Cicéron, de finibus

CICÉRON

ŒUVRES COMPLÈTES DE CICÉRON AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE; INSPECTEUR GÉNÉRAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - TOME QUATRIÈME - PARIS - CHEZ FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET Cie. LIBRAIRES - IMPRIMERIE DE L'INSTITUT DE FRANCE - RUE JACOB, - M DCCC LXIX

TOME IV.

ENTRETIENS SUR LA NATURE DES DIEUX. - DE NATURA DEORUM

LIVRE II - LIBER SECUNDUS (autre traduction)

Œuvre numérisée et mise en page par Patrick Hoffman

de natura deorum livre I - de natura deorum livre III

 

ŒUVRES

COMPLÈTESDE CICÉRON,


AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIÉES

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,

DE L'ACADÉMIE

INSPECTEUR GÉNÉRAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
 

TOME QUATRIEME


PARIS,


CHEZ FIRMIN DIDOT FRERES, FILS ET Cie, LIBRAIRES,
IMPRIMEURS DE L'INSTITUT DE FRANCE

RUE JACOB, .

M DCCC LXIV


 

 

ENTRETIENS SUR LA NATURE DES DIEUX.

 

DE NATURA DEORUM

 

 

 

 
 

LIBER SECUNDUS.

I. Quae cum Cotta dixisset, tum Velleius "Ne ego" inquit "incautus, qui cum Academico et eodem rhetore congredi conatus sim. Nam neque indisertum Academicum pertimuissem nec sine ista philosophia rhetorem quamuis eloquentem; neque enim flumine conturbor inanium uerborum nec subtilitate sententiarum, si orationis est siccitas. Tu autem, Cotta, utraque re ualuisti; corona tibi et iudices defuerunt. Sed ad ista alias, nunc Lucilium, si ipsi commodum est, audiamus." Tum Balbus: "Eundem equidem mallem audire Cottam, dum, qua eloquentia falsos deos sustulit, eadem ueros inducat. Est enim et philosophi et pontificis et Cottae de dis inmortalibus habere non errantem et uagam ut Academici, sed ut nostri stabilem certamque sententiam. Nam contra Epicurum satis superque dictum est; sed aueo audire, tu ipse, Cotta, quid sentias." "An" inquit "oblitus es, quid initio dixerim, facilius me, talibus praesertim de rebus, quid non sentirem, quam quid sentirem posse dicere? Quod si haberem aliquid, quod liqueret, tamen te uicissim audire uellem, cum ipse tam multa dixissem." Tum Balbus: "Geram tibi morem et agam, quam breuissume potero; etenim conuictis Epicuri erroribus longa de mea disputatione detracta oratio est. Omnino diuidunt nostri totam istam de dis inmortalibus quaestionem in partis quattuor. Primum docent esse deos, deinde quales sint, tum mundum ab his administrari, postremo consulere eos rebus humanis. Nos autem hoc sermone, quae priora duo sunt, sumamus; tertium et quartum, quia maiora sunt, puto esse in aliud tempus differenda." "Minime uero" inquit Cotta "nam et otiosi sumus et his de rebus agimus, quae sunt etiam negotiis anteponenda."

II. Tum Lucilius "Ne egere quidem uidetur" inquit "oratione prima pars. Quid enim potest esse tam apertum tamque perspicuum, cum caelum suspeximus caelestiaque contemplati sumus, quam esse aliquod numen praestantissimae mentis, quo haec regantur? Quod ni ita esset, qui potuisset adsensu omnium dicere Ennius

Aspice hoc sublime candens, quem inuocant omnes Iouem"

illum uero et Iouem et dominatorem rerum et omnia motu regentem et, ut idem Ennius,

Patrem diuumque hominumque

et praesentem ac praepotentem deum? Quod qui dubitet, haud sane intellego, cur non idem, sol sit an nullus sit, dubitare possit; qui enim est hoc illo euidentius? Quod nisi cognitum conprehensumque animis haberemus, non tam stabilis opinio permaneret nec confirmaretur diuturnitate temporis nec una cum saeclis aetatibusque hominum inueterare potuisset. Etenim uidemus ceteras opiniones fictas atque uanas diuturnitate extabuisse. Quis enim hippocentaurum fuisse aut Chimaeram putat, quaeue anus tam excors inueniri potest, quae illa, quae quondam credebantur apud inferos, portenta extimescat? Opinionis enim commenta delet dies, naturae iudicia confirmat. Itaque et in nostro populo et in ceteris deorum cultus religionumque sanctitates existunt in dies maiores atque meliores; idque euenit non temere nec casu, sed quod et praesentes saepe di uim suam declarant, ut et apud Regillum bello Latinorum, cum A. Postumius dictator cum Octauio Mamillio Tusculano proelio dimicaret, in nostra acie Castor et Pollux ex equis pugnare uisi sunt, et recentiore memoria idem Tyndaridae Persem uictum nuntiauerunt. P. Enim Vatinius, auus huius adulescentis, cum e praefectura Reatina Romam uenienti noctu duo iuuenes cum equis albis dixissent regem Persem illo die captum, (cum) senatui nuntiauisset, primo quasi temere de re publica locutus in carcerem coniectus est, post a Paulo litteris allatis, cum idem dies constitisset, et agro a senatu et uacatione donatus est. Atque etiam cum ad fluuium Sagram Crotoniatas Locri maximo proelio deuicissent, eo ipso die auditam esse eam pugnam ludis Olympiae memoriae proditum est. Saepe Faunorum uoces exauditae, saepe uisae formae deorum quemuis aut non hebetem aut impium deos praesentes esse confiteri coegerunt.

III. Praedictiones uero et praesensiones rerum futurarum quid aliud declarant nisi hominibus ea, quae sint, ostendi, monstrari, portendi, praedici, ex quo illa ostenta, monstra, portenta, prodigia dicuntur. Quod si ea ficta credimus licentia fabularum, Mopsum, Tiresiam, Amphiaraum, Calchantem, Helenum (quos tamen augures ne ipsae quidem fabulae adsciuissent, si res omnino repudiarent), ne domesticis quidem exemplis docti numen deorum conprobabimus? Nihil nos P. Clodi bello Punico primo temeritas mouebit, qui etiam per iocum deos inridens, cum cauea liberati pulli non pascerentur, mergi eos in aquam iussit, ut biberent, quoniam esse nollent? Qui risus classe deuicta multas ipsi lacrimas, magnam populo Romano cladem attulit. Quid collega eius, (L.) Iunius, eodem bello nonne tempestate classem amisit, cum auspiciis non paruisset? Itaque Clodius a populo condemnatus est, Iunius necem sibi ipse consciuit. C. Flaminium Coelius religione neglecta cecidisse apud Transumenum scribit cum magno rei publicae uulnere. Quorum exitio intellegi potest eorum imperiis rem publicam amplificatam, qui religionibus paruissent. Et si conferre uolumus nostra cum externis, ceteris rebus aut pares aut etiam inferiores reperiemur, religione, id est cultu deorum, multo superiores. An Atti Naui lituus ille, quo ad inuestigandum suem regiones uineae terminauit, contemnendus est? Crederem, nisi eius augurio rex Hostilius maxima bella gessisset. Sed neglegentia nobilitatis augurii disciplina omissa ueritas auspiciorum spreta est, species tantum retenta; itaque maximae rei publicae partes, in is bella quibus rei publicae salus continetur, nullis auspiciis administrantur, nulla peremnia seruantur, nulla ex acuminibus, nulli uiri uocantur, ex quo in procinctu testamenta perierunt; tum enim bella gerere nostri duces incipiunt, cum auspicia posuerunt. At uero apud maiores tanta religionis uis fuit, ut quidam imperatores etiam se ipsos dis inmortalibus capite uelato uerbis certis pro re publica deuouerent. Multa ex Sibyllinis uaticinationibus, multa ex haruspicum responsis commemorare possum quibus ea confirmentur, quae dubia nemini debent esse.

IV. Atqui et nostrorum augurum et Etruscorum haruspicum disciplinam P. Scipione C. Figulo consulibus res ipsa probauit. Quos cum Ti. Gracchus consul iterum crearet, primus rogator, ut eos rettulit, ibidem est repente mortuus. Gracchus cum comitia nihilo minus peregisset remque illam in religionem populo uenisse sentiret, ad senatum rettulit. Senatus quos ad soleret, referendum censuit. Haruspices introducti responderunt non fuisse iustum comitiorum rogatorem. Tum Gracchus, ut e patre audiebam, incensus ira: "itane uero, ego non iustus, qui et consul rogaui et augur et auspicato? an uos Tusci ac barbari auspiciorum populi Romani ius tenetis et interpretes esse comitiorum potestis?" itaque tum illos exire iussit. Post autem e prouincia litteras ad collegium misit, se cum legeret libros recordatum esse uitio sibi tabernaculum captum fuisse hortos Scipionis, quod, cum pomerium postea intrasset habendi senatus causa, in redeundo cum idem pomerium transiret auspicari esset oblitus; itaque uitio creatos consules esse. Augures rem ad senatum; senatus ut abdicarent consules; abdicauerunt. Quae quaerimus exempla maiora: uir sapientissimus atque haud sciam an omnium praestantissimus peccatum suum, quod celari posset, confiteri maluit quam haerere in re publica religionem, consules summum imperium statim deponere quam id tenere punctum temporis contra religionem. Magna augurum auctoritas; quid haruspicum ars nonne diuina? Haec (et) innumerabilia ex eodem genere qui uideat nonne cogatur confiteri deos esse? quorum enim interpretes sunt, eos ipsos esse certe necesse est; deorum autem interpretes sunt; deos igitur esse fateamur. At fortasse non omnia eueniunt, quae praedicta sunt. Ne aegri quidem quia non omnes conualescunt, idcirco ars nulla medicina est. Signa ostenduntur a dis rerum futurarum; in his si qui errauerunt, non deorum natura, sed hominum coniectura peccauit. Itaque inter omnes omnium gentium summa constat; omnibus enim innatum est et in animo quasi inscriptum esse deos.

V. Quales sint, uarium est, esse nemo negat. Cleanthes quidem noster quattuor de causis dixit in animis hominum informatas deorum esse notiones, primam posuit eam, de qua modo dixi, quae orta esset ex praesensione rerum futurarum; alteram, quam ceperimus ex magnitudine commodorum, quae percipiuntur caeli temperatione, fecunditate terrarum aliarumque commoditatum complurium copia; tertiam quae terreret animos fulminibus, tempestatibusn, nimbis, niuibus, grandinibus, uastitate, pestilentia, terrae motibus et saepe fremitibus lapideisque imbribus et guttis imbrium quasi cruentis, tum labibus aut repentinis terrarum hiatibus, tum praeter naturam hominum pecudumque portentis, tum facibus uisis caelestibus, tum stellis -- is quas Graeci cometas, nostri cincinnatas uocant, quae nuper bello Octauiano magnarum fuerunt calamitatum praenuntiae --, tum sole geminato, quod, ut e patre audiui, Tuditano et Aquilio consulibus euenerat, quo quidem anno P. Africanus, sol alter, extinctus est, quibus exterriti homines uim quandam esse caelestem et diuiam suspicati sunt; quartam causam esse eamque uel maximam aequabilitatem motus (constantissimamque) conuersionem caeli, solis lunae siderumque omnium distinctionem, utilitatem, pulchritudinem, ordinem, quarum rerum aspectus ipse satis indicaret non esse ea fortuita: ut, si quis in domum aliquam aut in gymnasium aut in forum uenerit, cum uideat omnium rerum rationem, modum, disciplinam, non possit ea sine causa fieri iudicare, sed esse aliquem intellegat, qui praesit et cui pareatur, multo magis in tantis motionibus tantisque uicissitudinibus, tam multarum rerum atque tantarum ordinibus, in quibus nihil umquam inmensa et infinita uetustas mentita sit, statuat necesse est ab aliqua mente tantos naturae motus gubernari.

VI. Chrysippus quidem, quamquam est acerrimo ingenio, tamen ea dicit, ut ab ipsa natura didicisse, non ut ipse repperisse uideatur. "Si enim" inquit "est aliquid in rerum natura quod hominis mens, quod ratio, quod uis, quod potestas humana efficere non possit, est certe id, quod illud efficit, homine melius; atqui res caelestes omnesque eae, quarum est ordo sempiternus, ab homine confici non possunt; est igitur id, quo illa conficiuntur, homine melius. Id autem quid potius dixeris quam deum? Etenim si di non sunt, quid esse potest in rerum natura homine melius; in eo enim solo est ratio, qua nihil potest esse praestantius; esse autem hominem, qui nihil in omni mundo melius esse quam se putet, desipientis adrogantiae est; ergo est aliquid melius. Est igitur profecto deus. An uero, si domum magnam pulchramque uideris, non possis adduci ut, etiam si dominum non uideas, muribus illam et mustelis aedificatam putes: tantum ergo ornatum mundi, tantam uarietatem pulchritudinemque rerum caelestium, tantam uim et magnitudinem maris atque terrarum si tuum ac non deorum inmortalium domicilium putes, nonne plane desipere uideare? An ne hoc quidem intellegimus omnia supera esse meliora, terram autem esse infimam, quam crassissimus circumfundat aer: ut ob eam ipsam causam, quod etiam quibusdam regionibus atque urbibus contingere uidemus, hebetiora ut sint hominum ingenia propter caeli pleniorem naturam, hoc idem generi humano euenerit, quod in terra hoc est in crassissima regione mundi conlocati sint. Et tamen ex ipsa hominum sollertia esse aliquam mentem et eam quidem acriorem et diuinam existimare debemus. Unde enim hanc homo "arripuit", ut ait apud Xenophontem Socrates, quin et umorem et calorem, qui est fusus in corpore, et terrenam ipsam uiscerum soliditatem, animum denique illum spirabilem, si quis quaerat, unde habeamus, apparet; quorum aliud a terra sumpsimus, aliud ab umore, aliud ab igni, aliud ab aere eo, quem spiritu ducimus.

VII. Illud autem, quod uincit haec omnia, rationem dico et, si placet pluribus uerbis, mentem, consilium, cogitationem, prudentiam, ubi inuenimus, unde sustulimus? An cetera mundus habebit omnia, hoc unum, quod plurimi est, non habebit? atqui certe nihil omnium rerum melius est mundo, nihil praestantius, nihil pulchrius, nec solum nihil est, sed ne cogitari quidem quicquam melius potest. Et si ratione et sapientia nihil est melius, necesse est haec inesse in eo, quod optimum esse concedimus. Quid uero tanta rerum consentiens, conspirans, continuata cognatio quem non coget ea, quae dicuntur a me, conprobare? possetne uno tempore florere, dein uicissim horrere terra, aut tot rebus ipsis se inmutantibus solis accessus discessusque solstitiis brumisque cognosci. Aut aestus maritimi fretorumque angustiae ortu aut obitu lunae commoueri, aut una totius caeli conuersione cursus astrorum dispares conseruari? haec ita fieri omnibus inter se concinentibus mundi partibus profecto non possent, nisi ea uno diuino et continuato spiritu continerentur. Atque haec cum uberius disputantur et fusius, ut mihi est in animo facere, facilius effugiunt Academicorum calumniam ; cum autem, ut Zeno solebat, breuius angustiusque concluduntur, tum apertiora sunt ad reprendendum, nam ut profluens amnis aut uix aut nullo modo, conclusa autem aqua facile conrumpitur, sic orationis flumine reprensoris conuicia diluuntur, angustia autem conclusae rationis non facile se ipsa tutatur. Haec enim, quae dilatantur a nobis, Zeno sic premebat:

VIII. "Quod ratione utitur, id melius est quam id, quod ratione non utitur; nihil autem mundo melius; ratione igitur mundus utitur", similiter effici potest sapientem esse mundum, similiter beatum, similiter aeternum; omnia enim haec meliora sunt quam ea, quae sunt his carentia, nec mundo quicquam melius. Ex quo efficietur esse mundum deum. Idemque hoc modo: "Nullius sensu carentis pars aliqua potest esse sentiens; mundi autem partes sentientes sunt; non igitur caret sensu mundus". Pergit idem et urguet angustius: "Nihil," inquit "quod animi quodque rationis est expers, id generare ex se potest animantem compotemque rationis; mundus autem generat animantis compotesque rationis; animans est igitur mundus composque rationis". Idemque similitudine, ut saepe solet, rationem conclusit hoc modo: "Si ex oliua modulate canentes tibiae nascerentur, num dubitares, quin inesset in oliua tibicini quaedam scientia? quid si platani fidiculas ferrent numerose sonantes: idem scilicet censeres in platanis inesse musicam, cur igitur mundus non animans sapiensque iudicetur, cum ex se procreet animantis atque sapientis?"

IX. Sed quoniam coepi secus agere atque initio dixeram (negaram enim hanc primam partem egere oratione, quod esset omnibus perspicuum deos esse), tamen id ipsum rationibus physicis, id est naturalibus, confirmari uolo. Sic enim res se habet, ut omnia, quae alantur et quae crescant, contineant in se uim caloris, sine qua neque ali possent nec crescere. Nam omne quod est calidum et igneum cietur et agitur motu suo; quod autem alitur et crescit motu quodam utitur certo et aequabili; qui quam diu remanet in nobis, tam diu sensus et uita remanet, refrigerato autem et extincto calore occidimus ipsi et extinguimur. Quod quidem Cleanthes his etiam argumentis docet, quanta uis insit caloris in omni corpore: negat enim esse ullum cibum tam grauem, quin is nocte et die concoquatur; cuius etiam in reliquiis inest calor iis, quas natura respuerit. Iam uero uenae et arteriae micare non desinunt quasi quodam igneo motu, animaduersumque saepe est, cum cor animantis alicuius euolsum ita mobiliter palpitaret, ut imitaretur igneam celeritatem. Omne igitur, quod uiuit, siue animal, siue terra editum, id uiuit propter inclusum in eo calorem, ex quo intellegi debet eam caloris naturam uim habere in se uitalem per omnem mundum pertinentem. Atque id facilius cernemus toto genere hoc igneo, quod tranat omnia subtilius explicato. Omnes igitur partes mundi (tangam autem maximas) calore fultae sustinentur. Quod primum in terrena natura perspici potest. Nam et lapidum conflictu atque tritu elici ignem uidemus et recenti fossione

terram fumare calentem,

atque etiam ex puteis iugibus aquam calidam trahi, et id maxime fieri temporibus hibernis, quod magna uis terrae cauernis contineatur caloris eaque hieme sit densior ob eamque causam calorem insitum in terris contineat artius.

X. Longa est oratio multaeque rationes, quibus doceri possit omnia, quae terra concipiat, semina quaeque ipsa ex se generata stirpibus infixa contineat ea temperatione caloris et oriri et augescere. Atque aquae etiam admixtum esse calorem primum ipse liquor aquae declarat et fusio, quae neque conglaciaret frigoribus neque niue pruinaque concresceret, nisi eadem se admixto calore liquefacta et dilapsa diffunderet; itaque et aquilonibus reliquisque frigoribus adiectis durescit umor, et idem uicissim mollitur tepefactus et tabescit calore. Atque etiam maria agitata uentis ita tepescunt, ut intellegi facile possit in tantis illis umoribus esse inclusum calorem; nec enim ille externus et aduenticius habendus est tepor, sed ex intumis maris partibus agitatione excitatus, quod nostris quoque corporibus contingit, cum motu atque exercitatione recalescunt. Ipse uero aer, qui natura est maxime frigidus, minime est expers caloris; lle uero et multo quidem calore admixtus est: ipse enim oritur ex respiratione aquarum; earum enim quasi uapor quidam aer habendus est, is autem existit motu eius caloris, qui aquis continetur, quam similitudinem cernere possumus in his aquis, quae efferuescunt subiectis ignibus. Iam uero reliqua quarta pars mundi: ea et ipsa tota natura feruida est et ceteris naturis omnibus salutarem inpertit et uitalem calorem. Ex quo concluditur, cum omnes mundi partes sustineantur calore, mundum etiam ipsum simili parique natura in tanta diuturnitate seruari, eoque magis, quod intellegi debet calidum illud atque igneum ita in omni fusum esse natura, ut in eo insit procreandi uis et causa gignendi, a quo et animantia omnia et ea, quorum stirpes terra continentur, et nasci sit necesse et augescere.

XI. Natura est igitur, quae contineat mundum omnem eumque tueatur, et ea quidem non sine sensu atque ratione. Omnem enim naturam necesse est, quae non solitaria sit neque simplex sed cum alio iuncta atque conexa, habere aliquem in se principatum, ut in homine mentem, in belua quiddam simile mentis, unde oriantur rerum adpetitus; in arborum autem et earum rerum, quae gignuntur e terra, radicibus inesse principatus putatur, principatum autem id dico, quod Graeci ἡγεμονικὸν uocant, quo nihil in quoque genere nec potest nec debet esse praestantius, ita necesse est illud etiam, in quo sit totius naturae principatus, esse omnium optumum omniumque rerum potestate dominatuque dignissimum. Uidemus autem in partibus mundi (nihil est enim in omni mundo, quod non pars uniuersi sit) inesse sensum atque rationem. In ea parte igitur, in qua mundi inest principatus, haec inesse necessest, et acriora quidem atque maiora. Quocirca sapientem esse mundum necesse est, naturamque eam, quae res omnes conplexa teneat, perfectione rationis excellere, eoque deum esse mundum omnemque uim mundi natura diuina contineri. Atque etiam mundi ille feruor purior perlucidior mobiliorque multo ob easque causas aptior ad sensus commouendos quam hic noster calor, quo haec, quae nota nobis sunt, retinentur et uigent. Absurdum igitur est dicere, cum homines bestiaeque hoc calore teneantur et propterea moueantur ac sentiant, mundum esse sine sensu, qui integro et libero et puro eodemque acerrimo et mobilissimo ardore teneatur, praesertim cum is ardor qui est mundi non agitatus ab alio neque externo pulsu sed per se ipse ac sua sponte moueatur; nam quid potest esse mundo ualentius, quod pellat atque moueat calorem eum, quo ille teneatur.

XII. Audiamus enim Platonem quasi quendam deum philosophorum; cui duo placet esse motus, unum suum, alterum externum, esse autem diuinius, quod ipsum ex se sua sponte moueatur quam, quod pulsu agitetur alieno. Hunc autem motum in solis animis esse ponit, ab isque principium motus esse ductum putat. Quapropter, quoniam ex mundi ardore motus omnis oritur, is autem ardor non alieno inpulsu, sed sua sponte mouetur, animus sit necesse est; ex quo efficitur animantem esse mundum. Atque ex hoc quoque intellegi poterit in eo inesse intellegentiam, quod certe est mundus melior quam ulla natura. Ut enim nulla pars est corporis nostri, quae non minoris sit quam nosmet ipsi sumus, sic mundum uniuersum pluris esse necesse est quam partem aliquam uniuersi. Quod si ita est, sapiens sit mundus necesse est, nam ni ita esset, hominem, qui esset mundi pars, quoniam rationis esset particeps, pluris esse quam mundum omnem oporteret. Atque etiam si a primis incohatisque naturis ad ultimas perfectasque uolumus procedere, ad deorum naturam perueniamus necesse est. Prima enim animaduertimus a natura sustineri ea, quae gignantur e terra, quibus natura nihil tribuit amplius quam, ut ea alendo atque augendo tueretur. Bestiis autem sensum et motum dedit et cum quodam adpetitu accessum ad res salutares a pestiferis recessum, hoc homini amplius, quod addidit rationem, qua regerentur animi adpetitus, qui tum remitterentur, tum continerentur.

XIII. Quartus autem est gradus et altissimus eorum, qui natura boni sapientesque gignuntur, quibus a principio innascitur ratio recta constansque, quae supra hominem putanda est deoque tribuenda, id est mundo, in quo necesse est perfectam illam atque absolutam inesse rationem. Neque enim dici potest in ulla rerum institutione non esse aliquid extremum atque perfectum, ut enim in uite, ut in pecude, nisi, quae uis obstitit, uidemus naturam suo quodam itinere ad ultimum peruenire, atque ut pictura et fabrica ceteraeque artes habent quendam absoluti operis effectum, sic in omni natura ac multo etiam magis necesse est absolui aliquid ac perfici. Etenim ceteris naturis multa externa, quo minus perficiantur, possunt obsistere, uniuersam autem naturam nulla res potest impedire propterea, quod omnis naturas ipsa cohibet et continet. Quocirca necesse est esse quartum illum et altissimum gradum, quo nulla uis possit accedere. Is autem est gradus, in quo rerum omnium natura ponitur; quae quoniam talis est, ut et praesit omnibus et eam nulla res possit inpedire, necesse est intellegentem esse mundum et quidem etiam sapientem. Quid autem est inscitius quam eam naturam, quae omnis res sit conplexa, non optumam dici, aut, cum sit optuma, non primum animantem esse, deinde rationis et consilii compotem, postremo sapientem. Qui enim potest aliter esse optima? neque enim, si stirpium similis sit aut etiam bestiarum, optuma putanda sit potius quam deterruma. Nec uero, si rationis particeps sit nec sit tamen a principio sapiens, non sit deterior mundi potius quam humana condicio. Homo enim sapiens fieri potest, mundus autem, si in aeterno praeteriti temporis spatio fuit insipiens, numquam profecto sapientiam consequetur; ita erit homine deterior. Quod quoniam absurdum est, et sapiens a principio mundus et deus habendus est. Neque enim est quicquam aliud praeter mundum quoi nihil absit quodque undique aptum atque perfectum expletumque sit omnibus suis numeris et partibus.

XIV. Scite enim Chrysippus, ut clipei causa inuolucrum uaginam autem gladii, sic praeter mundum cetera omnia aliorum causa esse generata, ut eas fruges atque fructus, quos terra gignit, animantium causa, animantes autem hominum, ut ecum uehendi causa, arandi bouem, uenandi et custodiendi canem; ipse autem homo ortus est ad mundum contemplandum et imitandum -- nullo modo perfectus, sed est quaedam particula perfecti. (38) sed mundus quoniam omnia conplexus est neque est quicquam, quod non insit in eo, perfectus undique est; qui igitur potest ei desse id, quod est optimum? nihil autem est mente et ratione melius; ergo haec mundo deesse non possunt. Bene igitur idem Chrysippus, qui similitudines adiungens omnia in perfectis et maturis docet esse meliora, ut in equo quam in eculeo, in cane quam in catulo, in uiro quam in puero; item quod in omni mundo optimum sit, id in perfecto aliquo atque absoluto esse debere; est autem nihil mundo perfectius, nihil uirtute melius; igitur mundi est propria uirtus. Nec uero hominis natura perfecta est, et efficitur tamen in homine uirtus; quanto igitur in mundo facilius; est ergo in eo uirtus. Sapiens est igitur et propterea deus.

XV. Atque hac mundi diuinitate perspecta tribuenda est sideribus eadem diuinitas; quae ex mobilissima purissimaque aetheris parte gignuntur neque ulla praeterea sunt admixta natura totaque sunt calida atque perlucida, ut ea quoque rectissime et animantia esse et sentire atque intellegere dicantur. Atque ea quidem tota esse ignea duorum sensuum testimonio confirmari Cleanthes putat, tactus et oculorum. Nam solis calor et candor inlustrior est quam ullius ignis, quippe qui inmenso mundo tam longe lateque conluceat, et is eius tactus est, non ut tepefaciat solum, sed etiam saepe comburat, quorum neutrum faceret, nisi esset igneus. "ergo" inquit "cum sol igneus sit Oceanique alatur umoribus" (quia nullus ignis sine pastu aliquo possit permanere) "necesse est aut ei similis sit igni, quem adhibemus ad usum atque uictum, aut ei, qui corporibus animantium continetur. Atqui hic noster ignis, quem usus uitae requirit, confector est et consumptor omnium idemque, quocumque inuasit, cuncta disturbat ac dissipat; contra ille corporeus uitalis et salutaris omnia conseruat, alit, auget, sustinet sensuque adficit." negat ergo esse dubium horum ignium sol utri similis sit, cum is quoque efficiat, ut omnia floreant et in suo quaeque genere pubescant, quare, cum solis ignis similis eorum ignium sit, qui sunt in corporibus animantium, solem quoque animantem esse oportet, et quidem reliqua astra, quae oriantur in ardore caelesti, qui aether uel caelum nominatur. Cum igitur aliorum animantium ortus in terra sit, aliorum in aqua, in aere aliorum, absurdum esse Aristoteli uidetur in ea parte, quae sit ad gignenda animantia aptissima, animal gigni nullum putare. Sidera autem aetherium locum optinent; qui quoniam tenuissimus est et semper agitatur et uiget, necesse est, quod animal in eo gignatur, id et sensu acerrumo et mobilitate celerrima esse. Quare cum in aethere astra gignantur, consentaneum est in his sensum inesse et intellegentiam, ex quo efficitur in deorum numero astra esse ducenda.

XVI. Etenim licet uidere acutiora ingenia et ad intellegendum aptiora eorum, qui terras incolant eas, in quibus aer sit purus ac tenuis, quam illorum, qui utantur crasso caelo atque concreto. Quin etiam cibo, quo utare, interesse aliquid ad mentis aciem putant. Probabile est igitur praestantem intellegentiam in sideribus esse, quae et aetheriam partem mundi incolant et marinis terrenisque umoribus longo interuallo extenuatis alantur. Sensum autem astrorum atque intellegentiam maxume declarat ordo eorum atque constantia (nihil est enim, quod ratione et numero moueri possit sine consilio), in quo nihil est temerarium, nihil uarium, nihil fortuitum. Ordo autem siderum et in omni aeternitate constantia neque naturam significat (est enim plena rationis) neque fortunam, quae amica uarietati constantiam respuit. Sequitur ergo, ut ipsa sua sponte, suo sensu ac diuinitate moueantur. Nec uero Aristoteles non laudandus in eo, quod omnia, quae mouentur, aut natura moueri censuit aut ui aut uoluntate; moueri autem solem et lunam et sidera omnia; quae autem natura mouerentur, haec aut pondere deorsum aut leuitate in sublime ferri, quorum neutrum astris contingeret propterea, quod eorum motus in orbem circumque ferretur; nec uero dici potest ui quadam maiore fieri, ut contra naturam astra moueantur (quae enim potest maior esse?); restat igitur, ut motus astrorum sit uoluntarius. Quae qui uideat, non indocte solum, uerum etiam impie faciat, si deos esse neget. Nec sane multum interest, utrum id neget, an eos omni procuratione atque actione priuet; mihi enim, qui nihil agit, esse omnino non uidetur. Esse igitur deos ita perspicuum est, ut, id qui neget, uix eum sanae mentis existimem.

XVII. Restat, ut qualis eorum natura sit, consideremus; in quo nihil est difficilius quam a consuetudine oculorum aciem mentis abducere. Ea difficultas induxit et uuIgo imperitos et similes philosophos imperitorum, ut nisi figuris hominum constitutis nihil possent de dis inmortalibus cogitare; cuius opinionis leuitas onfutata a Cotta non desiderat orationem meam. Sed cum talem esse deum certa notione animi praesentiamus, primum ut sit aninmans, deinde ut in omni natura nihil eo sit praestantius, ad hanc praesensionem notionemque nostram nihil uideo quod potius accommodem quam ut primum hunc ipsum mundum, quo nihil excellentius fieri potest, animantem esse et deum iudicem. Hic quam uolet Epicurus iocetur, homo non aptissimus ad iocandum minimeque resipiens patriam, et dicat se non posse intellegere qualis sit uolubilis et rutundus deus, tamen ex hoc, quod etiam ipse probat, numquam me mouebit. Placet enim illi esse deos, quia necesse sit praestantem esse aliquam naturam qua nihil sit melius. Mundo autem certe nihil est melius; nec dubium, quin, quod animans sit habeatque sensum et rationem et mentem, id sit melius quam id, quod is careat. Ita efficitur animantem, sensus mentis rationis mundum esse compotem; qua ratione deum esse mundum concluditur. Sed haec paulo post facilius cognoscentur ex is rebus ipsis, quas mundus efficit.

XVIII. Interea Vellei noli quaeso prae te ferre uos plane expertes esse doctrinae. Conum tibi ais et cylindrum et pyramidem pulchriorem quam sphaeram uideri, nouum etiam oculorum iudicium habetis. Sed sint ista pulchriora dumtaxat aspectu quod mihi tamen ipsum non uidetur; quid enim pulchrius ea figura, quae sola omnis alias figuras complexa continet, quaeque nihil asperitatis habere, nihil offensionis potest, nihil incisum angulis nihil anfractibus, nihil eminens nihil lacunosum; cumque duae formae praestantissimae sint, ex solidis globus (sic enim σφαῖραν interpretari placet), ex planis autem circulus aut orbis, qui κύκλος Graece dicitur, his duabus formis contingit solis ut omnes earum partes sint inter se simillumae a medioque tantum absit extremum, quo nihil fieri potest aptius. Sed si haec non uidetis, quia numquam eruditum illum puluerem attigistis, ne hoc quidem physici intellegere potuistis, hanc aequabilitatem motus constantiamque ordinum in alia figura non potuisse seruari? Itaque nihil potest indoctius quam, quod a uobis adfirmari solet. Nec enim Inunc ipsum mundum pro certo rutundum esse dicitis, nam posse fieri, ut sit alia figura, innumerabilesque mundos alios aliarum esse formarum. Quae si bis bina quot essent didicisset Epicurus certe non diceret; sed dum palato quid sit optimum iudicat, 'caeli palatum', ut ait Ennius, non suspexit.

XIX. Nam cum duo sint genera siderum, quorum alterum spatiis inmutabilibus ab ortu ad occasum commeans nullum umquam cursus sui uestigium infleclat, alterum autem continuas conuersiones duas isdem spatiis cursibusque conficiat, ex utraque re et mundi uolubilitas, quae nisi in globosa forma esse non posset, et stellarum rutundi ambitus cognoscuntur. Primusque sol, qui astrorum tenet principatum, ita mouetur ut, cum terras larga luce compleuerit, easdem modo his modo illis ex partibus opacet; ipsa enim umbra terrae soli officiens noctem efficit. Nocturnorum autem spatiorum eadem est aequabilitas quae diurnorum. Eiusdemque solis tum accessus modici tum recessus et frigoris et caloris modum temperant. Circumitus enim solis orbium quinque et sexaginta et trecentorum quarta fere diei parte addita conuersionem conficiunt annuam; inflectens autem sol cursum tum ad septem triones tum ad meridiem aestates et hiemes efficit et ea duo tempora, quorum alterum hiemi senescenti adiunctum est alterum aestati: ita ex quattuor temporum mutationibus omnium, quae terra marique gignuntur, initia causaeque ducuntur. Iam solis annuos cursus spatiis menstruis luna consequitur, cuius tenuissimum lumen facit proximus accessus ad solem, digressus autem longissimus quisque plenissimum. Neque solum eius species ac forma mutatur tum crescendo tum defectibus in initia recurrendo, sed etiam regio; quae cum est aquilonia aut australis, in lunae quoque cursu est et brumae quaedam et solstitii similitudo, multaque ab ea manant et fluunt, quibus et animantes alantur augescantque et pubescant maturitatemque adsequantur, quae oriuntur e terra.

XX. Maxime uero sunt admirabiles motus earum quinque stellarum, quae falso uocantur errantes; nihil enim errat, quod in omni aeternitate conseruat progressus et regressus reliquosque motus constantis et ratos. Quod eo est admirabilius in is stellis, quas dicimus, quia tum occultantur tum rursus aperiuntur, tum adeunt tum recedunt, tum antecedunt tum autem subsecuntur, tum celerius mouentur tum tardius, tum omnino ne mouentur quidem sed ad quoddam tempus insistunt. Quarum ex disparibus motionibus magnum annum mathematici nominauerunt, qui tum efficitur, cum solis et lunae et quinque errantium ad eandem inter se comparationem confectis omnium spatiis est facta conuersio; quae, quam longa sit, magna quaestio est, esse uero certam et definitam necesse est. Nam ea, quae Saturni stella dicitur φαίνων que a Graecis nominatur, quae a terra abest plurimum, XXX fere annis cursum suum conficit, in quo cursu multa mirabiliter efficiens tum antecedendo tum retardando, tum uespertinis temporibus delitiscendo tum matutinis rursum se aperiendo nihil inmutat sempiternis saeclorum aetatibus, quin eadem isdem temporibus efficiat, infra autem hanc propius a terra Iouis stella fertur, quae φαέθων dicitur, eaque eundem duodecim signorum orbem annis duodecim conficit easdemque quas Saturni stella efficit in cursu uarietates. Huic autem proximum inferiorem orbem tenet πυρόεις, quae stella Martis appellatur, eaque quattuor et uiginti mensibus sex, ut opinor, diebus minus eundem lustrat orbem quem duae superiores, infra hanc autem stella Mercuri est (ea στίλβων appellatur a Graecis), quae anno fere uertenti signiferum lustrat orbem neque a sole longius umquam unius signi interuallo discedit tum anteuertens tum subsequens. Infima est quinque errantium terraeque proxuma stella Veneris, quae φωσφόρος Graece Lucifer Latine dicitur cum antegreditur solem, cum subsequitur autem -Hesperos: ea cursum anno conficit et latitudinem lustrans signiferi orbis et longitudinem, quod idem faciunt stellae superiores, neque umquam ab sole duorum signorum interuallo longius discedit tum antecedens tum subsequens.

XXI. Hanc igitur in stellis constantiam, hanc tantam tam uariis cursibus in omni aeternitate conuenientiam temporum non possum intellegere sine mente ratione consilio. Quae cum in sideribus inesse uideamus, non possumus ea ipsa non in deorum numero reponere. Nec uero eae stellae, quae inerrantes uocantur, non significant eandem mentem atque prudentiam, quarum est cotidiana conueniens constansque conuersio, nec habent aetherios cursus neque caelo inhaerentes, ut plerique dicunt physicae rationis ignari; non est enim aetheris ea natura, ut ui sua stellas conplexa contorqueat, nam tenuis ac perlucens et aequabili calore suffusus aether non satis aptus ad stellas continendas uidetur; habent igitur suam sphaeram stellae inerrantes ab aetheria coniunctione secretam et liberam. Earum autem perennes cursus atque perpetui cum admirabili incredibilique constantia declarant in his uim et mentem esse diuinam, ut haec ipsa qui non sentiat deorum uim habere is nihil omnino sensurus esse uideatur. Nulla igitur in caelo nec fortuna nec temeritas nec erratio nec uanitas inest contraque omnis ordo ueritas ratio constantia, quaeque his uacant ementita et falsa plenaque erroris, ea circum terras infra lunam, quae omnium ultima est, in terrisque uersantur. Caelestem ergo admirabilem ordinem incredibilemque constantiam, ex qua conseruatio et salus omnium omnis oritur, qui uacare mente putat is ipse mentis expers habendus est. Haut ergo ut opinor errauero, si a principe inuestigandae ueritatis huius disputationis principium duxero.

XXII. Zeno igitur naturam ita definit, ut eam dicat ignem esse artificiosum ad gignendum progredientem uia, censet enim artis maxume proprium esse creare et gignere, quodque in operibus nostrarum artium manus efficiat id multo artificiosius naturam efficere, id est ut dixi ignem artificiosum magistrum artium reliquarum. Atque hac quidem ratione omnis natura artificiosa est, quod habet quasi uiam quandam et sectam quam sequatur. Ipsius uero mundi, qui omnia conplexu suo coercet et continet, natura non artificiosa solum sed plane artifex ab eodem Zenone dicitur, consultrix et prouida utilitatum oportunitatumque omnium, atque ut ceterae naturae suis seminibus quaeque gignuntur augescunt continentur, sic natura mundi omnis motus habet uoluntarios, conatusque et adpetitiones, quas ὁρμὰς Graeci uocant, et is consentaneas actiones sic adhibet ut nosmet ipsi qui animis mouemur et sensibus. Talis igitur mens mundi cum sit ob eamque causam uel prudentia uel prouidentia appellari recte possit (Graece enim πρόνοια dicitur), haec potissimum prouidet et in is maxime est occupata, primum ut mundus quam aptissimus sit ad permanendum, deinde ut nulla re egeat, maxume autem ut in eo eximia pulchritudo sit atque omnis ornatus.

XXIII. Dictum est de uniuerso mundo, dictum etiam est de sideribus, ut iam prope modum appareat multitudo nec cessantium deorum nec ea quae agant molientium cum labore operoso ac molesto. Non enim uenis et neruis et ossibus continentur nec his escis aut potionibus uescuntur, ut aut nimis acres aut nimis concretos umores colligant, nec is corporibus sunt ut casus aut ictus extimescant aut morbos metuant ex defetigatione membrorum, quae uerens Epicurus monogrammos deos et nihil agentes commentus est. Illi autem pulcherruma forma praediti purissimaque in regione caeli collocati ita feruntur moderanturque cursus, ut ad omnia conseruanda et tuenda consensisse uideantur. Multae autem aliae naturae deorum ex magnis beneficiis eorum non sine causa et a Graeciae sapientissimis et a maioribus nostris constitutae nominataeque sunt. Quicquid enim magnam utilitatem generi adferret humano, id non sine diuina bonitate erga homines fieri arbitrabantur, itaque tum illud quod erat a deo natum nomine ipsius dei nuncupabant, ut cum fruges Cererem appellamus uinum autem Liberum, ex quo illud Terenti

sine Cerere et Libero friget Venus,

tum autem res ipsa, in qua uis inest maior aliqua, sic appellatur ut ea ipsa uis nominetur deus, ut Fides ut Mens, quas in Capitolio dedicatas uidemus proxume a M. Aemilio Scauro, ante autem ab (A.) Atilio Calatino erat Fides consecrata. Uides Virtutis templum uides Honoris a M. Marcello renouatum, quod multis ante annis erat bello Ligustico a Q. Maxumo dedicatum. Quid Opis quid Salutis quid Concordiae Libertatis Victoriae; quarum omnium rerum quia uis erat tanta ut sine deo regi non posset, ipsa res deorum nomen optinuit. Quo ex genere Cupidinis et Voluptatis et Lubentinae Veneris uocabula consecrata sunt, uitiosarum rerum neque naturalium -- quamquam Velleius aliter existimat, sed tamen ea ipsa uitia naturam uehementius saepe pulsant. Utilitatum igitur magnitudine constituti sunt ei di qui utilitates quasque gignebant, atque is quidem nominibus quae paulo ante dicta sunt quae uis sit in quoque declaratur deo.

XXIV. Suscepit autem uita hominum consuetudoque communis ut beneficiis excellentis uiros in caelum fama ac uoluntate tollerent, hinc Hercules hinc Castor et Pollux hinc Aesculapius hinc Liber etiam (hunc dico Liberum Semela natum, non eum quem nostri maiores auguste sancteque Liberum cum Cerere et Libera consecrauerunt, quod quale sit ex mysteriis intellegi potest; sed quod ex nobis natos liberos appellamus, idcirco Cerere nati nominati sunt Liber et Libera, quod in Libera seruant, in Libero non item), hinc etiam Romulum, quem quidam eundem esse Quirinum putant. Quorum cum remanerent animi atque aeternitate fruerentur, rite di sunt habiti, cum et optimi essent et aeterni. Alia quoque ex ratione et quidem physica magna fluxit multitudo deorum, qui induti specie humana fabulas poetis suppeditauerunt, hominum autem uitam superstitione omni referserunt. Atque hic locus a Zenone tractatus post a Cleanthe et Chrysippo pluribus uerbis explicatus est. Nam uetus haec opinio Graeciam oppleuit, esse exsectum Caelum a filio Saturno, uinctum autem Saturnum ipsum a filio Ioue: physica ratio non inelegans inclusa est in impias fabulas. Caelestem enim altissimam aetheriamque naturam id est igneam, quae per sese omnia gigneret, uacare uoluerunt ea parte corporis quae coniunctione alterius egeret ad procreandum.

XXV. Saturnum autem eum esse uoluerunt qui cursum et conuersionem spatiorum ac temporum contineret, qui deus Graece id ipsum nomen habet: Κρόνος enim dicitur, qui est idem χρόνος id est spatium temporis. Saturnus autem est appellatus quod saturaretur annis; ex se enim natos comesse fingitur solitus, quia consumit aetas temporum spatia annisque praeteritis insaturabiliter expletur. Uinctus autem a Ioue, ne inmoderatos cursus haberet, atque ut eum siderum uinclis alligaret, sed ipse Iuppiter, id est iuuans pater, quem conuersis casibus appellamus a iuuando Iouem, a poetis "pater diuomque hominumque" dicitur, a maioribus autem nostris optumus maxumus, et quidem ante optimus id est beneficentissimus quam maximus, quia maius est certeque gratius prodesse omnibus quam opes magnas habere -- hunc igitur Ennius, ut supra dixi, nuncupat ita dicens

aspice hoc sublime candens, quem inuocant omnes Iouem

planius quam alio loco idem "cui quod in me est exsecrabor hoc quod lucet quicquid est"; hunc etiam augures nostri cum dicunt "Ioue fulgente tonante": dicunt enim "caelo fulgente et tonante". Euripides autem ut multa praeclare sic hoc breuiter:

uides sublime fusum immoderatum aethera,
qui terram tenero circumiectu amplectitur: hunc summum habeto
diuum, hunc perhibeto Iouem.

XXVI. Aer autem, ut Stoici disputant, interiectus inter mare et caelum Iunonis nomine consecratur, quae est soror et coniux Iouis, quod (ei) et similitudo est aetheris et cum eo summa coniunctio. Effeminarunt autem eum Iunonique tribuerunt, quod nihil est eo mollius. Sed Iunonem a iuuando credo nominatam. Aqua restabat et terra, ut essent ex fabulis tria regna diuisa. Datum est igitur Neptuno alterum, Iouis ut uolumus fratri, maritimum omne regnum, nomenque productum ut Portunus a porta sic Neptunus a nando, paulum primis litteris immutatis. Terrena autem uis omnis atque natura Diti patri dedicata est, qui diues ut apud Graecos Πλούτων, quia et recidunt omnia in terras et oriuntur e terris. Cui Proserpinam (quod Graecorum nomen est, ea enim est quae Περσεφονὴ Graece nominatur) -- quam frugum semen esse uolunt absconditamque quaeri a matre fingunt. Mater autem est a gerendis frugibus Ceres tamquam geres, casuque prima littera itidem immutata ut a Graecis; nam ab illis quoque Δημήτηρ quasi Γημήτηρ nominata est. Iam qui magna uerteret Mauors, Minerua autem quae uel minueret uel minaretur.

XXVII. Cumque in omnibus rebus uim haberent maxumam prima et extrema, principem in sacrificando Ianum esse uoluerunt, quod ab eundo nomen est ductum, ex quo transitiones peruiae iani foresque in liminibus profanarum aedium ianuae nominantur. Nam Vestae nomen a Graecis (ea est enim quae ab illis Ἐστία dicitur); uis autem eius ad aras et focos pertinet, itaque in ea dea, quod est rerum custos intumarum, omnis et precatio et sacrificatio extrema est. (68) Nec longe absunt ab hac ui di Penates, siue a penu ducto nomine (est enim omne quo uescuntur homines penus) siue ab eo quod penitus insident; ex quo etiam penetrales a poetis uocantur. Lam Apollinis nomen est Graecun, quem solem esse uolunt, Dianam autem et lunam eandem esse putant, cum sol dictus sit uel quia solus ex omnibus sideribus est tantus uel quia cum est exortus obscuratis omnibus solus apparet, luna a lucendo nominata sit; eadem est enim Lucina, itaque ut apud Graecos Dianam eamque Luciferam sic apud nostros Iunonem Lucinam in pariendo inuocant, quae eadem Diana Omniuaga dicitur non a uenando sed quod in septem numeratur tamquam uagantibus; Diana dicta quia noctu quasi diem efficeret, adhibetur autem ad partus, quod i maturescunt aut septem non numquam aut ut plerumque nouem lunae cursibus, qui quia mensa spatia conficiunt menses nominantur; concinneque ut multa Timaeus, qui cum in historia dixisset qua nocte natus Alexander esset eadem Dianae Ephesiae templum deflagrauisse, adiunxit minime id esse mirandum, quod Diana quom in partu Olympiadis adesse uoluisset afuisset domo. Quae autem dea ad res omnes ueniret Venerem nostri nominauerunt, atque ex ea potius uenustas quam Venus ex uenustate.

XXVIII. Videtisne igitur ut a physicis rebus bene atque utiliter inuentis tracta ratio sit ad commenticios et fictos deos. Quae res genuit falsas opiniones erroresque turbulentos et superstitiones paene aniles. Et formae enim nobis deorum et aetates et uestitus ornatusque noti sunt, genera praeterea coniugia cognationes, omniaque traducta ad similitudinem inbecillitatis humanae. Nam et perturbatis animis inducuntur: accepimus enim deorum cupiditates aegritudines iracundias; nec uero, ut fabulae ferunt, bellis proeliisque caruerunt, nec solum ut apud Homerum cum duo exercitus contrarios alii dei ex alia parte defenderent, sed etiam ut cum Titanis ut cum Gigantibus sua propria bella gesserunt. Haec et dicuntur et creduntur stultissime et plena sunt futtilitatis summaeque leuitatis. Sed tamen is fabulis spretis ac repudiatis deus pertinens per naturam cuiusque rei, per terras Ceres per maria Neptunus alii per alia, poterunt intellegi qui qualesque sint quoque eos nomine consuetudo nuncupauerit. Quos deos et uenerari et colere debemus, cultus autem deorum est optumus idemque castissimus atque sanctissimus plenissimusque pietatis, ut eos semper pura integra incorrupta et mente et uoce ueneremur. Non enim philosophi solum uerum etiam maiores nostri superstitionem a religione separauerunt. Nam qui totos dies precabantur et immolabant, ut sibi sui liberi superstites essent, superstitiosi sunt appellati, quod nomen patuit postea latius; qui autem omnia quae ad cultum deorum pertinerent diligenter retractarent et tamquam relegerent, (i) sunt dicti religiosi ex relegendo, (tamquam) elegantes ex eligendo, (tamquam) (ex) diligendo diligentes, ex intellegendo intellegentes; his enim in uerbis omnibus inest uis legendi eadem quae in religioso. Ita factum est in superstitioso et religioso alterum uitii nomen alterum laudis. Ac mihi uideor satis et esse deos et quales essent ostendisse.

XXIX. Proximum est, ut doceam deorum prouidentia mundum administrari. Magnus sane locus est et a uestris Cotta uexatus, ac nimirum uobiscum omne certamen est. Nam uobis Vellei minus notum est, quem ad modum quidque dicatur; uestra enim solum legitis uestra amatis, ceteros causa incognita condemnatis, uelut a te ipso hesterno die dictumst anum fatidicam Pronoean a Stoicis induci, id est Prouidentiam. Quod eo errore dixisti, quia existumas ab is prouidentiam fingi quasi quandam deam singularem, quae mundum omnem gubernet et regat. Sed id praecise dicitur: ut, si quis dicat Atheniensium rem publicam consilio regi, desit illud "Arii pagi", sic, cum dicimus prouidentia mundum administrari, deesse arbitrato "deorum", plene autem et perfecte sic dici existumato, prouidentia deorum mundum administrari, ita salem istum, quo caret uestra natio, in inridendis nobis nolitote consumere, et mercule si me audiatis ne experiamini quidem; non decet non datum est non potestis. Nec uero hoc in te unum conuenit moribus domesticis ac nostrorum hominum urbanitate limatum, sed cuin in reliquos uestros tum in eum maxime, qui ista peperit, hominem sine arte sine litteris, insultantem in omnes, sine acumine ullo sine auctoritate sine lepore.

XXX. Dico igitur prouidentia deorum mundum et omnes mundi partes et initio constitutas esse et omni tempore administrari. Eamque disputationem tris in partes nostri fere diuidunt, quarum prima pars est, quae ducitur ab ea ratione, quae docet esse deos; quo concesso confitendum est eorum consilio mundum administrari. Secunda est autem quae docet omnes res subiectas esse naturae sentienti ab eaque omnia pulcherrume geri; quo constituto sequitur ab animantibus principiis eam esse generatam. Tertius est locus, qui ducitur ex admiratione rerum caelestium atque terrestrium. Primum igitur aut negandum est esse deos, quod et Democritus simulacra et Epicurus imagines inducens quodam pacto negat, aut qui deos esse concedant, is fatendum est eos aliquid agere idque praeclarum; nihil est autem praeclarius mundi administratione; deorum igitur consilio administratur. Quod si aliter est, aliquid profecto sit necesse est melius et maiore ui praeditum quam deus, quale id cumque est, siue inanima natura siue necessitas ui magna incitata haec pulcherrima opera efficiens, quae uidemus; non est igitur natura deorum praepotens neque excellens, si quidem ea subiecta est ei uel necessitati uel naturae, qua caelum maria terrae regantur, nihil est autem praestantius deo; ab eo igitur mundum necesse est regi; nulli igitur est naturae oboediens aut subiectus deus; omnem ergo regit ipse naturam. Etenim si concedimus intellegentes esse deos, concedimus etiam prouidentes et rerum quidem maxumarum. Ergo utrum ignorant, quae res maxumae sint quoque eae modo tractandae et tuendae, an uim non habent, qua tantas res sustineant et gerant? at et ignoratio rerum aliena naturae deorum est, et sustinendi muneris propter inbecillitatem difficultas minime cadit in maiestatem deorum. Ex quo efficitur id, quod uolumus, deorum prouidentia mundum administrari.

XXXI. Atqui necesse est, cum sint di (si modo sunt, ut profecto sunt), animantis esse, nec solum animantes, sed etiam rationis compotes inter seque quasi ciuili conciliatione et societate coniunctos, unum mundum ut communem rem publicam atque urbem aliquam regentis. Sequitur, ut eadem sit in is quae humano in genere ratio, eadem ueritas utrobique sit eademque lex, quae est recti praeceptio prauique depulsio, ex quo intellegitur prudentiam quoque et mentem a deis ad homines peruenisse (ob eamque causam maiorum institutis Mens Fldes Virtus Concordia consecratae et publice dedicatae sunt; quae qui conuenit penes deos esse negare, cum eorum augusta et sancta simulacra ueneremur: quod si inest in hominum genere mens fides uirtus concordia, unde haec in terram nisi ab superis defluere potuerunt?), cumque sint in nobis consilium ratio prudentia, necesse est deos haec ipsa habere maiora, nec habere solum, sed etiam his uti in maxumis et optumis rebus. Nihil autem nec maius nec melius mundo; necesse est ergo eum deorum consilio et prouidentia administrari. Postremo cum satis docuerimus hos esse deos, quorum insignem uim et inlustrem faciem uideremus, solem dico et Iunam et uagas stellas et inerrantes et caelum et mundum ipsum et earum rerum uim, quae inessent in omni mundo cum magno usu et commoditate generis humani, efficitur omnia regi diuina mente atque prudentia. Ac de prima quidem parte satis dictum est.

XXXII. Sequitur, ut doceam omnia subiecta esse naturae, eaque ab ea pulcherrime geri. Sed quid sit ipsa natura, explicandum est ante breuiter, quo facilius id, quod docere uolumus, intellegi possit. Namque alii naturam esse censent uim quandam sine ratione cientem motus in corporibus necessarios, alii autem uim participem rationis atque ordinis tamquam uia progredientem declarantemque, quid cuiusque rei causa efficiat, quid sequatur, cuius sollertiam nulla ars, nulla manus, nemo opifex consequi possit imitando; seminis enim uim esse tantam, ut id, quamquam sit perexiguum, tamen, si inciderit in concipientem conprendentemque naturam nanctumque sit materiam, qua ali augerique possit, ita fingat et efficiat in suo quidque genere, partim ut tantum modo per stirpes alantur suas, partim ut moueri etiam et sentire et appetere possint et ex sese similia sui gignere. Sunt autem, qui omnia naturae nomine appellent, ut Epicurus, qui ita diuidit, omnium quae sint naturam esse corpora et inane quaeque is accidant. Sed nos cum dicimus natura constare administrarique mundum, non ita dicimus, ut glaebam aut fragmentum lapidis aut aliquid eius modi nulla cohaerendi natura, sed ut arborem ut animal, in quibus nulla temeritas sed ordo apparet et artis quaedam similitudo.

XXXIII. Quod si ea quae a terra stirpibus continentur arte naturae uiuunt et uigent, profecto ipsa terra eadem ui continetur arte naturae, quippe quae grauidata seminibus omnia pariat et fundat ex sese, stirpes amplexa alat et augeat ipsaque alatur uicissim a superis externisque naturis; eiusdemque exspirationibus et aer alitur et aether et omnia supera. Ita si terra natura tenetur et uiget, eadem ratio in reliquo mundo est; stirpes enim terrae inhaerent, animantes autem adspiratione aeris sustinentur; ipseque aer nobiscum uidet nobiscum audit nobiscum sonat, nihil enim eorum sine eo fieri potest; quin etiam mouetur nobiscum, quacumque enim imus qua mouemur uidetur quasi locum dare et cedere. Quaeque in medium locum mundi, qui est infimus, et quae a medio in superum quaeque conuersione rutunda circum medium feruntur, ea continentem mundi efficiunt unamque naturam. Et cum quattuor genera sint corporum, uicissitudine eorum mundi continuata natura est. Nam ex terra aqua ex aqua oritur aer ex aere aether, deinde retrorsum uicissim ex aethere aer inde aqua ex aqua terra infima. Sic naturis is ex quibus omnia constant sursus deorsus ultro citro commeantibus mundi partium coniunctio continetur. Quae aut sempiterna sit necessest hoc eodem ornatu quem uidemus, aut certe perdiuturna, permanens ad longinquum et inmensum paene tempus. Quorum utrumuis ut sit, sequitur natura mundum administrari. Quae enim classium nauigatio aut quae instructio exercitus aut, rursus ut ea quae natura efficit conferamus, quae procreatio uitis aut arboris, quae porro animantis figura conformatioque membrorum tantam naturae sollertiam significat quantam ipse mundus? aut igitur nihil est quod sentiente natura regatur, aut mundum regi confitendum est. Etenim qui reliquas naturas omnes earumque semina contineat, qui potest ipse non natura administrari; ut, si qui dentes et pubertatem natura dicat existere, ipsum autem hominem cui ea existant non constare natura, non intellegat ea quae ecferant aliquid ex sese perfectiores habere naturas quam ea quae ex his efferantur.

XXXIV. Omnium autem rerum quae natura administrantur seminator et sator et parens ut ita dicam atque educator et altor est mundus omniaque sicut membra et partes suas nutricatur et continet. Quod si mundi partes natura administrantur, necesse est mundum ipsum natura administrari. Cuius quidem administratio nihil habet in se quod reprehendi possit; ex his enim naturis quae erant quod effici optimum potuit effectum est. Doceat ergo aliquis potuisse melius; sed nemo umquam docebit, et si quis corrigere aliquid uolet aut deterius faciet aut id quod fieri (non) potuerit desiderabit.
Quod si omnes mundi partes ita constitutae sunt ut neque ad usum meliores potuerint esse neque ad speciem pulchriores, uideamus utrum ea fortuitane sint an eo statu quo cohaerere nullo modo potuerint nisi sensu moderante diuinaque prouidentia. Si igitur meliora sunt ea quae natura quam illa quae arte perfecta sunt, nec ars efficit quicquam sine ratione, ne natura quidem rationis expers est habenda. Qui igitur conuenit, signum aut tabulam pictam cum aspexeris, scire adhibitam esse artem, cumque procul cursum nauigii uideris, non dubitare, quin id ratione atque arte moueatur, aut cum solarium uel descriptum uel ex aqua contemplere, intellegere declarari horas arte, non casu, mundum autem, qui et has ipsas artes et earum artifices et cuncta conplectatur consilii et rationis esse expertem putare. Quod si in Scythiam aut in Brittanniam sphaeram aliquis tulerit hanc, quam nuper familiaris noster effecit Posidonius, cuius singulae conuersiones idem efficiunt in sole et in luna et in quinque stellis errantibus, quod efficitur in caelo singulis diebus et noctibus, quis in illa barbaria dubitet, quin ea sphaera sit perfecta rarione?

LIVRE SECOND.

I. Quand Cotta eut parlé: A quoi pensais-je, dit Velléius, de me jouer à un Académicien, qui est rhéteur en même temps? Un Académicien, s'il eût ignoré l'art de la parole, ne m'eût pas fait peur; non plus que le rhéteur le plus éloquent, s'il eût ignoré cette espèce de philosophie. On ne me démonte, ni par un pompeux verbiage qui n'a rien de solide, ni par de simples raisonnements qui ne sont pas développés avec grâce. Pour vous, Cotta, vous avez brillé par l'un et par l'autre endroit: il ne vous a manqué que des juges, et un auditoire nombreux. Une autre fois, nous reprendrons notre dispute; mais présentement, si c'est la commodité de Balbus, écoutons-le. J'aimerais mieux, reprit Balbus, que Cotta lui-même continuât le discours, à condition que cette éloquence, dont il vient de terrasser de faux Dieux, lui servirait à établir les véritables. Car enfin, sur une si grande matière, les opinions vagues et flottantes de l'Académie ne sont pas ce qui convient à un philosophe, à un pontife, à un homme tel que Cotta: il lui faut un dogme certain et stable, comme le nôtre. Voilà Épicure plus que suffisamment réfuté: sachons, Cotta, de quel sentiment vous êtes. Vous ne vous ressouvenez donc point, lui dit Cotta, de l'aveu que je vous ai fait d'abord? Que sur ces sortes de matières principalement, il m'en coûtait moins d'attaquer l'opinion d'autrui que de fixer la mienne. Mais quand j'aurais quelque certitude là-dessus, je voudrais, après vous avoir déjà tenu si longtemps, vous entendre parler à votre tour. Puisque vous l'ordonnez, répondit Balbus, je vais traiter ce sujet le plus succinctement que je pourrai. Votre réfutation d'Épicure me sauve déjà une bonne partie de ce que j'aurais eu à dire. Pour embrasser donc toute la question à la manière de nos Stoïciens, divisons-la en quatre parties. La première, qu'il y a des Dieux. La seconde, quels sont les Dieux. La troisième, qu'ils gouvernent l'univers. La quatrième, qu'ils veillent en particulier sur les hommes. Prenons aujourd'hui les deux premiers articles; et comme les deux autres sont d'une plus longue discussion, nous ferons bien de les remettre à une autre fois. Que tout soit pour aujourd'hui, dit Cotta: car nous sommes maîtres de notre temps, et quand nous aurions des affaires, elles devraient toutes céder à celle qui nous occupe.

II. A l'égard du premier article, dit Balbus, il parait n'avoir pas besoin de preuve. Car peut-on regarder le ciel, et contempler tout ce qui s'y passe, sans voir avec toute l'évidence possible qu'il est gouverné par une suprême, par une divine intelligence? Autrement, les hommes au- 109 raient-ils pu applaudir tous à cette pensée d'Ennius:

 Vois ce brillant Éther,

Que nous invoquons tous, et nommons Jupiter?

Jupiter, dis-je, le maître du monde; celui qui d'un coup d'œil gouverne tout; dont la puissance souveraine opère partout; qui est, comme ajoute Ennius,

 Des Dieux et des hommes le père.

Quiconque aurait quelque doute là-dessus, je crois qu'il pourrait aussitôt douter s'il y a un soleil. L'un est-il plus visible que l'autre? Cette persuasion, sans l'évidence qui l'accompagne, n'aurait pas été si ferme et si durable; elle n'aurait pas acquis de nouvelles forces en vieillissant; elle n'aurait pu résister au torrent des années, et passer de siècle en siècle jusqu'à nous. Tout ce qui n'était que fiction, que fausseté, nous voyons que cela s'est dissipé à la longue. Personne croit-il encore aujourd'hui qu'il y eut jamais un hippocentaure, une Chimère? Les monstres horribles qu'on se figurait anciennement dans les enfers, font-ils encore peur à la vieille la plus imbécile du monde? Avec le temps les opinions des hommes s'évanouissent, mais les jugements de la nature se fortifient. D'où il arrive parmi nous, et parmi les autres peuples, que le culte divin et les pratiques de religion s'augmentent et s'épurent de jour en jour. On ne doit l'attribuer ni au caprice, ni au hasard, mais aux marques certaines que les Dieux nous donnent souvent de leur présence. Dans la guerre des Latins, quand le dictateur Postumius attaqua, près du lac Régille, Mamilius de Tusculum, notre armée vit Castor et Pollux qui combattaient pour nous à cheval. Dans une autre occasion, et longtemps après, ce fut aussi de ces Tyndarides qu'on apprit la défaite du roi Perses. Vatiénus, l'aïeul de celui que nous voyons, revenant la nuit de Riète à Rome, et deux jeunes hommes montés sur des chevaux blancs lui ayant fait savoir que Perses avait été pris ce jour-là même, il annonça cette nouvelle au sénat, qui d'abord le fit mener en prison, comme pour avoir parlé témérairement sur une affaire d'État: mais quand la chose fut confirmée par les lettres du général, il eut pour sa récompense un champ, et l'exemption de servir. Un autre fait, dont la mémoire n'est pas éteinte, c'est que les troupes de Locres ayant battu vivement celles de Crotone sur les bords de la Sagre, le bruit s'en répandit le même jour aux jeux olympiques, qui se célébraient alors. Souvent les faunes ont fait entendre leurs voix; souvent les Dieux ont apparu sous des formes si visibles, qu'il fallait être ou stupide ou impie pour en douter.

III. Mais s'il y a une divination, n'est-ce pas encore une preuve qu'il y a des Dieux? Quand on prendrait pour des fictions ce qui se rapporte de ces augures si fameux, Mopsus, Tirésias, Arophiaraûs, Calchas, Hélénus; ces fictions mêmes feraient voir ce qu'on a cru des auspices. Et manquons-nous d'exemples domestiques qui nous y découvrent la puissance des Dieux? Quoi! ne serions-nous pas émus de ce qui arriva dans la première guerre punique à Claudius, qui, voyant que les poulets qu'on avait tirés de leur cage ne 110 mangeaient pas, les fit plonger dans l'eau, et dit avec un ris moqueur: Qu'ils boivent donc, puisqu'ils ne veulent pas manger. Plaisanterie qui coûta cher au peuple Romain, et que Gandins paya de ses larmes, quand il vit ses vaisseaux en déroute. Junius, son collègue, ne perdit-il pas sa flotte par une tempête dans la même guerre, pour avoir mis à la voile malgré les auspices, qui le défendaient? Aussi le premier fut-il condamné par le peuple. L'autre se donna lui-même la mort. Flaminius, à la journée du Trasimène, fit une perte que nous avons ressentie longtemps; et cela, suivant le rapport de Célius, parce qu'il avait méprisé les auspices. Tous ces événements sinistres font assez voir que Rome doit sa grandeur à ceux de ses généraux qui ont respecté la religion. Et lorsqu'on voudra comparer le peuple Romain avec les autres peuples, on verra que ce qui le distingue infiniment, c'est son zèle pour les cérémonies saintes: au lieu qu'en tout le reste les étrangers nous ont égalés, ou même surpassés. Faut-il se moquer de Flavius, et de son bâton augural, qui partagea une vigne en divers cantons, pour parvenir à la découverte d'un pourceau? Je m'en moquerais, si je ne savais quelle part ses augures ont eue aux victoires du roi Hostilius. Mais aujourd'hui la négligence de la noblesse a laissé perdre l'art des augures; on n'a que du mépris pour la vérité des auspices; ils ne s'observent plus que pour la forme, dans les affaires même les plus importantes, telles que les guerres d'où le salut public dépend. A cet égard, toutes les coutumes militaires sont abolies. Quand nos officiers n'ont plus le pouvoir de prendre les auspices, c'est alors qu'on les envoie à l'armée. La religion, au contraire, était si puissante sur l'esprit de nos ancêtres, qu'il se trouva de leurs généraux, qui proférant les paroles solennelles, tête voilée, s'immolèrent eux-mêmes aux Dieux pour sauver l'État. Prédictions de sibylles, réponses d'aruspices, je pourrais faire là-dessus mille récits, qui mettraient la vérité dans tout son jour.

IV. Par exemple, nos augures et les aruspices d'Étrurie se virent justifiés par l'événement, lorsqu'il s'agit d'élever Scipion et Figulus au consulat. Gracchus, qui était consul pour la seconde fois, procédait à leur élection: le premier de ceux qui recueillaient les suffrages, n'eut pas fait son rapport, qu'il mourut subitement à la même place: Gracchus, malgré cet incident, fit achever les comices. Voyant néanmoins que le peuple en avait du scrupule, il s'adressa là-dessus au sénat: le sénat conclut que l'affaire devait être communiquée à ceux qui ont coutume d'en connaître: les aruspices furent appelés, et répondirent qu'il y avait un défaut personnel dans le magistrat qui avait convoqué les comices. Alors Gracchus en colère, ainsi que mon père me l'a conté: «Moi, dit-il, qui suis consul, qui suis augure, qui ai eu d'heureux auspices, j'aurais à me reprocher un défaut? Vous autres Ëtruriens, savez-vous, étrangers que vous êtes, ce qui regarde les auspices du peuple romain, et vous appartient-il de prononcer sur nos comices?» Aussitôt il leur donna ordre de se retirer. Mais ensuite, il écrivit de sa province au collège des augures, qu'en lisant les rituels il s'était ressouvenu d'avoir, selon la coutume, dressé une tente hors de Rome; qu'étant de là rentré dans la ville pour assembler le sénat, il avait oublié en repassant le long des murs, de prendre une seconde fois les auspices; et qu'en cela il reconnaissait avoir fait une faute, 111 qui rendait irrégulière la création des consuls. Les augures le firent savoir au sénat; le sénat fut d'avis que les consuls se démettraient de leur charge; ils s'en démirent. Que nous faut-il de plus? Gracchus, homme très-sage, et le plus habile peut-être que nous eussions, aima mieux déclarer une faute qui pouvait n'être jamais connue, que de laisser à la république un sujet de scrupule. Des consuls se dépouillèrent à l'heure même de la puissance souveraine, plutôt que de la retenir un instant contre l'ordre de la religion. Voilà les augures dans un grand crédit. Et l'art des aruspices n'est-il pas divin? Une infinité de faits semblables, qui nous le prouvent, nous prouvent en même temps l'existence des Dieux. Car les Dieux existent, s'ils ont des interprètes: or ils en ont: ils existent par conséquent. On dira que les prédictions ne s'accomplissent pas toujours. Parce que tous les malades ne guérissent pas, en conclura-t-on que l'art de la médecine est nul? Ce qui regarde les Dieux, c'est de nous marquer l'avenir par des signes: mais si l'on se trompe à ces signes, c'est la faute des hommes, et non pas des Dieux. Toutes les nations, toutes les têtes s'accordent donc à reconnaître des Dieux. C'est un sentiment inné et comme gravé dans tous les cœurs.

V. Quels sont les Dieux, on est partagé là-dessus: mais sur leur existence, il n'y a qu'un même avis. Cléanthe, un de nos Stoïciens, rapporte l'idée que les hommes ont des Dieux à quatre causes. La connaissance que l'on peut avoir de l'avenir, c'est la première, dont je viens de parler. Cette abondance de choses utiles et agréables, que la température de l'air et la fécondité de la terre nous procurent, c'est la seconde. La troisième, les objets qui nous effraient, foudres, tempêtes, orages, neiges, grêles, calamités, pestes, tremblements de terre, souvent accompagnés de grands bruits. Ajoutons: pluies de cailloux, et comme mêlées de gouttes sanglantes; abîmes et gouffres qui se creusent tout à coup, animaux monstrueux, torches ardentes qui paraissent dans l'air, comètes qui pendant la guerre d'Octavins nous présagèrent d'horribles maux. Enfin deux soleils, comme j'ai entendu dire à mon père qu'il en parut sous le consulat de Tuditanus et d'Aquilius, la même année que s'éteignit un autre soleil, j'entends Scipion l'Africain. Tout cela, dis-je, a épouvanté les hommes, et leur a fait soupçonner qu'il y a une puissance céleste et divine. Mais la quatrième preuve de Cléanthe, et la plus forte de beaucoup, c'est le mouvement réglé du ciel, et la distinction, la variété, la beauté, l'arrangement du soleil, de la lune, de tous les astres. Il n'y a qu'à les voir pour juger que ce ne sont pas des effets du hasard. Comme quand on entre dans une maison, dans un gymnase, dans un lieu où se rend la justice, d'abord l'exacte discipline, et le grand ordre qu'on y remarque, font bien comprendre qu'il y a là quelqu'un qui commande et qui est obéi: de même, et à plus forte raison, quand on voit dans une si prodigieuse quantité d'astres une circulation régulière, qui depuis une éternité ne s'est pas démentie un seul instant, c'est une nécessité de convenir qu'il y a quelque intelligence pour la régler.

VI. Chrysippe, avec toute sa pénétration, n'aurait pu, ce semble, trouver ce qu'il dit sur 112 ce sujet, à moins que la nature elle-même ne l'eût instruit. «S'il y a, dit-il, des choses dans l'univers que l'esprit de l'homme, que sa raison, que sa force, que sa puissance ne soit pas capable de faire, l'être qui les produit est certainement meilleur que l'homme. Or l'homme ne «saurait faire le ciel, ni rien de ce qui est invariablement réglé. Donc l'être qui l'a fait est meilleur que l'homme. Pourquoi donc ne pas dire que c'est un Dieu? Car s'il n'y a point de Dieux, qu'y aurait-il de meilleur que l'homme, puisque dans lui seul est la raison, qui est ce qu'il peut y avoir de plus excellent? Or ce serait à l'homme une arrogance insensée, que de se croire ce qu'il y a de meilleur dans tout l'univers. Reconnaissons donc un être meilleur que «l'homme, et par conséquent un Dieu.» Quand vous jetez les yeux sur une grande et superbe maison, personne, quoique vous n'en découvriez point le maître, ne vous persuadera qu'elle ait été faite pour loger des rats et des belettes. Quelle folie ne serait-ce donc pas de se figurer qu'un monde si orné, que des cieux si magnifiques, qu'une immense étendue de mers et de terres, que tant de beautés soient pour loger, non des Dieux, mais l'homme seul? Une autre réflexion, c'est que les régions du monde les plus élevées sont aussi les meilleures: que la terre étant la plus basse de toutes, l'air le plus grossier s'y répand: et que comme il y a des villes et des pays où naturellement les esprits sont moins subtils, parce qu'on y respire un air plus épais, de même tous les hommes en général se ressentent de la pesanteur qui est dans l'air dont nous sommes environnés. Or l'esprit humain, tel qu'il est, doit nous faire remonter à quelque autre intelligence supérieure, et qui soit divine. Car d'où viendrait à l'homme, dit Socrate dans Xénophon, l'entendement dont il est doué? On voit que c'est à un peu de terre, d'eau, de feu et d'air, que nous devons les parties solides de notre corps, la chaleur et l'humidité qui y sont répandues, le souffle même qui nous anime.

VII. Mais ce qui est bien au-dessus de tout cela, j'entends la raison, et, pour le dire en plusieurs termes, l'esprit, le jugement, la pensée, la prudence, où l'avons-nous trouvé? où Pavons-nous pris? Toutes les perfections seront-elles réunies dans le monde, hors la principale? Car enfin le monde est non-seulement ce qu'il y a, mais ce qu'on peut imaginer de meilleur, de plus excellent, de plus beau. Puisque nous en convenons, il s'ensuit que la raison et la sagesse étant de toutes les perfections la plus grande, le monde doit nécessairement la posséder. Eh! qui ne serait forcé de la reconnaître à cette admirable liaison, à ce savant assemblage de tout ce qui compose l'univers? Que tour à tour la terre se couvre toujours de fleurs et de frimas: que, malgré tant de changements qui arrivent dans la nature, le soleil toujours constant s'éloigne de nous tous les hivers, et s'en approche tous les étés: que le flux et le reflux de la mer suivent toujours exactement le cours de la lune: que le mouvement du ciel entraîne toujours avec la même proportion celui de tous les astres, quoique situés différemment: un concert si juste peut-il subsister dans l'univers, sans qu'il y ait une âme divine qui se commu- 113 nique à toutes ses parties, et qui les unisse toutes? Quand on développe ces principes, ainsi que j'ai dessein de le faire, les Académiciens ont moins de facilité à nous entamer. Si l'on se borne, comme c'était la coutume de Zénon, à un raisonnement court et sec, on leur prête le flanc. Car l'eau qui coule dans une rivière ne risque guère de se gâter: mais renfermée, elle se gâtera. De même les objections ne tiennent point contre un torrent de paroles: au lieu qu'un discours trop concis donne plus de prise aux contradicteurs. Voici comme Zénon présentait nûment les preuves que je mets dans un plus grand jour.

VIII. «Ce qui raisonne est meilleur que ce qui ne raisonne pas: or le monde est ce qu'il y a de meilleur: donc le monde raisonne.» On fera voir pareillement qu'il est sage, heureux, éternel. Car toutes ces qualités sont préférables à leurs contraires. Donc le monde les possède, étant ce qu'il y a de meilleur: donc le monde est Dieu. Zénon dit encore. «D'un tout qui n'a point de sentiment, aucune partie n'en peut avoir: or quelques parties du monde ont du sentiment: donc le monde a du sentiment.» II ajoute, toujours d'une manière aussi serrée: «Rien d'inanimé et d'irraisonnable ne saurait produire un être animé et raisonnable: or le monde produit des êtres animés et raisonnables: donc le monde n'est pas inanimé et irraisonnable.» Après quoi il conclut à son ordinaire par une comparaison. «S'il croissait sur un olivier des flûtes qui rendissent un son mélodieux, douteriez-vous que cet olivier ne sût jouer de la flûte? Vous jugeriez de même que les platanes savent la musique, s'ils portaient de petites cordes qui résonnassent harmonieusement. Pourquoi donc ne pas croire que le monde a une âme, et qu'il est sage, puisqu'il produit des animaux et des sages?»

IX. J'avais dit d'abord que l'existence des Dieux étant d'une évidence généralement reconnue, elle n'avait pas besoin de preuve: mais insensiblement m'étant mis à la démontrer, je continue, et voici des raisons physiques. Tous les êtres qui prennent nourriture, et qui croissent, ont une chaleur intérieure, sans laquelle ils ne pourraient ni croître, ni prendre nourriture. Car ils ont besoin pour cela d'un certain mouvement, qui est régulier et uniforme. Or ce mouvement, c'est au feu, c'est à la chaleur de le donner; et pendant qu'il se conserve en nous, le sentiment et la vie s'y conservent aussi: mais du moment que le feu s'y éteint, nous nous éteignons nous-mêmes, et nous mourons. Cléanthe, pour faire voir quelle est l'activité de la chaleur dans tous les corps, observe qu'il n'y a point de nourriture si pesante dont la coction ne se fasse dans un jour et une nuit, et que même il reste encore de la chaleur dans les excréments. D'ailleurs, le battement continuel des veines et des artères imite l'agitation du feu; et quand le cœur d'un animal vient d'être arraché, on le voit encore palpiter, et s'élancer comme la flamme. Tout ce qui est donc vivant, soit plantes, soit animaux, ne vit que par le moyen de la chaleur qu'il renferme. Le principe vital qui agit dans tout l'univers, c'est donc la chaleur. Vous le verrez encore mieux par le 114 détail où je vais entrer. C'est, dis-je, la chaleur qui maintient, qui vivifie toutes les parties de l'univers. Et premièrement, à l'égard de la terre, cela est visible. Que vous choquiez des pierres l'une contre l'autre, il en sortira du feu. Que la terre vienne d'être creusée, elle fumera. L'eau de puits est tiède, surtout en hiver, parce qu'il y a dans le sein de la terre beaucoup de chaleur, et que la terre se condensant alors, cela resserre le feu qu'elle contient.

X. Quantité de raisons prouvent que toutes les plantes doivent à une chaleur tempérée leur production et leur accroissement. L'eau même est mêlée de feu, puisque sans cela elle ne serait pas liquide et coulante. Car nous voyons que le froid, quand il domine, la durcit, et la convertit en glace, en neige, en frimas; mais que la chaleur, au contraire, la remet dans son état naturel. Et ce qui montre que la mer renferme de la chaleur dans l'abime de ses eaux, c'est qu'agitée par les vents, elle tiédit: car il ne faut pas s'imaginer qu'elle reçoive alors une chaleur étrangère; mais l'agitation fait qu'elle s'échauffe, comme il nous arrive de nous échauffer nous-mêmes en faisant de l'exercice. L'air, quoique le plus froid des éléments, n'est pas sans chaleur: il en a même beaucoup. Ce sont les eaux qui le forment par leurs exhalaisons. Le mouvement de leur chaleur interne le fait remonter, comme une espèce de vapeur. On en voit dans l'eau bouillante une image bien sensible. Quant à la quatrième partie de l'univers, naturellement elle n'est que feu; et c'est la source qui communique à tout le reste une chaleur salutaire et vitale. Tirons de là cette conséquence, que la chaleur étant ce qui maintient chaque partie de l'univers, tout l'univers subsiste aussi lui-même si constamment par la môme cause: d'autant plus qu'elle se communique de telle façon à toute la nature, que la vertu générative lui appartient; et que tous les animaux, toutes les plantes lui doivent la vie et l'accroissement.

XΙ. Voilà donc la cause qui fait subsister tout l'univers: et j'ajoute qu'elle n'est dépourvue ni de sentiment, ni de raison. Car il faut que dans un tout composé de parties, il y en ait une qui domine. Dans l'homme, c'est l'entendement: dans les bêtes, quelque chose de semblable à l'entendement, le principe de leurs appétits: dans les arbres et autres plantes, on croit que c'est la racine. J'appelle partie supérieure, ce qu'il peut et doit y avoir de plus excellent dans le tout où elle se trouve. Celle de l'univers est donc nécessairement ce qu'il y a de meilleur, et ce qui mérite le mieux de commander à tout ce qui existe. Or il n'existe rien qui ne soit portion de l'univers: et par conséquent, puisque nous voyons de ces portions qui ont du sentiment et de la raison, il faut que la partie supérieure de l'univers ait ces mêmes qualités, et les ait éminemment, L'univers est donc animé, Celui de ses éléments qui pénètre et vivifie tout a donc la souveraine 115 raison en partage. Voilà par où l'univers est Dieu: et généralement toute force, toute vertu est renfermée dans cet élément divin. Aussi le feu de l'éther est-il beaucoup plus pur, plus clair, plus vif, et par là plus propre à exciter les sens, que le feu qui nous est destiné, et qui agit dans les êtres d'ici-bas. Puis donc que le feu qui agit ici-bas suffit pour opérer dans les hommes et dans les bêtes le mouvement et le sentiment, n'est-ce pas une absurdité de prétendre que le monde ne soit point sensitif t tout pénétré qu'il est de ce feu, qui a dans l'éther toute sa pureté, toute sa force, toute sa liberté, toute son activité? D'autant plus que ce feu est lui-même le principe de son agitation, et qu'elle ne lui vient nullement d'ailleurs. Car quelle autre force plus grande que celle du monde, pour soumettre à ses impulsions la chaleur même qui le fait subsister?

XII. Platon, qui est comme un Dieu pour les philosophes, distingue à ce sujet deux sortes de mouvements, l'un propre, l'autre étranger. Ce qui se meut, dit-il, par soi-même, est quelque chose de plus divin que ce qui est mû par une cause étrangère. Or, ajoute-t-il, le mouvement propre n'appartient qu'aux âmes: et de là il conclut que d'elles vient le principe de tout mouvement. Ainsi, puisque tout mouvement vient de l'éther, qui est mû, non par impulsion, mais par sa propre vertu, l'éther est âme par conséquent; et puisqu'il est âme, le monde est animé. On peut aussi fonder l'intelligence du monde sur ce qu'il a plus de perfections en soi que n'en ont séparément les êtres particuliers. Car de même qu'il n'est point de partie de notre corps aussi considérable que tout notre corps, il n'est point d'être particulier qui soit équivalent à tout l'univers. D'où il s'ensuit que la sagesse est un de ses attributs: sans quoi l'homme, qui n'est qu'un être particulier, mais raisonnable, vaudrait mieux que tout l'univers. En remontant des êtres les plus vils, et qui ne sont, pour ainsi dire, qu'ébauchés, jusqu'aux êtres supérieurs et parfaits, on trouvera enfin les Dieux. Car d'abord nous avons les plantes, qui ne reçoivent de la nature que la faculté de se nourrir et de croître. Les bêtes ont de plus le sentiment et le mouvement, avec du goût pour ce qui leur est bon, et de l'aversion pour ce qui leur est nuisible. L'homme a de plus encore la raison, qui lui est donnée pour commander à ses passions, modérer les unes et dompter les autres.

XIII. Dans le quatrième rang, et au-dessus de tout, sont des êtres naturellement bons et sages, qui, du premier moment qu'ils existent, ont une raison droite, inaltérable, bien plus sublime que la nôtre, une raison parfaite et accomplie, telle que la doit avoir un Dieu, et par conséquent l'univers. Il y a pour tous les êtres une perfection destinée à leur espèce. On y voit arriver naturellement le cep et la brute, à moins qu'il ne s'y rencontre des obstacles. Et comme la peinture, l'architecture, tous les arts ont aussi leur point de perfection, la nature à plus forte raison doit avoir le sien. Beaucoup de causes étrangères peuvent s'opposer à la perfection des êtres particuliers: mais rien ne saurait contrarier la nature; car elle domine, elle renferme toutes les autres causes. Ainsi c'est une nécessité qu'il y ait ce qua- 116 trième rang, le plus élevé de tous, inaccessible à une force majeure. La nature l'occupe, ce rang-là: et puisqu'elle préside à tout, sans que rien balance son pouvoir, il faut que l'intelligence et la sagesse même soient comptées parmi les attributs de l'univers. Quelle plus grande ignorance, que de disputer à la nature une suprême perfection? ou de dire qu'étant infiniment parfaite, elle n'est pas animée, raisonnable, prudente, sage? Pourrait-elle, sans réunir toutes ces qualités, être infiniment parfaite? Car enfin, si elle n'a rien de plus que les plantes, ni que les bêtes, la voilà confondue avec les êtres les plus vils. Et si dès le commencement elle n'a possédé que la raison sans y joindre la sagesse, le monde est de pire condition que l'homme: car un homme qui n'est pas sage peut le devenir; mais le monde certainement ne le deviendra jamais, supposé qu'il ne l'ait pas été durant cette infinité de siècles qui ont déjà coulé. Pour ne pas dire une chose si absurde, reconnaissons que de toute éternité le monde est sage, et que par conséquent il est Dieu, puisqu'il n'existe rien, hors lui seul, qui rassemble toutes sortes de perfections.

XIV. Comme l'étui, dit très-bien Chrysippe, est fait pour le bouclier, et le fourreau pour l'épée; aussi toutes choses, excepté l'univers, sont faites l'une pour l'autre: les fruits de la terre pour les animaux, les brutes pour l'homme, le cheval pour voiturer, le bœuf pour labourer, le chien pour la chasse et pour la garde; mais l'homme pour contempler et imiter l'univers. L'homme n'est nullement parfait lui-même, mais c'est une parcelle de l'être parfait, lequel n'est autre que l'univers, puisqu'il renferme tout, et que rien n'existe qui ne soit dans lui. Que peut-il donc lui manquer? Concluons que l'intelligence et la raison étant les qualités les plus désirables, elles ne lui manquent point. Chrysippe remarque aussi, et le montre par des similitudes, que les choses qui sont dans leur état de perfection et de maturité ont de grands avantages sur celles qui n'y sont pas encore: le cheval, par exemple, sur le poulain; le chien qui a sa juste grandeur, sur celui qui ne l'a pas, l'homme sur l'enfant. D'où il conclut que les perfections de l'univers doivent être dans leur degré le plus haut. Et comme la vertu est ce qu'il y a de meilleur, il faut qu'elle soit le partage de l'univers, qui est ce qu'il y a de plus accompli. Puisqu'elle n'excède pas même la portée des hommes, tout imparfaits qu'ils sont, ne doit-elle pas bien plus aisément se trouver dans l'univers? S'il est donc vertueux, il est sage, et par conséquent il est Dieu.

XV. Au reste, la divinité que nous venons de reconnaître dans le monde doit être pareillement reconnue dans les astres, qui sont formés de ce que l'éther a de plus pur et de plus mobile, sans mélange d'autre matière; et qui n'étant que chaleur et qu'éclat, passent avec raison pour être animés, sensitifs et intelligents. Selon Cléanthe, nous sommes assurés par deux de nos sens, le toucher et la vue, que les astres sont des corps ignés. Car le soleil jette une lumière qui passe 117 de beaucoup celle de tout autre feu, puisqu'elle brille dans tout l'univers; et nous sentons que non-seulement il échauffe, mais que souvent il échauffe même jusqu'à brûler. Il ne ferait ni l'un ni l'autre, s'il n'était de feu. Puis donc que le soleil est un corps igné, à qui les vapeurs de l'océan servent d'aliment, n'y ayant point de feu qui n'ait besoin de quelque nourriture pour se conserver: il ressemble, dit Cléanthe, ou à ce feu dont nous usons pour nous chauffer et pour cuire nos viandes, ou à celui qui est renfermé dans le corps des animaux. Le premier est un feu dévorant, qui consume tout ce qu'il rencontre; mais le second est ami du corps, il est salutaire, il vivifie tous les animaux, les fait croître, les conserve, les rend sensitifs. Ainsi le feu du soleil, ajoute Cléanthe, est indubitablement de cette dernière espèce, puisqu'il eu a toutes les propriétés. Ce qui prouve que le soleil est animé; et non-seulement le soleil, mais encore tous les astres qui naissent dans ce que nous appelons l'éther, ou le ciel. La terre produit des animaux, l'eau et l'air en produisent; il serait ridicule, selon Aristote, de s'imaginer qu'il ne s'en forme point dans la région la plus capable d'en produire, qui est celle où sont les astres. C'est là que réside l'élément le plus subtil, dont le mouvement est continuel, et dont la force ne dépérit point; où par conséquent l'animal doit avoir le sentiment très-vif, et une activité très-grande. Les astres, puisqu'ils y sont produits, sont donc sensitifs et intelligents, à un degré qui les met au rang des Dieux.

XVI. Car nous voyons que les personnes qui respirent un air subtil et pur ont plus d'esprit, plus de pénétration, que n'en ont ceux qui respirent un air épais. On croit même que la qualité des aliments contribue à la qualité de l'esprit. Il est donc probable que l'entendement des astres est d'un ordre supérieur, puisqu'ils habitent la région éthérée, où ils ont pour aliment les vapeurs de la terre et de la mer, subtilisées par ce long trajet qu'elles ont à faire d'ici au ciel. Mais la principale marque de leur intelligence, c'est la règle qu'ils observent toujours. Car tout mouvement où l'on découvre une fin et de la justesse suppose un principe intelligent, qui n'agit pas aveuglément, qui ne varie pas, qui ne se laisse pas guider au hasard. Or le cours des astres suit de toute éternité une règle pleine de raison, et dont la cause doit par conséquent se trouver, non pas dans la nature, ni dans la fortune, qui, amie du changement, est incompatible avec la constance; mais dans eux-mêmes, dans leur âme, dans leur divinité. Tout mouvement est naturel, ou violent, ou volontaire. C'est une remarque d'Aristote, qui là-dessus examine quel est celui du soleil, de la lune, et des autres astres. Puisqu'ils se meuvent orbiculairement, ce n'est pas un mouvement naturel, comme quand une chose est portée en bas par sa pesanteur, ou en haut par sa légèreté. On ne saurait dire non plus que ce soit un mouvement violent, et contre nature: car quelle force pourrait violenter les astres? Reste donc que leur mouvement soit volontaire. Ainsi, pour quiconque les voit, il y a de l'ignorance et de l'impiété tout ensemble à nier qu'il y ait des Dieux. Et comme il me semble que ne rien 118 faire du tout, c'est n'être pas; un homme qui prétend que les Dieux ne font absolument rien, ne me paraît guère moins coupable qu'un athée. Voilà donc leur existence si clairement prouvée, que ceux qui la nieraient, je les croirais presque fous.

XVII. Je viens à examiner quels sont les Dieux. Ici rien de si difficile que de contraindre notre esprit à juger lui-même, sans s'arrêter à ce que nos yeux lui disent. Cette difficulté a fait que le vulgaire ignorant, et que des philosophes en cela semblables au vulgaire, n'ont pu songer aux Dieux, qu'en se les représentant sous une figure humaine: sentiment dont Cotta nous a si bien montré le faible, que je n'ai plus à en parler. Mais puisque l'idée que nous avons d'un Dieu renferme incontestablement deux choses, l'une qu'il soit animé, l'autre qu'il soit le meilleur de tous les êtres; je ne vois rien de plus conforme à ces notions primitives, que d'attribuer une âme et la divinité môme à l'univers, le meilleur de tous les êtres possibles. Qu'Épicure là-dessus plaisante tant qu'il voudra, quoique mauvais plaisant, en quoi ce n'est pas tenir de son pays. Qu'il dise qu'un Dieu rond, et qui ne fait que tourner, est pour lui quelque chose d'incompréhensible: je ne laisserai pas, moi, de me fixer à un principe qu'il avoue lui-même. Car il faut, selon lui, qu'il y ait une nature souverainement parfaite; et c'est sur quoi il se fonde pour croire des Dieux. Or il est certain que le monde est souverainement parfait. Il est certain aussi que d'être animé, sensitif, intelligent, raisonnable, ce sont des perfections. D'où je conclus que le monde est animé, sensitif, intelligent, raisonnable, et que par conséquent il est Dieu. Tout cela bientôt se verra mieux, par le détail que je ferai de ses opérations.

XVIII. Mais, en attendant, croyez-moi, Velléius, n'étalez point l'ignorance de votre secte. Vous prétendez que le cône, que le cylindre, que la pyramide l'emporte sur la sphère pour la beauté. C'est avoir d'autres yeux que les autres hommes. Outre que ce n'est pas à la vue seule d'en juger. Pour moi, à ne consulter même que mes yeux, je ne vois en ce genre rien de si beau qu'une figure qui seule renferme toutes les autres, qui n'a rien de coupé par des angles, rien qui aille de biais, rien de raboteux, point d'inégalité, point de bosse, point de creux. Aussi les deux figures les plus estimées, savoir le globe parmi les solides, et le cercle parmi les planes, sont les seules dont toutes les parties soient semblables entre elles, et où le haut et le bas soient également éloignés du centre: qui est ce qu'on peut imaginer de plus juste. Mais si cela passe vos lumières, parce que vous ne touchâtes jamais à la savante poussière des géomètres: n'avez-vous pu au moins comprendre, vous qui êtes physiciens, qu'un mouvement aussi égal, aussi constant que celui de l'univers, demande nécessairement une figure sphérique? Rien ne marque si peu de science, que d'avancer, comme vous faites, qu'on peut douter si ce monde est rond; qu'il pourrait ne l'être pas; que parmi des mondes innombrables, les uns ont une forme, les autres une autre. C'est ce qu'Épicure n'eût jamais dit, s'il eût seule- 119 ment appris ce que font deux et deux: mais, occupé à juger de ce qui flattait le plus agréablement son palais, il n'a pas regardé le palais du ciel, ainsi que parle Ennius.

XIX. Puisqu'il y a, en effet, deux sortes d'astres; les uns qui, tournant d'orient en occident, sans sortir de la même région du ciel, n'ont aucune variation dans leur cours, comme les étoiles fixes; les autres, qui', allant et revenant continuellement d'un tropique à l'autre, forment de cette double variation un cours réglé, et toujours le même, comme le soleil et les planètes; on ne saurait concevoir l'un et l'autre mouvement, qu'en donnant à l'univers une forme ronde, et en supposant que les astres eux-mêmes sont ronds. Le soleil, qui est le premier de tous, se meut de telle sorte, qu'il éclaire alternativement une moitié de la terre, pendant qu'il laisse l'autre dans les ténèbres. C'est la terre elle-même qui, s'opposant an soleil par l'un de ses hémisphères, fait la nuit pour l'autre. La durée de toutes les nuits, prises ensemble, est égale à la durée de tous le; jours d'une année. Le soleil, par les différents degrés de son obliquité, ou de sa direction, nous fait éprouver le froid et le chaud. Son circuit annuel est de trois cent soixante-cinq jours, et le quart d'un jour à peu près. Comme dans un temps il tourne vers le septentrion, et dans un autre vers le midi, cela forme les hivers et les étés, avec les deux saisons, dont l'une succède à la vieillesse de l'hiver, et l'autre à celle de l'été. Quatre saisons différentes, a quoi se doivent attribuer toutes les productions de la terre et de la mer. Chaque mois, la lune fournit la même carrière que le soleil dans une année. Elle nous cache d'autant plus sa partie éclairée, qu'elle est plus proche du soleil; et elle ne nous paraît pleine que lorsqu'elle est vis-à-vis de lui, à l'autre extrémité du cercle. Non-seulement ses phases ou ses différentes formes changent dans son croissant et dans son décours, mais elle est tantôt du côté du septentrion, tantôt du côté du midi: et par là elle a en quelque sorte son été, son hiver, et ses solstices. Elle contribue fort par ses influences à ce que les fruits de la terre parviennent à leur maturité, et que les animaux puissent avoir de quoi se nourrir, croître, et prendre des forces.

XX. Rien n'est plus digne d'admiration que la marche des cinq étoiles appelées mal à propos errantes. Un tel nom ne convient pas à des astres qui de toute éternité s'avancent, rétrogradent, et ont chacun leur manière de se mouvoir, toujours certaine et déterminée. En quoi ceux-ci sont d'autant plus admirables, que tantôt ils se cachent, tantôt ils se découvrent; tantôt s'approchent du soleil, tantôt s'en éloignent; tantôt le précédent, tantôt le suivent; ici vont plus vite, là plus lentement; quelquefois ne vont point, et s'arrêtent pour un peu de temps. C'est à cause de leurs mouvements inégaux que les mathématiciens ont appelé la grande année, celle où il arrive que le soleil, la lune, et les cinq planètes, après avoir fini chacun leurs cours, se retrouvent dans la même position respectivement. Il faut que cette année vienne: mais de savoir quand, c'est une grande question. La planète de Saturne, qui est la plus éloignée de la terre, fait son cours à peu près dans l'espace de trente ans; et son cours est accompagné de circonstances fort singulières. Car quelquefois elle avance, quelquefois elle re- 120 tarde; elle cesse en certains temps de paraître le soir, pour reparaître ensuite le matin: et, régulière dans ses changements, c'est toujours dans chacune de ses révolutions le même ordre depuis des siècles infinis. Au-dessous de cette planète, et plus près de la terre, roule celle de Jupiter, qui parcourt le zodiaque en douze ans, et dont les apparences sont les mêmes que celles de Saturne. Dans la sphère qui suit immédiatement celle de Jupiter, est la planète de Mars, qui fait le tour du zodiaque en vingt-quatre mois, si je ne me trompe, moins quatre jours. Plus bas est Mercure, qui met un an, ou environ, à parcourir le zodiaque, et ne laisse jamais plus d'intervalle, que ce qu'il faut de place à une constellation entre le soleil et lui, soit qu'il marche devant, ou après. La dernière des cinq planètes, et la plus proche de la terre, est celle de Vénus. Avant le lever du soleil, on la nomme l'étoile du matin; et après son coucher, l'étoile du soir. Il lui faut un an pour achever, comme les autres planètes, le tour du zodiaque, tant en latitude, qu'en longitude; et il n'y a jamais du soleil à elle, soit qu'elle le précède ou qu'elle le suive, plus que ce qu'il faut d'espace pour deux constellations.

XXI. Or je ne puis concevoir dans les planètes un ordre non interrompu de toute éternité, un accord si juste parmi des mouvements si différents, à moins qu'il n'y ait de l'intelligence, de la raison, une fin méditée de concert. Et puisque tout cela est sensible dans les astres, nous ne saurions ne les mettre pas au rang des Dieux. A l'égard des étoiles qu'on appelle fixes, la régularité de leur mouvement journalier n'est pas moins une preuve de leur intelligence. Car il ne faut pas croire qu'elles se meuvent conjointement avec l'éther, ni qu'elles y soient attachées, comme le pensent beaucoup de gens qui ne savent point la physique. L'éther, qui est subtil, transparent, d'une chaleur toujours égale, ne paraît pas d'une nature propre à retenir les astres, ni à les entraîner violemment. Ainsi la sphère des étoiles fixes est à part: et leur cours perpétuel, avec son admirable et son incroyable constance, montre si clairement leur divinité, que, pour ne la pas voir, il faut n'être capable de rien voir. Concluons que dans le ciel rien ne marche au hasard et sans dessein. Il n'y a nul dérangement, nulle apparence qui trompe. Tout y est l'ordre, la vérité, la raison, la constance môme. Vous n'avez au contraire rien de régulier, ni d'uniforme, dans ces météores qui se montrent au-dessous de la lune, la dernière de toutes les planètes, assez près de la terre. C'est par conséquent n'avoir pas soi-même la raison en partage, que de la refusera des astres dont l'ordre, dont la persévérance est quelque chose de si merveilleux, et à qui sont entièrement dues la conservation et la vie de tous les êtres. Je ne me tromperai donc point, à mon avis, en appuyant cette question sur un principe de celui qui est allé le plus loin dans la recherche de la vérité.

XXII. C'est Zénon. Il définit la nature, un Jeu artiste, qui procède méthodiquement à la génération. Car il croit que l'action de créer et d'engendrer appartient proprement à l'art; et que ce que nos artisans font de la main est beaucoup plus adroitement fait par la nature, c'est- 121 à-dire, par ce feu artiste, qui est le maître des autres arts. Toute nature particulière est artiste par la même raison, puisqu'elle opère conformément aune certaine méthode, dont elle ne s'écarte point. A l'égard de la nature universelle, qui embrasse toutes les autres, Zénon ne dit pas simplement qu'elle soit industrieuse, mais il dit absolument que c'est l'artiste, chargée de penser et de pourvoir à tout ce qu'il y a de commode et d'utile. Et comme les natures particulières sont toutes formées, accrues et conservées par leurs semences: de même la nature universelle, maitresse de tous ses mouvements, agit, conformément à ses volontés, ainsi que nous, qui avons une âme et des sens pour nous conduire. Telle est donc l'intelligence de l'univers; et par conséquent le nom de Providence lui convient, puisque sa plus grande étude, son premier soin est de pourvoir à ce qu'il soit toujours bien constitué, à ce qu'il ne manque absolument de rien, et à ce qu'il rassemble toutes les beautés, tous les ornements possibles.

XXIII. J'ai parlé jusqu'à présent de l'univers en général, j'ai parlé des astres; et déjà l'on voit presque une infinité de Dieux qui sont toujours en action, mais sans que leur travail leur soit à charge. Car ils ne sont pas composés de veines, de nerfs, et d'os; leur breuvage, leurs aliments ne sont pas tels, qu'ils leur causent des humeurs trop subtiles, ou trop grossières; leurs corps n'ont à craindre ni chutes, ni coups, ni maladies de lassitude. Pour en garantir ses Dieux, Épicure les fait monogrammes et oisifs. Mais les nôtres, souverainement beaux, et placés dans la plus pure région du ciel, règlent tellement leur cours, qu'ils paraissent avoir conspiré au salut et à la conservation de tous les êtres. Outre ces Dieux-là, il y a encore beaucoup d'autres natures qui, à cause de leurs grands bienfaits, ont été divinisées avec raison par les sages de la Grèce et par nos ancêtres, dans la persuasion où ils étaient que tout ce qui procure une grande utilité aux hommes leur vient d'une bonté divine. Les noms qui furent donnés à ces dieux ont passé à ce qu'ils produisent; comme quand nous appelons le blé Cérès, et le vin Bacchus: d'où vient ce mot de Térence,

Sans Cérès et Bacchus, toujours Venus est froide.

On a fait aussi le nom d'un Dieu, du nom d'une chose qui a quelque vertu singulière; par exemple, la Foi, l'Intelligence. Depuis peu Scaurus les a placées au Capitole parmi les divinités. La Foi y avait déjà été mise par Calatinus. Vous avez devant les yeux le temple de la Vertu, et celui de l'Honneur, rétabli par Marcellus, érigé autrefois par Fabius pendant la guerre de Ligurie. Parlerai-je des temples dédiés au Secours, au Salut, à la Liberté, à la Concorde, à la Victoire, qui sont choses qu'on a déifiées, parce que leurs effets ne sauraient être que ceux d'une puissance divine? C'est ce qui a fait consacrer pareillement les noms de Cupidon, de la Volupté, de Vénus, quoique choses vicieuses, et que Velléius a tort de regarder comme naturelles, car elles outrent souvent la nature. Tout ce qui était donc 122 d'une grande utilité pour le genre humain, on l'a déifié: et, par les noms mômes que je viens de rapporter, on voit ce que c'est que chacun de ces dieux, quelle est sa vertu.

XXIV. Ce fut, d'ailleurs, une coutume générale, que les hommes qui avaient rendu d'importants services au public fussent placés dans le ciel par la renommée et par la reconnaissance. Ainsi furent déifiés Hercule, Castor, Pollux, Esculape, Bacchus. J'entends le Bacchus fils de Sémélé, et non pas le fils de Cérès, auquel nos ancêtres ont déféré les honneurs divins, en même temps qu'à Cérès elle-même et à sa fille. Par les livres qui traitent de nos mystères, on voit ce que cela signifie. Romulus, ou Quirinus, car on croit que c'est le même, fut déifié comme les autres que j'ai nommés. Ils méritaient effectivement d'être mis au nombre des Dieux, parce que leurs âmes subsistant et jouissant de l'éternité, dès lors c'étaient des êtres parfaits et immortels. Mais ce qui a encore multiplié beaucoup les Dieux, c'est qu'on a personnifié diverses parties de la nature. Les fables de nos poètes, toutes nos superstitions viennent de là. Après Zénon, qui a traité cette matière le premier, Cléanthe et Chrysippe l'ont expliquée plus au long. Toute la Grèce est imbue de cette vieille croyance, que Célus fut mutilé par son fils Saturne, et Saturne lui-même enchaîné par son fils Jupiter. Sous ces fables impies se cache un sens physique assez beau. On a voulu marquer que l'éther, parce qu'il engendre tout par lui-même, n'a point ce qu'il faut à des animaux pour engendrer par la voie commune.

XXV. On a entendu par Saturne, celui qui préside au temps, et qui en règle les dimensions. Ce nom lui vient de ce qu'il dévore les années; et c'est pour cela qu'on a feint qu'il mangeait ses enfants; car le temps, insatiable d'années, consume toutes celles qui s'écoulent. Mais de peur qu'il n'allât trop vite, Jupiter l'a enchaîné, c'est-à-dire, l'a soumis au cours des astres, qui sont comme ses liens. Jupiter signifie père secourable. Par les poètes il est nommé

Des Dieux et dos hommes le père;

par nos ancêtres, le Très-Bon, le Très-Grand: et comme c'est quelque chose de plus glorieux en soi, et de plus agréable pour les autres, d'être bon que d'être grand, aussi le titre de Très-Bon précède toujours celui de Très-Grand. Jupiter, au reste, n'est autre que l'éther. Témoin le vers d'Ennius, que j'ai déjà cité,

Vois ce brillant éther,

Que nous invoquons tous, et nommons Jupiter;

avec un autre du même poète,

 J'en jure par celui qui répand la lumière.

Témoin encore la formule de nos augures, qui, pour dire le ciel éclairant, tonnant, disent, Jupiter éclairant, tonnant. Et ce bel endroit d'Euripide, choisi entre plusieurs,

Du haut et vaste éther vois l'immense étendue,
Vois comme il tient la terre en ses bras suspendue;
Et dis que c'est là Dieu, que c'est là Jupiter.

123 XXVI. Junon, suivant les Stoïciens, est le nom qui a été donné à l'air répandu entre la mer et le ciel. Ou a féminisé l'air, parce qu'il n'y a rien de plus mou; et Junon est appelée sœur et femme de Jupiter, parce que l'air ressemble à l'éther, et le touche de près. Pour faire trois royaumes séparés, les poètes avaient encore la terre et Peau. Ils destinèrent l'empire des mers à an prétendu frère de Jupiter, qu'ils appellent Neptune, du mot nager, en changeant un peu les premières lettres. A l'égard de la terre, elle fut le partage d'un Dieu, à qui nous donnons, aussi bien que les Grecs, un nom qui marque ses richesses, parce que tout vient de la terre, et y retourne. Il a enlevé Proserpine, disent les poètes; et comme par là ils entendent la semence des blés, de là vient leur fiction, que Cérès, mère de Proserpine, cherche sa fille qu'on lui a cachée.

XXVII. Je ne rapporte point ici les étymologies de Cérès, de Mars, de Minerve, de Janus, de Vesta, des Pénates, de Vénus. On croit qu'Apollon, c'est le soleil; et Diane, la lune. Que le soleil est ainsi nommé, ou parce qu'il est seul de sa grandeur entre tous les astres; ou parce qu'il obscurcit tous les autres, et paraît seul, du moment qu'il est levé. Et comme ici les femmes en travail invoquent Junon sous le nom de Lucine, de même en Grèce elles invoquent Diane sous un nom semblable. La persuasion où l'on est que Diane procure des couches heureuses, est fondée sur ce que les enfants viennent au bout de sept mois lunaires, ou, plus ordinairement, au bout de neuf. C'est ce qui a donné lieu à une jolie pensée de Timée. Après avoir raconté, dans son histoire, que la nuit qu'Alexandre vint au monde, le temple de Diane brûla à Éphèse, il ajoute «qu'en cela il n'y avait rien d'étonnant, parce que Diane, qui voulut se trouver aux couches d'Olympias, était absente de chez elle, dit-il, pendant l'incendie de son temple.»

XXVIII. Remarquez-vous à présent l'origine des faux Dieux, et comment on les a feints en conséquence des choses naturelles, qui ont été utilement et sagement découvertes? Voilà ce qui a fait naître de fausses opinions, des erreurs pernicieuses, des superstitions pitoyables. On sait les différentes figures décès Dieux, leur âge, leurs habillements, leurs ornements, leurs généalogies, leurs mariages, leurs alliances. En tout on raisonne par rapport à eux, comme s'ils étaient au niveau des faibles mortels. On les dépeint avec de semblables passions, amoureux, chagrins, colères. On leur attribue même des guerres et des combats, non-seulement lorsque partagés entre deux armées ennemies, comme l'a conté Homère, les uns étaient pour celle-ci, les autres pour celle-là: mais encore quand ils ont pris les 124 armes pour leur propre défense, contre les Titans, contre les Géants. Il y a bien de la folie, et à débiter, et à croire des fictions si vaines et si mal fondées. Mais en rejetant ces fables avec mépris, reconnaissons un Dieu répandu dans toutes les parties de la nature: dans la terre sous le nom de Cérès, dans la mer sous le nom de Neptune, ailleurs sous d'autres noms. De quelque manière qu'on nous représente ces divinités, et quelque nom que la coutume leur donne, nous leur devons un culte plein de respect: culte très-bon, très-saint, qui exige beaucoup d'innocence et de piété, une inviolable pureté de cœur et de bouche; mais qui n'a rien de commun avec la superstition, dont nos pères, aussi bien que les philosophes, ont entièrement séparé la religion. Ceux qui passaient toute la journée en prières, en sacrifices, pour obtenir que leurs enfants leur survécussent, furent appelés superstitieux; et depuis on a donné à ce mot un sens plus étendu. Mais ceux qu'on appelle religieux, ce sont des gens exacts à remplir tous les devoirs qui ont rapport au culte divin. Ainsi l'un de ces noms marque un défaut, et l'autre une qualité louable.

XXIX. Je crois avoir suffisamment montré qu'il y a des Dieux, et quels ils sont. J'ai à faire voir présentement que le monde est gouverné par la providence. Vérité importante, que les Académiciens s'efforcent de renverser: ou plutôt, au sujet de laquelle je n'ai proprement qu'eux a combattre. Car votre secte, Velléius, ne sait pas trop bien ce que veulent dire les autres. Vous ne lisez, vous ne goûtez parmi vous que vos livres; vous condamnez, sans connaissance de cause, tout ce qui vient d'ailleurs. Par exemple, ce que vous disiez hier de cette vieille devineresse inventée par les Stoïciens, et appelée Providence, vous ne le disiez que sur ce préjugé, qui est faux, que nous faisons de la providence une déité singulière, par qui tout l'univers est gouverné. Mais notre idée, la voici. Quand nous disons que le monde est gouverné par la Providence, on sous-entend des Dieux; comme quand on dit qu'Athènes est gouvernée par le Conseil, on sous-entend de l'Aréopage. Pour nous exprimer donc sans restriction, disons que le monde est gouverné par la providence des Dieux. Vos Épicuriens n'ont qu'à se dispenser ici de rire à nos dépens. Ils n'en feront pas même l'essai, s'ils me veulent croire. C'est bien à eux de railler! Leur convient-il? et d'ailleurs en sont-ils capables? Vous, qui à une noble éducation avez joint la politesse que donne le séjour de Rome, ceci ne vous regarde pas; mais tombe sur votre secte en général, et nommément sur votre chef, homme grossier, sans étude, qui insulte toute la terre, sans finesse d'esprit, sans mérite, sans délicatesse.

XXX. Je soutiens donc que le monde, avec toutes ses parties, a été formé dès le commencement, et gouverné sans discontinuation, par la providence des Dieux. C'est ce que nos Stoïciens fondent communément sur trois raisons. La première, l'existence des Dieux étant une fois reconnue, il s'ensuit que que le monde est réglé par leur sagesse. La seconde, que tout étant soumis à une nature douée de sentiment, et qui met un très-bel ordre dans le monde, il faut, pour trou- 125 ver ce qui la constitue telle, remonter à des principes intelligents. La troisième se tire des merveilles que le ciel et la terre présentent à nos yeux. Première raison. Ou il faut nier l'existence des Dieux, comme la nient en quelque sorte Démocrite et Épicure par leur doctrine des images; ou, si l'on reconnaît qu'il y a des Dieux, il faut les croire occupés, et à quelque chose d'excellent. Rien de si excellent que la manière dont le monde est gouverné. C'est donc la sagesse des Dieux qui le gouverne. Autrement, il faudrait imaginer quelque cause supérieure aux Dieux, soit une nature inanimée, soit une nécessité mue fortement, qui fasse ces beaux ouvrages que nous voyons. La puissance des Dieux par conséquent ne serait pas souveraine, puisque vous les soumettriez, ou à cette nécessité, ou à cette nature, par qui vous feriez gouverner le ciel, la terre, les mers. Or il n'est rien de supérieur à la divinité. Convenons qu'elle n'est donc soumise à rien, et qu'elle gouverne donc tout. En effet, si nous croyons de l'intelligence aux Dieux, nous leur devons croire aussi une providence qui embrasse les choses les plus importantes. Car peut-on les soupçonner, ou de ne pas savoir quelles sont les choses importantes, et quel soin elles demandent; ou de n'avoir pas les forces nécessaires pour soutenir un si grand poids? Ni l'ignorance, ni la faiblesse ne peuvent compatir avec la majesté des Dieux. Il est donc vrai, comme nous le prétendons, que la providence gouverne l'univers.

XXXI. Puisqu'on suppose l'existence des Dieux, (et il n'est pas possible de la révoquer en doute) c'est une nécessité qu'ils soient animés, et non-seulement animés, mais raisonnables; lesquels étant, pour ainsi dire, unis par les liens d'une même société, se chargent de gouverner un monde comme si c'était une république, une ville commune à tous. Ainsi cette même raison, cette même vérité, cette même loi, qui ordonne le bien et défend le mal, est dans les Dieux comme dans les hommes. C'est d'eux par conséquent que nous viennent la prudence, l'intelligence. Voilà pourquoi nos pères ont érigé des temples à l'intelligence, à la foi, à la vertu, à la concorde. Les refuserions-nous aux Dieux, ces perfections dont nous vénérons les saints et augustes simulacres? D'où peuvent-elles avoir découlé sur la terre, si ce n'est du ciel? Puisque les hommes ont en partage la raison et la prudence, les Dieux ont sans doute les mêmes qualités, mais dans un plus haut degré; et ne les ont pas seulement, mais les font servir à ce qu'il y a de plus grand et de meilleur. Or le monde est ce qu'il y a de plus grand et de meilleur: il est donc gouverné par la providence des Dieux. Enfin, pour se convaincre qu'il y a une divine providence qui règle tout, il suffit d'avoir bien observé que les Dieux, ce sont ces astres si lumineux et si puissants, le soleil, la lune, les étoiles, ou errantes, ou fixes; le ciel et le monde lui-même, avec les choses qui ont quelque vertu singulière, d'une grande utilité pour tout le genre humain. Mais c'est assez insister sur la première de nos preuves.

XXXII. Pour traiter la seconde, faisons voir que tout est soumis à la nature, et parfaitement 126 gouverné par elle. Mais d'abord il est à propos d'expliquer avec précision ce que c'est que la nature, afin que l'on entre plus aisément dans notre pensée. Quelques-uns prétendent que la nature est une certaine force aveugle, qui excite dans les corps des mouvements nécessaires. D'autres, que c'est une force intelligente qui a de l'ordre, qui observe une méthode, qui se propose une lin en tout ce qu'elle fait, qui tend à cette fin, et dont les ouvrages marquent une adresse que l'art le plus ingénieux, que la main la plus habile ne saurait imiter. Car, disent-ils, la vertu de la semence est telle, que malgré la petitesse de son volume, si elle tombe dans le lieu destiné à la recevoir, et qu'elle y rencontre une matière qui lui serve d'aliment et lui donne les moyens de croître, elle forme, elle produit chaque chose en son espèce, ou des plantes, qui ne font que végéter; ou des animaux qui ont de plus que, les plantes le mouvement, le sentiment, l'appétit, et la faculté de produire d'eux-mêmes leurs semblables. Tout s'appelle nature, selon quelques autres. C'est le langage d'Épicure, qui ne reconnaît, pour cause de tout ce qui existe, que les atomes, le vide, et leurs accidents. Mais nous, quand nous disons que la nature forme le monde et le gouverne, nous n'entendons pas que ce soit comme une motte de terre, comme un morceau de pierre, ou quelque corps semblable, dont les parties n'ont point de liaison nécessaire les unes avec les autres: nous l'entendons comme d'un arbre, comme d'un animal, où rien ne paraît disposé aveuglément, mais dont les parties sont dans un ordre qui tient de l'art.

XXXIII. Que si l'art de la nature fait végéter les plantes, c'est de là, sans doute, que vient aussi la fécondité de la terre, qui, avec les semences qu'elle renferme, produit de son fonds toutes sortes de tiges, et, les embrassant par leurs racines, les fait croître: tandis qu'à son tour elle tire des autres éléments de quoi se nourrir, et qu'elle fournit par ses vapeurs à l'entretien de l'air, de l'éther, de tous les corps supérieurs. Par la même raison, si la terre doit sa vigueur à la nature, il faut que la nature agisse dans le reste du monde. Car l'air fait vivre les animaux, comme la terre fait vivre les plantes. L'air voit avec nous, entend avec nous, forme des son? avec nous, puisque sans lui nous ne pouvons rien de tout cela. Il se remue même avec nous. Que nous fassions un pas, un mouvement, il se retire, ce semble, pour nous faire place. Tout le monde, soit ce qui tombe au centre, soit ce qui s'élève du centre en haut, soit ce qui tourne autour du centre, tout cela ne fait qu'une seule nature, sans division. Et comme il y a quatre sortes de corps, leurs changements réciproques font la continuité de la nature. Car l'eau se forme de la terre, l'air de l'eau, le feu de l'air: et après, en rétrogradant, du feu se forme l'air, de l'air l'eau, et de l'eau la terre, qui est le plus bas de ces quatre éléments dont tous les êtres sont composés. Ainsi, comme sans cesse ils se meuvent et se rejoignent, en haut, en bas, à droite, à gauche; parla toutes les parties de l'univers demeurent liées. Union qui, avec toute la beauté que nous lui voyons, doit subsister, ou à jamais, ou du moins un temps fort long, et presque infini. Que ce soit lequel il vous plaira, toujours s'ensuit-il que le monde est gouverné par la nature. On trouve, en effet, qu'il y a de 127 l'art dans l'ordonnance d'une flotte, ou d'une armée; et pour ne comparer ici que les ouvrages de la nature, on l'admire dans la production de la vigne, dans celle de l'arbre, dans la figure des animaux, dans la conformation de leurs membres. Quoi, son art n'est-il pas encore plus remarquable dans l'univers? Ou niez que nulle part on voie quelques traces d'une nature intelligente, ou avouez qu'elle se manifeste dans le bel ordre de l'univers. Car enfin, puisqu'il renferme tous les êtres particuliers, aussi bien que leurs semences, peut-on dire qu'il n'est pas gouverné lui-même par la nature? Ce serait dire que les dents et le poil de l'homme sont l'ouvrage de la nature, mais que l'homme lui-même ne l'est pas; ce serait ne pas comprendre que la cause l'emporte sur l'effet.

XXXIV. Or le monde sème, pour ainsi parler; il plante, il produit, il élève, il nourrit, il conserve tous les êtres particuliers, comme ses membres, comme des portions de lui-même. Si donc la nature les gouverne, elle doit aussi le gouverner lui-même. Au reste, sa manière de gouverner n'a rien de répréhensible. La nature a fait ce qui se pouvait faire de mieux avec les éléments qui existaient. Qu'on nous montre qu'elle a pu mieux faire! Mais c'est ce qu'on ne montrera jamais; et qui voudrait toucher à son ouvrage ferait pis, ou désirerait ce qui n'a pas été possible. Toutes les parties de l'univers étant donc tellement formées qu'il n'y peut rien avoir de mieux proportionné à nos usages, ni de plus beau à l'œil: voyons si c'est l'effet du hasard, on si c'est une combinaison qui demande absolument une providence divine. On ne doit pas croire que la raison manque à la nature, s'il est vrai que l'art ne fasse rien sans le secours de la raison, et que les ouvrages de la nature soient cependant plus achevés que ceux de l'art. Jetez-vous les yeux sur un tableau, sur une statue? vous comprenez que l'ouvrier y a mis la main. Regardez-vous de loin voguer un navire? vous jugez que l'art du pilote dirige son cours. Voyez-vous un cadran, une horloge d'eau? vous croyez que les heures y sont marquées artificiellement, et non par hasard. Pouvez-vous donc vous imaginer que le monde, qui comprend et les arts et les artisans, qui comprend tout, n'ait point d'intelligence, point de raison? Que l'on porte en Scythie, ou en Bretagne, cette sphère que fit dernièrement notre cher Posidonius, laquelle marque le cours du soleil, de la lune, et des cinq planètes, comme il se fait chaque jour et chaque nuit dans le ciel; qui doutera, parmi ces barbares, que l'esprit ait présidé à ce travail?

 

 

XXXV. Hi autem dubitant de mundo, ex quo et oriuntur et fiunt omnia, casune ipse sit effectus aut necessitate aliqua an ratlone ac mente diuina, et Archimedem arbitrantur plus ualuisse in imitandis sphaerae conuersionibus quam naturam in efficiendis; praesertim cum multis partibus sint illa perfecta quam haec simulata sollertius. Utque ille apud Accium pastor, qui nauem numquam ante uidisset, ut procul diuinum et nouum uehiculum Argonautarum e monte conspexit, primo admirans et perterritus hoc modo loquitur:

'tanta moles labitur
fremibunda ex alto ingenti sonitu et strepitu:
prae se undas uoluit, uertices ui suscitat,
ruit prolapsa, pelagus respergit, reflat;
ita dum interruptum credas nimbum uoluier,
dum quod sublime uentis expulsum rapi
saxum aut procellis, uel globosos turbines
existere ictos undis concursantibus --
nisi quas terrestres pontus strages conciet
aut forte Triton fuscina euertens specus
subter radices penitus undanti in freto
molem ex profundo saxeam ad caelum eruit':

dubitat primo, quae sit ea natura, quam cernit ignotam; idemque
iuuenibus uisis auditoque nautico cantu:

'Sicut æinciti atque alacres rostris perfremunt
delphini'

-- Item alia multa --

'Siluani melo
consimilem ad aures cantum et auditum refert.' --

ergo ut hic primo aspectu inanimum quiddam sensuque uacuum se putat cernere, post autem signis certioribus, quale sit id, de quo dubitauerat, incipit suspicari, sic philosophi debuerunt, si forte eos primus aspectus mundi conturbauerat, postea, cum uidissent motus eius finitos et aequabiles omniaque ratis ordinibus moderata inmutabilique constantia, intellegere inesse aliquem non solum habitatorem in hac caelesti ac diuina domo, sed etiam rectorem et moderatorem et tamquam architectum tanti operis tantique muneris.

XXXVI. Nunc autem mihi uidentur ne suspicari quidem, quanta sit admirabilitas caelestium rerum atque terrestrium. Principio enim terra sita in media parte mundi circumfusa undique est hac animali spirabilique natura, cui nomen est aer -- Graecum illud quidem, sed perceptum iam tamen usu a nostris; tritum est enim pro Latino. Hunc rursus amplectitur inmensus aether, qui constat ex altissimis ignibus (mutuemur hoc quoque uerbum dicaturque tam aether Latine, quam dicitur aer, etsi interpretatur Pacuuius:

'hoc, quod memoro, nostri caelum, Grai perhibent aethera'

-- quasi ueto non Graius hoc dicat. 'At Latine loquitur.' Si quidem nos non quasi Graece loquentem audiamus; docet idem alio loco:

'Graiugena: de isto aperit ipsa oratio.')

Sed ad maiora redeamus. Ex aethere igitur innumerabiles flammae siderum exsistunt, quorum est princeps sol omnia clarissima luce conlustrans, multis partibus maior atque amplior quam terra uniuersa, deinde reliqua sidera magnitudinibus inmensis. Atque hi tanti ignes tamque multi non modo nihil nocent terris rebusquc terrestribus, sed ita prosunt, ut, si moti loco sint, conflagrare terras necesse sit a tantis ardoribus moderatione et temperatione sublata.

XXXVII. Hic ego non mirer esse quemquam, qui sibi persuadeat corpora quaedam solida atque indiuidua ui et grauitate ferri mundumque effici ornatissimum et pulcherrimum ex eorum corporum concursione fortuita? Hoc qui existimat fieri potuisse, non intellego, cur non idem putet, si innumerabiles unius et uiginti formae litterarum uel aureae uel qualeslibet aliquo coiciantur, posse ex is in terram excussis annales Enni, ut deinceps legi possint, effici; quod nescio an ne in uno quidem uersu possit tantum ualere fortuna. Isti autem quemadmodum adseuerant ex corpusculis non colore, non qualitate aliqua (quam ποίοτητα Graeci uocant), non sensu praeditis, sed concurrentibus temere atque casu mundum esse perfectum, uel innumerabiles potius in omni puncto temporis alios nasci, alios interire: quod si mundum efficere potest concursus atomorum, cur porticum cur templum cur domum cur urbem non potest, quae sunt minus operosa et multo quidem faciliora. Certe ita temere de mundo effuttiunt, ut mihi quidem numquam hunc admirabilem caeli ornatum (qui locus est proxumus) suspexisse uideantur. Praeclare ergo Aristoteles 'Si essent', inquit, 'qui sub terra semper habitauissent bonis et inlustribus domiciliis, quae essent ornata signis atque picturis instructaque rebus his omnibus, quibus abundant i, qui beati putantur, nec tamen exissent umquam supra terram, accepissent autem fama et auditione esse quoddam numen et uim deorum, deinde aliquo tempore patefactis terrae faucibus ex illis abditis sedibus euadere in haec loca, quae nos incolimus, atque exire potuissent: cum repente terram et maria caelumque uidissent, nubium magnitudinem uentorumque uim cognouissent aspexissentque solem eiusque cum magnitudinem pulchritudinemque, tum etiam efficientiam cognouissent, quod is diem efficeret toto caelo luce diffusa, cum autem terras nox opacasset, tum caelum totum cernerent astris distinctum et ornatum lunaeque luminum uarietatem tum crescentis, tum senescentis, eorumque omnium ortus et occasus atque in omni aeternitate ratos inmutabilesque cursus: haec cum uiderent, profecto et esse deos et haec tanta opera deorum esse arbitrarentur.'

XXXVIII. Atque haec quidem ille. Nos autem tenebras cogitemus tantas, quantae quondam eruptione Aetnaeorum ignium finitimas regiones obscurauisse dicuntur, ut per biduum nemo hominem homo agnosceret, cum autem tertio die sol inluxisset, tum ut reuixisse sibi uiderentur: quod si hoc idem ex aeternis tenebris contingeret, ut subito lucem aspiceremus, quaenam species caeli uideretur? Sed adsiduitate cotidiana et consuetudine oculorum adsuescunt animi neque admirantur neque requirunt rationes earum rerum, quas semper uident, proinde quasi nouitas nos magis quam magnitudo rerum debeat ad exquirendas causas excitare. Quis enim hunc hominem dixerit, qui, cum tam certos caeli motus, tam ratos astrorum ordines tamque inter se omnia conexa et apta uiderit, neget in his ullam inesse rationem eaque casu fieri dicat, quae, quanto consilio gerantur, nullo consilio adsequi possumus. An, cum machinatione quadam moueri aliquid uidemus ut sphaeram, ut horas, ut alia permulta, non dubitamus, quin illa opera sint rationis, cum autem impetum caeli cum admirabili celeritate moueri uertique uideamus constantissime conficientem uicissitudines anniuersarias cum summa salute et conseruatione rerum omnium, dubitamus, quin ea non solum ratione fiant, sed etiam excellenti diuinaque ratione? Licet enim iam remota subtilitate disputandi oculis quodam modo contemplari pulchritudinem rerum earum, quas diuina prouidentia dicimus constitutas.

XXXIX. Ac principio terra uniuersa cernatur locata in media sede mundi, solida et globosa et undique ipsa in sese nutibus suis conglobata, uestita floribus, herbis, arboribus, frugibus, quorum omnium incredibilis multitudo insatiabili uarietate distinguitur. Adde huc fontum gelidas perennitates, liquores perlucidos amnium, riparum uestitus uiridissimos, speluncarum concauas altitudines, saxorum asperitates, inpendentium montium altitudines inmensitatesque camporum; adde etiam reconditas auri argentique uenas infinitimamque uim marmoris. Quae uero et quam uaria genera bestiarum uel cicurum uel ferarum, qui uolucrium lapsus atque cantus, qui pecudum pastus, quae uita siluestrium. Quid iam de hominum genere dicam, qui quasi cultores terrae constituti non patiuntur eam nec inmanitate beluarum efferari nec stirpium asperitare uastari, quorumque operibus agri, insulae litoraque collucent distincta tectis et urbibus. Quae si, ut animis, sic oculis uidere possemus, nemo cunctam intuens terram de diuina rarione dubitaret. At uero quanta maris est pulchritudo, quae species uniuersi, quae multitudo et uarietas insularum, quae amoenitates orarum ac litorum, quot genera quamque disparia partim submersarum, partim fluitantium et innantium beluarum, partim ad saxa natiuis testis inhaerentium. Ipsum autem mare sic terram adpetens litoribus eludit, ut una ex duabus naturis conflata uideatur.Exin mari rinitimus aer die et nocte distinguitur, isque tum fusus et extenuatus sublime fertur, tum autem concretus in nubes cogitur umoremque colligens terram auget imbribus, tum effluens huc et illuc uentos efficit. Idem annuas frigorum et calorum facit uarietates idemque et uolatus alitum sustinet et spiritu ductus alit et sustentar animantes.

XL. Restat ultimus et a domiciliis nostris altissimus omnia cingens et coercens caeli conplexus, qui idem aether uocatur, extrema ora et determinatio mundi, in quo cum admirabilitate maxima igneae formae cursus ordinatos definiunt. E quibus sol, cuius magnitudine multis patribus terra superarur, circum eam ipsam uoluitur, isque oriens et occidens diem noctemque conficit et modo accedens, tum autem recedens binas in singulis annis reuersiones ab extremo contrarias facit, quarum in interuallo tum quasi tristitia quadam contrahit terram, tum uicissim laetificat, ut cum caelo hilarata uideatur. Luna autem, quae est, ut ostendunt mathematici, maior quam dimidia pars terrae, isdem spatiis uagatur, quibus sol, sed tum congrediens cum sole, tum degrediens et eam lucem, quam a sole accepit, mittit in terras et uarias ipsa lucis mutationes habet, atque etiam tum subiecta atque opposita soli radios eius et lumen obscurat, tum ipsa incidens in umbram terrae, cum est e regione solis, interpositu interiectuque terrae repente deficit. Isdemque spatiis eae stellae, quas uagas dicimus, circum terram feruntur eodemque modo oriuntur et occidunt, quarum motus tum incitantur, tum retardantur, saepe etiam insistunt, quo spectaculo nihil potest admirabilius esse, nihil pulchrius. Sequitur stellarum inerrantium maxima multitudo, quarum ita descripta distinctio est, ut ex notarum figurarum similitudine nomina inuenerint."

 

XXXV. Et nous voyons des gens qui doutent si l'univers, principe de toutes choses, n'est point l'effet du hasard, ou d'une aveugle nécessité, plutôt que l'ouvrage d'une intelligence divine! Archimède, selon eux, montra plus de savoir en représentant le globe céleste, que la nature en le faisant, quoique la copie soit bien au-dessous de l'original. Un berger qui de sa vie n'avait vu de navire, au moment qu'il aperçoit d'une 128 montagne éloignée le divin vaisseau des Argonautes, surpris, effrayé de ce nouvel objet, parle ainsi dans un de nos poètes:

De loin, sur l'onde émue
Une masse effroyable, i mes yeux inconnue,
Paraît, s'ébranle, marche, élève à gros bouillons,
Avec un bruit affreux, d'humides tourbillons.
Sur les Ilots écumants, soulevés par l'orage,
Elle semblait venir comme un épais nuage,
Qui poussé parles vents, que j'entendais siffler,
Toujours de plus en plus se hâtait dérouler.
Mou cœur épouvanté tremblait à son approche.
On eût dit que c'était une mouvante roche,
Que Triton, par un coup de sa fourche de fer,
Tirait du plus profond des gouffres de la mer.

D'abord, le voilà en suspens à la vue d'un objet inconnu. Enfin, lorsqu'il découvre les jeunes mariniers, et qu'il entend chanter dans le vaisseau:

Tels que dauphins légers je les vois qui s'élancent,

dit-il; et, après bien d'autres choses,

J'entends que, de ces Dieux qui chantent dans nos bois, lis savent imiter l'harmonieuse voix.

Ainsi, du premier coup d'œil ce berger croit voir quelque chose d'inanimé et d'insensible; mais ensuite, sur des indices plus forts, il commence à se figurer ce que c'est. De même, si des philosophes avaient été d'abord surpris à l'aspect de l'univers, ils ont dû, après en avoir bien considéré les mouvements réguliers, uniformes et immuables, concevoir que non-seulement le, ciel n'était pas sans quelque habitant, mais qu'il y avait un maître, un gouverneur, qui était comme l'architecte du superbe ouvrage que nous voyons.

XXXVI. Au lieu d'en venir là, ils me semblent ne se douter pas même que le ciel et la terre leur offrent rien de si merveilleux. La terre, dis-je, qui se présente la première, située au centre du monde, et partout environnée de l'air que nous respirons; l'air, environné à son tour du vaste éther, qui est composé des feux les plus élevés. Une infinité d'astres qui sortent de l'éther, tous d'une grandeur immense, à la tête desquels est le soleil, dont la vive lumière se répand partout, et dont la grandeur l'emporte de beaucoup sur celle de toute la terre. Des feux si étendus, si nombreux, loin de nuire à la terre et aux choses terrestres, leur sont utiles; au lieu que s'ils venaient à se déplacer, ils nous embraseraient, leur chaleur n'étant plus tempérée à un juste degré.

XXXVII. Ici ne dois-je pas m'étonner qu'il y ait un homme qui se persuade que de certains corps solides et indivisibles se meuvent d'eux-mêmes par leur poids naturel, et que, de leur concours fortuit, s'est fait un monde d'une si grande beauté? Quiconque croit cela possible, pourquoi ne croirait-il pas que si l'on jetait à terre quantité de caractères d'or, ou de quelque matière que ce fût, qui représentassent les vingt et une lettres, ils pourraient tomber arrangés 129 dans un tel ordre, qu'ils formeraient lisiblement les annales d'Ennius? Je doute si le hasard rencontrerait assez juste pour en faire un seul vers. Mais ces gens-là comment assurent-ils que des corpuscules qui n'ont point de couleur, point de qualité, point de sentiment, qui ne font que voltiger au gré du hasard, ont fait ce monde-ci: ou plutôt en font à tout moment d'innombrables, qui en remplacent d'autres? Quoi, si le concours des atomes peut faire un monde, ne pourrait-il pas faire des choses bien plus aisées, un portique, un temple, une maison, une ville? Je crois, en vérité, que des gens qui parlent si peu sensément de ce monde n'ont jamais ouvert les yeux pour contempler les magnificences célestes dont je traiterai dans un moment. Aristote dit très bien: «Supposons des hommes qui eussent toujours habité sous terre dans de belles et grandes maisons, ornées de statues et de tableaux, fournies de tout ce qui abonde chez ceux que l'on croit heureux: supposons que, sans être jamais sortis de là, ils eussent pourtant entendu parler des Dieux; et que tout d'un coup, la terre venant à s'ouvrir, ils quittassent leur séjour ténébreux pour venir demeurer avec nous. Que penseraient-ils en découvrant la terre, les mers, le ciel? en considérant l'étendue des nuées, la violence des vents? en jetant les yeux sur le soleil? en observant sa grandeur, sa beauté, l'effusion de sa lumière, qui éclaire tout? Et quand la nuit aurait obscurci la terre, que diraient-ils en contemplant le ciel tout parsemé d'astres différents? en remarquant les variétés surprenantes de la lune, son croissant, son décours? en observant enfin le lever et le coucher de tous ces astres, et la régularité inviolable de leurs mouvements? Pourraient-ils douter qu'il n'y eût en effet des Dieux, et que ce ne fût là leur ouvrage?»

XXXVIII. Ainsi parle Aristote. Figurons-nous pareillement d'épaisses ténèbres, semblables à celles dont le mont Etna, par l'éruption de ses flammes, couvrit tellement ses environs, que l'on fut deux jours, dit-on, sans pouvoir se connaître; et que le troisième jour, le soleil ayant reparu, on se croyait ressuscité. Figurons-nous, dis-je, qu'au sortir d'une éternelle nuit, il nous arrive de voir la lumière pour la première fois: quelle impression ferait sur nous la vue du ciel? Mais parce que nous le voyons journellement, nos esprits n'en sont plus frappés, et ne s'embarrassent point de rechercher les principes de ce que nous avons toujours devant les yeux. Comme si c'était la nouveauté, plutôt que la grandeur des choses, qui dût exciter notre curiosité. Est-ce donc être homme, que d'attribuer, non à une cause intelligente, mais au hasard, les mouvements du ciel si certains, le cours des astres si régulier, toutes choses si bien liées ensemble, si bien proportionnées, et conduites avec tant de raison, que notre raison s'y perd elle-même? Quand nous voyons des machines qui se meuvent artificiellement, une sphère, une horloge, et autres semblables, nous ne doutons pas que l'esprit n'ait eu part à ce travail. Doute- 130 rons-nous que le monde soit dirigé, Je ne dis pas simplement par une intelligence, mais par une excellente, par une divine intelligence, quand nous voyons le ciel se mouvoir avec une prodigieuse vitesse, et faire succéder annuellement l'une à l'autre les diverses saisons, qui vivifient, qui conservent tout? Car enfin, il n'est plus besoin ici de preuves recherchées: il n'y a qu'à examiner des yeux la beauté des choses dont nous rapportons l'établissement à une providence divine.

XXXIX. Regardons premièrement la terre, placée au milieu du monde, solide, ronde, se concentrant de toutes parts, revêtue de fleurs, d'herbes, d'arbres, de grains; le tout dans une incroyable quantité, diversifié selon toute sorte de goûts. Considérons les fontaines toujours coulantes et fraîches, les eaux transparentes des rivières, la verdure de leurs bords, la profondeur des cavernes, l'âpreté des rochers, la hauteur des monts escarpés, l'immense étendue des plaines. Dans les entrailles de la terre se trouvent des veines d'or et d'argent, du marbre sans fin. Pour les animaux, privés ou sauvages, de combien d'espèces y en a-t-il? Quel est le vol, le chant des oiseaux? Comment vivent les bêtes, et dans les champs, et dans les forêts? Que dirai-je des hommes, qui, comme chargés de cultiver la terre, ne souffrent pas que sa fertilité soit étouffée par les épines, ni que la férocité des bêtes en fasse un désert; et qui, par les maisons et les villes qu'ils ont soin de bâtir, embellissent les campagnes, les îles, les rivages? Si l'on pouvait réunir tous ces objets sous un coup d'œil, comme on le peut mentalement, personne, à ce spectacle, ne douterait s'il y a une intelligence divine. Mais que la mer est belle! qu'il y a de plaisir à en voir l'étendue! Quelle multitude, quelle variété d'îles! Que ses bords ont de charmes! Combien elle renferme d'animaux! et que leurs espèces sont différentes! Les uns enfoncés dans son sein, d'autres qui nagent sur les flots, d'autres qui tiennent par leurs écailles contre les rochers. Au reste, elle baigne tellement la terre le long des rivages, que ces deux éléments paraissent n'en faire qu'un. Plus haut que lamer immédiatement, c'est l'air, tantôt éclairé du jour, tantôt obscurci de la nuit. Raréfié, il gagne la haute région: condensé, il devient nuage: et avec l'eau qu'il recueille, il fertilise la terre par des pluies. C'est son agitation qui produit les vents. Il cause, suivant les diverses saisons, le chaud et le froid. Il soutient les oiseaux quand ils volent. Attiré par la respiration, il nourrit et conserve les animaux.

XL. Reste le ciel, ou l'éther, qui environne, qui renferme tout. C'est la région la plus éloignée de notre séjour; l'extrémité, la borne de l'univers; la carrière que les astres fournissent dans un ordre si merveilleux. Parmi ces astres, le soleil, dont la grandeur passe de beaucoup celle de la terre, roule autour de la terre même. Son lever et son coucher font le jour et la nuit. Deux fois par an, il va d'un tropique à l'autre. Pendant qu'il se tient éloigné, la terre paraît comme serrée de tristesse: son retour semble lui ramener une joie qu'elle partage avec le ciel. La lune, qui, comme les mathématiciens le démontrent, est plus grande que la moitié de la terre, roule dans le zodiaque, aussi bien que le soleil. Toute 131 la lumière qu'elle communique à la terre, elle l'emprunte de lui; et, à mesure qu'elle s'en trouve plus ou moins éloignée, sa lumière augmente ou diminue. Quand elle se rencontre sous le soleil, et vis-à-vis, il en perd l'éclat de ses rayons: mais quand la terre s'interpose entre la lune et le soleil directement, la lune elle-même s'éclipse tout à coup. A l'égard des autres planètes, elles suivent aussi le zodiaque, se lèvent et se couchent de la même sorte, tantôt marchent avec vitesse, tantôt avec lenteur, souvent môme font des pauses. Point de spectacle plus étonnant ni plus beau. Il y a ensuite une prodigieuse quantité d'étoiles fixes, qu'on a distinguées par les noms de certaines figures qui nous étaient connues, et dont elles avaient la ressemblance.

 

XLI. Atque hoc loco me intuens "Utar", inquit, "carminibus Arateis, quae a te admodum adulescentulo conuersa ita me delectant, quia Latina sunt, ut multa ex is memoria teneam. Ergo, ut oculis adsidue uidemus, sine ulla mutatione aut uarietate,

cetera labuntur celeri caelestia motu
cum caeloque simul noctesque diesque feruntur,

quorum contemplatione nullius expleri potest animus naturae constantiam uidere cupientis.

Extremusque adeo duplici de cardine uertex
dicitur esse polus.

Hunc circum Arctoe duae feruntur numquam occidentes.

Ex his altera apud Graios Cynosura uocatur,
altera dicitur esse Helice,

cuius quidem clarissimas stellas totis noctibus cernimus,

quas nostri Septem soliti uocitare Triones;

paribusque stellis similiter distinctis eundem caeli uerticem lustrat parua Cynosura.

Hac fidunt duce nocturna Phoenices in alto.
Sed prior illa magis stellis distincta refulget
et late prima confestim a nocte uidetur.
Haec uero parua est, sed nautis usus in hac est;
nam cursu interiore breui conuertitur orbe.

XLII. Et quo sit earum stellarum admirabilior aspectus,

has inter ueluti rapido cum gurgite flumen
toruus Draco serpit supter supraque reuoluens
sese conficiensque sinus e corpore flexos.

Eius cum totius est praeclara species, tum in primis aspicienda est figura capitis atque ardor oculorum:

Huic non una modo caput ornans stella relucet,
uerum tempora sunt duplici fulgore notata
e trucibusque oculis duo feruida lumina flagrant
atque uno mentum radianti sidere lucet;
opstipum caput, ac tereti ceruice reflexum
optutum in cauda maioris figere dicas.

Et relicum quidem corpus Draconis totis noctibus cernimus,

hoc caput hic paulum sese subitoque recondit,
ortus ubi atque obitus parti admiscetur in una.

Id autem caput

attingens defessa uelut maerentis imago
uertitur,

quam quidem Graeci

'Engonasin uocitant, genibus quia nixa feratur
Hic illa eximio posita est fulgore Corona.

Atque haec quidem a tergo, propter caput autem Anguitenens,

quem claro perhibent Ophiuchum nomine Graii.
Hic pressu duplici palmarum continet Anguem
atque eius ipse manet religatus corpore torto;
namque uirum medium Serpens sub pectora cingit.
Ille tamen nitens grauiter uestigia ponit
atque oculos urget pedibus pectusque Nepai.

Septentriones autem sequitur

Arctophylax, uulgo qui dicitur esse Bootes,
quod quasi temone adiunctam prae se quatit Arctum.

Dein quae sequuntur: 'huic' enim Booti

supter praecordia fixa uidetur
stella micans radiis, Arcturus nomine claro;

cuius (pedibus) subiecta fertur

Spicum inlustre tenens splendenti corpore Virgo.

 

XLI. Ici Balbus jetant les yeux sur moi: Je vais, dit-il, me servir des vers que vous avez, étant tout jeune, traduits d'Aratus; et qui, parce qu'ils sont latins, me plaisent si fort, que j'en sais un grand nombre par cœur. Comme donc nous le voyons de nos yeux, sans que cela varie jamais eu rien, «les autres étoiles ont un cours rapide, et se meuvent les nuits et les jours avec le ciel.» Quiconque se plaît à étudier la constance de la nature, jamais ne se lasse de les contempler. «On a nommé pôles les deux extrémités de l'axe sur lequel tourne le globe du monde.» Autour de notre pôle sont les deux Ourses, qui se voient durant toutes les nuits: la grande, avec ses étoiles fort brillantes: la petite. Avec pareil nombre d'étoiles, rangées dans le même ordre, que celles de la grande.» Quoique la grande soit la plus lumineuse, et qu'elle paraisse dès l'entrée de la nuit, c'est pourtant sur la petite que les matelots de Phénicie se règlent dans les ténèbres, parce que le cercle qu'elle décrit est d'une moindre étendue.»

XLII. Pour rendre l'aspect de ces étoiles plus merveilleux, «au milieu d'elles, semblable au cours sinueux d'une rivière, serpente un terrible dragon, qui de tous côtés fait des plis et des replis de son corps.» Il est beau d'un bout à l'autre; mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est la forme de sa tête, et l'ardeur qui étincelle dans ses yeux. «On lui voit non-seulement une étoile à la tête, mais une à chaque tempe, une à chaque œil, une au menton. Vous diriez qu'il tourne le cou, et qu'il penche la tête, pour regarder la queue de la grande Ourse.» Tant que la nuit dure, tout son corps paraît; «mais lorsqu'il descend sous l'horizon, un peu de sa tête se cache subitement, au même degré qu'il s'était levé.» Près de cette tête «se voit la figure d'un homme triste, accablé de lassitude, et s'appuyant sur les genoux. Une éclatante couronne paraît» au dos de cette figure. Vis-à-vis de sa tête, est le Serpentaire. «De ses deux mains il saisit un serpent, qui le saisit lui-même à la ceinture, et lui entoure tout le corps. Il se tient ferme pourtant, 132 et foule aux pieds les yeux et le ventre du Scorpion.» Après la grande Ourse, vient «son gardien, que l'on appelle communément le Bouvier, parce qu'il chasse l'Ourse devant lui, comme si elle était attelée à un char. L'Arcture rayonne à la ceinture de ce bouvier.» II a sous les pieds «une belle Vierge, qui tient un épi brillant.»

 

 

XLIII. Atque ita demetata signa sunt, ut in tantis descriptionibus diuina sollertia appareat:

Et Natos Geminos inuisses sub caput Arcti;
subiectus mediaest Cancer, pedibusque tenetur
magnus Leo tremulam quatiens e corpore flammam

Auriga

sub laeua Geminorum obductus parte feretur.
Aduersum caput huic Helice truculenta tuetur.
At Capra laeum umerum clara optinet.

(Tum quae sequuntur:)

Verum haec est magno atque inlustri praedita signo,
contra Haedi exiguum iaciunt mortalibus ignem .

Cuius sub pedibus

corniger est ualido conixus corpore Taurus.

Eius caput stellis conspersum est frequentibus;

has Graeci stellas Hyadas uocitare suerunt

a pluendo - ὕειν enim est pluere -, nostri imperite Suculas, quasi a subus essent, non ab imbribus nominatae. Minorem autem Septentrionem Cepheus passis palmis (post) terga subsequitur;

'namque ipsum ad tergum Cynosurae uertitur Arcti.

Hunc antecedit

'obscura specie stellarum Cassiepia.
Hanc autem inlustri uersatur corpore propter
Andromeda aufugiens aspectu maesta parentis
Huic Equos ille iubam quatiens fulgore micanti
summum contingit caput aluo, stellaque iungens
una tenet duplices communi lumine formas
aeternum ex astris cupiens conectere nodum.
Exin contortis Aries cum cornibus haeret.

Quem propter

Pisces, quorum alter paulum praelabitur ante
et magis horriferis aquilonis tangitur auris.

XLIV. Ad pedes Andromedae Perseus describitur,
'quem summa ab regione aquilonis flamina pulsant.

Cuius propter laeum genum

Vergilias tenui cum luce uidebis.
Inde Fides leuiter posita et conuexa uidetur.
Inde est ales Auis lato sub tegmine caeli.

Capiti autem Equi proxima est Aquari dextra totusque deinceps Aquarius.

Tum gelidum ualido de pectore frigus anhelans
corpore semifero magno Capricornus in orbe;
quem cum perpetuo uestiuit lumine Titan,
brumali flectens contorquet tempore currum.

Hic autem aspicitur

sese ostendens emergit Scorpios alte
posteriore trahens flexum ui corporis Arcum .
propter nitens pinnis conuoluitur Ales.
At propter se Aquila ardenti cum corpore portat.

Deinde Delphinus.

Exinde Orion obliquo corpore nitens.

Quem subsequens

feruidus ille Canis stelarum luce refulget.

Post Lepus subsequitur

curriculum numquam defesso corpore sedans.
At Canis ad caudam serpens prolabitur Argo.
Hanc Aries tegit et squamoso corpore Pisces
Fluminis inlustri tangentem corpore ripas.

Quem longe 'serpentem' et manantem

aspicies proceraque Vincla uidebis,
quae retinent Pisces caudarum a parte locata.
Inde Nepae cernes propter fulgentis acumen
Aram, quam flatu permulcet spiritus austri.

Propter quae Centaurus

cedit Equi partis properans subiungere Chelis.
Hic dextram porgens, quadrupes qua uasta tenetur.
tendit et inlustrem truculentus cedit ad Aram.
Hic sese infernis e partibus erigit Hydra,

cuius longe corpus est fusum,

in medioque sinu fulgens Cretera relucet.
Extremam nitens plumato corpore Coruus
rostro tundit, et hic Geminis est ille sub ipsis
Ante Canem, Procyon Graio qui nomine fertur.

Haec omnis descriptio siderum atque hic tantus caeli ornatus ex corporibus huc et illuc casu et temere cursantibus potuisse effici cuiquam sano uideri potest, aut uero alia, quae natura mentis et rationis expers haec efficere potuit, quae non modo, ut fierent, ratione eguerunt, sed intellegi, qualia sint, sine summa ratione non possunt?

XLV. Nec uero haec solum admirabilia, sed nihil maius, quam quod ita stabilis est mundus atque ita cohaeret, ad permanendum, ut nihil ne excogitari quidem possit aptius. Omnes enim partes eius undique medium locum capessentes nituntur aequaliter. Maxime autem corpora inter se iuncta permanent, cum quasi quodam uinculo circumdato colligantur; quod facit ea natura, quae per omnem mundum omnia mente et ratione conficiens funditur et ad medium rapit et conuertit extrema. Quocirca si mundus globosus est ob eamque causam omnes eius partes undique aequabiles ipsae per se atque inter se continentur, contingere idem terrae necesse est, ut omnibus eius partibus in medium uergentibus (id autem medium infimum in sphaera est) nihil interrumpat, quo labefactari possit tanta contentio grauitatis et ponderum. Eademque ratione mare, cum supra terram sit, medium tamen terrae locum expetens conglobatur undique aequabiliter neque redundat umquam neque effunditur. Huic autem continens aer fertur ille quidem leuitate sublimi, sed tamen in omnes partes se ipse fundit; itaque et mari continuatus et iunctus est et natura fertur ad caelum, cuius tenuitate et calore temperatus uitalem et salutarem spiritum praebet animantibus. Quem complexa summa pars caeli quae aetheria dicitur, et suum retinet ardorem tenuem et nulla admixtione concretum et cum aeris extremitate coniungitur.

XLVI. In aethere autem astra uoluuntur, quae se et nisu suo conglobata continent et forma ipsa figuraque sua momenta sustentant; sunt enim rutunda, quibus formis, ut ante dixisse uideor, minime noceri potest. Sunt autem stellae natura flammeae; quocirca terrae maris aquarumque reliquarum uaporibus aluntur is, qui a sole ex agris tepefactis et ex aquis excitantur; quibus altae renouataeque stellae atque omnis aether effundunt eadem et rursum trahunt indidem, nihil ut fere intereat aut admodum paululum, quod astrorum ignis et aetheris flamma consumat. Ex quo euenturum nostri putant id, de quo Panaetium addubitare dicebant, ut ad extremum omnis mundus ignesceret, cum umore consumpto neque terra ali posset nec remearet aer, cuius ortus aqua omni exhausta esse non posset: ita relinqui nihil praeter ignem, a quo rursum animante ac deo renouatio mundi fieret atque idem ornatus oreretur. Nolo in stellarum ratione multus uobis uideri, maximeque earum, quae errare dicuntur; quarum tantus est concentus ex dissimillimis motibus, ut, cum summa Saturni refrigeret, media Martis incendat, is interiecta Iouis inlustret et temperet, infraque Martem duae soli oboediant, ipse sol mundum omnem sua Iuce compleat, ab eoque luna inluminata grauiditates et partus adferat maturitatesque gignendi. Quae copulatio rerum et quasi consentiens ad mundi incolumitatem coagmentatio naturae quem non mouet, hunc horum nihil umquam reputauisse certo scio.

XLVII. Age ut a caelestibus rebus ad terrestres ueniamus, quid est in his, in quo non naturae ratio intellegentis appareat? Principio eorum, quae gignuntur e terra, stirpes et stabilitatem dant his, quae sustinent, et e terra sucum trahunt, quo alantur ea, quae radicibus continentur; obducunturque libro aut cortice trunci, quo sint a frigoribus et caloribus tutiores. Iam uero uites sic clauiculis adminicula tamquam manibus adprehendunt atque ita se erigunt ut animantes; quin etiam a caulibus brassicae, si propter sati sint, ut a pestiferis et nocentibus refugere dicuntur nec eos ulla ex parte contingere. Animantium uero quanta uarietas est, quanta ad eam rem uis, ut in suo quaeque genere permaneat. Quarum aliae coriis tectae sunt, aliae uillis uestitae, aliae spinis hirsutae; pluma alias, alias squama uidemus obductas, alias esse cornibus armatas, alias habere effugia pinnarum. Pastum autem animantibus large et copiose natura eum, qui cuique aptus erat, comparauit. Enumerare possum, ad eum pastum capessendum conficiendumque quae sit in figuris animantium et quam sollers subtilisque descriptio partium quamque admirabilis fabrica membrorum. Omnia enim, quae quidem intus inclusa sunt, ita nata atque ita locata sunt, ut nihil eorum superuacuaneum sit, nihil ad uitam retinendam non necessarium. Dedit autem eadem natura beluis et sensum et adpetitum, ut altero conatum haberent ad naturales pastus capessendos, altero secernerent pestifera a salutaribus. Iam uero alia animalia gradiendo, alia serpendo ad pastum accedunt, alia uolando, alia nando, cibumque partim oris hiatu et dentibus ipsis capessunt, partim unguium tenacitate arripiunt, partim aduncitate rostrorum, alia sugunt, alia carpunt, alia uorant, alia mandunt. Atque etiam aliorum ea est humilitas, ut cibum terrestrem rostris facile contingant. Quae autem altiora sunt, ut anseres, ut cycni, ut grues, ut camelli, adiuuantur proceritate collorum; manus etiam data elephantis, quia propter magnitudinem corporis difficiles aditus habebat ad pastum.

XLVIII. At quibus bestiis erat is cibus, ut æaliis generis escis uescerentur, aut uires natura dedit aut celeritatem. Data est quibusdam etiam machinatio quaedam atque sollertia, ut in araneolis aliae quasi rete texunt, ut, si quid inhaeserit, conficiant, aliae autem ex inopinato obseruant et, si quid incidit, arripiunt idque consumunt. Pina uero (sic enim Graece dicitur) duabus grandibus patula conchis cum parua squilla quasi societatem coit comparandi cibi; itaque cum pisciculi parui in concham hiantem innatauerunt, tum admonita a squilla pina morsu conprimit conchas: sic dissimillimis bestiolis communiter cibus quaeritur; in quo admirandum est, congressune aliquo inter se an iam inde ab ortu natura ipsa congregatae sint. Est etiam admiratio nonnulla in bestiis aquatilibus is, quae gignuntur in terra; ueluti crocodili fluuiatilesque testudines quaedamque serpentes ortae extra aquam, simul ac primum niti possunt, aquam persequuntur. Quin etiam anitum oua gallinis saepe subponimus; e quibus pulli orti primo aluntur ab his ut a matribus, a quibus exclusi fotique sunt; deinde eas relinquunt et effugiunt sequentes, cum primum aquam quasi naturalem domum uidere potuerunt: tantam ingenuit animantibus conseruandi sui natura custodiam.

XLIX. Legi etiam scriptum esse auem quandam, quae platalea nominaretur; eam sibi cibum quaerere aduolantem ad eas auis, quae se in mari mergerent; quae cum emersissent piscemque cepissent, usque eo premere earum capita mordicus, dum illae captum amitterent, in quod ipsa inuaderet. Eademque haec auis scribitur conchis se solere complere, eas, cum stomachi calore concoxerit, euomere atque ita eligere ex his, quae sunt esculenta. Ranae autem marinae dicuntur obruere sese harena solere et moueri prope aquam; ad quas quasi ad escam pisces cum accesserint, confici a ranis atque consumi. Miluo est quoddam bellum quasi naturale cum coruo; ergo alter alterius, ubicumque nanctus est, oua frangit. Illud uero (ab Aristotele animaduersum, a quo pleraque) quis potest non mirari: grues cum loca calidiora petentes maria transmittant, trianguli efficere formam; eius autem summo angulo aer ab is aduersus pellitur, deinde sensim ab utroque latere, tamquam remis, ita pinnis cursus auium leuatur; basis autem trianguli, quam efficiunt grues, ea tamquam a puppi uentis adiuuatur; eaeque in tergo praeuolantium colla et capita reponunt; quod quia ipse dux facere non potest, quia non habet, ubi nitatur, reuolat, ut ipse quoque quiescat; in eius locum succedit ex his, quae adquierunt, eaque uicissitudo in omni cursu conseruatur. Multa eiusmodi proferre possum, sed genus ipsum uidetis. Lam uero illa etiam notiora, quanto se opere custodiant bestiae, ut in pastu circumspectent, ut in cubilibus delitescant.

 

XLIII. L'ordonnance de toutes ces figures nous marque une habileté divine. «Sous la tête de l'Ourse, vous découvrez les Gémeaux: proche son ventre, l'Écrevisse: à ses pieds le grand Lion, dont le corps semble darder une flamme pétillante. A la gauche des Gémeaux, le Cocher ne se fera voir qu'en partie. Il tourne fièrement la tète vers la grande Ourse. Il a sur l'épaule gauche une chèvre fort brillante, mais dont les chevreaux ne jettent qu'un petit feu;» et sous les pieds «un gros taureau,» dont la tête est semée de plusieurs étoiles. Céphée parait, les mains étendues «derrière la petite Ourse.» Devant lui «Cassiopée, dont les étoiles ont peu de lueur. Auprès d'elle, la brillante Andromède, qui se dérobe tristement à la vue de sa mère. Un cheval étincelant touche de son ventre la tête d'Andromède; et, au milieu de ces deux figures, paraît une étoile qui les veut lier d'un nœud éternel. Là se montre le Bélier, avec ses cornes recourbées.» A ses côtés, «les Poissons, dont l'un, plus avancé que l'autre, se ressent plus du froid Aquilon.»

XLIV. Persée, «que le souffle de cet Aquilon n'épargne pas,» est dépeint aux pieds d'Andromède. «Les Pléiades, assez peu lumineuses, entourent le genou gauche de Persée. On remarque ensuite la Lyre, posée légèrement, et renversée, auprès d'un oiseau qui déploie ses ai les.» Proche la tête du cheval, est la main droite du Verseau, lequel se découvre après cela tout entier. Au-dessous, «le Capricorne, qui a son corps monstrueux dans le zodiaque, et qui exhale de son robuste estomac un froid cuisant. Après l'avoir visite-en hiver, le soleil détourne son char.» On voit ensuite «le Scorpion, qui entraine avec sa queue l'arc du Sagittaire. On voit l'aigle, qui fait effort pour voler, et dont les plumes sont toutes brillantes.» Suit le Dauphin. «Après lui, Orion paraît, tourné sur le côté.» Après Orion, «le grand Chien brûlant.» Ensuite, le Lièvre, «que sa course perpétuelle ne fatigue point. A la queue du grand Chien, le navire des Argonautes, sous lequel sont le Bélier, les Poissons, et l'Éridan.» On voit ce 133 fleuve serpenter, et se répandre au loin; «et il y a, pour arrêter ces poissons, de grands liens, qui les prennent à la queue. Proche celle du Scorpion, est l'Autel, contre lequel souffle le vent du midi.» Aux environs, se trouve le Centaure, «qui se hâte de cacher sous les bras du Scorpion ce qu'il a de cheval; et qui, d'un air farouche, tenant à la main droite un gros animal, égorge cette victime à l'autel. Plus bas, on voit l'Hydre s'avancer,» et occuper beaucoup d'espace, «portant sur le milieu de son corps une coupe, et au bout de sa queue un corbeau, qui s'efforce de la becqueter. Le petit Chien est sous les Gémeaux.» Quel homme sensé peut croire que des atomes, en voltigeant au gré du hasard, aient formé cet arrangement des astres, et un ciel de cette beauté? Ou que des choses qui ne pouvaient être faites sans esprit, disons plus, qui ne peuvent être comprises qu'avec beaucoup d'esprit, soient l'ouvrage d'une nature stupide et aveugle?

XLV. Mais notre admiration ne doit pas se borner aux objets que j'ai dépeints jusqu'ici. Ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est que le monde soit d'une stabilité à l'épreuve des temps, causée par l'union, la plus intime que l'on puisse imaginer, de toutes ses parties. Toutes, de quelque endroit que ce soit, tendent également au centre. Une espèce de lien, qui entoure les éléments, les fait demeurer étroitement unis les uns avec les autres. Ce lien, c'est la nature, qui, répandue dans tout l'univers, où son intelligence et sa raison opèrent tout, attire les extrémités au milieu. Si donc le monde est rond, et que par conséquent sa circonférence étant la même de tous côtés, toutes ses parties se tiennent mutuellement d'elles-mêmes; il s'ensuit que les parties de la terre doivent aussi se porter toutes à son centre, le plus bas lieu du globe, sans que rien arrête une propension si grande. Par la même raison, quoique la mer soit plus élevée que la terre, cependant, parce qu'elle a la même tendance, elle se concentre de toutes parts, et jamais ne regorge. Il est vrai que l'air, qui est contigu, s'élève à cause de sa légèreté; mais il ne laisse pas de se répandre partout; et si la nature le fait monter au ciel, c'est afin qu'il y soit tempéré par une chaleur pure, qui le rend propre à vivifier les animaux. Pour ce qu'on, appel le l'éther, qui est la suprême région du ciel, il touche l'extrémité de l'air, mais conserve toujours la pureté de son ardeur, sans qu'il s'y mêle rien de grossier.

XLVI. Dans l'éther se meuvent les astres, dont les parties se concentrent pareillement, et qui perpétuent leur durée par leur forme même, et par leur figure. Car ils sont ronds; espèce de forme à laquelle il me semble avoir déjà observé que rien ne saurait nuire. Et comme ils sont de feu, ils se nourrissent des vapeurs que le soleil attire de la terre, de la mer, et des autres eaux. Mais ces vapeurs, quand elles ont nourri et restauré les astres et tout l'éther, sont renvoyées ici-bas, pour être tout de nouveau attirées d'autres fois. Tellement qu'il ne s'en perd rien, ou qu'il y en a fort peu de consumé par le feu des astres et par la flamme de l'éther. De là nos Stoïciens ti- 134 rent une conséquence qui, dit-on, paraissait douteuse à Panétius: Qu'enfin il devait arriver que le monde entier ne fût plus que feu. Que toute l'eau étant consumée, ni la terre par conséquent n'aurait plus d'aliment, ni l'air n'aurait plus de quoi se former, puisque l'eau, dont il se forme, serait alors tout épuisée. Qu'ainsi le feu resterait seul; et que par ce feu, qui est animé, qui est Dieu, le monde serait rétabli, et renaîtrait avec la même beauté. Je ne veux point m'étendre trop sur ce qui regarde les astres, et particulièrement les planètes, dont les mouvements, quoique très-dissemblables, font un accord très-juste. Saturne, la plus élevée de toutes, refroidit: Mars, qui se trouve placé au milieu, est brûlant: Jupiter les partage, et modère leurs excès. Deux autres, qui sont au-dessous de Mars, obéissent au soleil; le soleil éclaire tout l'univers; la lime, qui emprunte de lui sa clarté, influe sur les générations, les facilite, en détermine le temps. Pas une de ces réflexions n'a été faite, j'en suis certain, par des gens qui ne sont point frappés d'une telle combinaison, d'un tel assemblage, et qui ne sentent pas que la nature se propose, dans ces arrangements, la conservation de l'univers.

XLVII. Passons des choses célestes aux terrestres. Y a-t-il rien dans celles-ci qui ne prouve l'intelligence de la nature? Jugeons-en d'abord par les plantes. Elles ont des racines pour soutenir leurs tiges, et pour tirer de la terre un suc nourricier. Elles sont revêtues de peau, ou d'écorce, pour se préserver du chaud et du froid. La vigne se prend aux échalas avec ses tendrons, comme avec des mains, et se dresse comme feraient des animaux. On dit même qu'elle a horreur des choux, comme de quelque chose de pestilent; et que s'il y en a de plantés à ses côtés, elle ne les touche par nul endroit. Mais quelle variété d'animaux, tous bien pourvus de ce qui leur est nécessaire pour se conserver! Les uns revêtus de peau, d'autres couverts de poil, d'autres hérisses de pointes, d'autres chargés de plumes, d'autres entourés d'écailles, d'autres armés de cornes, d'autres qui ont des ailes pour s'enfuir. La nature leur a libéralement et abondamment procuré les aliments qui leur étaient propres. Je pourrais expliquer avec quel art et avec quelle dextérité les parties de leurs corps sont formées et arrangées, d'une manière qui leur donne la facilité de prendre ces aliments, et de les digérer. Car tout ce qui est dans l'intérieur de leurs corps est tellement construit, tellement placé, qu'il n'y a rien de superflu, rien qui ne soit nécessaire pour leur conserver la vie. D'ailleurs, la nature leur a donné l'appétit et le sentiment, afin que par l'un ils soient excités à prendre la nourriture qui leur convient, et que par l'autre ils discernent ce qui leur est mauvais de ce qui leur est bon. Ils vont à la pâture, les uns en marchant, d'autres en rampant, d'autres en volant, d'autres en nageant. Les uns la prennent avec la gueule et avec les dents, d'autres la saisissent avec leurs serres et avec leurs griffes, d'autres avec leur bec. Les uns la sucent, d'autres la 135 broutent, d'autres la dévorent, d'autres la mâchent. Il y en a d'une taille si basse, que leur bec peut bien prendre à terre leur nourriture: d'autres, étant d'une taille plus haute, comme les oies, les cygnes, les grues, les chameaux, ont le cou long pour y pouvoir atteindre. L'éléphant, par cette raison, a une trompe; sans quoi, grand comme il est, il aurait eu peine à y arriver.

XLVIII. Ceux des animaux qui ont à se nourrir d'animaux d'une autre espèce ont en partage, ou la force, ou la légèreté. Il y en a même qui sont capables de finesse et de ruse. Parmi les araignées, les unes tendent une manière de filet pour attraper ce qui se présente: les autres sont au guet, s'il faut ainsi dire, pour se jeter sur leur proie, et l'avaler. La pinne s'entend avec la petite squille pour chercher ensemble leur vie. Elle a deux grandes écailles béantes; et quand de petits poissons y vont nager, avertie par la squille, qui la mord, elle resserre ses écailles à l'instant. Quoique très-différentes, ces petites bêtes cherchent ainsi leur vie en commun, sans que l'on puisse dire si c'est une convention qu'elles font, ou si elles naissent conjointement l'une avec l'autre. On a lieu de s'étonner aussi de ces bêtes aquatiques, qui, nées sur la terre, ne laissent pas de chercher l'eau, du moment qu'elles ont la force de se traîner. C'est ce qui se voit dans les crocodiles, dans les tortues de rivière, et dans une certaine espèce de serpents. Il nous arrive souvent de faire couver des œufs de canes par des poules, lesquelles, ainsi que de véritables mères, nourrissent d'abord les petits qui en sont éclos: mais ces petits, quand ils voient de l'eau, abandonnent celles qui les ont couvés; et, malgré elles, ils courent à l'eau, comme à leur demeure naturelle. Tant est forte dans les animaux l'impression de la nature, qui les porte à se conserver.

XLIX. J'ai lu d'un oiseau nommé platalée, que pour se nourrir il vole après les plongeons; et lorsqu'ils sortent de la mer, leur pique et leur serre la tête, jusqu'à ce qu'ils lâchent leur proie, dont il s'empare. On dit aussi qu'il avale du coquillage en grande quantité, et qu'après l'avoir cuit par la chaleur de son estomac, il le rend, et choisit alors ce qu'il y a de bon à manger. Une ruse, dit-on, familière aux grenouilles de mer, c'est de se couvrir de sable au bord de l'eau: elles viennent à remuer: les poissons y courent comme à un appât, et sont pris eux-mêmes. Il y a entre le corbeau et le milan une espèce de guerre naturelle, qui fait que partout où l'un trouve les œufs de l'autre, il les casse. Aristote, qui n'a presque rien omis en ce genre, remarque une chose bien digne d'admiration. Quand les grues passent la mer pour gagner des pays plus chauds, elles forment la ligure d'un triangle. Par l'angle de devant, elles fendent l'air qui leur résiste: aux deux côtés, elles battent des ailes, et cela leur sert comme de rames, pour faciliter leur course: la base de leur triangle est aidée des vents, qu'elle a comme en poupe. Les grues qui sont derrière, appuient leur cou et leur tête sur celles qui les précèdent: mais celle qui les guide ne pouvant avoir ce soulagement, parce qu'elle n'a pas de quoi s'appuyer, elle revient à la queue pour se reposer. Une de 136 celles qui ont pris du repos la remplace; et, pendant tout le chemin qu'elles ont à faire, le même ordre s'observe. Je conterais beaucoup de semblables particularités, si l'on ne jugeait assez du reste par celles-là. Mais voici des choses plus connues.

 

L. Atque illa mirabilia, quod (ea quae nuper, id est paucis ante saeclis, medicorum ingeniis reperta sunt) uomitione canes, purgando autem aluo se ibes Aegyptiae curant. Auditum est pantheras, quae in barbaria uenenata carne caperentur, remedium quoddam habere, quo cum essent usae non morerentur, capras autem in Creta feras, cum essent confixae uenenatis sagittis, herbam quaerere, quae dictamnus uocaretur, quam cum gustauissent, sagittas excidere dicunt e corpore; ceruaeque paulo ante partum perpurgant se quadam herbula, quae seselis dicitur. Lam illa cernimus, ut contra uim et metum suis se armis quaeque defendat: cornibus tauri, apri dentibus, cursu leones, aliae fuga se, aliae occultatione tutantur, atramenti effusione saepiae, torpore torpedines, multae etiam insectantis odoris intolerabili foeditate depellunt.

LI. Ut uero perpetuus mundi esset ornatus, magna adhibita cura est a prouidentia deorum, ut semper essent et bestiarum genera et arborum omniumque rerum, quae a terra stirpibus continerentur; quae quidem omnia eam uim seminis habent in se, ut ex uno plura generentur. Idque semen inclusum est in intuma parte earum bacarum, quae ex quaque stirpe funduntur, isdemque seminibus et homines adfatim uescuntur et terrae eiusdem generis stirpium renouatione conplentur. Quid loquar, quanta ratio in bestiis ad perpetuam conseruationem earum generis appareat? Nam primum aliae mares, aliae feminae sunt, quod perpetuitatis causa machinata natura est, deinde partes corporis et ad procreandum et ad concipiendum aptissimae, et in mari et in femina commiscendorum corporum mirae libidines; cum autem in locis semen insedit, rapit omnem fere cibum ad sese eoque saeptum fingit animal; quod cum ex utero elapsum excidit, in iis animantibus, quae lacte aluntur, omnis fere cibus matrum lactescere incipit, eaque, quae paulo ante nata sunt, sine magistro duce natura mammas adpetunt earumque ubertate saturantur. Atque ut intellegamus nihil horum esse fortuitum et haec omnia esse opera prouidae sollertisque naturae, quae multiplices fetus procreant, ut sues, ut canes, iis mammarum data est multitudo, quas easdem paucas habent eae bestiae, quae pauca gignunt. Quid dicam, quantus amor bestiarum sit in educandis custodiendisque is, quae procreauerunt, usque ad eum finem, dum possint se ipsa defendere. Etsi pisces, ut aiunt, oua cum genuerunt, relinquunt, facile enim illa aqua et sustinentur et fetum fundunt.

LII. Testudines autem et crocodilos dicunt, cum in terra partum ediderint, obruere oua, deinde discedere: ita et nascuntur et educantur ipsa per sese. Iam gallinae auesque reliquae et quietum requirunt ad pariendum locum et cubilia sibi nidosque construunt eosque quam possunt mollissume substernunt, ut quam facillume oua seruentur; e quibus pullos cum excuderunt, ita tuentur, ut et pinnis foueant, ne frigore laedantur, et, si est calor a sole, se opponant; cum autem pulli pinnulis uti possunt, tum uolatus eorum matres prosequuntur, reliqua cura liberantur. Accedit etiam ad nonnullorum animantium et earum rerum, quas terra gignit, conseruationem et salutem hominum etiam sollertia et diligentia. Nam multae et pecudes et stirpes sunt, quae sine procuratione hominum saluae esse non possunt. Magnae etiam oportunitates ad cultum hominum atque abundantiam aliae aliis in locis reperiuntur. Aegyptum Nilus inrigat, et cum tota aestate obrutam oppletamque tenuit, tum recedit mollitosque et oblimatos agros ad serendum relinquit. Mesopotamiam fertilem efficit Euphrates, in quam quotannis quasi nouos agros inuehit. Indus uero, qui est omnium fluminum maximus, non aqua solum agros laetificat et mitigat, sed eos etiam conserit; magnam enim uim seminum secum frumenti similium dicitur deportare. Multaque alia in aliis locis commemorabilia proferre possum, multos fertiles agros alios aliorum fructuum.

LIII. Sed ilta quanta benignitas naturae, quod tam multa ad uescendum tam uane, tam iucunda gignit, neque ea uno tempore anni, ut semper et nouitate delectemur et copia. Quam tempestiuos autem dedit, quam salutares non modo hominum, sed etiam pecudum generi, is denique omnibus, quae oriuntur e terra, uentos etesias; quorum flatu nimii temperantur calores, ab isdem etiam maritimi cursus celeres et certi diriguntur. Multa praetereunda sunt et tamen multa dicuntur. Enumerari enim non possunt fluminum oportunitates, aestus maritimi simul cum luna accedentes et recedentes, montes uestiti atque siluestres, salinae ab ora maritima remotissimae, medicamentorum salutarium plenissumae terrae, artes denique innumerabiles ad uictum et ad uitam necessariae. Iam diei noctisque uicissitudo conseruat animantes tribuens aliud agendi tempus, aliud quiescendi. Sic undique omni ratione concluditur mente consilioque diuino omnia in hoc mundo ad salutem omnium conseruationemque admirabiliter administrari. Hic quaeret quispiam, cuiusnam causa tantarum rerum molitio facta sit; arborumne et herbarum, quae, quamquam sine sensu sunt, tamen a natura sustinentur: at id quidem absurdum est; an bestiarum: nihilo probabilius deos mutarum et nihil intellegentium causa tantum laborasse. Quorum igitur causa quis dixerit effectum esse mundum? Eorum scilicet animantium, quae ratione utuntur; hi sunt di et homines; quibus profecto nihil est meIius; ratio est enim, quae praestet omnibus. Ita fit credibile deorum et hominum causa factum esse mundum, quaeque in eo mundo sint omnia.

LIV. Faciliusque intellegetur a dis inmortalibus hominibus esse prouisum, si erit tota hominis fabricatio perspecta omnisque humanae naturae figura atque perfectio. Nam cum tribus rebus animantium uita teneatur, cibo, potione, spiritu, ad haec omnia percipienda os est aptissimum, quod adiunctis naribus spiritu augetur, dentibus autem in ore constructis manditur atque ab iis extenuatur et mollitur cibus. Eorum aduersi acuti morsu diuidunt escas, intimi autem conficiunt, qui genuini uocantur; quae confectio etiam a lingua adiuuari uidetur. Linguam autem ad radices eius haerens excipit stomachus, quo primum inlabuntur ea, quae accepta sunt ore. Is utraque ex parte tosillas attingens palato extremo atque intimo terminatur atque is agitatione et motibus linguae, cum depulsum et quasi detrusum cibum accepit, depellit. Ipsius autem partes eae, quae sunt infra quam id, quod deuoratur, dilatantur, quae autem supra, contrahuntur. Sed cum aspera arteria (sic enim a medicis appellatur) ostium habeat adiunctum linguae radicibus paulo supra, quam ad linguam stomachus adnectitur, eaque ad pulmones usque pertineat excipiatque animam eam, quae ductast spiritu eandemque a pulmonibus respiret et reddat, tegitur quodam quasi operculo, quod ob eam causam datum est, ne, si quid in eam cibi forte incidisset, spiritus impediretur. Sed cum alui natura subiecta stomacho cibi et potionis sit receptaculum, pulmones autem et cor extrinsecus spiritum ducant, in aluo multa sunt mirabiliter effecta, quae constant fere e neruis; est autem multiplex et tortuosa arcetque et continet, siue illud aridum est siue humidum, quod recepit, ut id mutari et concoqui possit, eaque tum adstringitur, tum relaxatur, atque omne, quod accepit, cogit et confundit, ut facile et calore, quem multum habet, et terendo cibo et praeterea spiritu omnia cocta atque confecta in reliquum corpus diuidantur.

LV. In pulmonibus autem inest raritas quaedam et adsimilis spongiis mollitudo ad hauriendum spiritum aptissima, qui tum se contrahunt adspirantes, tum in respiratu dilatantur, ut frequenter ducatur cibus animalis, quo maxime aluntur animantes. Ex intestinis autem et aluo secretus a reliquo cibo sucus is, quo alimur permanat ad iecur per quasdam a medio intestino usque ad portas iecoris (sic enim appellantur) ductas et directas uias, quae pertinent ad iecur eique adhaerent; atque inde aliae * * pertinentes sunt, per quas cadit cibus a iecore dilapsus. Ab eo cibo cum est secreta bilis eique umores, qui e renibus profunduntur, reliqua se in sanguinem uertunt ad easdemque portas iecoris confluunt, ad quas omnes eius uiae pertinent; per quas lapsus cibus in hoc ipso loco in eam uenam, quae caua appellatur, confunditur perque eam ad cor confectus iam coctusque perlabitur; a corde autem in totum corpus distribuitur per uenas admodum multas in omnes partes corporis pertinentes. Quemadmodum autem reliquiae cibi depellantur tum astringentibus se intestinis, tum relaxantibus, haud sane difficile dictu est, sed tamen praetereundum est, ne quid habeat iniucunditatis oratio. Illa potius explicetur incredibilis fabrica naturae: nam quae spiritu in pulmones anima ducitur, ea calescit primum ipso ab spiritu, deinde contagione pulmonum, ex eaque pars redditur respirando, pars concipitur cordis parte quadam, quam uentriculum cordis appellant, cui similis alter adiunctus est, in quem sanguis a iecore per uenam illam cauam influit. Eoque modo exis partibus et sanguis per uenas in omne corpus diffunditur et spiritus per arterias; utraeque autem crebrae multaeque toto corpore intextae uim quandam incredibilem artificiosi operis diuinique testantur. Quid dicam de ossibus; quae subiecta corpori mirabiles commissuras habent et ad stabilitatem aptas et ad artus finiendos adcommodatas et ad motum et ad omnem corporis actionem. Huc adde neruos, a quibus artus contlnentur, eorumque inplicationem corpore toto pertinentem; qui sicut uenae et arteriae a corde tractae et profectae in corpus omne ducuntur.

LVI. Ad hanc prouidentiam naturae tam diligentem tamque sollertem adiungi multa possunt, e quibus intellegatur, quantae res hominibus a dis quamque eximiae tributae sint. Qui primum eos humo excitatos, celsos et erectos constituerunt, ut deorum cognitionem caelum intuentes capere possent. Sunt enim ex terra homines non ut incolae atque habitatores, sed quasi spectatores superarum rerum atque caelestium, quarum spectaculum ad nullum aliud genus animantium pertinet. Sensus autem interpretes ac nuntii rerum in capite tamquam in arce mirifice ad usus necessarios et facti et conlocati sunt. Nam oculi tamquam speculatores altissimum locum optinent, ex quo plurima conspicientes fungantur suo munere; et aures, cum sonum percipere debeant, qui natura in sublime fertur, recte in altis corporum partibus collocatae sunt; itemque nares et, quod omnis odor ad supera fertur, recte sursum sunt et, quod cibi et potionis iudicium magnum earum est, non sine causa uicinitatem oris secutae sunt. Iam gustatus, qui sentire eorum, quibus uescimur, genera deberet, habitat in ea parte oris, qua esculentis et posculentis iter natura patefecit. Tactus autem toto corpore aequabiliter fusus est, ut omnes ictus omnesque minimos et frigoris et caloris adpulsus sentire possimus. Atque ut in aedificiis architecti auertunt ab oculis naribusque dominorum ea, quae profluentia necessario taetri essent aliquid habitura, sic natura res similis procul amandauit a sensibus.

LVII. Quis uero opifex praeter naturam, qua nihil potest esse callidius, tantam sollertiam persequi potuisset in sensibus? Quae primum oculos membranis tenuissimis uestiuit et saepsit; quas perlucidas fecit, ut per eas cerni posset, firmas autem, ut continerentur. Sed lubricos oculos fecit et mobiles, ut et declinarent, si quid noceret, et aspectum, quo uellent, facile conuerterent; aciesque ipsa, qua cernimus, quae pupula uocatur, ita parua est, ut ea, quae nocere possint, facile uitet; palpebraeque quae sunt tegmenta oculorum, mollissimae, tactune laederent aciem, aptissime factae et ad claudendas pupulas, ne quid incideret, et ad aperiendas, idque prouidit ut identidem fieri posset cum maxima celeritate. Munitaeque sunt palpebrae tamquam uallo pilorum, quibus et apertis oculis, si quid incideret, repelleretur, et somno coniuentibus, cum oculis ad cernendum non egeremus, ut qui tamquam inuoluti quiescerent. Latent praeterea utiliter et excelsis undique partibus saepiuntur. Primum enim superiora superciliis obducta sudorem a capite et fronte defluentem repellunt; genae deinde ab inferiore parte tutantur subiectae leuiterque eminentes; nasusque ita Iocatus est ut quasi murus oculis lnterlectus esse uideatur. Auditus autem semper patet; eius enim sensu etiam dormientes egemus; a quo cum sonus est acceptus, etiam e somno excitamur. Flexuosum iter habet, ne quid intrare possit, si simplex et directum pateret; prouisum etiam, ut, si qua minima bestiola conaretur inrumpere, in sordibus aurium tamquam in uisco inhaeresceret. Extra autem eminent, quae appellantur aures, et regendi causa factae tutandique sensus, et ne adiectae uoces laberentur atque errarent, prius quam sensus ab his pulsus esset. Sed duros et quasi corneolos habent introitus multisque cum flexibus, quod his naturis relatus amplificatur sonus; quocirca et in fidibus testudine resonatur aut cornu, et ex tortuosis locis et inclusis referuntur ampliores. Similiter nares, quae semper propter necessarias utilitates patent, contractiores habent introitus, ne quid in eas, quod noceat, possit peruadere; umoremque semper habent ad puluerem multaque alia depellenda non inutilem. Gustatus praeclare saeptus est; ore enim continetur et ad usum apte et ad incolumitatis custodiam.

LVIII. Omnesque sensus hominum multo antecellunt sensibus bestiarum. Primum enim oculi in his artibus, quarum iudicium est oculorum, in pictis, fictis caelatisque formis, in corporum etiam motione atque gestu multa cernunt subtilius; colorum etiam et figurarum tum uenustatem atque ordinem et, ut ita dicam, decentiam oculi iudicant, atque etiam alia maiora: nam et uirtutes et uitia cognoscunt, iratum, propitium, laetantem, dolentem, fortem, ignauum, audacem timidumque cognoscunt. Auriumque item est admirabile quoddam artificiosumque iudicium, quo iudicatur et in uocis et in tibiarum neruorumque cantibus uarietas sonorum, interualla, distinctio, et uocis genera permulta, canorum, fuscum, leue, asperum, graue, acutum, flexibile, durum, quae hominum solum auribus iudicantur. Nariumque item et gustandi et æparte tangendi magna iudicia sunt. Ad quos sensus capiendos et perfruendos plures etiam, quam uellem, artes repertae sunt; perspicuum est enim, quo conpositiones unguentorum, quo ciborum conditiones, quo corporum lenocinia processerint.

 

L. L'attention des bêtes à se conserver, leur circonspection en pâturant, leur manière de se gîter, tout cela est admirable. Les chiens se purgent par le haut; les ibis d'Égypte par le bas: expérience dont les médecins ont eu l'esprit de profiter, il n'y a pas encore longtemps, puisque c'est seulement depuis peu de siècles. On sait que les panthères, qui se prennent dans les pays barbares avec de la chair empoisonnée, n'ont qu'à user d'un remède qu'elles connaissent, pour mettre leur vie à couvert: et que dans l'île de Crète les chèvres sauvages, quand elles sont percées de flèches envenimées, cherchent du dictarne, dont elles n'ont pas sitôt goûté, que les flèches leur tombent du corps. Un peu avant que de faonner, les biches se purgent avec une petite herbe, qu'on appelle du séseli. Quand on fait du mal aux bêtes, ou qu'elles en ont peur, nous les voyons toutes avoir recours à leurs armes naturelles; les taureaux à leurs cornes, les sangliers à leurs défenses, les lions à leurs dents: les unes prennent la fuite, d'autres se cachent: les sèches vomissent leur noir, les torpilles engourdissent: il y en a même plusieurs qui, par de puantes exhalaisons, obligent les chasseurs à se retirer.

LI. Mais afin que la beauté du monde fût éternelle, la providence des Dieux s'est appliquée soigneusement à perpétuer les différentes espèces de plantes et d'animaux. Pour cela, tous les individus ont dans eux-mêmes une si féconde semence, que d'un seul il s'en forme plusieurs. Cette semence, pour ce qui est des plantes, est renfermée dans le cœur de leurs fruits; mais si abondamment, que les hommes ont de quoi s'en nourrir, et de quoi replanter toujours. A l'égard des animaux, ne voit-on pas avec quel art il a été pourvu à la propagation de leurs espèces? La nature a ordonné qu'il y en ait de mâles et de femelles. Ils sont parfaitement conformés pour la génération, et ont un désir merveilleux de s'accoupler. Quand la semence a été reçue dans la matrice, elle attire presque toute la nourriture à elle. C'est de quoi elle forme l'animal déjà commencé. Aussitôt qu'il est dehors, si c'est un animal qui se nourrisse de lait, presque tous les aliments de sa mère se convertissent en lait: et sans instruction, par le seul instinct de la nature, l'animal qui vient de naître va chercher les mamelles de sa mère, et se rassasie du lait qu'il y trouve. Une chose qui fait bien voir qu'il n'y a rien là de fortuit, mais que ce sont les ouvrages d'une nature prévoyante et habile, c'est que les femelles, qui, comme les truies et les chiennes, font d'une portée beaucoup de petits, ont beaucoup de mamelles; au lieu que celles-là en ont peu, qui font peu de petits à la fois. Avec quelle tendresse les bêtes s'attachent elles à conserver et à élever leurs petits, jusqu'à ce qu'ils puissent eux-mêmes se défendre! On dit, à la vérité, que les poissons, quand leurs œufs sont faits, les abandonnent; mais l'eau soutient aisément ces œufs, et ils n'ont point de peine à éclore.

LII. On dit aussi que les tortues et les crocodiles ne font que couvrir de terre leurs œufs, et 137 après cela se retirent: de sorte que leurs petits naissent et s'élèvent d'eux-mêmes sans aide. Mais les poules et les autres oiseaux, quand ils veulent pondre, cherchent un lieu tranquille, où ils préparent le nid le plus mollet qu'ils peuvent, afin de conserver leurs œufs plus commodément. Leurs petits sont-ils éclos? ils les défendent du froid, en les échauffant sous leurs ai les; et du chaud, en se mettant devant le soleil. Quand ces petits commencent un peu à voler, leurs mères alors les accompagnent, les dirigent; et c'est à quoi elles bornent leurs soins. L'industrie des hommes est aussi un des moyens qui font subsister certaines botes et certaines plantes; car il y en a beaucoup, et des unes et des autres, qui périraient sans ce secours. Les hommes, pour ce qu'il leur faut à eux, trouvent diverses facilités, suivant les divers pays. Le Nil arrose l'Égypte, et après l'avoir couverte et inondée pendant tout l'été, il se retire, laissant les champs amollis, et comme engraissés pour les semailles. L'Euphrate fertilise la Mésopotamie, où chaque année il transporte de nouvelles terres. L'Indus, qui de tous les fleuves est le plus grand, non-seulement amende et laboure en quelque façon les campagnes, mais les ensemence aussi; car il charrie, dit-on, quantité de grains. Je pourrais citer plusieurs autres contrées, remarquables par quelque chose de singulier; plusieurs campagnes qui sont, chacune en son genre, d'une prodigieuse fertilité.

LIII. Mais quelle plus grande bonté de la nature, que de nous fournir tant d'aliments, si variés, si délicieux; et de nous les fournir en différentes saisons, afin qu'ils nous plaisent toujours, et par la nouveauté, et par l'abondance! Quelle grâce ne fait-elle pas d'envoyer les Étésies? vents qui viennent si à propos, et qui accommodent si fort les hommes, les bêtes, les plantes même: vents qui abattent les grandes chaleurs, et qui rendent la navigation plus sûre et plus prompte. Dans une matière si abondante, j'ai bien des choses à supprimer. Car le moyen que j'entre dans quelque détail touchant l'utilité des rivières, le flux et le reflux de la mer, les montagnes revêtues d'herbes et de forêts, les salines éloignées des côtes maritimes, les terres fécondes en remèdes excellents, une infinité d'arts nécessaires à la vie? N'oublions point la vicissitude du jour et de la nuit; elle fait la santé des animaux, en leur donnant un temps pour agir, et un temps pour se reposer. Ainsi, de quelque côté que l'on examine l'univers, concluons que tout y est admirablement gouverné par une providence divine, qui veille au salut et à la conservation de tous les êtres. Si l'on demande pour qui le monde a été fait, dirons-nous que ce soit pour les arbres et pour les herbes, qui, sans avoir de sentiment, ne laissent pas d'être au nombre des choses que la nature fait subsister? Cela paraît absurde. Pour les bêtes? Il n'est pas plus probable que les Dieux aient pris tant de peine pour des brutes muettes, et sans entendement. Pour qui donc? Sans doute pour les animaux raisonnables: c'est-à-dire, pour les Dieux et pour les hommes, qui certainement sont les plus parfaits de tous les êtres, puisque rien n'égale la raison. Il est donc à croire que le 138 monde, avec tout ce qu'il contient, a été fait pour les Dieux et pour les hommes. Mais on comprendra encore mieux que les hommes y ont beaucoup de part, quand on verra de quelle forme, de quelle perfection est la structure du corps humain.

LIV. Pour vivre il faut trois choses à l'animal: manger, boire, respirer. Or la bouche est très propre à toutes ces opérations. Elle attire par le moyen des narines encore une plus grande quantité d'air. Les dents y sont arrangées pour mâcher, amenuiser et broyer l'aliment. Celles de devant, qui sont aiguës, le mettent en morceaux; les machelières, qui sont celles du fond, le triturent; à quoi la langue, ce semble, leur est aussi de quelque secours. Aux racines de la langue tient l'œsophage, où tombe d'abord ce qui est avalé. Il touche de part et d'autre les amygdales, et se termine à l'extrémité intérieure du palais. Quand les mouvements de la langue ont fait passer l'aliment jusque dans ce canal, il le fait descendre plus bas: et pendant que l'aliment descend, les parties de l'œsophage qui sont au-dessous s'élargissent; celles qui sont au-dessus se resserrent. Tin autre canal, que les médecins appel lent trachée artère, s'étend aux poumons, pour servir à l'entrée et à la sortie de l'air que l'on respire. Et comme il a son orifice joignant les racines de la langue, un peu au-dessus de l'endroit où est attaché l'œsophage, il a fallu que cet orifice fût muni d'une espèce de couvercle, de peur que s'il venait à y tomber de l'aliment qu'on avale, le passage de la respiration ne fût bouché. Comme l'estomac, placé sous l'œsophage, reçoit le boire et le manger: aussi les poumons et le cœur attirent-ils l'air de dehors. C'est une admirable structure que celle de l'estomac. Il est presque tout nerveux; plusieurs membranes le composent; et les fibres qui en font le tissu vont en tournoyant. Il retient, pour donner lieu à la digestion, ce qu'il reçoit de solide et de liquide. Il se resserre et se dilate selon le besoin. Il rassemble les aliments, il les mêle et les confond, afin que tout étant cuit sans peine et digéré par sa chaleur, qui est grande, et par la vertu des esprits animaux, la distribution s'en fasse dans le reste du corps.

LV. Quant aux poumons, leur substance rare, molle, fort semblable à celle des éponges, les rend très-propres à la respiration. Ils se resserrent pour rejeter l'air qu'ils ont attiré, et alternativement ils se dilatent pour en attirer de nouveau, afin que l'air, qui est un des principaux aliments de l'animal, soit toujours frais. Le suc nourricier étant séparé du reste de l'aliment, passe des intestins et du ventricule au foie, par des conduits qui aboutissent du mésentère aux portes du foie. C'est ainsi qu'on appelle les vaisseaux qui sont à l'entrée de ce viscère. De là il y a d'autres conduits par où la nourriture, au sortir du foie, est portée ailleurs. Quand la bile et les humeurs qui coulent des reins ont été séparées de cette nourriture, le reste se tourne en sang, et vient se rendre à ces mêmes vaisseaux de l'entrée du foie, d'où partent tous les conduits de ce viscère, destinés à porter le chyle dans la veine appelée cave. Là se réunit le chyle, qui, tout formé, passe au cœur, et du cœur se distribue par quantité de veines dans tout le reste du corps. Quoiqu'il fût 139 aisé d'expliquer comment les parties grossières des aliments sont poussées dehors par le mouvement des intestins qui se dilatent et se resserrent: cependant, pour ne rien dire qui blesse l'oreille, il faut s'abstenir d'en parler. Expliquons plutôt cette autre merveille de la nature. L'air, qui s'insinue dans les poumons, acquiert de la chaleur, et par celui qui s'y trouve déjà, et par le battement des poumons. Une partie de cet air est rejetée dehors; une partie est reçue dans l'endroit nommé le ventricule du cœur. Un autre ventricule tout semblable, et qui joint celui-là, reçoit le sang qui coule du foie par la veine cave. Ainsi de ces deux ventricules, l'un communique le sang aux extrémités par les veines; l'autre communique les esprits par les artères. Et il y a tant d'artères, tant de veines tellement mélangées, qu'il est aisé d'y remarquer un art divin. Parlerai-je des os, qui servent de base au corps, et dont les jointures sont admirablement conçues, soit pour l'affermir, soit pour terminer ses divers membres, soit pour se prêter à ses mouvements, et à tout ce qu'il doit faire? Dirai-je comment les nerfs s'entrelacent avec les autres parties du corps, et comment au sortir du cœur, d'où ils tirent leur origine, ainsi que les veines et les artères, les uns et les autres se distribuent de tous côtés?

LVI. A ce détail, qui prouve l'habileté de la nature et l'attention de sa providence, ajoutons encore plusieurs réflexions, par où l'on voie combien Dieu nous a privilégiés. Et d'abord considérons qu'il nous a faits d'une taille haute et droite, afin qu'en regardant le ciel nous pussions nous élever à la connaissance des Dieux. Car nous ne sommes point ici-bas pour habiter simplement la terre, mais nous y sommes pour contempler le ciel et les astres, spectacle qui n'appartient à nulle autre espèce d'animaux. Nos sens, par qui les objets extérieurs viennent à la connaissance de l'âme, sont d'une structure qui répond merveilleusement à leur destination; et ils ont leur siège dans la tête, comme dans un lieu fortifié. Les yeux, ainsi que des sentinelles, occupent la place la plus élevée, d'où ils peuvent, en découvrant les objets, faire leur charge. Un lieu éminent convenait aux oreilles, parce qu'elles sont destinées à recevoir le son, qui monte naturellement. Les narines devaient être dans la même situation, parce que l'odeur monte aussi; et il les fallait près de la bouche, parce qu'elles nous aident beaucoup à juger du boire et du manger. Le goût, qui nous doit faire sentir la qualité de ce que nous prenons, réside dans cette partie de la bouche par où la nature donne passage au solide et au liquide. Pour le tact, il est généralement répandu dans tout le corps, afin que nous ne puissions recevoir aucune impression, ni être attaqués du froid ou du chaud, sans le sentir. Et comme un architecte ne mettra point sous les yeux, ni sous le nez du maître, les égouts d'une maison: de même, la nature a éloigné de nos sens ce qu'il y a de semblable à cela dans le corps humain.

LVII. Mais quel autre ouvrier que la nature, dont l'adresse est incomparable, pour avoir si artistement formé nos sens? Elle a entouré les yeux de tuniques fort minces: transparentes au devant, afin que l'on puisse voir à travers: fermes dans leur tissure, afin de tenir les yeux en état. 140 Elle les a faits glissants et mobiles, pour leur donner le moyen d'éviter ce qui pourrait les offenser, et de porter aisément leurs regards où ils veulent. La prunelle, où se réunit ce qui fait la force de la vision, est si petite, qu'elle se dérobe sans peine à ce qui serait capable de lui faire mal. Les paupières, qui sont les couvertures des yeux, ont une surface polie et douce, pour ne point les blesser. Soit que la peur de quelque accident obligea les fermer, soit qu'on veuille les ouvrir, les paupières sont faites pour s'y prêter, et l'un ou l'autre de ces mouvements ne leur coûte qu'un instant. Elles sont, pour ainsi dire, fortifiées d'une palissade de poils, qui leur sert à repousser ce qui viendrait attaquer les yeux, quand ils sont ouverts; et à les envelopper, afin qu'ils reposent paisiblement quand le sommeil les ferme, et nous les rend inutiles. Nos yeux ont, de plus, l'avantage d'être cachés, et défendus par des éminences. Car d'un côté, pour arrêter la sueur qui coule de la tête et du front, ils ont le haut des sourcils; et de l'autre, pour se garantir par le bas, ils ont les joues, qui avancent un peu. Le nez est placé entre les deux, comme un mur de séparation. Quant à l'ouïe, elle demeure toujours ouverte, parce que nous en avons toujours besoin, même en dormant. Si quelque son la frappe alors, nous eu sommes réveillés. Elle a des conduits tortueux, de peur que, s'ils étaient droits et unis, quelque chose ne s'y glissât. La nature a eu même la précaution d'y former une humeur visqueuse, afin que si de petites bêtes tâchaient de s'y jeter, elles y fussent prises comme à de la glu. Les oreilles (par ce mot on entend la partie qui déborde) ont été faites pour mettre l'ouïe à couvert, et pour empêcher que les sons ne se dissipent et ne se perdent, avant que de la frapper. Elles ont l'entrée, dure comme de la corne, et sont d'une figure sinueuse, parce que des corps de cette sorte renvoient le son, et le rendent plus fort. Aussi voyons-nous que ce qui fait résonner les lyres est d'écaillé ou de corne; et que la voix retentit mieux dans les endroits renfermés, où il y a plusieurs détours. Les narines, à cause du besoin continuel que nous en avons, ne sont jamais bouchées. Elles ont l'entrée fort étroite, de peur qu'il ne s'y glisse quelque chose de nuisible; et il y a toujours une humidité qui sert à empêcher qu'il n'y séjourne de la poussière, ou d'autres corps étrangers. Le goût ayant la bouche pour clôture, c'est précisément ce qu'il lui fallait, et par rapport à l'usage que nous en faisons, et par rapporta sa propre conservation.

LVIII. Tous nos sens, au reste, sont bien plus exquis que ceux de la bête. Car nos yeux découvrent ce qui lui échappe, dans les arts dont ils sont juges, dans la peinture, dans la sculpture, dans le geste même, dans tous les mouvements du corps. Ils connaissent la beauté, la justesse, les proportions des couleurs et des figures. Que dis-je? Ils démêlent même les vices et les vertus; si l'on est irrité, ou favorablement disposé; joyeux ou triste; brave ou lâche; hardi ou timide. Le jugement de l'oreille n'est pas moins admirable pour ce qui regarde le chant et les instruments. Elle distingue les tons, les mesures, les pauses, les diverses sortes de voix, les claires, les sourdes, les douces, les aigres, les basses, les hautes, les flexibles, les rudes; et il n'y a que l'oreille 141 de l'homme qui en juge. L'odorat, le goût, et le toucher ont aussi leur manière de juger. On a même inventé plus d'arts que je ne voudrais, pour jouir de ces sens, et pour les flatter. Car vous savez à quel excès on a porté la composition des parfums, l'assaisonnement des viandes, toutes les délicatesses du corps.

 

LIX. Iam uero animum ipsum mentemque hominis, rationem, consilium, prudentiam qui non diuina cura perfecta esse perspicit, is his ipsis rebus mihi uidetur carere. De quo dum disputarem, tuam mihi dari uellem, Cotta, eloquentiam. Quo enim tu illa modo diceres, quanta primum intellegentia, deinde consequentium rerum cum primis coniunctio et conprehensio esset in nobis; ex quo uidelicet iudicamus, quid ex quibusque rebus efficiatur, idque ratione concludimus singulasque res definimus circumscripteque conplectimur, ex quo scientia intellegitur, quam uim habeat qualisque sit; qua ne in deo quidem est res ulla praestantior. Quanta uero illa sunt, quae uos Academici infirmatis et tollitis, quod et sensibus et animo ea, quae extra sunt, percipimus atque conprendimus; ex quibus conlatis inter se et conparatis artes quoque efficimus partim ad usum uitae, partim ad oblectationem necessarias. Iam uero domina rerum, ut uos soletis dicere, eloquendi uis, quam est praeclara quamque diuina. Quae primum efficit, ut et ea, quae ignoramus, discere et ea, quae scimus, alios docere possimus; deinde hac cohortamur, hac persuademus, hac consolamur adflictos, hac deducimus perterritos a timore, hac gestientes conprimimus, hac cupiditates iracundiasque restinguimus; haec nos iuris, legum, urbium societate deuinxit, haec a uita inmani et fera segregauit. Ad usum autem orationis incredibile est, nisi diligenter adtenderis, quanta opera machinata natura sit. Primum enim a pulmonibus arteria usque ad os intimum pertinet, per quam uox principium a mente ducens percipitur et funditur. Deinde in ore sita Iingua est finita dentibus; ea uocem inmoderate profusam fingit et terminat atque sonos uocis distinctos et pressos efficit, cum et dentes et alias partes pellit oris; itaque plectri similem linguam nostri solent dicere, chordarum dentes, nares cornibus his, quae ad neruos resonant in cantibus.

LX. Quam uero aptas quamque multarum artium ministras manus natura homini dedit. Digitorum enim contractio facilis facilisque porrectio propter molles commissuras et artus nullo in motu laborat. Itaque ad pingendum, fingendum, ad scalpendum, ad neruorum eliciendos sonos, ad tibiarum apta manus est admotione digitorum. Atque haec oblectationis, illa necessitatis, cultus dico agrorum extructionesque tectorum, tegumenta corporum uel texta uel suta omnemque fabricam aeris et ferri; ex quo intellegitur ad inuenta animo percepta sensibus adhibitis opificum manibus omnia nos consecutos, ut tecti, ut uestiti, ut salui esse possemus, urbes, muros, domicilia, delubra haberemus. Iam uero operibus hominum id est manibus cibi etiam uarietas inuenitur et copia. Nam et agri multa efferunt manu quaesita, quae uel statim consumantur uel mandentur condita uetustati, et praeterea uescimur bestiis et terrenis et aquatilibus et uolantibus partim capiendo, partim alendo. Efficimus etiam domitu nostro quadripedum uectiones, quorum celeritas atque uis nobis ipsis adfert uim et celeritatem. Nos onera quibusdam bestiis, nos iuga inponimus; nos elephantorum acutissumis sensibus, nos sagacitate canum ad utilitatem nostram abutimur; nos e terrae cauernis ferrum elicimus, rem ad colendos agros necessariam, nos aeris, argenti, auri uenas penitus abditas inuenimus et ad usum aptas et ad ornatum decoras. Arborum autem confectione omnique materia et culta et siluestri partim ad calficiendum corpus igni adhibito et ad mitigandum cibum utimur, partim ad aedificandum, ut tectis saepti frigora caloresque pellamus. Magnos uero usus adfert ad nauigia facienda, quorum cursibus subpeditantur omnes undique ad uitam copiae. Quasque res uiolentissimas natura genuit, earum moderationem nos soli habemus, maris atque uentorum, propter nauticarum rerum scientiam, plurimisque maritimis rebus fruimur atque utimur. Terrenorum item commodorum omnis est in homine dominatus: nos campis, nos montibus fruimur, nostri sunt amnes, nostri lacus, nos fruges serimus, nos arbores; nos aquarum inductionibus terris fecunditatem damus, nos flumina arcemus, derigimus, auertimus; nostris denique manibus in rerum natura quasi alteram naturam efficere conamur.

LXI. Quid uero hominum ratio non in caelum usque penetrauit? Soli enim ex animantibus nos astrorum ortus, obitus cursusque cognouimus, ab hominum genere finitus est dies, mensis, annus, defectiones solis et lunae cognitae praedictaeque in omne posterum tempus, quae, quantae, quando futurae sint. Quae contuens animus accedit ad cognitionem deorum, e qua oritur pietas, cui coniuncta iustitia est reliquaeque uirtutes, e quibus uita beata exsistit par et similis deorum, nulla alia re nisi immortalitate, quae nihil ad bene uiuendum pertinet, cedens caelestibus. Quibus rebus expositis satis docuisse uideor, hominis natura quanto omnis anteiret animantes. Ex quo debet intellegi nec figuram situmque membrorum nec ingenii mentisque uim talem effici potuisse fortuna. Restat, ut doceam atque aliquando perorem omnia, quae sint in hoc mundo, quibus utantur homines, hominum causa facta esse et parata.

LXII. Principio ipse mundus deorum hominumque causa factus est, quaeque in eo sunt, ea parata ad fructum hominum er inuenta sunt. Est enim mundus quasi communis deorum atque hominum domus aut urbs utrorumque; soli enim ratione utentes iure ac lege uiuunt. Ut igitur Athenas et Lacedaemonem Atheniensium Lacedaemoniorumque causa putandum est conditas esse omniaque, quae sint in his urbibus eorum populorum recte esse dicuntur, sic, quaecumque sunt in omni mundo, deorum atque hominum putanda sunt. Iam uero circumitus solis et lunae reliquorumque siderum, quamquam etiam ad mundi cohaerentiam pertinent, tamen et spectaculum hominibus praebent; nulla est enim insatiabilior species, nulla pulchrior et ad rationem sollertiamque praestantior; eorum enim cursus dimetati maturitates temporum et uarietates mutationesque cognouimus. Quae si hominibus solis nota sunt, hominum facta esse causa iudicandum est. Terra uero feta frugibus et uario leguminum genere, quae cum maxuma largitate fundit, ea ferarumne an hominum causa gignere uidetur? Quid de uitibus oliuetisque dicam, quarum uberrumi laetissumique fructus nihil omnino ad bestias pertinent; neque enim serendi neque colendi nec tempestiue demetendi percipiendique fructus neque condendi ac reponendi ulla pecudum scientia est, earumque omnium rerum hominum est et usus et cura.

LXIII. Ut fides igitur et tibias eorum causa factas dicendum est, qui illis uti possent, sic ea, quae dixi, is solis confitendum est esse parata, qui utuntur, nec, si quae bestiae furantur aliquid ex is aut rapiunt, illarum quoque causa ea nata esse dicemus. Neque enim homines murum aut formicarum causa frumentum condunt, sed coniugum et liberorum et familiarum suarum; itaque bestiae furtim ut dixi, fruuntur, domini palam et libere; hominum igitur causa eas rerum copias comparatas fatendum est Nisi forte tanta ubertas uarietasque pomorum eorumque iucundus non gustatus solum, sed odoratus etiam et aspectus dubitationem adfert, quin hominibus solis ea natura donauerit. Tantumque abest, ut haec bestiarum etiam causa parata sint, ut ipsas bestias hominum gratia generatas esse uideamus. Quid enim oues aliud adferunt, nisi ut earum uillis confectis atque contextis homines uestiantur; quae quidem neque ali neque sustentari neque ullum fructum edere ex se sine cultu hominum et curatione potuissent. Canum uero tam fida custodia tamque amans dominorum adulatio tantumque odium in externos et tam incredibilis ad inuestigandum sagacitas narium, tanta alacritas in uenando quid significat aliud, nisi se ad hominum commoditates esse generatos. Quid de bubus loquar; quorum ipsa terga declarant non esse se ad onus accipiendum figurata, ceruices autem natae ad iugum, tum uires umerorum et latitudines ad aratra æextrahenda. Quibus cum terrae subigerentur fissione glebarum, ab illo aureo genere, ut poetae loquuntur, uis nulla umquam adferebatur:

Ferrea tum uero proles exorta repentest
ausaque funestum primast fabricarier ensem
et gustare manu iunctum domitumque iuuencum:

tanta putabatur utilitas percipi e bubus, ut eorum uisceribus uesci scelus haberetur.

LXIV. Longum est mulorum persequi utilitates et asinorum, quae certe ad hominum usum paratae sunt. Sus uero quid habet praeter escam; cui quidem, ne putesceret, animam ipsam pro sale datam dicit esse Chrysippus; qua pecude, quod erat ad uescendum hominibus apta, nihil genuit natura fecundius. Quid multitudinem suauitatemque piscium dicam, quid auium; ex quibus tanta percipitur uoluptas, ut interdum Pronoea nostra Epicurea fuisse uideatur, atque eae ne caperentur quidem nisi hominum ratione atque sollertia; quamquam auis quasdam, et alites et oscines, ut nostri augures appellant, rerum augurandarum causa esse natas putamus. Iam uero immanes et feras beluas nanciscimur uenando, ut et uescamur is et exerceamur in uenando ad similitudinem bellicae disciplinae et utamur domitis et condocefactis, ut elephantis, multaque ex earum corporibus remedia morbis et uulneribus eligamus, sicut ex quibusdam stirpibus et herbis, quarum utilitates longinqui temporis usu et periclitatione percepimus. Totam licet animis tamquam oculis lustrare terram mariaque omnia: cernes iam spatia frugifera atque immensa camporum uestitusque densissimos montium, pecudum pastus, tum incredibili cursus maritimos celeritate. Nec ueto supra terram, sed etiam in intumis eius tenebris plurimarum rerum latet utilitas, quae ad usum hominum orta ab hominibus solis inuenitur.

LXV. Illud uero, quod uterque uestrum arripiet fortasse ad reprendendum, Cotta, quia Carneades lubenter in Stoicos inuehebatur, Velleius, quia nihil tam inridet Epicurus quam praedictionem rerum futurarum, mihi uidetur uel maxume confirmare deorum prudentia consuli rebus humanis. Est enim profecto diuinatio, quae multis locis, rebus, temporibus apparet cum in priuatis rebus, tum maxume in publicis: multa cernunt haruspices, multa augures prouident, multa oraclis declarantur, multa uaticinationibus, multa somniis, multa portentis; quibus cognitis multae saepe res (ex) hominum sententia atque utilitate partae, multa etiam pericula depulsa sunt. Haec igitur siue uis siue ars siue natura ad scientiam rerum futurarum homini profecto est nec ali cuiquam a dis inmortalibus data. Quae si singula uos forte non mouent, uniuersa certe tamen inter se conexa atque coniuncta mouere debebant. Nec uero uniuerso generi hominum solum, sed etiam singulis a dis immortalibus consuli et prouideri solet. Licet enim contrahere uniuersitatem generis humani eamque gradatim ad pauciores, postremo deducere ad singulos.

LXVI. Nam si omnibus hominibus, qui ubique sunt quacumque in ora ac parte terrarum ab huiusce terrae, quam nos incolimus, continuatione distantium, deos consulere censemus ob has causas, quas ante diximus, his quoque hominibus consulunt, qui has nobiscum terras ab oriente ad occidentem colunt. Sin autem consulunt, qui quasi magnam quandam insulam incolunt, quam nos orbem terrae uocamus, etiam illis consulunt, qui partes eius insulae tenent, Europam, Asiam, Africam. Ergo et earum partes diligunt, ut Romam, Athenas, Spartam, Rhodum, et earum urbium separatim ab uniuersis singulos diligunt, ut Pyrrhi bello Curium, Fabricium, Coruncanium, primo Punico Calatinum, Duellium, Metellum, Lutatium, secundo Maxumum, Marcellum, Africanum, post hos Paulum, Gracchum, Catonem, patrumue memoria Scipionem, Laelium; multosque praeterea et nostra ciuitas et Graecia tulit singulares uiros, quorum neminem nisi iuuante deo talem fuisse credendum est. Quae ratio poetas maxumeque Homerum inpulit, ut principibus heroum, Ulixi, Diomedi, Agamemnoni, Achilli certos deos discriminum et periculorum comites adiungeret. Praeterea ipsorum deorum saepe praesentiae, quales supra commemoraui, declarant ab is et (in) ciuitatibus et singulis hominibus consuli; quod quidem intellegitur etiam significationibus rerum futurarum, quae tum dormientibus, tum uigilantibus portenduntur; multa praeterea ostentis, multa in extis admonemur multisque rebus aliis, quas diuturnus usus ita notauit, ut artem diuinationis efficeret. Nemo igitur uir magnus sine aliquo adflatu diuino umquam fuit. Nec uero ita refellendum est, ut, si segetibus aut uinetis cuiuspiam tempestas nocuerit aut si quid e uitae commodis casus abstulerit, eum, cui quid horum acciderit, aut inuisum deo aut neglectum a deo iudicemus. Magna di curant, parua neglegunt. Magnis autem uiris prosperae semper omnes res, siquidem satis a nostris et a principe philosophiae Socrate dictum est de ubertatibus uirtutis et copiis.

LXVII. Haec mihi fere in mentem ueniebant, quae dicenda putarem de natura deorum. Tu autem, Cotta, si me audias, eandem causam agas teque et principem ciuem et pontificem esse cogites et, quoniam in utramque partem uobis licet disputare, hanc potius sumas eamque facultatem disserendi, quam tibi a rhetoricis exercitationibus acceptam amplificauit Academia, potius huc conferas. Mala enim et impia consuetudo est contra deos disputandi, siue ex animo id fit siue simulate. S." ..

 

LIX. Quand je viens ensuite à considérer l'âme même, l'esprit de l'homme, sa raison, sa prudence, son discernement, je trouve qu'il faut n'avoir point ces facultés, pour ne pas comprendre que ce sont les ouvrages d'une providence divine. Eh! que n'ai-je votre éloquence, Cotta! De quelle manière vous traiteriez un si beau sujet! Vous feriez voir l'étendue de notre intelligence; comment nous savons réunir nos idées, et lier celles qui suivent avec celles qui précèdent; établir des principes, tirer des conséquences, définir tout, le réduire à une exacte précision, et nous assurer par là si nous sommes parvenus à une science véritable, qui est le comble de la perfection, même dans un Dieu. Quelle prérogative, quoique vos Académiciens la dépriment, et même la refusent à l'homme, de connaître parfaitement les objets extérieurs par la perception des sens, jointe à l'application de l'esprit! On voit par ce moyen quels sont les rapports d'une chose avec l'autre, et là-dessus on invente les arts nécessaires, soit pour la vie, soit pour l'agrément. Que l'éloquence est belle! Quelle est divine, cette maîtresse de l'univers, ainsi que vous l'appelez parmi vous! Elle nous fait apprendre ce que nous ignorons, et nous rend capables d'enseigner ce que nous savons. Par elle nous exhortons, par elle nous persuadons, par elle nous consolons les affligés, par elle nous relevons le courage abattu, par elle nous humilions l'audace, par elle nous réprimons les passions, les emportements. C'est elle qui nous a imposé des lois, qui a formé les liens de la société civile, qui a fait quitter aux hommes leur vie sauvage et farouche. Aussi ne croirait-on pas, à moins que d'y prendre bien garde, tout ce qu'il en a coûté à la nature pour nous donner la parole. Car il y a premièrement, depuis les poumons jusqu'au fond de la bouche, une artère par où se transmet la voix, dont le principe est dans notre esprit. Après, dans la bouche se trouve la langue, terminée par les dents. Elle fléchit, elle règle la voix, qui ne lui vient que confusément proférée. En la poussant cette voix contre les dents, et contre d'autres parties de la bouche, elle articule, elle rend les sons distincts. Ce qui fait que les Stoïciens comparent la langue à l'archet, les dents aux cordes, et les narines au corps de l'instrument.

LX. Mais nos mains, de quelle commodité ne sont-elles pas, et de quelle utilité dans les arts? Les doigts s'allongent ou se plient sans la moindre difficulté, tant leurs jointures sont flexibles. Avec leur secours, les mains usent du pinceau et du ciseau; elles jouent de la lyre, de la flûte; voilà pour l'agréable. Pour le nécessaire, elles cultivent les champs, bâtissent des maisons, fout des étoffes, des habits, travaillent en cuivre, en fer. L'esprit invente; les sens examinent; la main exécute. Tellement que si nous sommes logés, si nous sommes vêtus et à couvert, si nous avons des villes, des murs, des habitations, des temples, c'est aux mains que nous le devons. Par 142 notre travail, c'est-à-dire par nos mains, nous savons multiplier et varier nos aliments. Car beaucoup de fruits, ou qui se consomment d'abord, ou qui se doivent garder, ne viendraient point sans culture. D'ailleurs, pour manger des animaux terrestres, des aquatiques et des volatiles, nous en avons partie à prendre, partie à nourrir. Pour nos voitures, nous domptons les quadrupèdes, dont la force et la vitesse suppléent à notre faiblesse et à notre lenteur. Nous faisons porter des charges aux uns, le joug à d'autres. Nous faisons servir à nos usages la sagacité de l'éléphant, et l'odorat du chien. Le fer, sans quoi l'on ne peut cultiver les champs, nous allons le prendre dans les entrailles de la terre. Les veines de cuivre, d'argent et d'or, quoique très-cachées, nous les trouvons, et nous les employons à nos besoins, ou à des ornements. Nous avons des arbres, ou qui ont été plantés à dessein, ou qui sont venus d'eux-mêmes; et nous les coupons, tant pour faire du feu, nous chauffer et cuire nos viandes, que pour bâtir, et nous mettre à l'abri du chaud et du froid. C'est aussi de quoi construire des vaisseaux, qui de toutes parts nous apportent toutes les commodités de la vie. Nous sommes les seuls animaux qui entendons la navigation, et qui par là nous soumettons ce que la nature a fait de plus violent, la mer et les vents. Ainsi nous tirons de la mer une infinité de choses utiles. Pour celles que la terre produit, nous en sommes absolument les maîtres. Nous jouissons des plaines, des montagnes: les rivières, les lacs sont à nous: c'est nous qui semons les blés, qui plantons les arbres: nous fertilisons les terres en les arrosant par des canaux: nous arrêtons les fleuves, nous les redressons, nous les détournons. En un mot, nos mains tâchent de faire dans la nature, pour ainsi dire, une autre nature.

LXI. Mais quoi! l'esprit humain n'a-t-il pas même pénétré dans le ciel? De tous les animaux, il n'y a que l'homme qui ait observé le cours des astres, leur lever, leur coucher; qui ait déterminé l'espace du jour, du mois, de l'année; qui ait prévu les éclipses du soleil et celles de la lune; qui Tes ait prédites à jamais, marquant leur grandeur, leur durée, leur temps précis. Et c'est dans ces réflexions que l'esprit humain a puisé la connaissance des Dieux. Connaissance qui produit la piété, la justice, toutes les vertus, d'où résulte une heureuse vie, semblable à celle des Dieux, puisque dès-lors nous les égalons, à l'immortalité près, dont nous n'avons nul besoin pour bien vivre. Par tout ce que je viens d'exposer, je crois avoir suffisamment prouvé la supériorité de l'homme sur le reste des animaux. Concluons que ni la conformation de son corps, ni les qualités de son esprit, ne peuvent être l'effet du hasard. Pour finir, car il est temps, je n'ai plus qu'à montrer que tout ce qui nous est utile dans ce monde-ci a été fait exprès pour nous.

LXII. Premièrement, le monde a été fait pour les Dieux et pour les hommes. Tout ce qu'il contient a été préparé, a été imaginé pour notre utilité particulière. Il est la maison commune, ou la cité des Dieux et des hommes, puisque ce sont les seuls êtres raisonnables, les seuls qui connaissent la justice, et qui aient une loi. Ainsi, comme 143 les villes d'Athènes et de Sparte ont été bâties pour les Athéniens et pour les Spartiates; et que tout ce qu'elles renferment est censé appartenir à ces peuples: de même ou doit juger que tout ce qui est dans le monde est aux Dieux et aux hommes. Le soleil, la lune, tous les astres, outre qu'ils font partie de ce qui constitue l'univers, servent aussi de spectacle aux mortels. Spectacle ravissant, dont on ne se rassasie point, le plus digne de nous occuper et d'exercer notre pénétration. En mesurant le cours des astres, nous avons observé les différentes saisons, leur durée, leur vicissitude; et puisque tout cela n'est connu que des hommes seuls, on a sujet de croire qu'il a été fait pour l'amour d'eux. Que la terre produise toute sorte de grains et de légumes, est-ce pour les hommes, ou pour les brutes? Celles-ci ne touchent pas même aux fruits de la vigne et de l'olivier, qui viennent en si grande quantité, et d'un goût si exquis. Elles ne savent ni semer, ni cultiver, ni faire à temps la récolte, ni serrer et garder les fruits: il n'y a que l'homme qui prenne ces soins, et qui en profite.

LXIII. Ainsi, de même que les lyres et les flûtes sont faites pour ceux qui s'en peuvent servir, les fruits de la terre sont uniquement destinés à ceux qui en usent. Et si quelques bêtes en dérobent un peu, il ne s'ensuit pas que la terre lés ait produits à leur intention. Quand les hommes font provision de froment, c'est pour leurs femmes, pour leurs enfants, pour leurs familles; et non en faveur des rats, ou des fourmis. Aussi les bêtes n'en jouissent-elles qu'à la dérobée, comme j'ai dit: mais les maîtres, publiquement et librement. C'est donc pour nous que la nature prétend travailler. Une si grande abondance, une si grande variété de fruits, qui réjouissent non-seulement le goût, mais encore l'odorat et la vue, seraient-elles pour d'autres que pour nous? Eh! comment les bêtes auraient-elles part au motif qui a fait produire les fruits de la terre, puisqu'elles ont été produites elles-mêmes pour les hommes? En effet, si les brebis ne portaient une laine, qui préparée et tissue sert à nous vêtir, de quelle utilité seraient-elles, n'étant capables de rien sans le secours de l'homme, pas même de pourvoir à leurs aliments? Que signifient dans le chien tant de fidélité, l'art de flatter amoureusement son maître, une si grande haine pour les étrangers, tant de sentiment pour quêter le gibier, tant de vivacité à le poursuivre: que signifient, dis-je, toutes ces qualités du chien, si ce n'est qu'il est né pour le service de l'homme? Parlerai-je des bœufs? On voit bien, à la forme de leur dos, que leur affaire n'est pas de porter des charges; mais leur cou est naturellement fait pour le joug, comme leurs fortes et larges épaules pour tirer la charrue. Dans le siècle d'or, ainsi que parlent les poètes, le service que ces animaux rendaient au laboureur, en lui fendant les guérets, était censé si important, que c'eût été alors un crime de les tuer pour les manger.

Mais bientôt s'éleva cette race brutale

Qui forgea la première une lame fatale,

Et qui, pour se nourrir cherchant un mets nouveau,

Égorgea sans pitié le docile taureau.

LXIV. Je serais trop long, si je m'arrêtais ici aux propriétés des ânes et des mulets, pour montrer qu'ils sont certainement destinés à nos usages. Et le cochon, à quoi est-il bon qu'à manger? Il n'a une âme, dit Chrysippe, qu'en guise de sel, pour l'empêcher de pourrir. Au reste, comme il était propre à la nourriture des hommes, la nature n'a point fait d'animal plus fécond que celui-là. Quelle multitude d'oiseaux et de poissons, qui tombent dans les pièges que nous savons leur tendre, et qui flattent si délicieusement le goût, que l'on serait tenté quelquefois de croire notre providence épicurienne! Il y a certains oiseaux que nous croyons faits pour prédire l'avenir, les uns par leur chant, les autres par leur vol. Quant aux grosses bêtes sauvages, nous les prenons à la chasse; soit pour les manger; soit pour nous occuper à un exercice, qui est l'image de la guerre; soit pour nous servir de celles qu'on peut dompter et instruire, comme les éléphants; soit pour y trouver des remèdes à nos maladies et à nos plaies, comme il s'en trouve dans certaines plantes dont, à force d'expériences, on a connu les vertus. Représentez-vous enfin toute la terre, comme si vous l'aviez devant les yeux. Que découvrirez-vous? De vastes campagnes fertiles en grains; des montagnes revêtues d'épaisses forêts; des pâturages immenses pour les bestiaux. Représentez-vous toutes les mers. Vous les verrez couvertes de navires, qui fendent les flots avec une incroyable vitesse. Et, non contents de regarder la face de la terre, voyez jusque dans la profondeur de ses entrailles une infinité de choses utiles, qui, faites pour l'homme, ne sont découvertes que par l'homme seul.

LXV. Une autre preuve, et des plus fortes, selon moi, pour faire sentir que la providence des Dieux prend soin de nous, c'est la divination. Preuve que tous les deux, peut-être, vous attaquerez: vous, Cotta, parce que Carnéade s'élevait volontiers contre les Stoïciens; Vous, Velléius, parce qu'il n'est rien dont Épicure se moque tant que des pronostics. Quoi qu'il en soit, la vérité de la divination se fait connaître dans plusieurs lieux, dans plusieurs rencontres; dans les affaires particulières, encore plus dans les publiques. On reçoit plusieurs avertissements par les aruspices, par les augures, par les oracles, par les vaticinations, par les songes, par les prodiges: et souvent il est arrivé, grâce aux lumières venues par cette voie, que les événements ont été heureux, et qu'on a repoussé d'imminents périls. Appelez donc la divination une manière de transport, ou un art, ou une faculté naturelle: toujours est-il sûr qu'elle se trouve parmi les hommes; et que dans quiconque elle se trouve, c'est un don des Dieux. Que si ces preuves, en les prenant chacune séparément, font peu d'impression sur votre esprit: du moins, quand vous remarquez comme elles sont liées toutes ensemble, vous en devez être touché. Au reste, la providence des Dieux n'embrasse pas le genre humain dans son universalité seulement, elle veille sur chaque particulier. Une gradation vous rendra ceci sensible, en vous conduisant de l'universalité à un moindre nombre, et d'un moindre nombre aux particuliers.

LXVI. Car si les raisons que j'ai touchées prouvent que les Dieux prennent soin de tous les hommes, dans quelque pays, dans quelque 145 endroit que ce soit, hors de notre continent; ils prennent soin aussi de ceux qui habitent la même terre que nous, du levant jusqu'au couchant. Et s'ils veillent sur ceux qui habitent cette espèce de grande île que nous appelons le globe de la terre, pareillement ils veillent sur ceux qui occupent les parties de cette île, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Ils chérissent donc les parties de ces parties, comme Rome, Athènes, Sparte, Rhodes; et ils chérissent les particuliers de ces villes, séparés de la totalité. Dans la guerre de Pyrrhus, ils marquèrent un amour singulier à Curius, à Fabricius, à Coruncanius: dans la première guerre punique, à Calatinus, à Duillius, à Métellus, à Lutatius: dans la seconde, à Fabius, à Marcellus, à l'Africain: ensuite, à Paul-Emile, à Gracehus, à Caton; et du temps de nos pères, à Scipion, à Lélius. Combien Rome et la Grèce ont-elles porté d'autres grands hommes, dont il est croyable que pas un n'a été tel sans l'aide d'un Dieu? Ce qui fait que les poètes, Homère surtout, ne manquent point d'associer à leurs principaux héros, comme Ulysse, Diomède, Agamemnon, Achille, de certains Dieux, qui sont les compagnons de leurs aventures et de leurs dangers. On voit aussi par les fréquentes apparitions des Dieux, telles que j'en ai raconté ci-dessus, qu'ils étendent leur providence, et sur les villes, et sur les particuliers. On le voit par les pressentiments qui nous viennent de leur part, ou en songe, ou quand nous veillons; outre que l'avenir se manifeste souvent à nous par les entrailles des victimes, par les présages, et de plusieurs autres manières, qui ont été longtemps observées avec tant d'exactitude, qu'il s'en est fait un art de deviner. Jamais grand homme ne fut sans quelque inspiration divine. Si l'orage gâte les blés ou les vignes de quelque particulier, ou qu'un accident lui ôte de ses commodités, il ne faut pas dire pour cela qu'un Dieu le haïsse, ou le néglige. Les Dieux prennent soin des grandes choses, ils ne s'embarrassent pas des petites. D'ailleurs, tout prospère toujours aux grands hommes: et nos Stoïciens, après Socrate, le prince des philosophes, ont assez parlé des avantages et des ressources infinies qui se trouvent dans la vertu.

LXVII. Voilà, à peu près, ce qui se présentait à mon esprit sur la nature des Dieux, et ce que j'en ai cru devoir avancer. Pour vous, Cotta, si vous me croyez, défendez la même cause. Souvenez-vous que vous tenez dans Rome le premier rang, et que vous êtes pontife. Le pour et le contre étant à votre choix dans la dispute, préférez mon parti, et le faites valoir avec l'éloquence que vous avez puisée dans les exercices de la rhétorique, et fortifiée par ceux de l'Académie. Car il est mal de parler contre les Dieux, et c'est une impiété, soit qu'on pense ce qu'on dit, soit qu'on ne fasse que sembl

 

sumantur uel mandentur condita uetustati, et praeterea uescimur bestiis et