Cicéron, de finibus

CICÉRON

ŒUVRES COMPLÈTES DE CICÉRON AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE; INSPECTEUR GÉNÉRAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - TOME QUATRIÈME - PARIS - CHEZ FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET Cie. LIBRAIRES - IMPRIMERIE DE L'INSTITUT DE FRANCE - RUE JACOB,  - M DCCC LXIX

TOME IV.

ENTRETIENS SUR LA NATURE DES DIEUX.  -  DE NATURA DEORUM

LIVRE III - LIBER TERTIUS

 de natura deorum livre II - de natura deorum ; notes

Oeuvre numérisée et mise en page par Patrick Hoffman

 

 

 

ŒUVRES

COMPLÈTESDE CICÉRON,


AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIÉES

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,

DE L'ACADÉMIE

INSPECTEUR GÉNÉRAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
 

TOME QUATRIEME


PARIS,


CHEZ FIRMIN DIDOT FRERES, FILS ET Cie, LIBRAIRES,
IMPRIMEURS DE L'INSTITUT DE FRANCE

RUE JACOB,  .

M DCCC LXIV


 

 

ENTRETIENS SUR LA NATURE DES DIEUX.

 

DE NATURA DEORUM

 

 

 

 
 

Liber tertius.

Quae cum Balbus dixisset, tum adridens Cotta "Sero", inquit, "mihi, Balbe, praecipis, quid defendam. Ego enim te disputante, quid contra dicerem, mecum ipse meditabar neque tam refellendi tui causa quam ea, quae minus intellegebam, requirendi. Cum autem suo cuique iudicio sit utendum, difficile factu est me id sentire, quod tu uelis." Hic Velleius "Nescis", inquit, "quanta cum expectatione, Cotta, sim te auditurus. Iucundus enim Balbo nostro sermo tuus contra Epicurum fuit; praebebo igitur ego me tibi uicissim attentum contra Stoicos auditorem. Spero enim te, ut soles, bene paratum uenire." Tum Cotta "Sic mehercule", inquit, "Vellei; neque enim mihi par ratio cum Lucilio est, ac tecum fuit". "Qui tandem?" inquit ille. "Quia mihi uidetur Epicurus uester de dis immortalibus non magnopere pugnare: tantummodo negare deos esse non audet, ne quid inuidiae subeat aut criminis; cum uero deos nihil agere, nihil curare confirmat membrisque humanis esse praeditos, sed eorum membrorum usum nullum habere, ludere uidetur satisque putare, si dixerit esse quandam beatam naruram et aeternam. A Balbo autem animaduertisti, credo, quam multa dicta sint quamque, etiamsi minus uera, tamen apta inter se et cohaerentia : Itaque cogito, ut dixi, non tam refellere eius orationem quam ea, quae minus intellexi, requirere. Quare, Balbe, tibi permitto, responderene mihi malis de singulis rebus quaerenti ex te ea, quae parum accepi, an uniuersam audire orationem meam." Tum Balbus: "Ego uero, si quid explanari tibi uoles, respondere malo; sin me interrogare non tam intellegendi causa quam refellendi, utrum uoles, faciam, uel ad singula, quae requires, statim respondebo uel, cum peroraris, ad omnia."

II. Tum Cotta "Optime", inquit; "quam ob rem sic agamus, ut nos ipsa ducit oratio. Sed antequam de re, pauca de me. Non enim mediocriter moueor auctoritate tua, Balbe, orationeque ea, quae me in perorando cohortabatur, ut meminissem me et Cottam esse et pontificem; quod eo, credo, ualebat, ut opiniones, quas a maioribus accepimus de dis immortalibus, sacra, caerimonias religionesque defenderem. Ego uero eas defendam semper semperque defendi nec me ex ea opinione, quam a maioribus accepi de cultu deorum inmortalium, ullius umquam oratio aut docti aut indocti mouebit. Sed cum de religione agitur, Ti. Coruncanium, P. Scipionem, P. Scaeuolam pontifices maximos, non Zenonem aut Cleanthen aut Chrysippum sequor habeoque C. Laelium augurem eundemque sapientem, quem potius audiam dicentem de religione in illa oratione nobili quam quemquam principem Stoicorum. Cumque omnis populi Romani religio in sacra et in auspicia diuisa sit, tertium adiunctum sit, si quid praedictionis causa ex portentis et monstris Sibyllae interpretes haruspicesue monuerunt, harum ego religionum nullam umquam contemnendam putaui mihique ita persuasi, Romulum auspiciis, Numam sacris constitutis fundamenta iecisse nostrae ciuitatis, quae numquam profecto sine summa placatione deorum inmortalium tanta esse potuisset. Habes, Balbe, quid Cotta, quid pontifex sentiat; fac nunc ego intellegam, tu quid sentias; a te enim philosopho rationem accipere debeo religionis, maioribus autem nostris etiam nulla ratione reddita credere."

III. Tum Balbus "Quam igitur a me rationem", inquit, "Cotta, desideras?" Et ille "Quadripertita", inquit, "fuit diuisio tua, primum ut uelles docere deos esse, deinde quales essent, tum ab is mundum regi, postremo consulere eos rebus humanis. Haec, si recte memini, partitio fuit." "Rectissume", inquit Balbus; "sed expecto, quid requiras." Tum Cotta "Primum quidque uideamus", inquit, "et si id est primum, quod inter omnis nisi admodum impios conuenit, mihi quidem ex animo exuri non potest, esse deos, id tamen ipsum, quod mihi persuasum est auctoritate maiorum, cur ita sit, nihil tu me doces." "Quid est", inquit Balbus, "si tibi persuasum est, cur a me uelis discere?" Tum Cotta "Quia sic adgredior", inquit, "ad hanc disputationem, quasi nihil umquam audierim de dis immortalibus, nihil cogitauerim; rudem me et integrum discipulum accipe et ea, quae requiro, doce." "Dic igitur", inquit, "quid requiras." "Egone, primum illud, cur, quom istam partem ne egere quidem oratione dixisses, quod esset perspicuum et inter omnis constaret deos esse, de eo ipso tam multa dixeris." "Quia te quoque", inquit, "animaduerti, Cotta, saepe, cum in foro diceres, quam plurimis posses argumentis onerare iudicem, si modo eam facultatem tibi daret causa. Atque hoc idem et philosophi faciunt et ego, ut potui, feci. Tu autem quod quaeris, similiter facis, ac si me roges, cur te duobus contuear oculis et non altero coniueam, cum idem uno adsequi possim."

IV. Tum Cotta "Quam simile istud sit", inquit, "tu uideris. Nam ego neque in causis, si quid est euidens, de quo inter omnis conueniat, argumentari soleo -- perspicuitas enim argumentatione eleuatur -- nec, si id facerem in causis forensibus, idem facerem in hac suptilitate sermonis. Cur coniueres autem altero oculo, causa non esset, cum idem optutus esset amborum et cum rerum natura, quam tu sapientem esse uis, duo lumina ab animo ad oculos perforata nos habere uoluisset. Sed quia non confidebas tam esse id perspicuum, quam tu uelis, propterea multis argumentis deos esse docere uoluisTi. Mihi enim unum sat erat, ita nobis maioris nostros tradidisse. Sed tu auctoritates contemnis, ratione pugnas; patere igitur rationem meam cum tua ratione contendere. Adfers haec omnia argumenta, cur dii sint, remque mea sententia minime dubiam argumentando dubiam facis; mandaui enim memoriae non numerum solum, sed etiam ordinem argumentorum tuorum. Primum fuit, cum caelum suspexissemus, statim nos intellegere esse aliquod numen, quo haec regantur. Ex hoc illud etiam:

Aspice hoc sublime candens, quem inuocant omnes Iouem

Quasi uero quisquam nostrum istum potius quam Capitolinum Iouem appellet aut hoc perspicuum sit constetque inter omnes, eos esse deos, quos tibi Velleius multique praeterea ne animantis quidem esse concedant. Graue etiam argumentum tibi uidebatur, quod opinio de dis inmortalibus et omnium esset et cottidie cresceret: placet igitur tantas res opinione stultorum iudicari, uobis praesertim, qui illos insanos esse dicatis?

V. At enim praesentis uidemus deos, ut apud Regillum Postumius, in Salaria Vatinius' -- nescio quid etiam de Locrorum apud Sagram proelio. Quos igitur tu Tyndaridas appellabas, id est homines homine natos, et quos Homerus, qui recens ab illorum aetate fuit, sepultos esse dicit Lacedaemone, eos tu cum cantheriis albis nullis calonibus obuiam Vatinio uenisse existimas et uictoriam populi Romani Vatinio potius homini rustico quam M. Catoni, qui tum erat princeps, nuntiauisse? Ergo et illud in silice, quod hodie apparet apud Regillum, tamquam uestigium ungulae Castoris equi credis esse? Nonne mauis illud credere, quod probari potest, animos praeclarorum hominum, quales isti Tyndaridae fuerunt, diuinos esse et aeternos quam eos, qui semel cremati essent, equitare et in acie pugnare potuisse. Aut si hoc fieri potuisse dicis, doceas oportet, quomodo, nec fabellas aniles proferas." Tum Lucilius "An tibi", inquit, "fabellae uidentur? Nonne ab a. Postumio aedem Castori et Polluci in foro dedicatam, nonne senatus consultum de Vatinio uides? Nam de Sagra Graecorum etiam est uolgare prouerbium, qui quae adfirmant certiora esse dicunt quam illa, quae apud Sagram. His igitur auctoribus nonne debes moueri?" Tum Cotta "Rumoribus", inquit, "mecum pugnas, Balbe; ego autem a te rationes requiro ---.

VI. Fati necessitate secuntur, quae futura sunt; effugere enim nemo id potest, quod futurum est. Saepe autem ne utile quidem est scire, quid futurum sit; miserum est enim nihil proficientem angi nec habere ne spei quidem extremum et tamen commune solacium; praesertim cum uos idem fato fieri dicatis omnia, quod autem semper ex omni aeternitate uerum fuerit, id esse fatum: quid igitur iuuat aut quid adfert ad cauendum scire aliquid futurum, cum id certe futurum sit? Unde porro ista diuinatio, quis inuenit fissum iecoris, quis cornicis cantum notauit, quis sortis? Quibus ego credo nec possum Atti Naui, quem commemorabas, lituum contemnere; sed qui ista intellecta sint a philosophis, debeo discere, praesertim cum plurimis de rebus diuini isti mentiantur. 'At medici quoque' -- ita enim dicebas -- 'saepe falluntur.' Quid simile medicina, cuius ego rationem uideo, et diuinatio, quae unde oriatur non intellego? Tu autem etiam Deciorum deuotionibus placatos deos esse censes. Quae fuit eorum tanta iniquitas, ut placari populo Romano non possent nisi uiri tales occidissent? Consilium illud imperatorium' fuit, quod Graeci strategema appellant, sed eorum imperatorum, qui patriae consulerent, uitae non parcerent; rebantur enim fore, ut exercitus imperatorem equo incitato se in hostem inmittentem persequeretur, id quod euenit. Nam Fauni uocem equidem numquam audiui; tibi, si audiuisse te dicis, credam, etsi, Faunus omnino quid sit, nescio.

VII. Non igitur adhuc, quantum quidem in te est, Balbe, intellego deos esse; quos equidem credo esse, sed nil docent Stoici. Nam Cleanthes, ut dicebas, quattuor modis informatas in animis hominum putat deorum esse notiones. Unus is modus est, de quo satis dixi, qui est susceptus ex praesensione rerum futurarum; alter ex perturbationibus tempestatum et reliquis motibus; tertius ex commoditate rerum, quas percipimus, et copia; quartus ex astrorum ordine caelique constantia. De praesensione diximus. De perturbationibus caelestibus et maritimis et terrenis non possumus dicere, cum ea fiant, non esse multos, qui illa metuant et a dis inmortalibus fieri existument;  sed non id quaeritur, sintne aliqui, qui deos esse putent: di utrum sint necne sint, quaeritur. Nam reliquae causae, quas Cleanthes adfert, quarum una est de commodorum, quae capimus, copia, altera de temporum ordine caelique constantia, tum tractabuntur a nobis, cum disputabimus de prouidentia deorum, de qua plurima a te, Balbe, dicta sunt; eodemque illa etiam differemus, quod Chrysippum dicere aiebas, quoniam esset aliquid in rerum natura, quod ab homine effici non posset, esse aliquid homine melius, quaeque in domo pulchra cum pulchritudine mundi comparabas, et cum totius mundi conuenientiam consensumque adferebas; Zenonisque breuis et acutulas confusiones in eam partem sermonis, quam modo dixi, differemus; eodemque tempore illa omnia, quae a te physice dicta sunt de ui ignea deque eo calore, ex quo omnia generari dicebas, loco suo quaerentur; omniaque, quae a te nudius tertius dicta sunt, cum docere uelles deos esse, quare et mundus uniuersus et sol et luna et stellae sensum ac mentem haberent, in idem tempus reseruabo. A te autem idem illud etiam atque etiam quaeram, quibus rationibus tibi persuadeas deos esse."

VIII. Tum Balbus: "Equidem attulisse rationes mihi uideor, sed eas tu ita refellis, ut, cum me interrogaturus esse uideare et ego me ad respondendum compararim, repente auertas orationem nec des respondendi locum. Itaque maximae res tacitae praeterierunt, de diuinatione, de fato, quibus de quaestionibus tu quidem strictim, nostri autem multa solent dicere, sed ab hac ea quaestione, quae nunc in manibus est, separantur; quare, si uidetur, noli agere confuse, ut hoc explicemus, hac disputatione quod quaeritur." "Optime", inquit Cotta."Itaque quoniam quattuor in partes totam quaestionem diuisisti de primaque diximus, consideremus secundam; quae mihi talis uidetur fuisse, ut, cum ostendere uelles, quales di essent, ostenderes nullos esse. A consuetudine oculorum animum abducere difficillimum dicebas, sed, cum deo nihil praestantius esset, non dubitabas, quin mundus esset deus, quo nihil in rerum natura melius esset: modo possemus eum animantem cogitare uel potius ut cetera oculis, sic animo hoc cernere. Sed cum mundo negas quicquam esse melius, quid dicis melius? Si pulchrius, adsentior; si aptius ad utilitates nostras, id quoque adsentior; sin autem id dicis, nihil esse mundo sapientius, nullo modo prorsus adsentior, non quod difficile sit mentem ab oculis seuocare, sed quo magis seuoco, eo minus id, quod tu uis, possum mente comprendere.

IX. 'Nihil est mundo melius in rerum natura.' Ne in terris quidem urbe nostra; num igitur idcirco in urbe esse rationem, cogitationem, mentem putas aut, quoniam non sit, num idcirco existimas formicam anteponendam esse huic pulcherrumae urbi, quod in urbe sensus sit nullus, in formica non modo sensus, sed etiam mens, ratio, memoria? Videre oportet, Balbe, quid tibi concedatur, non te ipsum, quod uelis, sumere. Istum enim locum totum ilIa uetus Zenonis breuis et, ut tibi uidebatur, acuta conclusio dilatauit. Zeno enim ita concludit: 'Quod ratione utitur, id melius est quam id, quod ratione non utitur; nihil autem mundo melius; ratione igitur mundus utitur.' Hoc si placet, iam efficies, ut mundus optime librum legere uideatur; Zenonis enim uestigiis hoc modo rationem poteris concludere: 'Quod litteratum est, id est melius, quam quod non est litteratum; nihil autem mundo melius; litteratus igitur est mundus' --isto modo etiam disertus et quidem mathematicus, musicus, omni denique doctrina eruditus, postremo philosophus erit mundus. Saepe dixisti nihil fieri sine deo nec ullam uim esse naturae, ut sui dissimilia posset effingere: concedam non modo animantem et sapientem esse mundum, sed fidicinem etiam et tubicinem, quoniam earum quoque artium homines ex eo procreantur? Nihil igitur adfert pater iste Stoicorum, quare mundum ratione uti putemus, nec cur animantem quidem esse. Non est igitur mundus deus; et tamen nihil est eo melius: nihil est enim eo pulchrius, nihil salutarius nobis, nihil ornatius aspectu motuque constantius. Quod si mundus uniuersus non est deus, ne stellae quidem, quas tu innumerabilis in deorum numero reponebas. Quarum te cursus aequabiles aeternique delectabant, nec mehercule iniuria, sunt enim admirabili incredibilique constantia. Sed non omnia, Balbe, quae cursus certos et constantis habent, ea deo potius tribuenda sunt quam naturae.

X. Quid Chalcidico Euripo in motu identidem reciprocando putas fieri posse constantius, quid freto Siciliensi, quid Oceani feruore illis in locis,

Europam Libyamque rapax ubi diuidit unda?

Quid aestus maritimi uel Hispanienses uel Brittannici eorumque certis temporibus uel accessus uel recessus sine deo fieri nonne possunt? Vide, quaeso, si omnis motus omniaque, quae certis temporibus ordinem suum conseruant, diuina dicimus, ne tertianas quoque febres et quartanas diuinas esse dicendum sit; quarum reuersione et motu quid potest esse constantius? Sed omnium talium rerum ratio reddenda est; quod uos cum facere non potestis, tamquam in aram confugitis ad deum. Et Chrysippus tibi acute dicere uidebatur, homo sine dubio uersutus et callidus -- uersutos eos appello, quorum celeriter mens uersatur, callidos autem, quorum tamquam manus opere, sic animus usu concalluit --; is igitur 'Si aliquid est', inquit, 'quod homo efficere non possit, qui id efficit, melior est homine; homo autem haec, quae in mundo sunt, efficere non potest; qui potuit igitur, is praestat homini; homini autem praestare quis possit nisi deus; est igitur deus'. Haec omnia in eodem, quo illa Zenonis, errore uersantur. Quid enim sit melius, quid praestabilius, quid inter naturam et rationem intersit, non distinguitur. Idemque, si dei non sint, negat esse in omni natura quicquam homine melius; id autem putare quemquam hominem, nihil homine esse melius, summae adrogantiae censet esse. Sit sane adrogantis pluris se putare quam mundum; at illud non modo non adrogantis, sed potius prudentis, intellegere se habere sensum et rationem, haec eadem Orionem et Caniculam non habere. Et 'Si domus pulchra sit, intellegamus eam dominis', inquit, 'aedificatam esse, non muribus; sic igitur mundum deorum domum existimare debemus'. Ita prorsus existimarem, si illum aedificatum, non, quemadmodum docebo, a natura conformatum putarem.

XI. At enim quaerit apud Xenophontem Socrates, unde animum arripuerimus, si nullus fuerit in mundo. Et ego quaero, unde orationem, unde numeros, unde cantus; nisi uero loqui solem cum Iuna putamus, cum propius accesserit, aut ad harmoniam canere mundum, ut Pythagoras existimat. Naturae ista sunt, Balbe, naturae non artificiose ambulantis, ut ait Zeno -- quod quidem quale sit, iam uidebimus --, sed omnia cientis et agitantis motibus et mutationibus suis. Itaque illa mihi placebat oratio de conuenientia consensuque naturae, quam quasi cognatione continuatam conspirare dicebas; illud non probabam, quod negabas id accidere potuisse, nisi ea uno diuino spiritu contineretur. Illa uero cohaeret et permanet naturae uiribus, non deorum, estque in ea iste quasi consensus, quam συμπάθειαν Graeci uocant; sed ea, quo sua sponte maior est, eo minus diuina ratione fieri existimanda est.

XII. Illa autem, quae Carneades adferebat, quemadmodum dissoluitis? Si nullum corpus inmortale sit, nullum esse corpus sempiternum: corpus autem inmortale nullum esse, ne indiuiduum quidem nec, quod dirimi distrahiue non possit; cumque omne animal patibilem naturam habeat, nullum est eorum, quod effugiat accipiendi aliquid extrinsecus, id est quasi ferendi et patiendi necessitatem, et si omne animal tale est, inmortale nullum est. Ergo itidem, si omne animal secari ac diuidi potest, nullum est eorum indiuiduum, nullum aeternum; atqui omne animal ad accipiendam uim externam et ferundam paratum est; mortale igitur omne animal et dissolubile et diuiduum sit necesse est. Ut enim, si omnis cera commutabilis esset, nihil esset cereum, quod commutari non posset, item nihil argenteum, nihil aeneum, si commutabilis esset natura argenti et aeris similiter igitur, si omnia, quae sunt, e quibusdam rebus constant, et si ea, e quibus cuncta constant, mutabilia sunt, nullum corpus esse potest non mutabile; mutabilia autem sunt illa, ex quibus omnia constant, ut uobis uidetur; omne igitur corpus mutabile est. At si esset corpus aliquod immortale, non esset omne mutabile; ita efficitur, ut omne corpus mortale sit. Etenim omne corpus aut aqua aut aer aut ignis aut terra est aut id, quod est concretum ex iis aut ex aliqua parte eorum. Horum autem nihil est, quin intereat; nam et terrenum omne diuiditur, et humor ita mollis est, ut facile premi conlidique possit; ignis uero et aer omni pulsu facillime pellitur naturaque cedens est maxume et dissupabilis. Praetereaque omnia haec tum intereunt, cum in naturam aliam conuertuntur; quod fit, cum terra in aquam se uertit et cum ex aqua oritur aer, ex aere aether, cumque eadem uicissim retro commeant. Quod si ita est, ut ea intereant, e quibus constet omne animal, nullum est animal sempiternum.

XIII. Et ut haec omittamus, tamen animal nullum inueniri potest, quod neque natum umquam sit et semper sit futurum. Omne enim animal sensus habet; sentit igitur et calida et frigida et dulcia et amara nec potest ullo sensu iocunda accipere, non accipere contraria; si igitur uoluptatis sensum capit, doloris etiam capit; quod autem dolorem accipit, id accipiat etiam interitum necesse est; omne igitur animal confitendum est esse mortale. Praeterea, si quid est, quod nec uoluptatem sentiat nec dolorem, id animal esse non potest; sin autem, quod animal est, id illa necesse est sentiat, et, quod ea sentiat, non potest esse aeternum; et omne animal sentit; nullum igitur animal aeternum est. Praeterea nullum potest esse animal, in quo non et adpetitio sit et declinatio naturalis. Adpetuntur autem, quae secundum naturam sunt, declinantur contraria; et omne animal adpetit quaedam et fugit a quibusdam; quod autem refugit, id contra naturam est, et quod est contra naturam, id habet uim interemendi. Omne ergo animal intereat necesse est. Innumerabilia sunt, ex quibus effici cogique possit nihil esse, quod sensum habeat, quin id intereat; etenim ea ipsa, quae sentiuntur, ut frigus, ut calor, ut uoluptas, ut dolor, ut cetera, cum amplificata sunt, interimunt; nec ullum animal est sine sensu; nullum igitur animal aeternum est.

XIV. Etenim aut simplex est natura animantis, ut uel terrena sit uel ignea uel animalis uel umida, quod quale sit ne intellegi quidem potest, aut concretum ex pluribus naturis, quarum suum quaeque locum habeat, quo naturae ui feratur, alia infimum, alia summum, alia medium. Haec ad quoddam tempus cohaerere possunt, semper autem nullo modo possunt; necessest enim in suum quaeque locum natura rapiatur. Nullum igitur animal est sempiternum. Sed omnia uestri, Balbe, solent ad igneam uim referre Heraclitum, ut opinor, sequentes, quem ipsum non omnes interpretantur uno modo; quem, quoniam, quid diceret, intellegi noluit, omittamus; uos autem ita dicitis, omnem uim esse ignem, itaque et animantis, cum calor defecerit, tum interire, et in omni natura rerum id uiuere, id uigere, quod caleat. Ego autem non intellego, quomodo calore extincto corpora intereant, non intereant umore aut spiritu amisso, praesertim cum intereant etiam nimio calore. Quamobrem id quidem commune est de calido; uerum tamen uideamus exitum. Ita uoltis, opinor, nihil esse animal intrinsecus in natura atque mundo praeter ignem: qui magis quam praeter animam, unde animantium quoque constet animus, ex quo animal dicitur? Quomodo autem hoc, quasi concedatur, sumitis, nihil esse animum nisi ignem; probabilius enim uidetur tale quiddam esse animum, ut sit ex igni atque anima temperatum. 'Quodsi ignis ex sese ipse animal est nulla se alia admiscente natura, quoniam is, cum inest in corporibus nostris, efficit, ut sentiamus, non potest ipse esse sine sensu.' Rursus eadem dici possunt: quidquid est enim, quod sensum habeat, id necesse est sentiat et uoluptatem et dolorem, ad quem autem dolor ueniat, ad eundem etiam interitum uenire. Ita fit, ut ne ignem quidem efficere possitis aeternum. Quid enim? Non eisdem uobis placet omnem ignem pastus indigere nec permanere ullo modo posse, nisi alatur, ali autem solem, lunam, reliqua astra aquis, alia dulcibus, alia marinis; eamque causam Cleanthes adfert, cur se sol referat nec longius progrediatur solstitiali orbi itemque brumali, ne longius discedat a cibo. Hoc totum quale sit, mox; nunc autem concludatur illud: quod interire possit, id aeternum non esse natura; ignem autem interiturum esse, nisi alatur; non esse igitur natura ignem sempiternum.

XV. Qualem autem deum intellegere nos possumus nulla uirtute praeditum? Quid enim? Prudentiamne deo tribuemus, quae constat ex scientia rerum bonarum et malarum et nec bonarum nec malarum? Cui mali nihil est nec esse potest, quid huic opus est dilectu bonorum et malorum, quid autem ratione, quid intellegentia; quibus utimur ad eam rem, ut apertis obscura adsequamur; at opscurum deo nihil potest esse. Nam iustitia, quae suum cuique distribuit, quid pertinet ad deos; hominum enim societas et communitas, ut uos dicitis, iustitiam procreauit. Temperantia autem constat ex praetermittendis uoluptatibus corporis: cui si locus in caelo est, est etiam uoluptatibus. Nam fortis deus intellegi qui potest, in dolore an in labore an in periculo: quorum deum nihil adtingit.  Nec ratione igitur utentem nec uirtute ulla praeditum deum intellegere qui possumus? Nec uero uolgi atque imperitorum inscitiam despicere possum, cum ea considero, quae dicuntur a Stoicis. Sunt enim illa imperitorum: piscem Syri uenerantur, omne fere genus bestiarum Aegyptii consecrauerunt; iam uero in Graecia multos habent ex hominibus deos, Alabandum Alabandis, Tenedi Tenen, Leucotheam, quae fuit Ino, et eius Palaemonem filium cuncta Graecia -- Herculem, Aesculapium, Tyndaridas, Romulum nostrum aliosque compluris, quos quasi nouos et adscripticios ciues in caelum receptos putant. Haec igitur indocti;

XVI. Quid uos philosophi, qui meliora? Omitto illa, sunt enim praeclara: sit sane deus ipse mundus. Hoc credo illud esse

... sublime candens, quem inuocant omnes Iouem.

Quare igitur pluris adiungimus deos? Quanta autem est eorum multitudo: mihi quidem sane multi uidentur; singulas enim stellas numeras deos eosque aut beluarum nomine appellas, ut Capram, ut Nepam, ut Taurum, ut Leonem, aut rerum inanimarum, ut Argo, ut Aram, ut Coronam. Sed ut haec concedantur, reliqua qui tandem non modo concedi, sed omnino intellegi possunt? Cum fruges Cererem, uinum Liberum dicimus, genere nos quidem sermonis utimur usitato, sed ecquem tam amentem esse putas, qui illud, quo uescatur, deum credat esse? Nam quos ab hominibus peruenisse dicis ad deos, tu reddes rationem, quemadmodum id fieri potuerit aut cur fieri desierit, et ego discam libenter; quomodo nunc quidem est, non uideo, quo pacto ille, cui 'in monte Oetaeo inlatae lampades' fuerint, ut ait Accius, 'in domum aeternam patris' ex illo ardore peruenerit; quem tamen Homerus apud inferos conueniri facit ab Ulixe sicut ceteros, qui excesserant uita. Quamquam quem potissimum Herculem colamus, scire sane uelim; pluris enim tradunt nobis ii, qui interiores scrutantur et reconditas litteras, antiquissimum Ioue natum -- sed item Ioue antiquissimo, nam Ioues quoque pluris in priscis Graecorum litteris inuenimus: ex eo igitur et Lysithoe est is Hercules, quem concertauisse cum Apolline de tripode accepimus. Alter traditur Nilo natus Aegyptius, quem aiunt Phrygias litteras conscripsisse. Tertius est ex Idaeis Digitis; cui inferias adferunt Cretes. Quartus Iouis est et Asteriae, Latonae sororis, qui Tyri maxime colitur, cuius Carthaginem filiam ferunt; quintus in India, qui Belus dicitur, sextus hic ex Alcmena, quem Iuppiter genuit, sed tertius Iuppiter, quoniam, ut iam docebo, pluris Ioues etiam accepimus.

XVII. Quando enim me in hunc locum deduxit oratio, docebo meliora me didicisse de colendis dis inmortalibus iure pontificio et more maiorum capedunculis his, quas Numa nobis reliquit, de quibus in illa aureola oratiuncula dicit Laelius, quam rationibus Stoicorum. Si enim uos sequar, dic, quid ei respondeam, qui me sic roget: 'Si di sunt, suntne etiam Nymphae deae? Si Nymphae, Panisci etiam et Satyri; hi autem non sunt; ne Nymphae quidem igitur. At earum templa sunt publice uota et dedicata. Ne ceteri quidem ergo di, quorum templa sunt dedicata. Age porro: Iouem et Neptunum deum numeras; ergo etiam Orcus frater eorum deus, et illi, qui fluere apud inferos dicuntur, Acheron, Cocytus, Pyriphlegethon; tum Charon, tum Cerberus di putandi. At id quidem repudiandum; ne Orcus quidem igitur; quid dicitis ergo de fratribus?' Haec Carneades aiebat, non ut deos tolleret -- quid enim philosopho minus conueniens --, sed ut Stoicos nihil de dis explicare conuinceret; itaque insequebatur: 'Quid enim', aiebat, 'si hi fratres sunt in numero deorum, num de patre eorum Saturno negari potest, quem uolgo maxime colunt ad occidentem? Qui si est deus, patrem quoque eius Caelum esse deum confitendum est. Quod si ita est, Caeli quoque parentes di habendi sunt Aether et Dies eorumque fratres et sorores, qui a genealogis antiquis sic nominantur -- Amor, Dolus, Metus, Labor, Inuidentia, Fatum, Senectus, Mors, Tenebrae, Miseria, Querella, Gratia, Fraus, Pertinacia, Parcae, Hesperides, Somnia; quos omnis Erebo et Nocte natos ferunt. Aut igitur haec monstra probanda sunt aut prima illa tollenda.

XVIII. Quid Apollinem, Volcanum, Mercurium, ceteros deos esse dices, de Hercule, Aesculapio, Libero, Castore, Polluce dubitabis? At hi quidem coluntur aeque atque illi, apud quosdam etiam multo magis. Ergo hi dei sunt habendi mortalibus nati matribus. Quid Aristaeus, qui oliuae dicitur inuentor, Apollinis filius, Theseus, qui Neptuni, reliqui, quorum patres di, non erunt in deorum numero? Quid quorum matres? Opinor etiam magis; ut enim iure ciuili, qui est matre libera, liber est, item iure naturae, qui dea matre est, deus sit necesse est. Itaque Achillem Astypalenses insulani sanctissume colunt; qui si deus est, et Orpheus et Rhesus di sunt, Musa matre nati; nisi forte maritumae nuptiae terrenis anteponuntur. Si hi di non sunt, quia nusquam coluntur, quomodo illi sunt?' Vide igitur, ne uirtutibus hominum isti honores habeantur, non immortalitatibus; quod tu quoque, Balbe, uisus es dicere. Quomodo autem potes, si Latonam deam putas, Hecatam non putare, quae matre Asteria est sorore Latonae? An haec quoque dea est? uidimus enim eius aras delubraque in Graecia. Sin haec dea est, cur non Eumenides? Quae si deae sunt, quarum et Athenis fanumst et apud nos, ut ego interpretor, lucus Furinae, Furiae deae sunt, speculatrices, credo, et uindices facinorum et sceleris. Quodsi tales dei sunt, ut rebus humanis intersint, Natio quoque dea putanda est, cui, cum fana circumimus in agro Ardeati, rem diuinam facere solemus; quae quia partus matronarum tueatur, a nascentibus Natio nominata est. Ea si dea est, di omnes illi, qui commemorabantur a te, Honos, Fides, Mens, Concordia, ergo etiam Spes, Moneta omniaque, quae cogitatione nobismet ipsis possumus fingere. Quod si uerisimile non est, ne illud quidem est, haec unde fluxerunt.

XIX. Quid autem dicis, si di sunt illi, quos colimus et accepimus, cur non eodem in genere Serapim Isimque numeremus? Quod si facimus, cur barbarorum deos repudiemus? Boues igitur et equos, ibis, accipitres, aspidas, crocodilos, pisces, canes, lupos, faelis, multas praeterea beluas in deorum numerum reponemus. Quae si reiciamus, illa quoque, unde haec nata sunt, reiciemus. Quid deinde, Ino dea ducetur et Leukothea a Graecis, a nobis Matuta dicetur, cum sit Cadmi filia, Circe autem er Pasiphae et Aeeta e Perseide Oceani filia natae patre Sole in deorum numero non habebuntur? Quamquam Circen quoque coloni nostri Cercienses religiose colunt. Ergo hanc deam ducis: quid Medeae respondebis, quae duobus dis auis, Sole et Oceano, Aeeta patre, matre Idyia procreata est, quid huius Absyrto fratri -- qui est apud Pacuuium Aegialeus, sed illud nomen ueterum litteris usitatius --? Qui si di non sunt, uereor, quid agat Ino; haec enim omnia ex eodem fonte fluxerunt. An Amphiataus erit deus et Trophonius? Nostri quidem publicani, cum essent agri in Boeotia deorum inmortalium excepti lege censoria, negabant inmortalis esse ullos, qui aliquando homines fuissent. Sed si sunt hi di, est certe Erectheus, cuius Athenis et delubrum uidimus et sacerdotem. Quem si deum facimus, quid aut de Codro dubitare possumus aut de ceteris, qui pugnantes pro patriae libertate ceciderunt? Quod si probabile non est, ne illa quidem superiora, unde haec manant, probanda sunt. Atque in plerisque ciuitatibus intellegi potest augendae uirtutis gratia, quo libentius rei publicae causa periculum adiret optimus quisque, uirorum fortium memoriam honore deorum immortalium consecratam. Ob eam enim ipsam causam Erectheus Athenis filiaeque eius in numero deorum sunt, itemque Leonaticuml est delubrum Athenis, quod Leokorion nominatur. Alabandenses quidem sanctius Alabandum colunt, a quo est urbs illa condita, quam quemquam nobilium deorum; apud quos non inurbane Stratonicus ut multa, cum quidam ei molestus Alabandum deum esse confirmaret, Herculem negaret, 'ergo', inquit, 'mihi Alabandus, tibi Hercules sit iratus'.

XX. Illa autem, Balbe, quae tu a caelo astrisque ducebas, quam longe serpant, non uides: solem deum esse lunamque, quorum alterum Apollinem Graeci, alteram Dianam putant. Quod si luna dea est, ergo etiam Lucifer ceteraeque errantes numerum deorum optinebunt; igitur etiam inerrantes. Cur autem arci species non in deorum numero reponatur; est enim pulcher et ob eam speciem, quia causam habeat admirabilem, Thaumante dicitur Iris esse nata. Cuius si diuina natura est, quid facies nubibus; arcus enim ipse e nubibus efficitur quodam modo coloratis; quarum una etiam Centauros peperisse dicitur. Quod si nubes retuleris in deos, referendae certe erunt tempestates, quae populi Romani ritibus consecratae sunt. Ergo imbres, nimbi, procellae, turbines dei putandi; nostri quidem duces mare ingredientes inmolare hostiam fluctibus consuerunt. Iam si est Ceres a gerendo -- ita enim dicebas --, terra ipsa dea est et ita habetur; quae est enim alia Tellus; sin terra, mare etiam, quem Neptunum esse dicebas; ergo et flumina et fontes. Itaque et Fontis delubrum Masso ex Corsica dedicauit, et in augurum precatione Tiberinum, Spinonem, Anemonem, Nodinum, alia propinquorum fluminum nomina uidemus. Ergo hoc aut in inmensum serpet aut nihil horum recipiemus; nec ilIa infinita ratio superstitionis probabitur; nihil ergo horum probandum est.

XXI. Dicamus igitur, Balbe, oportet contra illos etiam, qui hos deos ex hominum genere in caelum translatos non re, sed opinione esse dicunt, quos auguste omnes sancteque ueneramur. Principio Ioues tres numerant ii, qui theologi nominantur, ex quibus primum et secundum natos in Arcadia; alterum patre Aethere, ex quo etiam Proserpinam natam ferunt et Liberum, alterum patre Caelo, qui genuisse Mineruam dicitur, quam principem et inuentricem belli ferunt; tertium Cretensem Saturni filium; cuius in illa insula sepulcrum ostenditur. Διόσκουροι etiam apud Graios multis modis nominantur: primi tres, qui appellantur Anactes Athenis, ex rege Ioue antiquissimo et Proserpina nati Tritopatreus, Eubuleus, Dionysus; secundi Ioue tertio nati et Leda, Castor et Pollux; tertii dicuntur a nonnullis Alco et Melampus et Tmolus, Atrei filii, qui Pelope natus fuit. Iam Musae primae quattuor Ioue altero, Thelxinoe, Aoede, Arche, Melete; secundae Ioue tertio et Mnemosyne procreatae nouem; tertiae Piero natae et Antiopa, quas Pieridas et Pierias solent poetae appellare, isdem nominibus et eodem numero, quo proxumae superiores. Cumque tu solem, quia solus esset, appellatum esse dicas, Soles ipsi quam multi a theologis proferuntur. Unus eorum Ioue natus nepos Aetheris; alter Hyperione; tertius Volcano Nili filio, cuius urbem Aegyptii uolunt esse eam, quae Heliopolis appellatur; quartus is, quem heroicis temporibus Acantho Rhodi peperisse dicitur, pater Ialysi, Camiri, Lindi, unde Rhodii; quintus, qui Colchis fertur Aeetam et Circam procreauisse.

XXII. Volcani item complures: primus Caelo natus, ex quo et Minerua Apollinem eum, cuius in tutela Athenas antiqui historici esse uoluerunt; secundus Nilo natus Opas, ut Aegyptii appellant, quem custodem esse Aegypti uolunt; tertius ex tertio Ioue et Iunone, qui Lemni fabricae traditur praefuisse; quartus Maemalio natus, qui tenuit insulas propter Siciliam, quae Volcaniae nominantur. Mercurius unus Caelo patre, Die matre natus, cuius obscenius excitata natura traditur, quod aspectu Proserpinae commotus sit; alter Valentis et Phoronidis filius is, qui sub terris habetur idem Trophonius; tertius Ioue tertio natus et Maia, ex quo et Penelopa Pana natum ferunt; quartus Nilo patre, quem Aegyptii nefas habent nominare; quintus, quem colunt Pheneatae, qui Argum dicitur interemisse ob eamque causam in Aegyptum profugisse atque Aegyptiis leges et litteras tradidisse: hunc Aegyptii Theyt appellant eodemque nomine anni primus mensis apud eos uocatur. Aesculapiorum primus Apollinis, quem Arcades colunt, qui specillum inuenisse primusque uolnus dicitur obligauisse; secundus secundi Mercuri frater: is fulmine percussus dicitur humatus esse Cynosuris; tertius Arsippi et Arsinoae, qui primus purgationem alui dentisque euolsionem, ut ferunt, inuenit, cuius in Arcadia non longe a Lusio flumine sepulcrum er lucus ostenditur.

XXIII. Apollinum antiquissimus is, quem paulo antea e Volcano natum esse dixi custodem Athenarum; alter Corybantis filius natus in Creta, cuius de illa insula cum Ioue ipso certamen fuisse traditur; tertius Ioue tertio natus et Latona, quem ex Hyperboreis Delphos ferunt aduenisse; quartus in Arcadia, quem Arcades νόμιον appellant, quod ab eo se leges ferunt accepisse. Dianae item plures: prima Iouis et Proserpinae, quae pinnatum Cupidinem genuisse dicitur; secunda notior, quam Ioue tertio et Latona natam accepimus; tertiae pater Upis traditur, Glauce mater: eam saepe Graeci Upim paterno nomine appellant. Dionysos multos habemus: primum Ioue et Proserpina natum; secundum Nilo, qui Nysam dicitur interemisse; tertium Cabiro patre, eumque regem Asiae praefuisse dicunt, cui Sabazia sunt instituta; quartum Ioue et Luna, cui sacra Orphica putantur confici; quintum Nyso natum et Thyone, a quo trieterides constitutae putantur. Venus prima Caelo et Die nata, cuius Eli delubrum uidimus; altera spuma procreata, ex qua et Mercurio Cupidinem secundum natum accepimus; tertia Ioue nata et Diona, quae nupsit Volcano, sed ex ea et Marte natus Anteros dicitur; quarta Syria Cyproque concepta, quae Astarte uocatur, quam Adonidi nupsisse proditum est. Minerua prima, quam Apollinis matrem supra diximus; secunda orta Nilo, quam Aegyptii Saietae colunt; tertia ilIa, quam a loue generatam supra diximus; quarta Ioue nata et Coryphe Oceani filia, quam Arcades Korian nominant et quadrigarum inuentricem ferunt; quinta Pallantis, quae patrem dicitur interemisse uirginitatem suam uiolare conantem, cui pinnarum talaria adfigunt. Cupido primus Mercurio et Diana prima natus dicitur; secundus Mercurio et Venere secunda; tertius, qui idem est Anteros, Marte et Venere tertia. Atque haec quidem et alia eius modi ex uetere Graeciae fama collecta sunt. Quibus intellegis resistendum esse, ne perturbentur religiones; uestri autem non modo haec non refellunt, uerum etiam confirmant interpretando, quorsum quidque pertineat. Sed eo iam, unde huc digressi sumus, reuertamur.

XXIV. Num censes igitur suptiliore ratione opus esse ad haec refellenda? Nam mentem fidem, spem, uirtutem, honorem, uictoriam, salutem, concordiam ceteraque huiusmodi rerum uim habere uidemus, non deorum. Aut enim in nobismet insunt ipsis, ut mens, ut spes, ut fides, ut uirtus, ut concordia, aut optandae nobis sunt, ut honos, ut salus, ut uictoria; quarum rerum utilitatem uideo, uideo etiam consecrata simulacra; quare autem in iis uis deorum insit, tum intellegam, cum ex te cognouero. Quo in genere uel maxime est fortuna numeranda, quam nemo ab inconstantia et temeritate seiunget, quae digna certe non sunt deo. lam uero quid uos illa delectat explicatio fabularum et enodatio nominum? Exsectum a filio Caelum, uinctum itidem a filio Saturnum, haec et alia generis eiusdem ita defenditis, ut ii, qui ista finxerunt, non modo non insani, sed etiam fuisse sapientes uideantur. In enodandis autem nominibus, quod miserandum sit, laboratis: 'Saturnus, quia se saturat annis; Mauors, quia magna uertit; Minerua, quia minuit aut quia minatur; Venus, quia uenit ad omnia; Ceres a gerendo.' Quam periculosa consuetudo. In multis enim nominibus haerebitis: quid Veioui facies, quid Volcano? Quamquam, quoniam Neptunum a nando appellatum putas, nullum erit nomen, quod non possis una littera explicare, unde ductum sit; in quo quidem magis tu mihi natare uisus es quam ipse Neptunus. Magnam molestiam suscepit et minime necessariam primus Zeno, post Cleanthes, deinde Chrysippus, commenticiarum fabularum reddere rationem, uocabulorum, cur quidque ita appellatum sit, causas explicare. Quod cum facitis, illud profecto confitemini, longe aliter se rem habere, atque hominum opinio sit; eos enim, qui di appellantur, rerum naturas esse non figuras deorum.

XXV. Qui tantus error fuit, ut perniciosis etiam rebus non modo nomen deorum tribueretur, sed etiam sacra constituerentur. Febris enim fanum in Palatio et Orbonae ad aedem Larum et aram Malae Fortunae Exquiliis consecratam uidemus. Omnis igitur talis a philosophia pellatur error, ut, cum de dis inmortalibus disputemus, dicamus digna dis inmortalibus. De quibus habeo ipse, quid sentiam, non habeo autem, quid tibi adsentiar. Neptunum esse dicis animum cum intellegentia per mare pertinentem, idem de Cerere; istam autem intellegentiam aut maris aut terrae non modo comprehendere animo, sed ne suspicione quidem possum attingere. Itaque aliunde mihi quaerendum est, ut et esse deos, et quales sint dii, discere possim, quoniam, qualis tu eos esse uis, agnoscere non possum. Videamus ea, quae secuntur: primum deorumne prudentia mundus regatur; deinde, consulantne di rebus humanis. Haec enim mihi ex tua partitione restant duo; de quibus si uobis uidetur, accuratius disserendum puto ." "Mihi uero", inquit Velleius, "ualde uidetur; nam et maiora expecto et is, quae dicta sunt, uehementer adsentior." Tum Balbus "Interpellare te", inquit, "Cotta nolo, sed sumemus tempus aliud; efficiam profecto, ut fateare. Sed ***-

Nequaquam istuc istac ibit; magna inest certatio.
Nam ut ego illi supplicarem tanta blandiloquentia,

Niobe parumne ratiocinari uidetur et sibi ipsa nefariam pestem machinari? Illud uero quam callida ratione:

Qui uolt, quod uolt, ita dat se res, ut operam dabit,

qui est uersus omnium seminator malorum.

Ille trauersa mente mihi hodie tradidit repagula,
quibus ego iram omnem recludam atque illi perniciem dabo;
mihi maerores, illi luctum, exitium illi, exilium mihi.

Hanc uidelicet rationem, quam uos diuino beneficio homini solum tributam dicitis, bestiae non habent; uidesne igitur, quanto munere deorum simus adfecti? Atque eadem Medea patrem patriamque fugiens,

postquam pater
adpropinquat iamque paene, ut conprehendatur, parat,
puerum interea optruncat membraque articulatim diuidit
perque agros passim dispergit corpus: id ea gratia,
ut, dum nati dissipatos artus captaret parens,
ipsa interea effugeret, illum ut maeror tardaret sequi,
sibi salutem ut familiari pareret parricidio.

Huic ut scelus, sic ne ratio quidem defuit. Quid ille funestas epulas fratri conparans nonne uersat huc et illuc cogitatione rationem:

Maior mihi moles, maius miscendumst malum,
qui illius acerbum cor contundam et conprimam.

XXVII. Nec tamen ille ipse est praetereundus, 'qui non sat habuit coniugem inlexe in stuprum.' De quo recte et uerissume loquitur Atreus:

Quod re in summa summum esse arbitror
periclum, matres coinquinari regias,
contaminari stirpem, admisceri genus.

At id ipsum quam callide, qui regnum adulterio quaereret:

Addo (inquit) huc, quod mihi portento caelestum pater
prodigium misit, regni stabilimen mei,
agnum inter pecudes aurea clarum coma
quondam Thyestem clepere ausum esse e regia,
qua in re adiutricem coniugem cepit sibi.

Videturne summa inprobitate usus non sine summa esse ratione? Nec uero scaena solum referta est his sceleribus, sed multo uita communis paene maioribus. Sentit domus uniuscuiusque, sentit forum, sentit curia, campus, socii, prouinciae, ut, quemadmodum ratione recte fiat, sic ratione peccetur, alterumque et a paucis et raro, alterum et semper et a plurimis, ut satius fuerit nullam omnino nobis a dis immortalibus datam esse rationem quam tanta cum pernicie datam. Ut uinum aegrotis, quia prodest raro, nocet saepissime, melius est non adhibere omnino quam spe dubiae salutis in apertam perniciem incurrere, sic haud scio, an melius fuerit humano generi motum istum celerem cogitationis, acumen, sollertiam, quam rationem uocamus, quoniam pestifera sit multis, admodum paucis salutaris, non dari omnino quam tam munifice et tam large dari. Quamobrem si mens uoluntasque diuina idcirco consuluit hominibus, quod iis est Iargita rationem, is solis consuluit, quos bona ratione donauit, quos uidemus, si modo ulli sint, esse perpaucos. Non placet autem paucis a dus inmortalibus esse consultum; sequitur ergo, ut nemini consultum sit.

XXVIII. Huic loco sic soletis occurrere: non idcirco non optume nobis a dis esse prouisum, quod multi eorum beneficio peruerse uterentur; etiam patrimoniis multos male uti nec ob eam causam eos beneficium a patribus nullum habere. Quisquam istuc negat, aut quae est in collatione ista similitudo? Nec enim Herculi nocere Deianira uoluit, cum ei tunicam sanguine Centauri tinctam dedit, nec prodesse Pheraeo Iasoni is, qui gladio uomicam eius aperuit, quam sanare medici non potuerant. Multi enim et, cum obesse uellent, profuerunt et, cum prodesse, offuerunt; ita non fit ex eo, quod datur, ut uoluntas eius, qui dederit, appareat, nec si is, qui accepit, bene utitur, idcirco is, qui dedit, amice dedit. Quae enim libido, quae auaritia, quod facinus aut suscipitur nisi consilio capto aut sine animi motu et cogitatione, id est ratione, perficitur; nam omnis opinio ratio est, et quidem bona ratio, si uera, mala autem, si falsa est opinio. Sed a deo tantum rationem habemus, si modo habemus, bonam autem rationem aut non bonam a nobis. Non enim ut patrimonium relinquitur, sic ratio est homini beneficio deorum data; quid enim potius hominibus dii dedissent, si is nocere uoluissent; iniustitiae autem, intemperantiae, timiditatis quae semina essent, si is uitiis ratio non subesset?

XXIX. Medea modo et Atreus commemorabatur a nobis, heroicae personae, inita subductaque ratione nefaria scelera meditantes. Quid? Leuitates comicae parumne semper in ratione uersantur? Parumne suptiliter disputat ille in Eunucho:

Quid igitur faciam?
Exclusit, reuocat; redeam? Non, si me obsecret.

Ille uero in Synephebis Academicorum more contra communem opinionem non dubitat pugnare ratione, qui 'in amore summo summaque inopia suaue' esse dicit

parentem habere auarum, inlepidum, in liberos
difficilem, qui te nec amet nec studeat tui,

atque huic incredibili sententiae ratiunculas suggerit:

Aut tu illum fructu fallas aut per litteras
auertas aliquod nomen aut per seruolum
percutias pauidum; postremo a parco patre
quod sumas, quanto dissipes libentius;

idemque facilem et liberalem patrem incommodum esse amanti filio disputat:

Quem neque quo pacto fallam nec quid inde auferam
nec quem dolum ad eum aut machinam commoliar,
scio quicquam: ita omnis meos dolos, fallacias,
praestrigias praestrinxit commoditas patris.

Quid ergo isti doli, quid machinae, quid fallaciae praestrigiaeque? Num sine ratione esse potuerunt? O praeclarum munus deorum! Ut Phormio possit dicere:

Cedo senem; iam instructa sunt mihi in corde consilia omnia.

XXX. Sed exeamus e theatro, ueniamus in forum! Sessum ite, precor! Quid ut iudicetur? Qui tabularium incenderit. Quod facinus occultius: at se Q. Sosius, splendidus eques Romanus, ex agro Piceno, fecisse confessus est. Qui transcripserit tabulas publicas; id quoque L- Alenus fecit, cum chirographum sex primorum imitatus est; quid hoc homine sollertius? Cognosce alias quaestiones, auri Tolossani, coniurationis Iugurthinae; repete superiora: Tubuli de pecunia capta ob rem iudicandam; posteriora: de incestu rogatione Peducaea; tum haec cotidiana: sicae, uenena, peculatus, testamentorum etiam lege noua quaestiones. Inde illa actio OPE CONSILIOQUE TUO FURTUM AIO FACTUM ESSE; inde tot iudicia de fide mala, tutelae mandati, pro socio, fiduciae, reliqua, quae ex empto aut uendito aut conducto aut locato contra fidem fiunt, inde iudicium publicum rei priuatae lege Plaetoria, inde euerriculum malitiarum omnium, iudicium de dolo malo, quod C. Aquillius familiaris noster protulit; quem dolum idem Aquillius tum teneri putat, cum aliud sit simulatum, aliud actum. Hanc igitur tantam a dis inmortalibus arbitramur malorum sementim esse factam? Si enim rationem hominibus di dederunt, malitiam dederunt; est enim malitia uersuta et fallax ratio nocendi; idem etiam di fraudem dederunt, facinus ceteraque, quorum nihil nec suscipi sine ratione nec effici potest. Utinam igitur, ut illa anus optat,

ne in nemore Pelio securibus
caesae accidissent abiegnae ad terram trabes,

sic istam calliditatem hominibus di ne dedissent, qua perpauci bene utuntur, qui tamen ipsi saepe a male utentibus obprimuntur, innumerabiles autem improbe utuntur, ut donum hoc diuinum rationis et consilii ad fraudem hominibus, non ad bonitatem impertitum esse uideatur.

XXXI. Sed urgetis identidem hominum esse istam culpam, non deorum. Ut si medicus grauitatem morbi, gubernator uim tempestatis accuset; etsi hi quidem homunculi, sed tamen ridiculi: 'Quis enim te adhibuisset', dixerit quispiam, 'si ista non essent.' Contra deum licet disputare liberius: 'In hominum uitiis ais esse culpam: eam dedisses hominibus rationem, quae uitia culpamque excluderet.' Ubi igitur locus fuit errori deorum? Nam patrimonia spe bene tradendi relinquimus, qua possumus falli; deus falli qui potuit? An ut Sol, in currum quom Phaethontem filium sustulit, aut Neptunus, cum Theseus Hippolytum perdidit, cum ter optandi a Neptuno patre habuisset potestatem? Poetarum ista sunt; nos autem philosophi esse uolumus, rerum auctores, non fabularum. Atque hi tamen ipsi di poetici, si scissent perniciosa fore illa filiis, peccasse in beneficio putarentur. Et si uerum est, quod Aristo Chius dicere solebat, nocere audientibus philosophos is, qui bene dicta male interpretarentur -- posse enim asotus ex Aristippi, acerbos e Zenonis schola exire -- prorsus, si, qui audierunt, uitiosi essent discessuri, quod peruerse philosophorum disputationem interpretarentur, tacere praestaret philosophis quam is, qui se audissent, nocere. Sic, si homines rationem bono consilio a dis immortalibus datam in fraudem malitiamque conuertunt, non dari illam quam dari humano generi melius fuit. Ut si medicus sciat eum aegrotum, qui iussus sit uinum sumere, meracius sumpturum statimque periturum, magna sit in culpa, sic uestra ista Prouidentia reprendenda, quae rationem dederit is, quos scierit ea peruerse et inprobe ussuros. Nisi forte dicitis eam nescisse. Utinam quidem; sed non audebitis, non enim ignoro, quanti eius nomen putetis.

XXXII. Sed hic quidem locus concludi iam potest. Nam si stultitia consensu omnium philosophorum maius est malum, quam si omnia mala et fortunae et corporis ex altera parte ponantur, sapientiam autem nemo adsequitur, in summis malis omnes sumus, quibus uos optume consultum a dis inmortalibus dicitis. Nam ut nihil interest, utrum nemo ualeat an nemo possit ualere, sic non intellego, quid intersit, utrum nemo sit sapiens an nemo esse possit. Ac nos quidem nimis multa de re apertissuma; Telamo autem uno uersu totum locum conficit, cur di homines neglegant:

Nam si curent, bene bonis sit, male malis; quod nunc abest.

Debebant illi quidem omnis bonos efficere, siquidem hominum generi consulebant; sin id minus, bonis quidem certe consulere debebant. Cur igitur duo Scipiones fortissimos et optimos uiros in Hispania Poenus oppressit, cur Maximus extulit filium consularem, cur Marcellum Annibal interemit, cur Paulum Cannae sustulerunt, cur Poenorum crudelitati Reguli corpus est praebitum, cur Africanum domestici parietes non texerunt? Sed haec uetera et alia permulta; propiora uideamus! Cur auunculus meus uir innocentissumus idemque doctissumus P. Rutilius in exilio est, cur sodalis meus interfectus domi suae Drusus, cur temperantiae prudentiaeque specimen ante simulacrum Vestae pontifex maximus est Q. Scaeuola trucidatus, cur ante etiam tot ciuitatis principes a Cinna interempti, cur omnium perfidiosissimus C. Marius Q. Catulum praestantissuma dignitate uirum mori potuit iubere? Dies deficiat, si uelim enumerare, quibus bonis male euenerit, nec minus, si commemorem, quibus improbis optime. Cur enim Marius tam feliciter septimum consul domi suae senex est mortuus, cur omnium crudelissumus tam diu Cinna regnauit?

XXXIII.  'At dedit poenas.' Prohiberi melius fuit impedirique, ne tot summos uiros interficeret, quam ipsum aliquando poenas dare. Summo cruciatu supplicioque Q. Varius homo importunissumus periit; si, quia Drusum ferro, Metellum ueneno sustulerat, illos conseruari melius fuit quam poenas sceleris Varium pendere. Duodequadraginta Dionysius tyrannus annos fuit opulentissumae et beatissumae ciuitatis; quam multos ante hunc in ipso Graeciae flore Pisistratus. 'At Phalaris, at Apollodorus poenas sustulit.' Multis quidem ante cruciatis et necatis. Et praedones multi saepe poenas dant, nec tamen possumus dicere non pluris captiuos acerbe quam praedones necatos. Anaxarchum Democriteum a Cyprio tyranno excarnificatum accepimus, Zenonem Eleatem in tormentis necatum; quid dicam de Socrate, cuius morti inlacrimare soleo Platonem legens? Videsne igitur deorum iudicio, si uident res humanas, discrimen esse sublatum?

XXXIV. Diogenes quidem Cynicus dicere solebat Harpalum, qui temporibus illis praedo felix habebatur, contra deos testimonium dicere, quod in illa fortuna tam diu uiueret. Dionysius, de quo ante dixi, cum fanum Proserpinae Locris expilauisset, nauigabat Syracusas; isque cum secundissumo uento cursum teneret, ridens 'Videtisne', inquit, 'amici, quam bona a dis inmortalibus nauigatio sacrilegis detur?' Atque homo acutus cum bene planeque percepisset, in eadem sententia perseuerabat. Qui quom ad Peloponnesum classem appulisset et in fanum uenisset Iouis Olympii, aureum ei detraxit amiculum grandi pondere, quo Iouem ornarat e manubus Carthaginiensium tyrannus Gelo, atque in eo etiam cauillatus est aestate graue esse aureum amiculum, hieme frigidum, eique laneum pallium iniecit, cum id esse ad omne anni tempus diceret. Idemque Aesculapi Epidauri barbam auream demi iussit; neque enim conuenire barbatum esse filium, cum in omnibus fanis pater imberbis esset.  Iam mensas argenteas de omnibus delubris iussit auferri, in quibus, quod more ueteris Graeciae inscriptum esset BONORUM DEORUM, uti se eorum bonitate uelle dicebat. Idem Victoriolas aureas et pateras coronasque, quae simulacrorum porrectis manibus sustinebantur, sine dubitatione tollebat eaque se accipere, non auferre dicebat; esse enim stultitiam, a quibus bona precaremur, ab is porrigentibus et dantibus nolle sumere. Eundemque ferunt haec, quae dixi, sublata de fanis in forum protulisse et per praeconem uendidisse exactaque pecunia edixisse, ut, quod quisque a sacris haberet, id ante diem certam in suum quicque fanum referret: ita ad impietatem in deos in homines adiunxit iniuriam.

XXXV. Hunc igitur nec Olympius Iuppiter fulmine percussit nec Aesculapius misero diuturnoque morbo tabescentem interemit, atque in suo lectulo mortuus tyranni dis non inuitis in rogum inlatus est eamque potestatem, quam ipse per scelus erat nanctus, quasi iustam et legitimam hereditatis loco filio tradidit. Inuita in hoc loco uersatur oratio; uidetur enim auctoritatem adferre peccandi; recte uideretur, nisi et uirtutis et uitiorum sine ulla diuina ratione graue ipsius conscientiae pondus esset; qua sublata iacent omnia. Ut enim nec domus nec res publica ratione quadam et disciplina dissignata uideatur, si in ea nec recte factis praemia extent ulla nec supplicia peccatis, sic mundi diuina in homines moderatio profecto nulla est, si in ea discrimen nullum est bonorum et malorum. 'At enim minora di neglegunt neque agellos singulorum nec uiticulas persecuntur, nec, si uredo aut grando cuipiam nocuit, id Ioui animaduertendum fuit; ne in regnis quidem reges omnia minima curant': sic enim dicitis. Quasi ego paulo ante de fundo Formiano P. Rutili sim questus, non de amissa salute.

XXXVI. Atque hoc quidem omnes mortales sic habent, externas commoditates, uineta, segetes, oliueta, ubertatem frugum et fructuum, omnem denique commoditatem prosperitatemque uitae a dis se habere; uirtutem autem nemo umquam acceptam deo rettulit. Nimirum recte; propter uirtutem enim iure laudamur et in uirtute recte gloriamur; quod non contingeret, si id donum a deo, non a nobis haberemus. At uero aut honoribus aucti aut re familiari, aut si aliud quippiam nacti sumus fortuiti boni aut depulimus mali, tum dis gratias agimus, tum nihil nostrae laudi adsumptum arbitramur. Num quis, quod bonus uir esset, gratias dis egit umquam? At quod diues, quod honoratus, quod incolumis; Iouemque Optimum et maximum ob eas res appellant, non quod nos iustos, temperantes, sapientes efficiat, sed quod saluos, incolumis, opulentos, copiosos;  neque Herculi quisquam decumam uouit umquam, si sapiens factus esset -- quamquam Pythagoras, cum in geometria quiddam noui inuenisset, Musis bouem inmolauisse dicitur; sed id quidem non credo, quoniam ille ne Apollini quidem Delio hostiam inmolare uoluit, ne aram sanguine aspergeret. Ad rem autem ut redeam, iudicium hoc omnium mortalium est, fortunam a deo petendam, a se ipso sumendam esse sapientiam. Quamuis licet Menti delubra et Virtuti et Fidei et Spei consecremus, tamen haec in nobis ipsis sita uidemus; salutis, opis, uictoriae facultas a dis expetenda est. Inproborum igitur prosperitates secundaeque res redarguunt, ut Diogenes dicebat, uim omnem deorum ac potestatem.

XXXVII. 'At nonnumquam bonos exitus habent boni.' Eos quidem arripimus adtribuimusque sine ulla ratione dis inmortalibus. At Diagoras cum Samothracam uenisset, Atheus ille qui dicitur, atque ei quidam amicus: 'Tu, qui deos putas humana neglegere, nonne animaduertis ex tot tabulis pictis, quam multi uotis uim tempestatis effugerint in portumque salui peruenerint?', 'Ita fit', inquit, 'illi enim nusquam picti sunt, qui naufragia fecerunt in marique perierunt.' Idemque, cum ei nauiganti uectores aduersa tempestate timidi et perterriti dicerent non iniuria sibi illud accidere, qui illum in eandem nauem recepissent, ostendit eis in eodem cursu multas alias laborantis quaesiuitque, num etiam in is nauibus Diagoram uehi crederent. Sic enim res se habet, ut ad prosperam aduersamue fortunam, qualis sis aut quemadmodum uixeris, nihil intersit.

XXXVIII. 'Non animaduertunt', inquit, 'omnia di, ne reges quidem.' Quid est simile? Reges enim, si scientes praetermittunt, magna culpa est; at deo ne excusatio quidem est inscientiae. Quem uos praeclare defenditis, cum dicitis eam uim deorum esse, ut, etiamsi quis morte poenas sceleris effugerit, expetantur eae poenae a liberis, a nepotibus, a posteris. O miram aequitatem deorum! Ferretne ciuitas ulla latorem istius modi legis, ut condemnaretur filius aut nepos, si pater aut auus deliquisset?

Quinam Tantalidarum internecioni modus
paretur aut quaenam umquam ob mortem Myrtili
poenis luendis dabitur satias supplici?

Utrum poetae Stoicos deprauarint an Stoici poetis dederint auctoritatem, non facile dixerim; portenta enim ab utrisque et flagitia dicuntur. Neque enim, quem Hipponactis iambus laeserat aut qui erat Archilochi uersu uolneratus, a deo inmissum dolorem, non conceptum a se ipso continebat, nec cum Aegisthi libidinem aut cum Paridis uidemus, a deo causam requirimus, cum culpae paene uocem audiamus, nec ego multorum aegrorum salutem non ab Hippocrate potius quam ab Aesculapio datam iudico, nec Lacedaemoniorum disciplinam dicam umquam ab Apolline potius Spartae quam a Lycurgo datam. Critolaus, inquam, euertit Corinthum, Carthaginem Asdrubal; hi duo illos oculos orae maritumae effoderunt, non iratus aliqui, quem omnino irasci posse negatis, deus.

XXXIX. At subuenire certe potuit et conseruare urbis tantas atque talis; uos enim ipsi dicere soletis nihil esse, quod deus efficere non possit, et quidem sine labore ullo; ut enim hominum membra nulla contentione mente ipsa ac uoluntate moueantur, sic numine deorum omnia fingi, moueri mutarique posse. Neque id dicitis superstitiose atque aniliter, sed physica constantique ratione; materiam enim rerum, ex qua et in qua omnia sint, totam esse flexibilem et commutabilem, ut nihil sit, quod non ex ea quamuis subito fingi conuertique possit, eius autem uniuersae fictricem et moderatricem diuinam esse prouidentiam; hanc igitur, quocumque se moueat, efficere posse, quicquid uelit. Itaque aut nescit, quid possit, aut neglegit res humanas aut, quid sit optimum, non potest iudicare. 'Non curat singulos homines.' Non mirum: ne ciuitates quidem; non eas: ne nationes quidem et gentis. Quod si has etiam contemnet, quid mirum est omne ab ea genus humanum esse contemptum? Sed quomodo idem dicitis non omnia deos persequi, idem uoltis a dis inmortalibus hominibus dispertiri ac diuidi somnia -- idcirco haec tecum, quia uestra est de somniorum ueritate sententia --, atque idem etiam uota suscipi dicitis oportere? Nempe singuli uouent, audit igitur mens diuina etiam de singulis; uidetis ergo non esse eam tam occupatam, quam putabatis. Fac esse distentam, caelum uersantem, terram tuentem, maria moderantem: cur tam multos deos nihil agere et cessare patitur, cur non rebus humanis aliquos otiosos deos praeficit, qui a te, Balbe, innumerabiles explicati sunt? Haec fere dicere habui de natura deorum, non ut eam tollerem, sed ut intellegeretis, quam esset obscura et quam difficiles explicatus haberet."

XL. Quae cum dixisset, Cotta finem. Lucilius autem "Vehementius", inquit, "Cotta tu quidem inuectus es in eam Stoicorum rationem, quae de prouidentia deorum ab illis sanctissume et prudentissume constituta est. Sed quoniam aduesperascit, dabis nobis diem aliquem, ut contra ista dicamus. Est enim mihi tecum pro aris et focis certamen et pro deorum templis atque delubris proque urbis muris, quos uos pontifices sanctos esse dicitis diligentiusque urbem religione quam ipsis moenibus cingitis; quae deseri a me, dum quidem spirare potero, nefas iudico." Tum Cotta: "Ego uero et opto redargui me, Balbe, et ea, quae disputaui, disserere malui quam iudicare, et facile me a te uinci posse certo scio." "Quippe", inquit Velleius, "qui etiam somnia putet ad nos mitti ab Ioue, quae ipsa tamen tam leuia non sunt, quam est Stoicorum de natura deorum oratio." Haec cum essent dicta, ita discessimus, ut Velleio Cottae disputatio uerior, mihi Balbi ad ueritatis similitudinem uideretur esse propensior. ." ..

LIVRE TROISIÈME.

145 I. Quand Balbus eut fini son discours: C'est un peu tard, lui dit Cotta en souriant, que vous m'ordonnez de prendre le parti des Stoïciens. A mesure que vous parliez, je cherchais dans mon esprit quelles objections je pourrais vous faire, non pas tant pour vous réfuter, que pour vous engager à m'expliquer ce qui m'arrêtait. Comme 146 nous avons tous notre jugement à suivre, il ne m'est guère possible de faire de vos idées la règle des miennes. Que j'ai d'impatience de vous entendre, dit Velléius! Puisque notre cher Balbus a été ravi de votre discours contre Épicure, il est juste qu'à mon tour j'écoute volontiers ce que vous direz contre les Stoïciens. Aussi vous crois-je, à votre ordinaire, bien disposé au combat. J'aurais fort à souhaiter de l'être, reprit Cotta: car l'affaire n'est pas si facile avec Balbus qu'elle l'était avec vous. Pourquoi donc, lui demanda Velléius? Parce qu'il me semble, repartit Cotta, que votre Épicure n'est pas infiniment vif sur ce qui concerne les Dieux. Seulement, pour n'avoir point de risque à courir, il n'ose nier leur existence. A cela près, dire qu'ils vivent dans une parfaite inaction, et qu'ils ont des membres comme les nôtres, mais dont ils ne font pas le moindre usage, c'est se moquer, dans l'espérance qu'on lui passera tout, dès lors qu'il se donnera pour croire des êtres heureux et immortels. Mais à l'égard de Balbus, n'avez-vous pas remarqué combien de choses il nous a dites, et de choses qui, toutes fausses qu'elles peuvent être, ne laissent pas d'être suivies et liées parfaitement? C'est ce qui m'a fait dire que mon dessein, en lui répondant, serait moins de réfuter ses principes, que de l'engager à éclaircir mes difficultés. Ainsi, Balbus, voyez ce que vous aimerez le mieux, ou que je vous interroge sur chacune séparément, ou que je vous parle sans interruption. Si vous ne voulez que des éclaircissements, répliqua Balbus, j'aime mieux que vous proposiez vos doutes l'un après l'autre: mais si votre intention est plutôt de me réfuter que de vous instruire, choisissez; il m'est égal de répondre sur-le-champ à chaque point, ou d'attendre que vous soyez au bout.

II. Eh bien, dit Cotta, le tour que prendra notre conversation en décidera. Mais, avant que de venir au fait, j'ai un mot à vous dire sur ce qui me regarde. Car votre autorité, Balbus, et l'exhortation que vous m'avez faite en finissant de me ressouvenir que j'étais Cotta, et pontife, ne font pas une légère impression sur mon esprit. Par là vous avez voulu, je crois, me porter à défendre la religion et les cérémonies, qui nous sont venues de nos ancêtres. Certainement je les ai toujours défendues, et les défendrai toujours; et jamais nul discours, ni de savant, ni d'ignorant, ne me fera écarter de ce que nos pères nous ont enseigné touchant le culte des Dieux immortels. En matière de religion, je me rends à ce que disent les grands pontifes Coruncanius, Scipion et Scévola, et non pas aux sentiments de Zénon, ou de Cléanthe, ou de Chrysippe. Je préfère ce qu'en a écrit Lélius, qui était un de nos augures et un de nos sages, à tout ce que les plus illustres Stoïciens m'en voudraient apprendre. Et comme la religion du peuple Romain a d'abord consisté dans les auspices et dans les sacrifices, à quoi l'on a depuis ajouté les prédictions, qui, en conséquence des prodiges, sont expliquées par les interprètes de la Sibylle, ou par les aruspices; j'ai toujours cru qu'on ne devait rien mépriser de ce qui a rapport à ces trois chefs. Je me suis même persuadé que Romulus par les auspices qu'il ordonna, et Numa par les sacrifices qu'il établit, avaient jeté les fondements de Rome, qui sans doute n'aurait pu s'élever à ce haut point de grandeur, si elle ne s'était attiré par son culte la protection des Dieux. Voilà donc, Balbus, ce que 147 je pense, et comme pontife, et comme Cotta. Mais vous, en qualité de philosophe, amenez-moi à votre sentiment par la force de vos raisons. Car un philosophe doit me prouver la religion qu'il veut que j'embrasse; au lieu que j'en dois croire là-dessus nos ancêtres, même sans preuves.

III. Et quelles preuves exigez-vous de moi, lui demanda Balbus? Vous avez proposé quatre articles, lai dit Cotta. Le premier, Qu'il y a des Dieux. Le second, Quels sont les Dieux. Le troisième, Qu'ils gouvernent l'univers. Le quatrième, Qu'ils veillent en particulier sur les hommes. Telle a été, si je ne me trompe, votre division. Vous ne vous trompez point, répondit Balbus: mais voyons, que demandez-vous? Reprenons chaque proposition, dit Cotta. La première, Qu'il y a des Dieux, ne saurait être contestée que par des impies outrés. Mais ce point-là, que jamais on ne m'arrachera de l'âme, c'est sur la foi de nos ancêtres que je le crois, et non sur les preuves que vous en apportez. Du moment que vous le croyez, reprit Barbus, est-il besoin que je vous en apporte des preuves? Oui, dit Cotta, parce que je me présente à cette dispute comme si je n'avais de ma vie pensé aux Dieux, ni entendu parler de ce qui les touche. Prenez-moi pour un disciple tout neuf, qui n'est imbu de rien; et, cela supposé, répondez à mes questions. Faites-les donc, répliqua Balbus. Je voudrais d'abord, lui dit Cotta, savoir pourquoi, ayant commencé par dire que l'existence des Dieux est si évidente qu'elle n'a pas besoin de preuves, vous avez pourtant été si longtemps à la prouver? En cela, répondit Balbus, j'ai fait ce que je vous ai souvent vu faire au barreau. Quand vous plaidez, vous accablez le juge par le plus de preuves que l'espèce de votre cause vous le permet. C'est aussi la pratique des philosophes. J'avais droit de la suivre; du reste, votre question revient à celle-ci: Pourquoi je vous regarde de mes deux yeux, puisqu'un seul me suffirait pour vous bien voir?

IV. Jugez vous-même, lui dit Cotta, si ce sont là des comparaisons fort justes. Car pour moi, quand je plaide, je ne m'arrête pas à raisonner sur un article qui sera d'une notoriété bien reconnue. De longs raisonnements ne font que nuire à l'évidence. D'ailleurs, quand j'aurais cette méthode dans un plaidoyer, je ne voudrais pas m'en servir dans un discours tel que celui-ci, où il faut beaucoup de précision. Et pour ce qui est de n'employer qu'un œil à me regarder, il n'y aurait pas de raison à cela, puisque les yeux forment tous les deux ensemble un seul regard: la nature, à qui vous attribuez de la sagesse, nous ayant voulu faire voir en même temps par deux ouvertures, qui servent conjointement à nous communiquer le jour. Ce qui vous a donc porté à entasser tant de preuves sur l'existence des Dieux, c'est que vous ne sentiez pas qu'elle fût aussi évidente que vous l'auriez souhaitée. Par rapport à moi, c'était assez de l'établir sur la tradition de nos pères. Mais puisque vous ne comptez pour rien les autorités, et que vous faites valoir ici la raison toute seule, permettez que ma raison défende ses droits contre la vôtre. Car je prétends que les preuves sur lesquelles vous fondez l'existence des Dieux n'aboutissent qu'à rendre douteux un sentiment qui, à mon avis, n'est point douteux. Les voici, ces preuves: je les ai toutes 148 retenues, et même dans l'ordre que vous les avez proposées. La première a été que nous ne levons point les yeux au ciel, qu'aussitôt nous ne comprenions qu'il y a quelque divinité pour gouverner les astres. Ce qui a fait dire,

Vois ce brillant éther,
Que nous invoquons tous, et nommons Jupiter.

A vous entendre, ne dirait-on pas que ce Jupiter est invoqué par quelqu'un de nous, préférablement à celui du Capitole? Ou que c'est une chose évidente pour tout le monde, que les astres sont divins, eux que Velléius et bien d'autres ne mettent pas même au rang des êtres animés? C'est une autre preuve bien forte, selon vous, que de voir tous les hommes réunis, et plus convaincus de jour en jour, touchant l'existence des Dieux. Hé quoi! vous tenez que les hommes sont fous, et vous leur ferez décider une affaire de cette importance?

V. Mais les Dieux se manifestent eux-mêmes. Postumius en a vu le long du lac Régille, et Vatiénus dans la voie Salaria. Vous dites encore je ne sais quai d'une bataille donnée sur les bords de la Sagre. Croyez-vous donc véritablement que ces Tyndaridcs, ainsi que vous les appeliez, c'est-à-dire, des hommes nés d'un homme, et qui furent enterrés à Sparte, comme nous l'apprenons d'Homère, lequel vivait peu de temps après eux: croyez-vous, dis-je, qu'ils soient venus au devant de Vatiénus, montés sur de méchants chevaux blancs, et sans avoir personne à leur suite, pour annoncer la victoire du peuple Romain à un campagnard, préférablement à Caton, qui était alors le premier du sénat? Apparemment vous prenez aussi ce pas de cheval, qui se voit encore aujourd'hui sur une pierre auprès du lac Régille, pour une trace que le cheval de Castor y a laissée? Croyez plutôt, et vous le croirez avec probabilité, que les âmes des grands hommes, tels qu'étaient les fils de Tyndare, sont divines et immortelles; mais ne vous figurez pas que des corps qui ont été réduits en cendres puissent monter à cheval, et combattre dans une armée. Ou si vous croyez ce fait-là possible, adoptez tout ce qu'il peut y avoir de plus fabuleux. Prenez-vous ceci pour des fables, repartit Balbus? comme si le temple que Postumius bâtit à l'honneur de Castor et de Pollux ne se voyait pas dans la place publique? L'arrêt du sénat en faveur de Vatiénus ne subsiste-t-il pas encore? Pour l'affaire de la Sagre, c'est un proverbe chez les Grecs. Quand ils veulent affirmer quelque chose fortement, Cela est plus certain, disent-ils, gué ce qui s'est passé sur la Sagre. De pareils témoignages, Cotta, ne doivent-ils point vous ébranler? Vous employez pour armes contre moi des bruits populaires, dit Cotta: mais moi je vous demande des raisons.

VI. Suit la preuve tirée des présages. On ne saurait éviter ce qui doit arriver. Souvent il n'est pas même avantageux de le savoir. C'est une misère de se tourmenter à crédit, et sans qu'il reste une lueur d'espérance, dernière ressource de ceux qui souffrent: mais ressource qu'ils ne sauraient avoir, selon vos principes; car vous dites que c'est le destin qui règle tout, et vous appelez destin ce qui a toujours été vrai de toute éternité. De quoi donc nous sert la connaissance de l'avenir, et quelle précaution nous fournit-elle, puisque l'avenir doit certainement arriver? Mais d'où avons-nous cette divination? A qui doit-on 149 l'art de se connaître aux entrailles des animaux? Qui a fait le premier des observations sur le chant de la corneille, et sur les sorts? Ce n'est pas que je n'y ajoute foi, et que je n'aie de la vénération pour ce bâton augural de Navius, dont vous parliez. Mais enfin, c'est à vous autres philosophes à m'apprendre sur quoi nos devins appuient leur science; d'autant plus que nous les voyons se tromper souvent. Les médecins, dites-vous, se trompent bien. Faut-il comparer la divination, dont nous ignorons les principes, avec la médecine, qui est un art connu? Vous croyez que les Décies, en se dévouant à la mort, fléchirent les Dieux. Quoi donc? l'iniquité des Dieux fut-elle si grande, qu'ils ne pussent être satisfaits qu'au prix d'un si généreux sang? Cette action fût un stratagème digne de ces illustres guerriers, qui voulaient le bien public aux dépens même de leur propre vie. Ils comprirent bien, et ce fut ce qui arriva en effet, que si le général courait sur l'ennemi à bride abattue, toute l'armée ne manquerait pas de suivre cet exemple. Pour ce qui est des Faunes, j'avoue que leur voix ne frappa jamais mon oreille. Si pourtant vous m'assurez que vous l'avez entendue. je vous croirai, quoique je ne sache nullement ce que c'est qu'un Faune.

VII. Jusqu'à présent, Balbus, vous ne m'avez donc point démontré l'existence des Dieux. Je la tiens pour certaine, mais ce n'est pas sur les preuves qu'en apportent les Stoïciens. Cléanthe, disiez-vous, attribue l'idée que les hommes ont des Dieux à quatre causes, dont la première est la divination: la seconde, les tempêtes, et autres secousses de la nature: la troisième, l'utilité et l'abondance des choses qui servent à notre entretien: la quatrième, l'ordre invariable du ciel et des astres. Pour la divination, j'y ni déjà répondu suffisamment. A l'égard des tempêtes qui s'élèvent dans l'air, sur la mer, et sur la terre, je sais que beaucoup de gens les craignent, et s'imaginent que les Dieux en sont les auteurs: mais la question n'est pas s'il y a des gens qui croient qu'il y ait des Dieux: la question est s'il y a des Dieux, ou non. Quant aux deux autres preuves de Cléanthe, qui roulent sur les commodités de la vie, et sur l'ordre invariable des saisons et des astres, je les discuterai en vous répondant sur la providence des Dieux, matière que vous avez traitée bien au long. Je placerai aussi dans le môme endroit de mon discours votre argument de Chrysippe, «Que s'il y a dans le monde quelque chose qui passe les forces humaines, il y a par conséquent quelque être meilleur que l'homme.» J'y renvoie votre comparaison du monde avec une belle maison, et vos remarques sur le rapport et l'union que l'on voit entre toutes les parties de l'univers. J'y ferai venir les raisonnements secs et pointus de Zénon. Enfin, quand j'en serai là, j'examinerai votre physique touchant ce feu vital, que vous regardez comme le principe de toutes choses. Rien alors ne m'échappera de ce que vous dîtes avant-hier sur l'existence des Dieux, et sur l'intelligence que vous donnez à l'univers, au soleil, à la lune, à tous les astres. Et je vous avertis que je vous ferai souvent cette question: Prouvez-vous qu'il y ait des Dieux?

VIII. Je crois, dit Balbus, l'avoir prouvé. Mais de la manière dont vous me réfutez, quand vous paraissez vouloir m'interroger, et que je me 150 dispose à vous répondre, tout d'un coup, sans m'en donner le temps, vous détournez le discours. Ce qui nous a fait omettre des choses très-importantes sur la divination et sur le destin; matières approfondies par nos Stoïciens, et que vous n'avez fait qu'effleurer. Mais comme elles ne tiennent pas essentiellement à celle que nous avons entre les mains, vous n'avez qu'à ne rien confondre, si vous le jugez à propos, afin que nous puissions terminer ce qui fait ici notre dispute. Volontiers, reprit Cotta. Puisque vous avez donc partagé toute la question en quatre articles, et que j'ai dit sur le premier ce que je pensais, je passe au second, où il me semble qu'en voulant montrer quels sont les Dieux, vous avez montré qu'il n'y en a point. Vous avez dit que la plus grande difficulté consistait ici en ce qu'il faut que notre esprit juge sans avoir égard à ce que nos yeux lui découvrent. Que Dieu étant ce qu'il y a de meilleur, vous ne doutiez pas que le monde ne fût Dieu, parce qu'il n'y a rien de meilleur que le monde. Qu'il faut seulement, pour en juger ainsi, pouvoir élever notre esprit jusqu'à penser que le monde est animé, ou plutôt jusqu'à le voir aussi clairement que ce qui nous saute aux yeux. Or dans quel sens dites-vous, qu'il n'y a rien de meilleur que le monde? Prétendez-vous dire que c'est ce qu'il y a de plus beau? Je suis pour vous. Que rien n'est mieux proportionné à nos besoins? Je suis encore pour vous. Mais si vous le prenez en ce sens, que le monde est ce qu'il y a de plus sage, je ne suis nullement de votre avis: non que je trouve de la difficulté à ne consulter que mon esprit, indépendamment de mes yeux: au contraire, plus je le consulte seul, moins je comprends votre opinion.

IX. Rien de meilleur que le monde, dites-vous: et moi je dis, Rien de meilleur sur la terre que la ville de Rome. Jugez-vous donc pour cela que cette ville ait de l'esprit, qu'elle pense, qu'elle raisonne? Ou que la plus belle des villes n'étant pas raisonnable, ni même sensitive, elle ne vaille pas une fourmi, parce qu'une fourmi a du sentiment, de l'entendement, de la raison, de la mémoire? Le tout, Balbus, n'est pas d'avancer ce qu'il vous plaît; mais il faut voir ce qu'on vous accorde. La preuve dont nous parlons, et que vous avez tant maniée, ne portait que sur cet ancien syllogisme, qui vous paraît la subtilité même: «Ce qui raisonne,» disait Zénon, «est meilleur que ce qui ne raisonne pas: or le monde est ce qu'il y a de meilleur: donc le monde raisonne.» Si vous avez envie de prouver aussi qu'il sait très-bien lire un livre, marchez sur les traces de Zénon, et dites: «Ce qui sait lire est meilleur que ce qui ne sait pas lire: or le monde est ce qu'il y a de meilleur: donc le monde sait lire.» De la même façon vous prouverez qu'il est orateur, mathématicien, musicien; qu'il possède toutes les sciences; qu'enfin il est philosophe. Vous avez souvent répété que Dieu fait tout, et qu'une cause ne saurait produire un effet dissemblable à elle-même. D'où il s'ensuivra, non-seulement que le monde a une âme, et qu'il est sage; mais qu'il sait aussi jouer de la guitare et de la flûte, puisqu'il produit des hommes qui en savent jouer. Zénon votre chef ne prouve donc nullement que le monde raisonne; pas même qu'il soit animé; ni par conséquent qu'il soit Dieu. Quoiqu'on puisse bien dire que c'est ce qu'il y a de meilleur; mais en ce sens qu'il n'y a rien de plus 151 beau, rien de plus utile, rien de plus orné, rien de plus réglé dans son mouvement. Que si le monde, à le prendre dans sa totalité, n'est pas Dieu: vous ne sauriez par conséquent diviniser, comme vous faisiez, cette multitude infinie d'astres, qui vous ravissaient par la régularité de leur cours éternel. Non qu'il n'y ait véritablement du merveilleux et de l'incroyable dans un ordre si constant. Mais, Balbus, la régularité du mouvement peut aussi bien venir d'une cause naturelle, que d'une cause divine.

X. Qu'y a-t-il de plus régulier que le flux et le reflux, à l'Euripe de Chalcis, au canal de Sicile, et dans cet endroit de l'Océan,

Où Neptune en furie
Des liens de l'Europe affranchit la Libye?

Pareille régularité sur les côtes Britanniques, sur celles d'Espagne. Devons-nous conclure de là qu'il y ait quelque divinité qui approche et qui éloigne les flots à des temps marqués? Prenez garde, je vous prie, que si, pour être divin, il ne faut qu'être réglé dans son mouvement, et la fièvre tierce et la quarte vont être divines à ce prix-là. C'est par des raisons naturelles qu'on doit expliquer ces sortes d'effets. Mais parce que vous les ignorez ces raisons, vous recourez à un Dieu, comme à un asile qui vous met à couvert. Vous trouviez encore d'un grand poids les arguments de Chrysippe, qui était un esprit vif, et qu'un long usage avait rompu à la dispute. «S'il y a, dit-il, des choses que l'homme ne puisse faire, l'être qui les produit est meilleur que l'homme. Or l'homme ne peut faire les choses qui sont dans le monde. Donc l'être qui l'a pu est supérieur a l'homme. Or qu'y aurait-il qu'un Dieu, qui fût supérieur à l'homme? Il y a donc un Dieu.» Argument défectueux, aussi bien que celui de Zénon, en ce qu'on ne définit point ce qu'il faut entendre ici par être meilleur; et qu'on ne distingue point entre cause intelligente et cause naturelle. Chrysippe ajoute: «S'il n'y avait point de Dieux, l'homme serait ce qu'il y a de meilleur. Or nous ne saurions, sans une extrême arrogance, avoir cette idée de nous-mêmes.» Je veux qu'il y ait de l'arrogance à s'estimer plus que le monde entier. Mais comprendre que nous avons du sentiment et de la raison, et qu'il n'y en a ni dans l'Orion, ni dans la Canicule; ce n'est point arrogance, c'est bon sens. Puisque nous jugeons, continue-t-il, «qu'une belle maison a été bâtie pour ceux qui en sont les maîtres, et non pour des souris; nous devons aussi juger que le monde est la maison des Dieux.» Oui, si je croyais que des Dieux eussent construit le monde: mais je crois, et je ferai voir, que c'est l'ouvrage de la nature.

XI. Socrate, dans Xénophon, demande «où nous aurions pris notre âme, si le monde n'en a point?» Et moi je demande où nous avons pris la parole, l'harmonie, le chant? Allez-vous conclure de là que le soleil, quand il s'approche de la lune, ait des entretiens avec elle; ou que le monde forme un concert harmonieux, ainsi que Pythagore l'a cru? Tout ceci, Balbus, n'est que l'effet de la nature: non pas de cette nature artiste dont parle Zénon, et que je vais examiner tout à l'heure; mais d'une nature, qui, en se mouvant, et se modifiant elle-même, modifie toutes choses. Car je conviens volontiers de ce 152 que vous dites, que toutes ses parties sont bien liées, et constamment unies ensemble, comme par les nœuds que formerait un même sang. Mais Je ne conviens point de ce que vous ajoutez, que cela ne saurait être sans que le monde soit pénétré d'une âme divine. Au contraire, je prétends que tout subsiste par les forces de la nature, indépendamment des Dieux; qu'il y a une espèce de sympathie qui joint toutes les parties de l'univers; et que plus cette sympathie est grande par elle-même, moins il est nécessaire de recourir à une divine intelligence.

XII. Mais comment vous tirez-vous des objections que vous faisait Carnéade? Il n'y a point, disait-il, de corps éternel, s'il n'y a point de corps immortel. Or il n'y a point de corps immortel, et même il n'y en a point d'indivisible, ni dont les parties ne puissent être séparées. D'ailleurs, si tout animal est passible de sa nature, tout animal est donc sujet aux impressions des corps étrangers. Si tout animal est mortel, il n'y en a donc point d'immortel. Et de même, si tout animal peut être divisé, il n'y en a donc point d'indivisible, point d'éternel. Or tout animal est passible, et par conséquent divisible, dissoluble, mortel. Puisqu'il n'y a point de cire, point d'argent, point de cuivre, qui ne puisse être converti en quelque autre chose: tout ce qui est composé de ces matières peut aussi cesser d'être ce qu'il est. Par la même raison, si tous les éléments sont muables, il faut que tout corps le soit aussi. Or vous dites que tous les éléments sont muables: donc tout corps l'est aussi. Mais s'il y avait quel que corps Immortel, tout corps ne serait pas muable. Donc tout corps est mortel. Car tout corps est, ou eau, ou air, ou feu, ou terre, ou composé de ces quatre éléments tous ensemble, ou seulement de quelques-uns. Or il n'est rien de tout cela qui ne périsse. Car tout ce qui est de terre, est fragile: l'eau est si molle, que le moindre choc de quelque corps en sépare les parties: l'air et le feu cèdent à la plus petite agitation, et se dissipent sans résistance. D'ailleurs, un de ces éléments cesse d'être ce qu'il est, quand il se convertit en un autre: comme quand l'eau se forme de la terre, l'air de l'eau, l'éther de l'air; et ainsi en rétrogradant. Donc, s'il n'entre rien que de périssable dans la composition de tout animal, il n'y a point d'animal éternel.

XIII. Autre preuve encore, pour montrer qu'on ne saurait trouver d'animal qui n'ait jamais commencé, et ne doive jamais finir. C'est que tout animal étant sensitif, il sent par conséquent le chaud et le froid, le doux et l'amer; et par la même raison qu'il a des sensations agréables, il en a de fâcheuses. Comme donc il reçoit du plaisir, il reçoit pareillement de la douleur. Or c'est une nécessité que ce qui reçoit de la douleur reçoive aussi la mort. Tout animal est donc mortel. Un être qui ne sentirait ni plaisir, ni douleur, n'aurait point ce qui fait l'essence de l'animal. Donc, si d'un côté il est vrai que tout ce qui est animal doive être sensible, et au plaisir, et à la douleur; si d'autre côté il est vrai que tout être qui a ce double sentiment ne puisse être immortel: concluons, puisqu'il n'y a point  d'animal insensible, qu'il n'y en a point 153 d'immortel. Un animal ne saurait être sans penchant et sans aversion: sans penchant, qui le porte à ce qui lui est bon; sans aversion, qui l'éloigné de ce qui lui est mauvais. Il y a pour tous les animaux des choses qu'ils appellent; d'autres qu'ils fuient. Or celles qu'il fuient, sont contraires à leur nature, et par conséquent capables de les détruire. Tout animal est donc inévitablement sujet à être détruit. On ferait voir par cent raisons, qu'il n'y a rien de sensitif, qui ne périsse. Car le froid, le chaud, le plaisir, la douleur, tout ce qui fait impression sur les sens, n'a qu'à devenir excessif pour causer la mort. Puis donc que le sentiment est commun à tous les animaux, il n'y a point d'animal exempt de la mort.

XIV. Ou la substance de l'animal est simple, ou elle est composée. Je dis simple, si elle était seulement, ou de terre, ou de feu, ou d'eau, ou d'air: ce qui ferait une espèce d'animal, dont nous ne saurions nous former l'idée. Je dis composée, si plusieurs éléments y entrent. Or les éléments ont chacun leur situation, et ils y tendent naturellement, celui-ci en bas, celui-là en haut, une autre au milieu. Ainsi leur assemblage peut bien subsister pour quelque temps, mais ne peut subsister toujours, puisqu'à la fin il faut que chaque élément retourne à sa première situation. Il n'est donc point d'animal éternel. Votre secte, Balbus, n'admet que le feu pour tout principe actif. Opinion, qui, je crois, vous est venue d'Heraclite, que les uns font penser d'une façon, les autres d'une autre: mais puisqu'il n'a pas voulu se rendre intelligible, laissons-le. Vos Stoïciens donc prétendent que le principe universel, c'est le feu. Qu'ainsi tous les corps vivants sont animés par la chaleur; et que c'est l'extinction de la chaleur qui leur ôte la vie. Je ne conçois pas, moi, ce qui vous fait dire qu'ils meurent faute de chaleur, plutôt que faute d'humidité, ou d'air. Je le conçois d'autant moins, qu'ils meurent même par un excès de chaleur. Tellement que la vie des animaux ne dépend pas plutôt du feu, que des autres éléments. Voyons pourtant ou ceci va. Si je ne me trompe, vous croyez que dans toute la nature il n'y a que le feu qui de lui-même soit animé. Pourquoi le feu, plutôt que l'air? Regardez-vous comme un article qui ne vous soit pas contesté, que nos âmes ne sont que du feu? On peut s'imaginer avec plus de vraisemblance, que c'est quelque chose qui résulte du feu et de l'air mêlés d'une certaine façon. Mais quand on supposerait que le feu a de lui-même, sans mélange d'autre élément, tout ce qui fait l'essence de l'animalité; vous ne sauriez, en ce cas-là, dire qu'il ne soit pas sensitif, puisque c'est lui qui rend nos corps sensitifs. On lui appliquera donc l'objection que je proposais, il n'y a qu'un moment: Que tout ce qui est sensitif, doit nécessairement sentir le plaisir et la douleur; et que tout ce qui sent les atteintes de la douleur, est pareillement sujet à celles de la mort. Par-là vous serez hors d'état de prouver que le feu soit éternel. Aussi les Stoïciens eux-mêmes disent-ils, que tout feu a besoin d'aliment; que s'il en manquait, il ne pourrait absolument subsister; que le soleil, lla lune, tous les astres se nourrissent, les uns d'eaux douces, les autres d'eaux salées. C'est, dit Cléanthe, pour ne point trop s'éloigner de sa nourriture, que le soleil rétrograde, et ne s'a- 154 vance pas au delà des tropiques d'hiver et d'été. Je ferai tout à l'heure mes réflexions là-dessus. Mais, en attendant, concluons que ce qui peut cesser d'être: n'est pas éternel de sa nature, que si le feu manquait d'aliment, il cesserait d'être: que le feu n'est donc pas éternel de sa nature.

XV. Après tout, comment se figurer un Dieu qui ne soit orné d'aucune vertu? Car lui peut-on attribuer la prudence, vertu qui consiste dans le discernement que l'on sait faire des bonnes choses, des mauvaises, et des indifférentes? Un être qui n'a, ni ne peut avoir de mal, qu'a-t-il besoin de savoir discerner les biens et les maux? A quoi lui servirait la raison, l'intelligence? Il en faut à l'homme, pour venir à bout d'entendre les choses obscures par celles qui sont claires: mais il ne peut y avoir d'obscurité pour un Dieu. Quant à la justice, dont le propre est de rendre à chacun le sien, ce n'est point l'affaire des Dieux, puisque cette vertu, selon vous, doit sa naissance aux hommes et à la société civile. Pour la tempérance, qui fait que nous nous retranchons les plaisirs du corps, il faut, si elle a place dans le ciel, que ces plaisirs y aient place aussi. Enfin, où paraîtrait la force d'un Dieu? Dans les souffrances, dans les travaux, dans les périls? Bien de tel ne l'approche. Comment donc nous figurer un Dieu qui ne fait nul usage de la raison, et qui n'est doué d'aucune vertu? Pour moi, quand je vois où s'égarent les Stoïciens, je cesse de regarder en pitié le vulgaire ignorant, dont voici les Divinités. Parmi les Syriens, un poisson. Parmi les Égyptiens, presque toutes sortes de bêtes. Parmi les Grecs, quantité d'hommes qu'ils ont déifiés: Alabande, dans la ville qui porte son nom; Ténès, à Ténédos; dans toute la Grèce, Leucothée, qui auparavant se nommait Ino; Palémon son fils; Hercule, Esculape, les Tyndarides. Parmi nous, Romulus, et bien d'autres, qui, comme des citoyens agrégés nouvellement au corps des anciens, ont été reçus dans le ciel, à ce que notre peuple s'imagine. Voilà, dis-je, les Dieux des ignorants.

XVI. Mais vous,philosophes, êtes-vous plus raisonnables? Je n'insisterai pas davantage sur le point que nous venons de toucher, car c'est le bel endroit de votre doctrine. Oui, je veux, avec vous, que ce qui est Dieu, ce soit le monde lui-même. Je veux que ce soit

Ce brillant éther,
Que nous Invoquons tous, et nommons Jupiter.

Pourquoi donc y ajouter plusieurs autres Dieux? Quelle troupe! Il y en a beaucoup, ce me semble. Autant de constellations, selon vous autant de Divinités. Vous donnez aux unes des noms de bêtes, la Chèvre, le Scorpion, le Taureau, le Lion; à d'autres, des noms de choses inanimées, le Navire, l'Autel, la Couronne. Quand on vous passerait cela; pourrait-on, je ne dis pas vous accorder le reste, mais le comprendre? Que si nous appelons le blé Cérès, et le vin Bacchus, ce sont des manières de parler, établies par l'usage: mais au fond, qui croyez-vous assez fou pour se persuader que sa nourriture soit un Dieu? A l'égard de ceux qui, de simples hommes, sont parvenus, dites-vous, à être Dieux: vous me feriez plaisir de m'apprendre, ou comment la chose était possible autrefois, ou, si elle l'a été, pourquoi elle ne se fait plus? Je ne conçois pas, selon ce qui se pratique aujourd'hui, par 155 quel moyen Hercule, brûlé avec des torches ardentes sur le mont Œta, comme dit un poète, monta du milieu des flammes à In maison de son père. Aussi Homère dit-il qu'Ulysse le trouva dans les enfers avec les autres morts. Mais encore faut-il savoir quel Hercule nous révérons principalement. Car les personnes qui ont approfondi ces histoires, peu connues, nous apprennent qu'il y en a eu plus d'un. Le plus ancien, celui qui se battit contre Apollon pour le trépied de Delphes, est fils de Jupiter et de Lysite; mais du Jupiter le plus ancien; car nous trouvons aussi plusieurs Jupiters dans les chroniques des Grecs. Le second Hercule est l'Égyptien, que l'on croit fils du Nil, et qui passe pour l'auteur des lettres phrygiennes. Le troisième, pour qui l'on fait des offrandes funèbres, est un des dactyles d'Ida. Le quatrième, fils de Jupiter, et d'Astérie sœur de Latone, singulièrement honoré par les Tyriens, qui prétendent que Carthage est sa fille. Le cinquième, nommé Bel, que l'on adore dans les Indes. Le sixième, celui que Jupiter a eu d'Alcmène; mais le troisième Jupiter; car il y en a eu plusieurs, comme vous le verrez ci-après.

XVII. Cet examen, où m'engage la suite de mon discours, convaincra qu'en fait de religion j'aurais eu tort de m'en tenir à la doctrine Stoïcienne, plutôt qu'à notre Droit pontifical, qu'aux coutumes de nos pères, et qu'à ces urnes de Numa, dont Lelius parle dans sa petite harangue toute d'or. Car, dites-moi, si je me je tais dans votre parti, que répondrais-je à qui me ferait ces questions: Vous qui reconnaissez des divinités, mettrez-vous les Nymphes en ce rang-là? Si elles y sont, les Panisques et les Satyres y doivent être. Vous n'y voulez pas ceux-ci? Les Nymphes en sont exclues, par conséquent. Elles ont pourtant des temples, qui leur ont été solennellement dédiés. Que conclure de là? Que les autres, qui ont aussi des temples, n'en sont pas dignes. Poursuivons. Vous mettez parmi les Dieux Jupiter et Neptune? Mettez-y donc Pluton leur frère; mettez-y ces fleuves qui, dit-on, coulent dans les enfers, l'Achéron, le Cocyte, le Styx, le Phlégéthon: mettez-y Charon et Cerbère. Vous ne leur voulez pas faire cet honneur? Pluton ne le mérite donc point: et cela étant, ses frères le méritent-ils? Ainsi raisonnait Carnéade, non pas dans la vue de saper l'existence des Dieux, (car qu'y aurait-il de moins convenable à un philosophe?) mais pour montrer avec évidence que sur cette matière les Stoïciens ne disent rien de plausible. Si donc Jupiter et Neptune sont Dieux, ajoutait-il, peut-on refuser cette qualité à Saturne leur père, qui est si révéré, surtout en Occident? Mais Saturne étant Dieu, le Ciel son père ne le sera-t-il pas? Et à la divinité du Ciel ne faudra-t-il pas joindre celle de son père et de sa mère, qui sont l'Éther et la Lumière. N'y faudra-t-il pas joindre tout ce que les anciens généalogistes leur donnent et de frères et de sœurs, l'Amour, la Tromperie, la Crainte, le Travail, l'Envie, le Destin, la Vieillesse, la Mort, les Ténèbres, la Misère, la Plainte, la Reconnaissance, la Fraude, l'Opiniâtreté, les Parques, les Hespérides, les Songes, tous enfants de l'Érèbe et de la Nuit? Ou recevez toutes ces déités monstrueuses, ou n'en recevez aucune des précédentes.

XVIII. Hercule, Esculape, Bacchus, Castor, Pollux ne seront-ils pas au nombre des Dieux, 156 si vous y mettez Apollon, Vulcain, Mercure, et leurs semblables? Ceux-là sont aussi honorés que ceux-ci; et même le sont beaucoup pi us en quelques endroits. Tenons-les donc pour des Dieux, quoique du côté maternel ils ne soient pas de race divine. Aristée, qui est fils d'Apollon, et qui passe pour avoir trouvé l'art de faire l'huile d'olive; Thésée, qui est issu de Neptune; tous les autres qui ont eu des Dieux pour pères, ne seront-ils pas eux-mêmes au nombre des Dieux? Mais que penser de ceux qui ont eu pour mères des Déesses? Je les croirais Dieux encore plus sûrement. Gomme dans le droit civil on est libre, quand on est né d'une mère libre; de même le droit naturel veut que le fils d'une Déesse soit Dieu. Aussi l'île d'Astypalée honore-t-elle religieusement Achille, dont la divinité, si vous la reconnaissez, entraîne celle d'Orphée et celle de Rhésus, qui sont fils de Muses, à moins que les mariages de mer n'aient un privilège que ceux de terre n'ont point. Orphée ni Rhésus n'ont pourtant de culte nulle part. Si donc ils ne sont pas Dieux, les autres comment le sont-ils? Vous avez paru convenir vous-même, Balbus, que les honneurs qu'ils reçoivent ne viennent pas de ce qu'on les juge véritablement immortels, mais bien plutôt de ce qu'on les regarde comme des hommes qui ont été remplis de vertus. Hécate, puisque Latone est Déesse, ne le sera-t-elle pas aussi, étant fille d'Astérie, sœur de Latone? Oui, sans doute, à en juger par les autels que nous lui avons vus en Grèce. Mais si vous donnez ce rang à Hécate, pouvez-vous le refuser aux Euménides? Car elles ont aussi un temple à Athènes, et, si je ne me trompe, les Romains leur ont consacré un bois. Voilà donc les Furies au nombre des Déesses, elles qu'on charge d'épier les crimes, et de les punir. Comme vous faites présider quelque divinité à tout ce qui arrive sur la terre, il y en doit avoir une destinée pour les couches des femmes, qui par cette raison est appelée Natio, et à qui nous offrons des sacrifices dans les processions que l'on fait aux environs d'Ardée. Mais si c'est là une divinité, il faut reconnaître aussi toutes celles dont vous avez fait mention, l'Honneur, la Foi, l'Entendement, la Concorde. Il faut en user de même pour l'Espérance, pour la Junon Moneta, et généralement pour tout ce qui peut nous entrer dans l'imagination. Or, la conséquence n'étant pas vraisemblable, ne soutenez donc pas le principe.

XIX. Que direz-vous à ceci? Supposé que ceux-là soient Dieux, qui sont regardés et honorés comme tels parmi nous: pourquoi ne mettrions-nous pas Sérapis et Isis au même rang? Et dès là quelle raison aurions-nous de rejeter les Dieux des barbares? Ainsi nous déifierons bœufs, chevaux, ibis, éperviers, aspics, crocodiles, poissons, chiens, loups, chats, et autres bêtes. Ou, remontant à la source de cette superstition, il faudra condamner également toutes les divinités qui en sont venues. Ino, que les Grecs appellent Leucothée, et que nous appelons Matuta, sera Déesse, quoique fille de Cadrans; et ce titre sera refusé à Circé et à Pasiphaé, qui ont pour père le Soleil, et pour mère Perséis, fille de l'Océan? Il est vrai, pour Circé, que les honneurs divins lui sont rendus dans une de nos colonies qui porte son nom. Mais que répondrez-vous à Médée, petite-fille du Soleil et de l'Océan, fille d'Æétès et d'Idyia? Que répondrez-vous à son frère Absyrte, que Pacuve nomme Égialée, quoique l'autre nom soit plus fréquent dans les écrits des anciens? Pour moi, si vous ne les déifiez 157 pas les uns aussi bien que les autres, je ne sais ce que deviendra Ino; car toutes ces déités n'ont que la même origine. Amphiaraûs sera-t-il Dieu? Trophonius le sera-t-il? Un règlement des censeurs ayant exempté d'impôts les terres consacrées dans la Béotie aux Dieux immortels, nos publicains niaient que l'on dût traiter d'immortel quiconque avait été homme. Mais si vous déifiez ceux que je viens de nommer, il est bien Juste d'en faire autant pour Érechthée, dont nous avons vu à Athènes et le temple et le prêtre. Vous défendrez-vous d'immortaliser aussi Codrus, et une infinité d'autres, qui ont versé leur sang pour le salut de leur patrie? Ou donnez l'exclusion à tous, ou ne la donnez à pas un. Aussi est-il aisé de voir que si la plupart des villes ont rendu des honneurs divins à la mémoire de ceux qui ont signalé leur courage, c'a été pour animer les autres citoyens à la vertu, et pour faire qu'ils s'exposent plus volontiers aux dangers, lorsqu'il s'agit du bien public. Voilà par quel motif les Athéniens ont déifié Érechthée avec ses filles, et ont érigé un temple aux filles de Léos. Alabande est plus honoré que pas un des Dieux les plus illustres, dans la ville qu'il a fondée; et c'est là-dessus que Stratonicus, à qui souvent il échappait d'assez bons mots, importuné par un habitant de cette ville, qui soutenait qu'Alabande était Dieu, mais qu'Hercule ne l'était pas: Hé bien! lui dit-il, que la colère d'Alabande tombe sur moi, et celle d'Hercule sur toi.

XX. Mais, Balbus, ne considérez-vous pas jusques à quel point le ciel et les astres multiplient vos Dieux? Vous divinisez le soleil et la lune, que les Grecs prennent, celui-là pour Apollon, celle-ci pour Diane. Si la lune est une divinité, il faut que l'étoile du matin, il faut que les autres planètes, que toutes les étoiles fixes soient de même condition. Et pourquoi n'en sera pas l'arc-en-ciel? cette Iris, dis-je, si belle, si admirablement belle, qu'on a dit avec raison qu'elle était fille de Thaumas? Mais si vous la divinisez, comment traiterez-vous les nuées? car les couleurs qui paraissent dans l'arc-en-ciel ne sont formées que par les nuées, une desquelles enfanta, dit-on, les Centaures. Et si vous divinisez les nuées, vous n'aurez pas de moindres égards pour les tempêtes, qui effectivement ont reçu cet honneur du peuple Romain. Vous en ferez part aux pluies, aux ondées, aux orages, aux tourbillons. Il est certain, au moins, que nos capitaines ont coutume de sacrifier aux flots, avant que de s'embarquer. Puisque vous divinisez la terre sous le nom de Cérès, et la mer sous celui de Neptune; on doit la même prérogative, et aux fontaines, et aux rivières. C'est dans cet esprit que Maso, le vainqueur de Corse, dédia un temple à une fontaine, et que l'on a placé dans la prière des augures le Tibre, le Spinon, l'Almon, le Nodin, et autres noms de rivières voisines. Ainsi, ou le nombre de semblables déités ira à l'infini, ou il faut les retrancher toutes également. Retranchons-les donc toutes, pour ne pas donner lieu à une superstition qui n'aurait point de bornes.

XXXI. A l'égard décès hommes déifiés, qui sont aujourd'hui l'objet de nos cérémonies les plus saintes et les plus augustes; vous allez voir, Balbus, si ce n'est pas une illusion de croire qu'en cela l'opinion publique doit suppléer à la réalité. 158 A commencer par Jupiter, ceux qu'on appelle théologiens en comptent trois. Il y en a deux d'Arcadie: l'un fils de l'Éther, et père de Proserpine et de Bacchus; l'autre fils du Ciel, et père de Minerve, laquelle, dit-on, a inventé la guerre, et y préside. Un troisième, né de Saturne dans l'île de Crète, où l'on fait voir son tombeau. Pour les fils de Jupiter, les Grecs leur donnent aussi divers noms. Vous avez d'abord les trois qui ont à Athènes le titre d'Anacès, Tritopatréus, Eubuléus, Dionysius, fils du roi Jupiter le plus ancien, et de Proserpine. En second lieu Castor et Pollux, fils du troisième Jupiter, et de Léda. Trois autres enfin, appelés par quelques-uns Alcon, Mélampus, Émolus, fils d'Atrée petit-fils de Pélops. Quant aux Muses, il y en a d'abord quatre: Thelxiopé, Aœdé, Arche, Mélété, filles du second Jupiter. Après cela, neuf, qui ont eu pour père le troisième Jupiter, et pour mère Mnémosyne. Autres neuf encore, qui n'ont pas d'autres noms que les précédentes, et qui sont nées de Piérus et d'Antiope. Les poètes ont coutume d'appeler celles-ci Piérides et Piériennes. Quoique le Soleil ait été ainsi nommé, dites-vous, parce qu'il est seul: de combien de soleils cependant nos théologiens font-ils mention? Il y en a un fils de Jupiter, et petit-fils de l'Éther. Un autre, fils d'Hypérion. Un troisième, de Vulcain fils du Nil; et c'est à celui-ci que les Égyptiens donnent la ville d'Héliopolis. Un quatrième, né à Rhodes d'Acantho, dit-on, au siècle des Héros, et qui est l'aïeul d'Ialysus, de Garniras, et de Lindus. Un cinquième, dont on prétend qu'Ætés et Circé sont nés à Colchos.

XXII. Il se trouve plusieurs Vulcains. Le premier, qui eut de Minerve cet Apollon que les anciens historiens font le Dieu tutélaire d'Athènes, était fils du Ciel. Le second, que les Égyptiens appellent Opa.s, et qu'ils reconnaissent pour le protecteur de l'Egypte, fils du Nil. Le troisième, que l'histoire dit avoir été le maître des forgea de Lemnos, fils du troisième Jupiter et de Junon. Le quatrième, qui s'établit dans les îles voisines de la Sicile, qu'on appelle les Vulcanies, fils de Ménalius. Des Mercures, le premier eut pour père le Ciel, et pour mère la Lumière. Le second, qui habite un antre souterrain, et qui est le même que Trophonius, est fils de Valens et de Phoronis. Le troisième, qu'on dit avoir eu Pan de Pénélope, est né du troisième Jupiter et de Maïa. Le quatrième, dont les Égyptiens croient ne pouvoir sans crime proférer le nom, est fils du Nil. Le cinquième, qu'ils nomment en leur langue Thoth, comme s'appelle chez eux le premier mois de l'année, est celui que la ville de Phénée révère, et qui, s'étant sauvé en Égypte pour avoir tué Argus, y fit recevoir ses lois, et fleurir les beaux-arts. Le premier des Esculapes, le Dieu de l'Arcadie, qui passe pour avoir inventé la sonde, et la manière de bander les plaies, est fils d'Apollon. Le second, qu'un coup de foudre tua, et qui fut enterré à Cynosure, est frère du second Mercure. Le troisième, qui trouva l'usage des purgations, et l'art d'arracher les dents, est fils d'Arsippe et d'Arsinoé. On montre en Arcadie son tombeau, et le bois qui lui est consacré, assez près du fleuve Lusius.

XXIII. Pour ce qui est des Apollons, j'ai déjà 159 parlé du plus ancien, qui est fils de Vulcain, et Dieu tutélaire d'Athènes. Il y en a un autre, fils d'un Gorybante, et natif de Crète, lequel eut guerre, dit-on, avec Jupiter même pour cette île-là. Un troisième, qui passa des régions hyperborées à Delphes, fils du troisième Jupiter et de Latone. Un quatrième, d'Arcadie, que les Arcadiens ont appelé Nomion, parce qu'ils le regardent comme leur législateur. On parle aussi de plusieurs Dianes. La première, que l'on croit mère du Cupidon ailé, fille de Jupiter et de Proserpine. La seconde, qui est la plus connue, fille du troisième Jupiter et de Latone. La troisième; à qui souvent les Grecs donnent le nom de son père, fille d'Upis et de Glaucé. Il y a de même plusieurs Bacchus. Le premier, fils de Jupiter et de Proserpine. Le second, qui tua Nysa, était fils du Nil. Le troisième, qui régna en Asie, était fils de Caprius, et ce fut pour lui que les Sabazies furent ordonnées. Le quatrième, pour qui se célèbrent les fêtes Orphiques, était né de Jupiter et de la Lune. Le cinquième, qui passe pour l'instituteur des Triétérides, venait de Nisus et de Thyoné. On tient que la première Vénus, celle qui a son temple en Élide, naquit du Ciel et de la Lumière. Que la seconde, sortie de l'écume de la mer, a eu de Mercure le second Cupidon. Que la troisième, fille de Jupiter et de Dioné, épousa Vulcain; mais que de Mars et d'elle naquit Antéros. Que la quatrième est la Syrienne, née à Tyr, qui se nomme Astarté, et à qui l'on donne Adonis pour époux. J'ai déjà parlé d'une Minerve, mère d'Apollon. Une autre, issue du Nil, est honorée à Saïs, ville d'Égypte. Une troisième, dont j'ai parlé aussi, fille de Jupiter. Une quatrième, née de Jupiter et de Coryphé, fille de l'Océan, nommée par les Arcadiens Coria, et à qui l'on doit l'invention des chars à quatre chevaux de front. Une cinquième, que l'on peint avec des talonnières, eut pour père Pallas, à qui, dit-on, elle ôta la vie, parce qu'il voulait la violer. On fait naître le premier Cupidon de Mercure, et de la première Diane: le second, de Mercure, et de la seconde Vénus: le troisième, qui est Antéros, de Mars, et de la troisième Vénus. Toutes ces opinions viennent des vieilles fables qui étaient répandues dans la Grèce. Vous comprenez bien, Balbus, qu'il est à propos d'en arrêter le cours, de peur que cela ne brouille la religion. Vos Stoïciens pourtant, bien loin de réfuter ces fables, les accréditent par le sens mystérieux qu'ils y prétendent trouver. Une exposition toute simple, telle que vous la venez d'entendre, ne doit-elle pas tenir lieu d'une solide réfutation, sans qu'il soit besoin d'y employer des raisonnements plus subtils?

XXIV. Pour reprendre présentement la suite de votre discours: on voit que l'entendement, la foi, l'espérance, la vertu, l'honneur, la victoire, le salut, la concorde, on voit, dis-je, que toutes ces sortes de choses sont purement naturelles, et n'ont rien de. divin. Ou ce sont des choses intérieures, et que nous possédons en nous-mêmes, comme l'entendement, la foi, l'espérance, la vertu, la concorde: ou ce sont des choses extérieures, qui ne dépendent pas de nous, et que nous devons souhaiter, comme l'honneur, le salut, la victoire. Je sais, à la vérité, qu'elles nous sont avantageuses; je sais même qu'on leur a religieusement érigé des statues; mais pour ce qui est de leur divinité, je commencerai à la croire, quand vous me l'aurez 160 prouvée. Je dis cela surtout de la fortune, dans qui l'on ne saurait ne pas reconnaître de l'inconstance et de la témérité, défauts indignes certainement d'un être divin. Mais quel plaisir trouvez-vous à interpréter des fables, et à courir après des étymologies? Qu'on nous dise que le Ciel fut mutilé par son fils, et Saturne enchaîné par le sien: non-seulement, à vous entendre, les auteurs de ces fictions n'extravaguaient pas, mais ils avaient toute la sagesse du monde en partage. Vous prenez une peine qui fait pitié, à découvrir quelque sens caché sous les noms de Saturne, de Mars, de Minerve, de Vénus, de Cérès. Recherche dangereuse, car vous demeurez court à plusieurs noms. Par exemple, d'où tirez-vous ceux de Véjovis et de Vulcain? Il est vrai que faisant venir Neptune de nager, en quoi, pour ainsi dire, vous m'avez paru nager vous-même plus que Neptune, vous trouverez aisément l'origine de tous les noms imaginables, puisqu'il ne vous faut, pour la fonder, que la conformité d'une seule lettre. Zénon s'est inutilement fatigué le premier, et après lui Cléanthe et Chrysippe, à expliquer de pures fables, et à chercher pour quel sujet chaque déité a eu un tel nom. Par là vous faites bien voir qu'il n'y a rien que de naturel dans ce qui à été divinisé; et que d'en juger autrement, c'est une erreur.

XXV. Mais erreur a si bien prévalu, que, non content d'accorder le titre de divinité à des choses pernicieuses, on leur offre même des sacrifices. Car la Fièvre a un temple sur le mont Palatin; Orbona en a un qui touche celui des Lares; et nous voyons, sur le mont Esquilin, un autel consacré à la mauvaise Fortune. Que toute erreur pareille soit bannie, de la philosophie, si nous voulons, dans nos entretiens sur les Dieux immortels, ne rien avancer d'indigne d'eux. Je sais pour moi ce que j'en dois croire, qui n'est rien de ce que vous en dites. Vous prenez Neptune pour une intelligence répandue dans la mer. Vous avez, par rapport à la terre, la même opinion de Cérès. Or je ne saurais ni concevoir ce que c'est que cette intelligence de la mer ou de la terre, ni soupçonner même ce que ce pourrait être. Pour apprendre donc l'existence des Dieux, et quels ils sont, je dois m'adresser à d'autres qu'aux Stoïciens. Passons aux deux articles suivants: l'un, s'il y a une providence divine, qui gouverne le monde: l'autre, si elle veille particulièrement sur ce qui regarde le genre humain. Car de vos propositions, voilà celles qui nous restent; et je crois qu'il faut, si vous le trouvez bon, les examiner avec soin. Pour moi, dit Velléius, je le trouverai excellent. Je souscris de tout mon cœur à ce que vous avez dit jusqu'ici, et je m'attends que vous allez encore vous surpasser. Je ne veux point vous interrompre, dit Balbus à Cotta: mais une autre fois que nous reprendrons notre dispute, je vous ferai bien avouer....

XXVI. Moi, leur offrir des vœux, encenser leurs autels?
Non, non, ils ne sont point au rang des Immortels.

Trouvez-vous que Niobé s'attire toutes ses disgrâces, sans avoir bien raisonné auparavant? Et la maxime suivante n'est-elle pas le résultat d'une longue expérience?

Qui veut bien ce qu'il veut est maître du succès.

Maxime capable de nous porter à tout ce qu'il y a de mauvais. 

161 En vain s'oppose-t-il à ma juste colère,
Je prépare au perfide une douleur amère.
Mon partage est l'exil; mais en hâtant sa mort
Je saurai bien venger la rigueur de mon sort.

La voilà cette raison, que n'ont pas les bêtes, et qui a été donnée à l'homme, dites-vous, par une faveur toute particulière des Dieux. Vous le voyez, quelle grande faveur! Quand Médée fuyait son père et sa patrie,

prête d'être arrêtée, ô Dieux! le puis-je dire?
Elle poignarde Absyrte, en pièces le déchire,
Afin que dans le champ ses membres dispersés,
Par le triste vieillard en chemin ramassés,
Puissent, le retardant, donner à la cruelle
Le loisir d'éviter la fureur paternelle.

Pour une action semblable, il faut que l'esprit seconde la méchanceté. Et celui qui prépare à son frère ce funeste repas s'y résout-il avant que d'y avoir bien fait réflexion?

Aujourd'hui, par un trait inouï, plein d'horreur,
Je cherche à lui porter la rage dans le cœur.

XXVII. Thyeste lui-même, non content de corrompre la femme d'Atrée, lequel dit là-dessus avec raison:

C'est un désordre affreux, que l'épouse d'un roi
Du lien conjugal ose trahir la foi:
Du monarque offensé la race interrompue
Dans un sang étranger se trouve confondue;

Thyeste, dis-je, ne voulait-il pas artificieusement, par cet adultère, s'emparer de la couronne? Atrée s'en explique ainsi:

Un merveilleux, agneau, dont la toison dorée
De mon règne paisible assurât la durée,
Jadis me fut donné par le père des Dieux.
Mais ce rare présent que me firent les deux,
Thyeste, secouru de ma perfide femme,

Osa me le ravir en me rendant infâme.

Trouvez-vous que, pour en venir là, Thyeste ne devait pas avoir un esprit proportionné à la grandeur de ses crimes? Mais crimes qui ne se voient pas au théâtre seulement; il s'en commet d'aussi noirs, et de plus noirs, s'il est possible, dans le train ordinaire du monde. Toutes les maisons particulières, la place publique, le sénat, le champ de Mars, les alliés, les provinces éprouvent que comme la raison sert à bien faire, elle sert à mal faire aussi: que peu de gens, et dans peu d'occasions, s'en servent bien; an lieu que la plupart, et dans la plupart des occasions, s'en servent mal: de sorte qu'à consulter nos avantages, les Dieux nous devaient refuser la raison, plutôt que de nous en donner une si pernicieuse. Le vin étant rarement bon et très-souvent mortel aux malades, on fait bien mieux de leur défendre absolument d'en boire, que de risquer un remède si équivoque: de même, puisque la vivacité, la pénétration, l'industrie, qui est ce que nous appelons raison, est un poison à la plupart des hommes, et ne fait du bien qu'à un très-petit nombre; je doute s'il n'aurait pas été mieux de les en priver absolument, que de la leur prodiguer. Ou du moins, si les Dieux ont fait aux hommes un présent utile en leur donnant la raison, cela ne regarde que ceux qui ont reçu en partage une raison bien réglée, lesquels, supposé qu'il y en ait, sont en fort petite quantité. Or il serait étrange qu'il y eût si peu de gens a qui les Dieux eussent voulu faire du bien. On aime mieux croire qu'ils n'en ont fait à personne.

162 XXVIII. Vous répliquez que si plusieurs font Un mauvais usage de la raison, il ne s'ensuit pas que les Dieux ne l'aient donnée à l'homme pour lui être d'une extrême utilité: comme l'abus que plusieurs enfants font de leur patrimoine ne diminue point l'obligation qu'ils ont à leurs parents. On ne vous nie point que des enfants ne soient redevables aux parents dont ils héritent; mais de là que concluez-vous? Ni Déjanire, lorsqu'elle fit présent à Hercule de la tunique ensanglantée par le Centaure, ne prétendait lui faire du mal, ni celui qui frappa de son épée Jason de Phérée, ne songeait à lui rendre un bon office, lorsqu'il lui perça de ce coup un abcès dont les médecins ne l'avaient pu guérir. Souvent il arrive qu'en voulant faire du mal, on fait du bien; et qu'en voulant faire du bien, on fait du mal. Ainsi la qualité du don ne marque point l'intention de celui qui donne; et l'utilité que nous savons tirer d'un présent ne prouve pas qu'il nous vienne d'une main amie. Car enfin, quelle débauche parmi les hommes, quelle avarice, quel crime, de quelque nature qu'il puisse être, dont le projet ne soit arrêté, dont l'exécution ne soit dirigée par leurs pensées? Qui dit leurs pensées dit leur raison: droite raison, s'ils pensent conformément à la vérité; raison défectueuse, s'ils pensent faux. Or les Dieux ne nous donnent que la faculté de penser, si pourtant ils nous la donnent: mais d'en user bien ou mal, cela dépend de nous. Tellement qu'il ne faut point comparer un présent de cette espèce avec les dispositions qu'un père fait en faveur de son fils. Et après tout, si les Dieux avaient prétendu nuire à l'homme, lui auraient-ils pu donner rien de pis que ce germe de tous les vices, que cette raison esclave de l'iniquité, de l'intempérance, de la peur?

XXIX. Je parlais tout à l'heure de Médée et d'Atrée, personnages d'un haut rang, qui mettaient tout leur esprit à étudier des crimes abominables. Mais souvent le même esprit, la même étude paraît dans les bagatelles qui sont le sujet des comédies. Par exemple, trouvez-vous que ce jeune homme de l'Eunuque raisonne grossièrement?

Que faire? la perfide aujourd'hui me rappelle,
Et me jure à son tour une ardeur éternelle.
Retournerai-je? non: ses pas sont superflus;
Elle m'avait chassé, je ne la verrai plus.

Un autre, dans les Synéphèbes, osant disputer contre le sentiment commun, à la manière des Académiciens, soutient que lorsqu'on aime, et qu'on se voit sans argent, il est doux

D'avoir un père avare, et dur à ses enfants,
Qui, toujours difficile, et toujours en colère,
N'a pour eux ni les soins, ni la bonté d'un père.

Tout incroyable que cela paraît, il essaie pourtant de le prouver.

Des enfants, contre lui justement prévenus,
Sans crainte ni remords pillent ses revenus;
Ou bien, s'autorisant de lettres contrefaites,
Ils osent en son nom recueillir quelques dettes;
Bien souvent un valet, pour servir leurs amours,
Abuse le vieillard par mille adroits détours;
Enfin, pour le voler, plus il faut qu'on s'emploie,
Plus l'argent qu'on lui prend se dépense avec joie.

Au contraire, il veut montrer qu'un père facile et libéral n'est point ce qu'il faut à un fils amoureux. Car, dit-il,

Pour abuser un père et si bon et si sage,
J'ignore quels moyens je dois mettre eu usage.
De lui-même toujours il prévient mes désirs,
Toujours, la bourse en main, fournit à mes plaisirs.
163 Contre tant de bonté, qui sans cesse m'excuse,
Quel détour employer, quel piège, quelle ruse?

Mais ces ruses, ces pièges, ces détours, ne sont-ce pas les ouvrages de la raison? 0 le beau présent que nous ont fait les Dieux! Phormion sans cela n'aurait pu dire:

Trouvez-moi le vieillard: j'ai déjà dans la tête,
Pour lui tendre un panneau, l'intrigue toute prête.

XXX. Sortons du théâtre, passons au barreau, le préteur va prendre séance. Pour juger qui? Celui qui a mis le feu à nos archives. Peut-on savoir qui c'est? Un illustre chevalier Romain, Sosius, qui est du Picentin, avoue que c'est lui. Qui juger encore? Celui qui a falsifié les registres publics. Alénus, l'homme du monde le plus adroit, les a copiés, et a contrefait la signature des six officiers. Rappelons d'anciens procès: celui de l'or de Toulouse: la conjuration de Jugurtha: les informations faites contre Tubulus, accusé d'avoir vendu la justice: les poursuites du tribun Péducéus touchant l'inceste des trois vestales. Tant de procès journaliers pour assassinats, empoisonnements, péculat, fraudes en matière de testaments, au sujet desquels nous avons une ordonnance toute récente. Tant de jugements rendus sur la mauvaise foi dans les tutelles, dans le mandat, dans les sociétés, dans les hypothèques, dans les achats, dans les ventes, dans les fermes, dans les loyers. Ajoutons-y l'action de larcin; la précaution ordonnée par la loi Pléloria, pour ceux qui sont tombés en démence, et pour les dissipateurs: enfin, l'action introduite contre le dol par Aquillius notre ami, laquelle, pour ainsi dire, prend au filet tous les fripons, et a lieu pour tous les actes où l'on a fait autre chose que ce qu'on a paru vouloir faire. Faut-il après cela nous persuader que les Dieux aient produit cette féconde semence de maux? S'ils ont donné à l'homme la raison, ils lui ont par conséquent donné la malice, qui n'est autre chose qu'une raison tournée au mal, et ingénieuse à en faire. C'est d'eux qu'il tient l'art de tromper, et c'est à eux qu'il doit tout ce qu'il fait de mauvais, puisque sans le secours de la raison ses crimes ne sauraient être ni projetés, ni accomplis. Comme donc la nourrice de Médée souhaitait que l'on n'eût point coupé le sapin dont le vaisseau des Argonautes fut construit: de même souhaitons que jamais les Dieux n'eussent donné aux hommes cette habileté, dont l'abus est si universel, que le petit nombre de ceux qui la font servir au bien est souvent opprimé par la multitude infinie de ceux qui la font servir au mal; tellement qu'elle semble nous être donnée pour nous rendre fourbes, et non pas pour nous rendre bons.

XXXI. Vous dites toujours: C'est la faute des hommes, ce n'est pas celle des Dieux. Mais ne se moquerait-on pas d'un médecin, ou d'un-pilote, qui pourtant ne sont que de faibles mortels, s'ils accusaient de leur mauvais succès la violence de la maladie ou de la tempête? Qui vous eût appelés, leur dirait-on, s'il n'y avait eu du péril? Or ce raisonnement est bien plus fort contre les Dieux. C'est la faute de l'homme, dites-vous, s'il commet des crimes. Que ne lui donnait-on une raison qui ne fût capable ni de fautes, ni de crimes? Les Dieux ont-ils donc pu tomber dans l'erreur? Quand nous laissons nos biens à nos enfants, c'est dans l'espérance qu'ils en feront un bon usage: nous pouvons y être trompés; mais com- 164 ment un Dieu a-t-il pu l'être? Comme le Soleil, quand il confia son char à son fils Phaëton? Ou comme Neptune, lorsqu'ayant permis à Thésée son fils de lui demander trois choses, l'une des trois demandes fut la mort d'Hippolyte? Fictions de poêles: à nous philosophes, il nous faut du vrai. Cependant, si ces Dieux poétiques avaient prévu que leur facilité serait funeste à leurs enfants, on leur ferait un crime d'avoir été bons et complaisants à ce prix-là. Ariston de Chio disait souvent que les philosophes nuisaient à ceux de leurs disciples qui prenaient dans un mauvais sens leur bonne doctrine: que les leçons d'Aristippe faisaient des sensuels, celles de Zénon des farouches. Si cela est vrai, les philosophes auraient certainement mieux fait de se taire, que d'ouvrir des écoles d'où l'on sortait avec de mauvais principes, faute d'avoir bien pris la pensée des maîtres. Et de même, si la raison, quoique donnée à l'homme par un bon motif, sert pourtant à le rendre fourbe et méchant, c'est un don que les Dieux auraient dû ne pas nous faire. On n'excuserait pas un médecin qui ordonnerait le vin à son malade, sachant que le malade le boira pur, et aussitôt en mourra. Votre providence n'est pas moins blâmable d'avoir donné la raison à des hommes qu'elle savait devoir en abuser. Direz-vous qu'elle n'en savait rien? Je serais charmé de vous l'entendre dire. Mais non, vous n'en aurez pas le courage: je sais trop quelle sublime idée vous avez d'elle.

XXXII. Concluons. Si tous les philosophes mettent la folie au-dessus de tous les maux, et que personne cependant ne parvienne à la véritable sagesse; nous sommes par conséquent réduits tous à la dernière misère, nous à qui vous prétendez que les Dieux ont procuré tous les avantages possibles. Car enfin, que personne ne se porte bien, ou que personne ne se puisse bien porter, c'est la même chose dans le fond: et c'est la même chose aussi, selon moi, qu'il n'y ait point d'homme véritablement sage, ou que personne ne puisse l'être. Mais je n'ai que trop insisté sur un point si évident. Télamon, par un seul vers, décide la question. S'il y avait, dit-il, une providence divine,

Les biens iraient aux bons, et les maux aux méchants.

Or voilà ce qui n'est pas. Les Dieux, s'ils avaient été bien intentionnés pour nous, auraient dû faire en sorte que nous fussions tous gens de bien: ou du moins que ceux qui seraient gens de bien fussent heureux. Pourquoi donc le Carthaginois opprima-t-il en Espagne les deux Scipions, aussi recommandables par leur probité que par leur courage? Pourquoi Fabius vit-il expirer son fils, qui avait été déjà consul? Pourquoi Annibal tua-t-il Marcellus? Pourquoi la journée de Cannes coûta-t-elle la vie à Paulus? Pourquoi le corps de Régulus demeura-t-il en proie à la cruauté des Carthaginois? Pourquoi Scipion l'Africain ne fut-il pas à couvert de la violence, même dans sa maison? De ces événements anciens, et auxquels bien d'autres pourraient être ajoutés, venons à de plus récents. Pourquoi mon oncle Butilius, l'innocence même, un homme d'une si profonde érudition, passe-t-il ses jours en exil? Pourquoi mon ami Drusus a-t-il été assassiné chez lui? Pourquoi notre grand pontife Scévola, qui était un exemple de modération et de prudence, a-t-il 165 été massacré devant la statue de Vesta? Pourquoi, quelque temps auparavant, y eut-il quantité de nos plus illustres citoyens égorgés par Cinna? Pourquoi Marius, le plus grand traître qui fut jamais, eut-il le pouvoir de contraindre un homme tel que Catulus à se procurer lui-même la mort? Je ne finirais point, si je voulais faire ici le dénombrement, ou des gens de bien qui n'ont pas été heureux, ou des scélérats qui l'ont été. Pourquoi ce Marius, heureux jusque dans un âge très-avancé, et se voyant pour la septième fois élevé au consulat, trouve-t il paisiblement la mort dans son lit? Pourquoi laisser si longtemps durer la tyrannie de Cinna, l'homme du monde le plus sanguinaire?

XXXIII. Mais à la fin il fut puni, direz-vous. Il eût mieux valu détourner et prévenir tant de cruautés, que d'en punir un jour l'auteur. Varius, le plus méchant des hommes, fut livré à un supplice très-douloureux. Si ce fut pour avoir fait périr Drusus par le fer, et Métellus par le poison; n'eût-il pas été plus à propos de leur conserver la vie, que de venger après coup leur mort sur Varius? Denys a exercé tranquillement sa tyrannie dans une grande et puissante ville l'espace de trente-huit ans: et avant lui Pisistrate n'en avait-il pas longtemps usé de même dans la première ville de la Grèce? Mais Phalaris, mais Apollodore furent traités comme ils méritaient. Oui, après qu'ils eurent tourmenté et mis à mort une infinité de gens. C'est ainsi qu'on exécute beaucoup de voleurs: mais le nombre des personnes qu'ils pillent et qu'ils tuent passe de beaucoup le nombre des voleurs exécutés. Le tyran de Cypre fit mettre en pièces Anaxarque, disciple de Démocrite. Zénon d'Élée finit ses jours dans les tourments. Et de Socrate, qu'en dirai-je? Toutes les fois que je lis sa mort dans Platon, elle me coûte de nouvelles larmes. Si donc les Dieux voient ce qui nous arrive, convenez qu'ils ne mettent nulle différence entre vertu et crime.

XXXIV. Aussi Diogène le Cynique disait-il d'Harpalus, qui passait alors pour un heureux brigand, que, jouissant d'une si constante prospérité, il portait témoignage contre les Dieux. Denys, le même dont je viens de parler, ayant pillé le temple de Proserpine à Locres, et retournant à Syracuse avec le vent en poupe: Mes amis, disait-il, voyez comme les Dieux immortels favorisent la navigation des sacrilèges. Animé par ce coup d'essai, qui lui avait si bien réussi, il persévéra dans l'impiété. Lorsqu'il débarqua sa Hotte au Péloponnèse, il entra dans le temple de Jupiter à Olympie, et lui ôta un manteau d'or massif, qui était un ornement que lui avait donné le tyran Gélon, de ses prises sur les Carthaginois, il en plaisanta même, disant qu'un manteau d'or était bien pesant en été, et bien froid en hiver; et il lui en fit jeter sur les épaules un de laine, qui serait bon, disait-il, pour toutes les saisons. Une autre fois il fit ôter à l'Esculape d'Épidaure sa barbe d'or, sous prétexte qu'il ne convenait pas au fils d'avoir de la barbe, puisque le père n'en avait point. Il fit aussi enlever de tous les temples les tables d'argent; et comme on y avait mis, selon l'ancien usage de la Grèce, cette inscription, Aux Dieux Bons, il voulait, disait-il, profiter de leur bonté. Pour ce qui est des petites Victoires, des coupes et des couronnes d'or, que les statues tenaient à la main, il les emportait sans façon, disant: que ce n'était point les prendre, mais seulement les recevoir; que les Dieux, à qui l'on demande sans cesse des biens, ne pouvaient être refusés que par des fous, lorsqu'ils 166 étendaient la main eux-mêmes pour nous donner. Enfin, ces dépouilles furent par son ordre portées au marché, et vendues à l'encan; puis en ayant touché l'argent, il fit publier que tous ceux qui auraient chez eux des choses tirées des lieux saints eussent, dans le temps prescrit, à les restituer toutes aux temples d'où elles venaient: de sorte qu'à l'impiété envers les Dieux, il ajouta l'injustice envers les hommes.

XXXV. Il ne fut cependant ni foudroyé par Jupiter l'Olympien, ni condamné par Esculape à mourir d'une maladie lente et douloureuse. Il mourut dans son lit, et reçut tous les honneurs funèbres, faisant passera son fils, comme une succession juste et légitime, la puissance qu'il avait lui-même usurpée. C'est à regret que je tiens un discours qui semble autoriser le mal, et qui serait effectivement capable de l'autoriser, si la conscience, sans que les Dieux s'en mêlent, ne faisait vivement sentir ce qui est vice ou vertu. Otez aux hommes leur conscience, tout le reste ne leur est rien. Comme on ne croira pas que des personnes sensées gouvernent une famille, un État, où l'on ne verra point de récompenses pour les bonnes actions, point de châtiment pour les mauvaises: aussi n'est-il pas croyable qu'il y ait une providence divine, si les honnêtes gens et les scélérats ne sont pas traités différemment. Mais les Dieux, me direz-vous, négligent les bagatelles, et ne se mettent pas en peine d'un petit champ, d'une petite vigne. Que la grêle ou trop de sécheresse les gâte, ce n'est pas l'affaire de Jupiter. Les rois même n'entrent pas dans toutes les minuties du gouvernement. Vous répondriez juste, si moi, en vous citant pour exemple Rutilius, je m'étais plaint de ce que ses champs étaient ruinés: mais je parlais d'un mal qui tombe sur lui personnellement, je parlais de son exil.

XXXVI. Tous les hommes sont dans cette persuasion, qu'ils tiennent des Dieux les biens extérieurs, les vignes, les blés, les oliviers, l'abondance des grains et des fruits, toutes les commodités, toutes les prospérités de la vie. Mais pour ce qui est de la vertu, jamais personne n'a cru la tenir d'un Dieu: et l'on a raison de ne point le croire, puisque la vertu est pour nous un juste titre de louange, et que nous y attachons une gloire légitime: ce qui ne serait point, si c'était le don d'un Dieu, et non un mérite personnel. Que nous soyons élevés à de nouvelles dignités, que nous devenions plus opulents, qu'il nous arrive par hasard quelque chose d'agréable, ou d'éviter quelque danger, nous en rendons grâces aux Dieux, et c'est reconnaître qu'il n'y a point là de gloire qui nous appartienne. Mais quelqu'un a-t-il jamais rendu grâces aux Dieux de ce qu'il était homme de bien? On les remercie de ce qu'on a des richesses, des honneurs, de la santé; c'est pour en avoir que l'on invoque le très-bon, le très-grand Jupiter; maison ne lui demande point la justice, la tempérance, la sagesse. Jamais, pour être sage, personne n'a voué à Hercule la dîme de ses biens. Il est vrai qu'on raconte de Pythagore, qu'il immola un bœuf aux Muses pour avoir fait quelque découverte en géométrie: mais je n'en crois rien, car il refusa de sacrifier à l'Apollon même de Délos, de peur 167 d'ensanglanter l'autel. Quoi qu'il en soit, le sentiment général est, qu'il faut demander la bonne fortune à Dieu, et prendre chez soi la sagesse. Pour avoir bâti des temples à l'Intelligence, à la Vertu, à la Foi, on ne laisse pas de sentir qu'elles dépendent entièrement de nous-mêmes. A l'égard de l'espérance, du salut, du secours, de la victoire, c'est des Dieux qu'il faut les attendre. D'où il s'ensuit, comme Diogène le prétendait, que la prospérité des méchants détruit l'idée d'une providence divine.

XXXVII. Mais quelquefois les gens de bien ont d'heureux succès. D'accord: mais les succès qu'ils ont, c'est sans raison que nous en faisons honneur aux Dieux. Diagore, celui que l'on appelle l'Athée, étant à Samothrace, un de ses amis lui montra plusieurs tableaux de gens qui avaient essuyé d'affreuses tempêtes, et lui dit: Vous qui ne croyez point de providence, regardez combien de gens ont été sauvés par les prières qu'ils ont faites aux Dieux. Je vois les sauvés, reprit Diagore; mais ceux qui ont fait naufrage, où les a-t-on peints? Et, au milieu d'une tempête qu'il essuya lui-même, ses compagnons de voyage tout alarmés lui dirent qu'ils méritaient bien cet accident, pour lui avoir donné place dans leur vaisseau. Lui, en leur montrant d'autres navires exposés par le même vent au même danger: Croyez-vous, leur dit-il, que Diagore soit aussi dans ces vaisseaux-là.? Vivez bien ou mal, il est certain que ce n'est pas ce qui fera ou détruira votre fortune.

XXXVIII. Les Dieux ne font pas attention à tout, ni même les rois. Quelle comparaison! Si les rois négligent quelque chose, le défaut seul de connaissance les peut disculper; mais pour les Dieux, on ne saurait les excuser sous prétexte d'ignorance. Vous les justifiez plaisamment. Si un criminel vient à mourir sans avoir porté la peine qu'il méritait, les Dieux la font, dites-vous, porter à ses enfants, aux enfants de ses enfants, à toute sa postérité. 0 l'admirable équité des Dieux I Quelle ville souffrirait un législateur qui, pour la faute du père ou de l'aïeul, ferait condamner le fils ou le petit-fils?

Quoi, des Dieux ennemis la colère fatale
Poursuivra donc toujours la race de Tantale?
Et, pour venger Myrtile, un destin trop cruel
Punira dans les fils le crime paternel!

Je ne saurais dire si ce sont les poètes qui ont gâté les Stoïciens, ou les Stoïciens qui ont autorisé les poètes. Ils ont tort, les uns et les autres, d'employer à tout propos le ministère des Dieux. Si des personnes dont le nom avait été flétri par les vers satiriques d'Hipponax, ou par ceux d'Archiloque, poussaient leur chagrin jusqu'au désespoir; une divinité n'était point la cause de leur désespoir, il se formait de lui-même dans leur âme. Quand nous voyons Egysthe, quand nous voyons Paris livré à une passion impure, nous ne nous en prenons point à un Dieu; car nous entendons, s'il faut ainsi dire, leur faute qui les accuse. Je crois les malades qui guérissent, plus redevables aux soins d'Hippocrate qu'au pouvoir d'Esculape. Je crois que Sparte a reçu ses lois de Lycurgue, plutôt que d'Apollon. Je crois que si Corinthe et Carthage ont été détruites, si ces deux prunelles des côtes maritimes ont été arrachées, c'est l'une par Critolaùs, l'autre par Asdrubal, sans que la colère divine y ait trempé: puisqu'un Dieu, comme vous eu convenez vous-mêmes, n'est point capable de s'irriter, pour quelque sujet que ce soit.

168 XXXIX. Mais ne pouvait-il pas secourir et conserver de si belles, de si grandes villes? Il le pouvait certainement, puisque sa puissance, dites-vous, n'a point de bornes, et que rien ne lui coûte. Que comme, pour remuer quelque partie de notre corps, nous n'avons qu'à le vouloir; de même sans la moindre peine les Dieux peuvent former, mouvoir, changer toutes choses. Vous le dites, non sur de simples idées de superstition, mais parce que vos principes de physique vous y conduisent nécessairement. Car vous enseignez que la matière dont tout est composé, et qui renferme tout, est susceptible de toutes les formes et de toutes les conversions; qu'il n'y a rien qu'elle ne puisse devenir ou cesser d'être dans un instant; et que c'est la divine providence qui la dirige, qui en dispose, qui par conséquent est la maîtresse d'en faire, quelque part que ce soit, tout ce qu'il lui plaît. D'où je conclus que cette providence, ou ignore l'étendue de son pouvoir, ou ne songe point à nos intérêts, ou ne sait point discerner ce qu'il y aurait de plus avantageux pour nous. Elle ne veille pas, dites-vous, sur chaque particulier. Je m'en doute bien, puisqu'elle ne veille pas même sur chaque ville. Que dis-je? pas môme sur chaque pays, ni sur chaque peuple. S'il était donc vrai qu'elle négligeât des peuples entiers, ne pourrait-il pas se faire qu'elle négligeât aussi tout le genre humain? Mais comment prétendez-vous que les Dieux n'entrent point dans tous les petits détails, vous, dis-je, qui soutenez que ce sont eux qui envoient des songes aux hommes, et qui se chargent d'en faire la distribution? Puisque vous croyez aux songes, c'est à vous de résoudre cette difficulté. D'ailleurs, vous enseignez qu'il faut invoquer les Dieux. Or ceux qui tes invoquent, ce sont des particuliers. Donc la divine providence écoute même les particuliers. Cela prouverait qu'elle a plus de loisir que vous ne pensez. Supposons qu'elle soit fort occupée, qu'elle tourne le ciel, qu'elle conserve la terre, qu'elle gouverne les mers. Pourquoi souffre-t-elle qu'il y ait tant de Dieux sans emploi? Que n'a-t-elle donné l'intendance des choses humaines à quelques-uns de ces Dieux oisifs, qui, selon vous, composent une troupe innombrable? C'est à peu près ce que j'avais à dire sur les Dieux, non pour détruire leur existence, mais seulement pour faire sentir combien la question est obscure, et dans quelles difficultés ou s'engage quand on la veut expliquer.

XL. Alors Balbus, voyant que Cotta n'ajoutait plus rien: Vous avez, lui dit-il, marqué trop de vivacité contre le dogme de la providence divine, qui est aussi saintement que prudemment établi par les Stoïciens. Mais comme il se fait tard, vous donnerez quelque autre jour à entendre mes réponses. Car notre combat intéresse nos autels, nos foyers, nos temples, les murs même de Rome, ces murs dont vous reconnaissez la sainteté, vous pontifes, qui par la religion défendez Rome plus sûrement qu'elle n'est défendue par ses remparts. Tant que je respirerai, c'est une cause que je croirai ne pouvoir abandonner sans crime. Pour moi, lui répondit Cotta, je ne demande pas mieux que d'être réfuté. Aussi n'ai-je décidé sur rien; je n'ai voulu que vous exposer mes réflexions; et je sais certainement, Balbus, qu'il ne tiendra qu'à vous de me vaincre, quand il vous plaira. Oui, reprit Velléius, il y a tout à craindre d'un homme persuadé que nos songes nous sont envoyés par Jupiter; songes 169 qui, tout frivoles qu'ils sont, ne le sont pas autant que les discours des Stoïciens sur la nature des Dieux. On en demeura là: nous nous quittâmes, Velléius jugeant que la vérité était pour Cotta; et moi, que la vraisemblance était pour Balbus.

 

si pourtant ils nous la