y ont jamais cru, encore moins les gens éclairés. Mais, direz-vous, le rameur de la flotte de Coponius n'a-t-il pas prédit ce qui est arrivé? Oui, et ce que nous appréhendions tous alors. Nous savions que les deux armées étaient en présence en Thessalie, et il nous semblait que celle de César était et plus audacieuse, comme celle d'un homme qui fait la guerre à sa patrie, et plus aguerrie, comme étant composée de vieilles troupes. Quant à l'issue de la bataille, il n'y avait aucun de nous qui ne la craignit, mais ainsi qu'il convient à des hommes fermes, sans le laisser voir. Pour le matelot grec, qu'y a-t-il de surprenant, si la crainte lui ayant troublé l'esprit, ce qui arrive souvent, il se mit à publier une catastrophe qu'il avait redoutée lorsqu'il était dans son bon sens? Mais, au nom des dieux et des hommes, quel est le plus vraisemblable, qu'un matelot insensé ou qu'un de nous, c'est-à-dire Caton, Varron, Coponius, moi-même, tous alors à Dyrrachium, ait pénétré dans les secrets des Dieux immortels ?

LVI. Enfin j'arrive à toi, « ô vénérable Apollon dont le temple, placé au centre même de la terre, a retenti le premier d'accents superstitieux et cruels. » Chrysippe a rempli tout un volume de tes oracles, les uns faux, à mon avis, les autres vérifiés par hasard, comme il arrive souvent de tout ce qui se dit; d'autres si vagues et si obscurs que l'interprète aurait besoin d'un interprète, et qu'il faudrait recourir au sort pour comprendre les sorts eux-mêmes ; quelques-uns enfin si ambigus qu'il faudrait les soumettre à un dialecticien. Ainsi, lorsqu'un des rois les plus opulents de l'Asie reçut cette réponse, «Crésus, passant l'Halys, détruit un grand empire, » il crut qu'il détruirait l'empire de Cyrus, et il détruisit le sien. Dans l'un et l'autre cas l'oracle eût été vrai. Mais qui m'oblige à croire qu'un tel oracle ait jamais été rendu à Crésus? Hérodote est-il plus véridique que Ennius? N'a-t-il pu inventer cet oracle, comme Ennius l'a fait à propos de Pyrrhus? Qui pourrait croire, en effet, que jamais l'oracle d'Apollon ait dit à Pyrrhus :

« Pyrrhus, je le prédis, le Romain pourra vaincre ? »

D'abord Apollon n'a jamais parlé latin ; ensuite les Grecs ne connaissent point cet oracle ; de plus, au temps de Pyrrhus, Apollon avait déjà cessé de faire des vers. Enfin, comme le dit Ennius, bien que « la race stupide des Eacides soit plus puissante par les armes que par la sagesse, » 244 Pyrrhus aurait eu l'esprit de comprendre que ce vers amphibologique pouvait s'interpréter aussi bien contre lui que contre les Romains. Quant à l'ambiguïté qui trompa Crésus, Chrysippe lui-même y eût été pris; mais pour celle-ci, Épicure même n'y eût pas été trompé.

LVII. Mais, et ceci est capital, pourquoi ne rend-on plus aujourd'hui de semblables oracles à Delphes, et même pourquoi depuis si longtemps la Pythie est-elle tombée dans un si profond mépris? Quand on vous presse à ce sujet, vous répondez que cette vertu exhalée de la terre, et qui inspirait la Pythie, s'est évanouie à la longue. On dirait que vous parlez d'un vin ou de quelque salaison éventés. Il s'agit de la vertu du lieu, d'une vertu non-seulement naturelle, mais aussi divine. Comment s'est-elle élaborée? Par l'effet du temps, direz-vous? Mais quelle succession de siècles peut détruire une vertu divine comme était celle-là, qui, exhalée de la terre, agissait si puissamment sur l'âme, qu'elle lui donnait non-seulement la connaissance de l'avenir, mais encore la faculté de le prédire en vers? Et depuis quand cette force secrète a-t-elle disparu? Serait-ce depuis que les hommes sont devenus moins crédules? Démosthène, qui vivait il y a bientôt trois siècles, disait déjà de son temps : « La Pythie philippise, » lui reprochant par là de s'entendre avec Philippe, et d'être corrompue par lui. On peut en conclure que les autres oracles de Delphes n'étaient guère plus sincères. Mais je ne sais pourquoi vos philosophes superstitieux, et presque fanatiques, ne négligent aucun soin pour se I rendre ridicules. Ils aiment mieux supposer que ,  ce qui aurait été éternel, s'il avait jamais été, s'est évanoui, que de ne pas croire des choses incroyables.

LVIII. Leur erreur est pareille à l'égard des songes. Quels efforts de métaphysique ne font-ils pas cependant pou ries défendre? Suivant eux, nos âmes sont divines et elles viennent d'une source supérieure, et le monde est rempli d'une multitude d'âmes en communication avec les nôtres ; et c'est cette nature divine, jointe aux relations que l'âme entretient avec tous ces nombreux esprits, qui lui donne le privilège de lire dans l'avenir, Zénon, au contraire, voit dans le sommeil comme une contraction, une prostration, un affaissement de l'âme. Deux philosophes d'une grande autorité, Pythagore et Platon, nous recommandent, si nous voulons voir la vérité en songe, de nous préparer au sommeil par la tempérance et la sobriété. Les Pythagoriciens allaient jusqu'à s'abstenir de fèves, comme si cet aliment chargeait l'âme et non pas l'estomac. Enfin je ne sais comment on ne peut rien dire de si absurde qui n'ait déjà été dit par quelque philosophe. Au reste, que nous admettions que le mouvement de l'âme est spontané dans les songes, ou que nous croyions avec Démocrite qu'elle est frappée d'une vision extérieure et accidentelle ; d'une façon ou de l'autre, le faux peut nous apparaître alors sous la forme de la vérité. Le passager croit voir marcher ce qui est immobile, et par un certain clignotement d'yeux nous voyons deux lumières pour une. Dans l'ivresse, dans la folie, que de vaines illusions ! Si l'on ne doit pas y croire, pourquoi se fierait-on aux songes? Après tout, ne pouvez-vous  pas, 245 si vous voulez, expliquer ces illusions aussi bien que les songes? Le mouvement apparent de ce qui est immobile vous annoncerait un tremblement de terre, ou quelque fuite subite; la double lumière d'un flambeau présagerait la discorde et la sédition.

LIX. Quant aux visions de la folie ou de l'ivresse, elles pourraient fournir d'innombrables conjectures touchant l'avenir. Quel est celui qui s'exerçant tout le jour à lancer le javelot, ne frappe pas quelquefois le but? Nous rêvons des nuits entières, et nous en passons rarement sans dormir. Nous nous étonnons, après cela, que nos songes se vérifient quelquefois. Quoi de plus incertain que les dés? Il n'est cependant personne qui, en jetant souvent les dés, n'amène le point de Vénus, peut-être même jusqu'à deux ou trois fois de suite. Serions-nous assez simples pour l'attribuer à Vénus plutôt qu'au hasard? Que si dans d'autres moments on ne doit pas croire à de fausses apparences, je ne vois pas pourquoi le sommeil aurait le privilège de faire passer le faux pour le vrai. Si la nature avait voulu que nous fissions en songe tout ce que nous pensons faire, il faudrait lierions ceux qui vont se coucher, car ils feraient plus d'extravagances que les fous. Si Ton ne doit pas ajouter foi aux visions des insensés parce qu'elles sont fausses, je ne vois pas pourquoi on croirait à celles, bien plus absurdes encore, que produit le sommeil. Est-ce parce que les fous ne vont pas comme les rêveurs raconter leurs visions à l'interprète? Dites-moi, si je veux écrire ou lire quelque chose , si je veux ou chanter, ou jouer d'un instrument, ou m'appliquera quelque étude de géométrie, de physique et de dialectique, attendrai-je un songe, ou m'appliquerai-je à l'art sans lequel aucun de ces goûts ne pourrait être satisfait ? Certes si je m'avisais de naviguer, je ne gouvernerais pas mon vaisseau d'après mes rêves, j'en serais bientôt puni. Qui soutiendra qu'un malade doit demander la santé à un interprète de songes plutôt qu'à un médecin? Si Esculape ou Sérapis peuvent nous prescrire en songe les remèdes propres à nos maux, Neptune ne peut-i I pas faire un bon pilote de la même manière? Et si Minerve peut nous guérir sans médecin, les Muses sans doute nous apprendront aussi en songe à lire, à écrire, et à exercer tous les arts. Tout cela serait possible si un songe pouvait nous guérir. Mais tout cela est impossible : donc les songes sont de mauvais médecins. Ainsi s'évanouit tout le crédit des songes.

LX. Après ces préliminaires, examinons laques-tion plus à fond. Ou quelque vertu divine veillant sur nous nous avertit dans nos songes, ou ceux qui les expliquent partant d'un certain rapport, d'une sorte d'enchaînement qu'ils appellent sympathie, devinent ce que chaque songe signifie et les événements qu'il annonce; ou bien, d'après une autre hypothèse, des observations constantes et quotidiennes ont prouvé que telle vision précédait ordinairement tel événement. D'abord il est facile de nous convaincre que nulle vertu divine ne produit les songes, et que les visions qui les accompagnent ne nous viennent point des Dieux. En effet, si les songes nous étaient envoyés par eux, ce serait pour nous instruire de l'avenir. Mais combien peu voit-on de gens qui croient aux songes, qui les comprennent, qui s'en souviennent? Beaucoup au contraire les mépri- 246 sent, et abandonnent cette superstition aux vieilles femmes, aux esprits faibles. Pourquoi donc un Dieu, ami des hommes, les avertirait-il par des songes, dont ils ne daignent pas s'occuper ni même se souvenir? Dieu ne peut ignorer les dispositions d'esprit de chacun, et il serait indigne de lui d'agir inutilement et sans but, puisque cela même répugnerait à un homme sage. Mais si la plupart des songes sont ignorés ou méprisés, il faut ou que Dieu n'en sache rien, ou qu'il nous donne des avis inutiles. Or, ni l'un ni l'autre ne convient à Dieu. Donc il faut avouer que Dieu n'envoie aucun signe aux hommes par les songes.

LXI. Je demanderai encore, si Dieu nous envoie ces visions pour nous apprendre l'avenir, pourquoi cela n'arrive-t-il pas plutôt quand nous veillons que quand nous dormons? Soit en effet qu'une impulsion extérieure et accidentelle agisse sur notre âme pendant le sommeil, soit que nos esprits se meuvent d'eux mêmes, soit que par toute autre cause nous nous imaginions voir, entendre, faire quelque chose en dormant, cette même cause pourrait agir pendant la veille ; et si c'était une faveur des Dieux envers les hommes, ils préféreraient, pour nous l'accorder, le moment où nous sommes éveillés, puisque Chrysippe, réfutant les Académiciens, soutient que les visions hors du sommeil sont beaucoup plus claires et plus certaines que celles que l'on a en dormant. Il aurait donc été plus digne de la bonté des Dieux protecteurs de nous envoyer des visions claires pendant nos veilles, que de choisir notre sommeil pour nous en donner d'obscures. Puisqu'il n'en est pas ainsi, les songes ne doivent pas être regardés comme divins. Pourquoi d'ailleurs ces détours et ces ambages qui nous forcent à recourir à des interprètes? Si un Dieu voulait nous conseiller, pourquoi ne nous dirait-il pas directement et hors de notre sommeil ; Faites ou ne faites pas cela ? Enfin qui oserait avancer que tous les songes sont vrais? Il y en a quelques-uns de vrais, dit Ennius; mais il n'est pas nécessaire que tous le soient.

LXI. Et comment faire cette distinction ? Quels sont les vrais, quels sont les faux? Si Dieu nous envoie les vrais, d'où viennent les autres? Que si ceux-ci viennent aussi de Dieu, quelle inconstance dans la divinité, quelle frivolité de troubler les esprits des hommes par des visions fausses et mensongères! Mais si les vrais sont divins et les autres seulement humains, n'est-ce pas en vertu d'une division arbitraire entre la divinité et la nature? Et pourquoi les songes ne viendraient ils pas ou tous de Dieu, ce que vous niez, ou tous de la nature ce que vous êtes contraints d'avouer en rejetant la première hypothèse ? J'entends ici par nature, ce qui fait que l'âme ne peut jamais être sans agitation et sans mouvement. L'âme, dans l'alanguissement du corps, privée de l'usage des membres et des sens, tombe en des rêveries vagues et incertaines, qui ne sont, comme le dit Aristote, que les traces des pensées et des actions de la veille, traces confuses d'où naissent des visions bizarres. Si les unes sont vraies et les autres fausses, dites-moi comment les distinguer. Si c'est impossible, à quoi bon ces interprètes? Si on le peut, qu'ils me disent par quel moyen; mais ils ne sauraient me répondre.

247 LXIII. Tout se réduit à savoir lequel est le plus probable, ou que les Dieux immortels, souverains arbitres du monde, ne fassent que courir aux lits et même aux grabats de tous les hommes, pour en surprendre un ronflant, et lui présenter des visions obscures et embarrassées que le lendemain matin, tout effrayé , le malheureux ira raconter au devin; ou bien que les songes ne soient qu'un effet naturel de l'agitation de l'âme, s'imaginant revoir en dormant ce qui l'a frappée pendant la veille. Lequel est le plus digne de la philosophie, de s'en rapporter aux interprétations superstitieuses des vieilles femmes, ou à une explication conforme aux lois de la nature? Après tout, si l'on pouvait interpréter les songes, ceux qui s'en mêlent aujourd'hui en seraient incapables, car ce sont les plus méprisables et les plus ignorants des hommes. Vos Stoïciens ne disent-ils pas qu'il n'y a qu'un sage qui puisse être devin? Ainsi Chrysippe définit la divination : une vertu qui connaît, voit et explique les signes envoya par les Dieux aux hommes. Vertu dont l'emploi est de pressentir les dispositions des Dieux envers les hommes, ce qu'ils leur pronostiquent , et ce qu'on doit faire pour les apaiser et se les rendre propices. Il définit encore l'art d'interpréter les songes : une vertu qui voit et explique ce que les Dieux signifient aux hommes en songe. Quoi donc? Est-ce là l'ouvrage d'une prudence médiocre, ou n'est-ce pas celui d'un excellent entendement et d'une profonde érudition? Or, nous ne connaissons personne qui ait jamais réuni toutes ces conditions.

LXIV. Prenez donc garde, quand même je demeurerais d'accord qu'il existe une divination,  ce que je ne ferai jamais, que nous ne puissions trouver personne digne du titre de devin. Quelle peut être l'intention des Dieux en nous envoyant en songe des sigues que nous ne pouvons nous expliquer à nous-mêmes, et dont les interprètes sont introuvables? Car en nous présentant des visions dont nous ne pouvons avoir ni l'intelligence, ni l'explication, ils ressemblent à des Carthaginois ou à des Espagnols qui parleraient dans le sénat romain sans interprète. A quoi bon, je le répète, les obscurités et les énigmes des songes? Les Dieux devraient vouloir que nous entendissions ce dont ils nous avertissent dans nos intérêts. Quoi! direz-vous, n'y a-t-il point de poète ni de physicien obscur? Oui sans doute ! Euphorion, par exemple, ne l'est que trop ; mais Homère ne l'est pas : et lequel des deux vaut le mieux, à votre avis? Héraclite l'est aussi beaucoup , Démocrite pas du tout. Qui osera les comparer? Vous m'avertissez dans mon intérêt, mais je ne vous comprends pas. A quoi bon votre avertissement? C'est comme si un médecin ordonnait à un malade de prendre

Un enfant de la terre errant sur le gazon,
Privé d'os et de sang, et portant sa maison;

au lieu de dire un colimaçon comme tout le monde. L'Amphion de Pacuvius ayant parlé « d'un quadrupède lent, sauvage, craintif, couvert d'aspérités, à la tête courte et effilée comme un serpent, d'un aspect repoussant, sans viscères, qui n'a pas de souffle, mais qui se fait en-ci tendre; » les Athéniens le trouvant obscur, s'écrièrent : Nous ne comprenons pas ! parlez plus clairement. En un mot, répondit-il, c'est une 248  tortue. Que ne le disiez-vous tout d'abord? Lui répliqua-t-on.

LXV. Ouvrons le livre de Chrysippe sur les songes. Un homme voit en rêvant un œuf pendu aux rideaux de son lit A son réveil il va trouver l'interprète, qui répond qu'un trésor est enfoui sous ce lit. Il fouille, et trouve une petite quantité d'or et d'argent, et envoie au devin le moins possible de cet argent. Hé quoi, point de jaune? Dit ce dernier; car, selon lui, le jaune de l'œuf désignait l'or, et le blanc l'argent. Mais personne jusque-là n'avait-il rêvé d'œuf? Pourquoi celui-là seul trouve-t-il un trésor? Que de gens pauvres, dignes de l'assistance des Dieux , n'ont jamais fait de rêve qui les mît sur la trace d'un trésor ? Pourquoi enfin cet homme est-il averti si obscurément par la ressemblance éloignée d'un œuf avec un trésor, au lieu de recevoir clairement l'ordre de déterrer le trésor, à l'exemple de Simonide, auquel il fut défendu de s'embarquer? Les songes obscurs sont donc tout à fait inconciliables avec la majesté divine.

LXVI. Venons aux songes clairs et sans équivoques, tels que celui de cet Arcadien dont l'ami fut assassiné par un hôtelier de M égare, celui de Simonide averti avec menaces de ne pris s'embarquer par l'homme qu'il avait enterré, et celui d'Alexandre, dont je m'étonne que vous n'ayez rien dit. Ptolémée, qu'il aimait beaucoup, atteint dans un combat d'une flèche empoisonnée, souffrait des douleurs mortelles. Alexandre, assis au chevet de son lit, vint à s'endormir. Alors, dit-on, le dragon que nourrissait sa mère Olympias, lui ayant apparu en songe, lui indiqua un lieu voisin où croissait une racine qu'il tenait dans sa gueule, et dont la vertu était si excellente qu'elle devait guérir Ptolémée. Alexandre réveillé raconta ce songe à ses amis, et envoya à la recherche de cette racine. On la trouva, et on ajoute qu'elle servit à guérir non-seulement Ptolémée, mais aussi beaucoup de soldats atteints de semblables flèches. Vous avez rappelé beaucoup de songes tirés des historiens, tels que ceux de la mère de Phalaris, du premier Cyrus, de la mère de Denys, d'Amilcar, d'Annibal, de P. Dé-cius, cet autre songe si connu sur le premier danseur des jeux, celui de Gracchus, et le songe plus récent de Cécilia, fille de Métellus. Mais ils sont arrivés à d'autres, et par cela même difficiles à connaître pour nous. Qui me garantira que plusieurs n'ont pas été entièrement inventés? Quant aux nôtres, que faut-il en penser ? Que dire de celui où vous me vîtes tomber dans un fleuve, et reparaître, à cheval, sur la rive opposée; et de celui où Marius m'apparut précédé de faisceaux couronnés de lauriers, et ordonna de me conduire à son monument?

LXVII. Tous les songes, Quintus, sont d'une même nature. Au nom des Dieux immortels, prenons garde de mettre la superstition et le préjugé au-dessus de la raison. Quel Marius croyez-vous que j'aie vu? Sa ressemblance, son image, suivant l'opinion de Démocrite. D'où venait cette image? Car il veut que les images émanent de corps solides ayant une forme certaine. Et quel corps avait alors Marius? Celui qu'il avait autrefois, dira-t-on; car tout est plein d'images. Ainsi cette image de Marius me suivait près d'A- 249 tina; on ne peut, en effet, recevoir d'idée que par l'impression des images. Il en résulte donc que ces images, même celles de ce qui n'existe pas, nous obéissent de telle sorte qu'elles accourent à nous aussitôt que nous le voulons. On sait qu'il n'y a rien de si inusité, de tellement chimérique que l'âme ne puisse se figurer, jusqu'à nous représenter ce que nous n'avons jamais vu, la situation d'une ville, la figure d'un homme, par exemple. Quand je me représente les murs de Babylone, ou la figure d'Homère, suis-je donc frappé de quelque image qui leur ressemble? En ce cas, il n'est rien que nous ne puissions connaître à volonté, car il n'est rien que nous ne puissions nous imaginer. Mais non, aucune image extérieure ne s'offre à nous durant le sommeil ; il n'existe rien de semblable à ce qu'avance Démocrite, l'homme qui. à ma connaissance, dit des riens avec le plus d'autorité et de confiance. L'âme a une grande vigueur naturelle qu'elle exerce pendant la veille, sans le secours d'aucune impulsion extérieure, de son propre mouvement et avec une incroyable vivacité. Servie par les membres, le corps et les sens, elle voit, pense et sent avec plus de certitude. Privée de ces instruments, abandonnée par le corps assoupi, elle l'agite alors par elle-même ; alors aussi elle se crée des formes, des actions; elle croit parler et entendre. Dans ces moments de faiblesse et d'abandon, des idées confuses et variées se présentent à elle sous mille aspects divers, et ces idées naissent surtout de quelques restes des choses auxquelles nous avons pensé, ou que nous avons faites pendant la veille. Ainsi, dans ce temps-là, je pensais souvent à Marius ; j'aimais à me rappeler avec quel courage et quelle constance il avait supporté l'adversité. De là ce songe où je crus voir Marius.

LXVIII. Pour vous, comme vous pensez à moi avec inquiétude, vous me vîtes tout à coup sortir d'un fleuve. Il y avait dans nos esprits des restes de sollicitudes de nos veilles, pensées auxquelles se joignit en moi l'idée du monument de Marius, et chez vous celle du cheval qui, tombé dans ce fleuve avec moi reparut avec moi, sur l'autre bord. Mais croyez-vous qu'il se trouvât quelque vieille assez insensée pour ajouter foi aux songes, si le hasard n'en vérifiait pas quelques-uns? Alexandre crut voir et entendre parler un dragon. Cela peut être faux ou vrai, mais en tout cas ce n'est pas merveilleux; il n'entendit pas, il crut entendre ce dragon; et ce qui est mieux encore, ce dragon parlait avec une racine dans la gueule. Mais rien n'est difficile dans un songe. Je demande cependant pourquoi Alexandre, qui eut alors ce songe si célèbre, si clair, n'en eut jamais d'autre semblable, et pourquoi on en rapporte si peu? Pour moi, hormis celui de Marius, je ne puis citer aucun autre songe, et j'ai dormi fort inutilement pendant une vie déjà longue. Depuis que j'ai quitté le forum, j'ai même abrégé mes veilles, et je fais la sieste contre ma coutume. Mais j'ai beau dormir, aucun songe ne m'a prévenu des grands événements qui se sont accomplis sous nos yeux, et je ne crois jamais mieux rêver que quand je vois encore les magistrats au forum, et les sénateurs sur leurs sièges.

LXIX. Quelle est donc, pour parler de la seconde partie de votre division, cette convenance, cette relation naturelle, et, comme disent les 250 Grecs, cette sympathie en vertu de laquelle un œuf signifie un trésor? Les médecins connaissent d'après certains signes la naissance et l'aggravation des maladies; et l'on prétend même tirer de certains songes des indications sur l'état de la sauté, par exemple des symptômes de plénitude ou d'épuisement. Mais quelle relation naturelle peuvent avoir des songes avec un trésor, un héritage, uue dignité, une victoire et autres choses semblables ? Un homme, dit-on, dans un songe vénérien, rendit des pierres. J'aperçois ici le rapport et l'effet produit par ce songe doit être attribué à la force de la nature et non à l'illusion qui l'accompagnait. Mais quelle origine physique donner à ce fantôme qui défendit à Simonide de s'embarquer? Quel rapport naturel assigner au songe d'Alcibiade, qui, peu de temps avant sa mort, rêva, dit-on, qu'il était revêtu des habits de sa maîtresse? Il est vrai que lorsqu'il eut été tué, jeté à l'écart, et abandonné sans sépulture, cette femme se dépouilla pour l'envelopper de son manteau. Mais cette aventure avait-elle des causes naturelles qui la rendissent nécessaire, ou plutôt le hasard qui fit le songe ne fit-il pas aussi le reste?

LXX. Quoi I les conjectures mêmes des interprètes n'accusent-elles pas plutôt la subtilité de leur esprit, que la force et l'accord de la nature? Un coureur qui se préparait à disputer le prix aux jeux Olympiques rêva qu'il était traîné dans un char à quatre chevaux : « Tu vaincras, lui dit le lendemain matin l'interprète, c'est ce qu'annoncent la vigueur et la vitesse des chevaux. » Il va ensuite à Antiphon, qui lui répond : « Il est clair que tu seras vaincu : ne vois-tu pas que quatre t'ont précédé? «Voici un autre coureur, car de ces sortes de songes les livres de Chrysippe et d'Antipater sont pleins; voici, dis-je, un autre coureur qui raconte à un autre interprète avoir rêvé qu'il était changé en aigle : « Tu vaincras, lui dit-on, car aucun autre oiseau ne vole aussi rapidement que l'aigle. » « Eh ! ne vois-tu pas, répond Antiphon, que tu seras vaincu? Car l'aigle, qui poursuit et chasse les autres oiseaux, ne vole jamais qu'après eux. » Une femme qui désirait ardemment avoir un enfant, et qui ne savait si elle était enceinte ou non, rêve qu'on lui avait cacheté les parties naturelles ; elle consulte deux interprètes. L'un répond qu'elle n'a pu concevoir étant cachetée, l'autre qu'elle est enceinte, puis¬qu'on ne cacheté point ce qui est vide. Quel est cet art de conjecturer par des jeux d'esprit? Que trouver dans ces exemples et dans mille autres rassemblés par les Stoïciens, hormis des subtilités et des conjectures tirées en sens opposé, à la faveur de quelque vaine ressemblance? Les médecins fondent leurs prévisions sur le pouls, la respiration du malade, et autres observations naturelles. Quand les pilotes voient les calmars s'élancer hors de l'eau, et les dauphins se réfugier dans les ports, ils prévoient la tempête. On peut trouver la raison de ces pronostics, et les rattacher aux lois de la nature. Ici rien de semblable n'est possible.

LXXI. Mais (et c'est là le dernier argument) une longue suite d'observations notées avec soin aurait créé cet art. Quoi ! on aurait observé les songes! et par quel moyen? C'est une matière 251 d'une variété infinie; rien de si extravagant, de si bizarre, de si prodigieux-dont on ne puisse faire un songe. Comment donc a-t-on pu retenir, observer et noter ces espèces innombrables et toujours nouvelles? Les astronomes ont calculé le cours des planètes, et ont reconnu, contre l'opinion vulgaire , un ordre invariable dans les mouvements célestes. Mais je le demande, à quel ordre, à quelles règles sont soumis les songes? Comment distinguer les vrais des faux, lorsque des songes semblables, arrivés à la même personne ou à plusieurs, sont suivis d'événements différents? Tandis que nous ne croyons pas un menteur, s'il dit la vérité par hasard, c'est un sujet d'admira-fion pour moi de voir les philosophes, se fondant sur une exception, au lieu de s'appuyer sur des faits innombrables, ajouter foi à tous les songes indistinctement, parce qu'un seul se sera trouvé vrai. Si donc les songes ne viennent point de Dieu, s'ils n'ont aucune connexité avec la nature, si l'art de les interpréter n'a pu naître de l'observation, il est prouvé qu'ils ne méritent aucune créance; surtout puisque ceux qui les font ne les comprennent pas, que ceux qui les interprètent se fondent sur des conjectures et non sur la nature, que le hasard qui les fait naître a produit depuis tant de siècles bien d'autres effets plus merveilleux encore, qu'enfin rien n'est plus incertain qu'un art conjectural aboutissant à des interprétations différentes et souvent contradictoires.

LXXII. Repoussons donc la divination par les songes ainsi que toutes les autres. Il faut l'avouer, la superstition universellement répandue a as servi presque tous les esprits, et subjugué partout la faiblesse des hommes. Je l'ai déjà dit dans mes livres sur la nature des Dieux, et je viens de le prouver plus clairement encore, persuadé, comme je le suis, que nous ferions une chose très-utile et pour nous-mêmes et pour les autres, si nous détruisions radicalement ces pratiques superstitieuses. Mais, et je désire ici d'être bien compris, détruire la superstition, ce n'est pas détruire la religion. Respecter et défendre les institutions religieuses et les cérémonies des ancêtres est d'un sage. La beauté de l'univers, l'ordre qui règne dans les cieux, nous forcent à confesser l'existence d'une nature excellente et éternelle, digne du respect et de l'admiration du genre humain. Travaillons donc avec une égale ardeur, et à propager la religion conforme aux lois de la nature, et à arracher jusqu'aux dernières racines de la superstition, de cette superstition qui nous menace, nous presse et nous poursuit, de quelque côté que nous nous tournions. Car aujourd'hui, les paroles d'un devin, un présage, une victime immolée, l'oiseau qui passe, la rencontre d'un Chaldéen, d'un aruspice, un éclair, un coup de tonnerre, quelque objet frappé de la foudre, une production ou un fait tenant du prodige, événements qui doivent nécessairement nous arriver souvent, tout nous inquiète et trouble notre repos. Il n'est pas jusqu'au sommeil, où nous devrions trouver l'oubli des fatigues et des sollicitudes de la vie, qui ne devienne pour nous l'occasion de nouvelles terreurs. Ces craintes paraîtraient sans doute aussi vaines que méprisables, si le patronage des songes n'avait été hau- 252 tement avoué par des philosophes dignes de quelque estime, habiles dialecticiens, argumentateurs consommés, et qu'on regarde presque comme des philosophes parfaits. Peut-être même les croirait-on seuls dignes de ce nom, si Carnéade n'avait résisté à toutes leurs exagérations. C'est avec eux surtout que nous avons à discuter et à combattre , parce que, loin de les regarder comme les plus méprisables de nos ennemis, nous les voyons défendre leurs opinions avec plus de finesse et d'art que tous les autres. Cependant le caractère propre de l'Académie étant de ne point trancher la question, d'approuver ce qui lui parait vraisemblable, de comparer les systèmes, d'exposer ce qu'on peut dire en faveur de chaque opinion, et sans interposer son autorité, de laisser aux auditeurs une entière liberté de juger, nous res¬terons fidèles à cet usage que Socrate nous a transmis, et auquel, si vous le voulez, mon frère, nous chercherons le plus souvent possible l'occasion de nous conformer.

Rien, me répondit Quintus, ne peut m'être plus agréable. A ces mots nous, nous levâmes.